"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

26, జూన్ 2017, సోమవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -72 (మా యోగాసనాలు)

బేసిక్ లెవల్లో నేను నేర్పించే ఆసనాల శాంపిల్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఈ ఆసనాలు చేసిన ఇల్లు