"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

27, మే 2009, బుధవారం

కుండలినీ యోగం

దైవశక్తి ఊర్ధ్వస్తాయిలలోనుంచి అవరోహణాక్రమంలో క్రమేణా దిగివచ్చి స్థూలంగా మారి కుండలినీశక్తిగా మనిషి వెన్నెముక అడుగున నిద్రాణస్థితిలో ఉంటుంది.కనుక మనిషి ప్రకృతికి,పంచభూతాలకు దాసుడై జీవితం గడుపుతున్నాడు. శక్తిని ఊర్ధ్వగామినిగా చేసి శిరస్సుపైన ఉన్న సహస్రదళపద్మంలోకి తీసుకు వెళ్ళగలిగితే మనిషి ప్రకృతి దాస్యంనుండి విముక్తుడై దైవత్వాన్ని పొందుతాడు. ప్రక్రియనే కుండలినీయోగం అంటారు.

దీనికి కులంతో మతంతో పనిలేదు. శరీరం ఉన్న ప్రతి మానవునిలో ఈప్రక్రియ జరిగితేనే దైవత్వం కలుగుతుంది. మనుషులు కల్పించుకున్న కులమతాలతో దీనికి సంబంధంలేదు. ఏ మనిషైనా ఈ ప్రక్రియకు చెందిన నియమనిష్టలను పాటిస్తూ సాధన చెయ్యగలిగితే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. ఏ మతానికి చెందిన ప్రవక్తలైనా, మహాత్ములైనా ఈ ప్రక్రియను తెలిసో తెలియకో ఆచరించి, అనుభూతి పొందినవారే. ఆ అనుభూతిని వారివారి భాషలలో, నమ్మకాలలో పొదిగి లోకానికి చెప్పినవారే.

చెప్పటానికి రెండు ముక్కలలో తేలికగా ఉన్నప్పటికీ దీనిని సాధించడానికి జన్మలు చాలవు.కాని నేడు కుండలినీయోగం ఒక ఫేషన్ అయిపోయింది. శక్తిపాతం చేస్తామని,స్పర్శతో కుండలినిని నిద్ర లేపుతామని చెప్పి వేలకు వేలు ఫీజులు వసూలు చేసే నకిలీగురువులు ఊరికొకరు తయారు అయ్యారు. నిజానికి వీరెవరూ కుండలినీయోగంలోని రహస్యాలు తెలిసినవారు కారు. వీరందరూ మోసగాళ్ళే అని నేను ఘంటాపధంగా చెప్పగలను.

కుండలినీ ప్రబోధం చేయటం చాలా కష్టమైన పని. ఎదుటి వ్యక్తిలో శక్తిపాతం ద్వారా ఈ పనిచేస్తామని ప్రచారం చేసుకోవటం పచ్చిబూటకం.నేడు గురువులమని, అవతారపురుషులమని చెప్పుకునే వారెవరికీ ఇది చెయ్యగల సామర్ధ్యం లేదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

కుండలినీ యోగసాధకునికి కొన్ని ప్రత్యెకఅర్హతలు ఉండాలి. అలాగే గురువుకూ కూడా.అలాంటి గురుశిష్యులు కోటికి ఒకరు కూడా ఉండరు. అటువంటివారి మధ్యనే ఈ అద్భుతం జరుగుతుంది. అంతేగాని నేడు ప్రచారంలో ఉన్న యోగాక్లాసులు,టీవీ బోధనలు,కోర్సులు,పార్టు టైము దీక్షలవల్ల ఇది జరుగదుగాక జరుగదు.ఎవరైనా అలా జరిగిందని జరుగుతుందని చెబితే అది భ్రమ మాత్రమె.ఈ క్లాసుల వల్ల ఆరోగ్యం కొంచెం బాగుపడుతుంది. అంతే.

ఎందుకంటే కుండలినీయోగసాధనలో ప్రతిమెట్టులో కొన్ని ఋజువులు కనిపిస్తాయి.శరీరంలో మనస్సులో అనేకమార్పులు కలుగుతాయి. హార్మోన్ సిస్టం ఊహించని మార్పులకు లోనవుతుంది.బాడీకెమిస్ట్రీ మొత్తం అతలా కుతలమై కొత్తరూపు దాలుస్తుంది.ఇవి యోగరహస్యాలు.ఎక్కడా పుస్తకాలలో కనిపించవు.గురుశిష్యపరంపరగా వస్తుంటాయి.ఒక సాధకుని చూచి అతనిలోని లక్షణాలను గమనించి అతను ఏ మెట్టుదాకా వచ్చాడో చెప్పవచ్చు.వారిలో కనిపించే లక్షణాలే వారిని పట్టిస్తాయి.ఇదొక అత్యంత రహస్య విజ్ఞానం.

ఎవరికైనా కుండలినీ ప్రబోధం కలిగింది అని చెబితే వారిలో ఆయా లక్షణాలు, ఋజువులు కనిపించాలి. అవి లేనపుడు వారు చెప్పేదంతా ఒట్టిబూటకం అని తెలుస్తూంది.99% కేసులలో కుండలినీ ప్రబోధం, షట్చక్రభేదనం మొదలైనవి self induced hallucinations మాత్రమె. జనాన్ని మోసం చెయ్యడానికి వారి పబ్బం గడుపుకోడానికి నకిలీగురువులు పన్నే పన్నాగాలు మాత్రమె అని లోకులు గ్రహిస్తే మంచిది.ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న గురువులేవ్వరికే ఇతరులలో కుండలినీ ప్రబోధం చెయ్యగలిగే శక్తి లేదు అన్నది చేదునిజం.
read more " కుండలినీ యోగం "

25, మే 2009, సోమవారం

బోధి ధర్మ- ఓషో గారి పూర్వ జన్మలు


బోధి ధర్మ దాదాపు క్రీ. 530 ప్రాంతం లోని వాడు. ఓషో రజనీష్ బోధిధర్మ మీద ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలలో తనకు బోధిధర్మకు వ్యక్తి గత పరిచయం ఉందన్న విషయాన్ని ప్రపంచానికి వెల్లడి చేసాడు. ఓషోకి సాధనా క్రమంలో తన పూర్వజన్మలు గుర్తుకు వచ్చాయి. విపస్సాన ధ్యానములో లోతులు అందుకున్న వారికి ఎవరికైనా పూర్వజన్మలు గుర్తుకు రావటం జరుగుతుంది.

గౌతమ బుద్ధుడు సమ్యక్ సంబోదిని పొందిన నాటి రాత్రి ఆయనకు తన 500 గతజన్మలు పూర్తి వివరాలతో సహా గుర్తుకు వచ్చాయి. అవే తరువాతి రోజులలో జాతకకథలుగా గ్రంధస్తం కాబడ్డాయి. అదే విధంగా ఓషోకి కూడా జరిగింది. కాని ఓషో తన పూర్వజన్మలు అన్నింటినీ వెల్లడి చేయలేదు. ప్రసంగవశాత్తూ కొన్నింటిని మాత్రం సందర్భానుసారంగా వివరించారు.

తాను బోధిధర్మతో కలసి రెండు మూడు నెలలు హిమాలయ పర్వతాలలో ప్రయాణం చేసానని ఆయన చెప్పాడు. అది బోధిధర్మ చైనాకు పోయేటప్పుడా లేక చైనా నుంచి వచ్చేటప్పుడా అనే విషయం ఆయన చెప్పలేదు. ఓషోని చూచి బోధిధర్మ ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఎందుకంటే రెండు మూడు నెలలు ఆయన బోధిధర్మతో ఏమీ మాట్లాడ లేదు. మౌనంగా ఉండి ప్రయాణం చేసాడు.

బోధిధర్మను అందరూ ఎన్నో సందేహాలు అడిగేవారు. ఓషో ఏమీ అడుగక పోవటం చూచి బోధిధర్మ అదే విషయం ఓషోని అడిగాడు. దానికి ఈయన " నాకేమీ సందేహాలు లేవు. మీకుంటే చెప్పండి. జవాబు చెబుతాను." అంటాడు. బోధిధర్మ ఆశ్చర్య చకితుడై ఈయనను తనతో కలసి రావలసిందిగా అడుగుతాడు. దానికి ఓషో నిరాకరించి తన మార్గం వేరే అని చెప్పి మంచుకొండలలో ఒక చోట శెలవు తీసుకొని తన దారిన ప్రయాణం కొనసాగించాడు.
read more " బోధి ధర్మ- ఓషో గారి పూర్వ జన్మలు "

20, మే 2009, బుధవారం

టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ

టైగర్ స్టైల్ చైనీస్ కుంగ్ ఫూ లో ఒక సామెత ఉంది. రెండు పులులు యుద్ధం చేస్తే ఒకటి చనిపోతుంది. రెండవది కుంటిదౌతుంది. ఇది టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ లోని భయంకరమైన టెక్నిక్స్ కు చక్కని ఉదాహరణ. దక్షిణ చైనాలో పుట్టిన కుంగ్ ఫూ శాఖలలో టైగర్ స్టైల్ ఒకటి. దీనినే టైగర్ క్రేన్ స్టైల్ అని కూడా అంటారు. ప్రస్తుతానికి క్రేన్ స్టైల్ ను ప్రక్కన ఉంచి టైగర్ స్టైల్ ఏమిటో చూద్దాము.

దీని మూలాలు చరిత్రకు అందని చీకటిలో ఒదిగి ఉన్నాయి. కాని షావోలిన్ జెన్ మాస్టర్ అయిన గీ-సిం-సిం-సి దీనిని తన నలుగురు శిష్యులకు నేర్పినట్లు ఆధారాలు దొరుకుతున్నాయి. షావోలిన్ ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందిన ఫైవ్ ఏనిమల్ స్టైల్స్ కు మూల మైన ప్రధాన గురుకులం.

టైగర్ స్టైల్ లో ప్రధాన అంశం బలం మరియు శక్తి. దీని కదలికలు చాలా బలంగా, శక్తి వంతం గా ఉంటాయి. భంగిమలు స్థిరంగా, దృడం గా ఉంటాయి. లో హార్స్ భంగిమ ఎక్కువగా వాడబడుతుంది. భయం అనేది పులికి తెలియదు. అలాగే టైగర్ స్టైల్ సాధకుడికి భయం అనే మాట ఆమడ దూరం లో ఉంటుంది. మంచి ఆరోగ్య వంతుడై, ఏళ్ల తరబడి సాధన చేసిన టైగర్ స్టైల్ వీరుడు ఒక గుంపును ఉత్త చేతులతో తేలికగా ఎదిరించి చెల్లా చెదురు చేసి ఓడించగలడు. విజయమో వీర స్వర్గమో అనేది ఇతని విధానం గా ఉంటుంది.

టైగర్ స్టైల్ దెబ్బలు బలంగా దారుణంగా ఉంటాయి. వీటిని కాచుకోవటం ఎదురు నిలవటం కష్టం. దెబ్బ తగిలిన చోట ముక్కలుగా పగిలి పోతుంది. స్టైల్ లో కాళ్ళు చేతుల జాయింట్లు విరిచి పారేయటం ఉంటుంది. కుంగ్ ఫూ సామెత ప్రకారం వీరుడు నిలబడితే ఒక పర్వతంలా ఉంటాడు, ఎటాక్ చేస్తే ఒక మంచు తుఫాను లా ఉంటాడు. తన దారిలో ఎదురైన వారిని తునా తునకలు చేస్తూ విజ్రుంభిం గలడు. దెబ్బలు తగిలితే తక్షణ మరణం (death on the spot) కలుగుతుంది. లేదా నెలల తరబడి మంచం పట్టక తప్పదు.

స్టైల్ లో కనీస స్థాయి పొందటానికి ఐదేళ్ళ కఠిన సాధన అవసరం. కఠిన బ్రహ్మ చర్యాన్ని పాలిస్తూ శరీరాన్ని, మనసును రాటు దేలుస్తూ వ్యాయామ సాధన, ధ్యాన సాధన కోనసాగించాలి. అప్పుడే దీనిలో ఉన్నత స్థాయిలు అందుకొనగలరు. దీనిలో గొప్ప పేరు గాంచిన వాడు మాస్టర్ వోంగ్ ఫే హంగ్. ఈయన ప్రఖ్యాతి గాంచిన "షాడో లెస్ కిక్" ను కనిపెట్టాడు. ఈయన జీవితం మీద "Once upon a time in China" అనే పేరుతో మూడు నాలుగు సినిమాలు వచ్చాయి. వాటిలో జెట్ లీ హీరో గా నటించాడు. కాని అందులో చూపినది టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ కాదు. పనికి మాలిన వూ-షూ ను కుంగ్ ఫూ గా భ్రమింప చేసి తాళ్ళ ఫైటింగులు కలిపి చూపించారు. కుంగ్ ఫూ శాఖలలో ఏదేదో తేడాలు తెలియని జనం నమ్మారు. టైగర్ స్టైల్ ను మధ్య కాలంలో బాగా చూపినది జాకీ చాన్ మరియు జెట్ లీ కలిసి నటించిన "The forbidden kingdom" సినిమా. అందులో జాకీ చాన్ డ్రంకెన్ మాస్టర్ గా చక్కని టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ ను చేసి చూపించాడు.

స్టైల్ ను వంశ పారంపర్యంగా సాధన చేస్తూ వస్తున్నది లియు కుటుంబం. గార్డన్ లియు ఇదే కుటుంబం లోని వాడు. ఇతడు ప్రఖ్యాతి గాంచిన "36 th chamber of shaolin" సినిమా లో హీరో గా నటించాడు. మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడా కనిపిస్తూ, మధ్యనే ఘోరంగా ప్లాపు అయిన "చాందిని చౌక్ టు చైనా "లో గుండు విలన్ గా నటించాడు. నిజానికి ఇతని ముందు సినిమా హీరోలు నిలబడలేరు. ఒక్కడే పది మంది అక్షయ కుమార్ లను ఎదుర్కొగలడు. కానీ సినిమా కదా. అలా నటించక తప్పదు మరి.

స్టైల్ లో ముఖ్యమైన ఫాం లు టేమింగ్ టైగర్ ఫాం, బ్లాక్ టైగర్ ఫిస్ట్, యాంగ్రీ టైగర్ ఫిస్ట్, టైగర్ క్రేన్ సెట్, ఐరన్ వైర్ సెట్ మొదలైనవి. వీటిని సాధన చెయ్యటం వలన శారీరక ద్రుడత్వం తో పాటు, ధైర్యం, సంకల్ప శక్తి వృద్ధి అవుతాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులలో కూడా, కటిక చీకటిలో కూడా ఒంటరిగా ధైర్యంగా ముందుకు పోగలిగిన ధీరత్వం కలుగుతుంది.

స్టైల్ లో ధ్యాన విధానాలు అద్భుత మైనవి. విశ్వం లో నిండి ఉన్న శక్తిని తనలోకి ఆవాహన చెయ్యటం, తనను రక్త మాంసాలతో నిండిన మనిషిగా కాక, ఉక్కుతో తయారైన శరీరం కలవానిగా గంటలకొలది ధ్యానం చెయ్యాలి. భూమిలో నిండి ఉన్న అచల దృఢ శక్తిని క్రింది నుంచి తనలోకి శ్వాస ఆధారంగా ఆవాహన చెయ్య వలసి ఉంటుంది. వీటికి తోడుగా టైగర్ యొక్క లక్షణాలైన నిర్భయత్వం, రాజసం, ఎటువంటి ప్రతికూల పరిస్థితులలోనూ వేనుతిరగని అచంచల సంకల్ప శక్తి పైన గంటల తరబడి ధ్యానం చేయాలి.

కాల క్రమేణా విధానాల వల్ల సాధకుని శరీరం మనస్సు చాలా అనూహ్య మార్పులకు లోనౌతాయి. వజ్ర శరీరం వజ్ర సంకల్పం కలుగుతాయి. మొక్కవోని దీక్షతో కనీసం అయిదేళ్ళు సాధన చేస్తే అద్భుతాలు చెయ్యటం స్టైల్ లో సాధ్యం అవుతుంది. అటువంటి యోధుని ఎదుర్కోవటం పది మంది మనుషులకు కూడా సాధ్యం కాదు.

టైగర్ స్టైల్ విధానాలు భిన్నమైనవి. వీటిలో తప్పించుకోవడం, ఎక్కువ సేపు ఫైటింగ్ చేయ్యటాలు ఉండవు. టెక్నిక్స్ సూటిగా, సరళంగా ఉంటాయి. వీరికి ఆటబొమ్మలే తప్ప ప్రత్యర్థులు ఉండరు. టైగర్ క్లా అనబడే పంజాను ఉక్కులా మార్చే అభ్యాసాలు ఉంటాయి. సూటిగా కొట్టే దెబ్బలే కాక చక్రాకారంగా విసిరే పంచేస్ ఉంటాయి. వేళ్ళతో శరీరాన్ని చీల్చటం, కండను పీకటం వంటి భయంకర టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. విద్యలో డిఫెన్స్ అన్న మాటకు తావు లేదు. అంతా అఫెన్స్ మయంగా ఉంటుంది. డిఫెన్స్ ఎదుటి వ్యక్తి చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

ఆజానుబాహులకు, పెద్ద శరీరం ఉన్నవారికి స్టైల్ బాగా పనికి వస్తుంది. కాని చిన్న శరీరాలు కలవారికి కూడా పనికొచ్చే స్మాల్ టైగర్ ఫాం ఇందులో ఉంది. బహుశా అది తరువాతి కాలంలో కనిపెట్టినది కావచ్చు. మొదట్లో విద్య షావోలిన్ కుంగ్ ఫూ లో అంతర్ భాగంగా ఉండేది. కాల క్రమేణా ప్రత్యెక శాఖ గా మారి తనవైన ప్రత్యెక టెక్నిక్స్ తో బాగా వృద్ధి పొందింది. దీనిలో అనేక ఫేమిలీ స్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి.

దీనిని సాధన చేసిన వారు ఎక్కువగా ఉద్రేకానికి లోను కారాదు. ఎందుకంటే తీవ్రమైన శక్తి వీరి అధీనంలో ఉంటుంది. అదుపు లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అనుకోకుండా తేలికగా కొట్టిన దెబ్బలకు కూడా ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది. కనుక ధ్యాన అభ్యాసం వీరికి తప్పనిసరి.
read more " టైగర్ స్టైల్ కుంగ్ ఫూ "