“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

26, జూన్ 2017, సోమవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -72 (మా యోగాసనాలు)

బేసిక్ లెవల్లో నేను నేర్పించే ఆసనాల శాంపిల్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఈ ఆసనాలు చేసిన ఇల్లు