ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

26, జూన్ 2017, సోమవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -72 (మా యోగాసనాలు)

బేసిక్ లెవల్లో నేను నేర్పించే ఆసనాల శాంపిల్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఈ ఆసనాలు చేసిన ఇల్లు