'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

26, జూన్ 2017, సోమవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -72 (మా యోగాసనాలు)

బేసిక్ లెవల్లో నేను నేర్పించే ఆసనాల శాంపిల్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఈ ఆసనాలు చేసిన ఇల్లు