'సాధ్యమైనదే సాధన' - జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి అమృతవాక్కు

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలి. మనింట్లో కాదు

కొంతకాలం క్రితం ఒకాయన నాకు తెగ ఫోన్లు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అనడిగితే 'నేను ఒకసారి గుంటూరు వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలి. ఎప్పుడు రమ్మంటారో చెప్పండి?' అని అడుగుతూ ఉండేవాడు. 'కారణం ఏమిటి?' అంటే చెప్పెవాడు కాడు. 'మిమ్మల్ని కలవాలి, వచ్చినప్పుడు చెబుతాను' అని అంటూ ఉండేవాడు.

ఇలాంటి వారిని కలవడానికి నేనేమీ ఇక్కడ ఖాళీగా లేను గనుక - 'నాకు కుదరదు'  అని చెబుతూ ఉండేవాడిని.

'పోనీ వీకెండ్ లో అయినా ఖాళీ రోజు చెప్పండి. వస్తాను' అనేవాడు.

'వీకెండ్ లో  మరీ బిజీగా ఉంటాను. అస్సలు కుదరదు' అని చెబుతూ ఉండేవాడిని.

అయినా సరే, పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా పోన్లు చేస్తూనే ఉండేవాడు.

అలా ఒకసారి  ఫోన్ చేసినపుడు, 'అసలు మీకేం కావాలి? ఎందుకు నాకిలా మాటమాటకీ  ఫోన్ చేస్తున్నారు?' అనడిగాను.

'మాకొక సమస్య ఉంది. దానికి సొల్యూషన్  కావాలి' అన్నాడు.

'సారీ. సమస్యలు తీర్చడం నా పని  కాదు. నాకే   బోలెడన్ని సమస్యలున్నాయి. వాటిని తీర్చేవారి కోసం నేనూ వెదుకుతున్నాను. దొరికితే అడ్రస్ మీకూ ఇస్తాను. ఆయన్ని కలవండి' అని చెప్పాను.

'అది కాదు. మా సమస్య మీరే' అన్నాడు.

' నేనా?' ఆశ్చర్యపోయాను.

'అవును. మీరే' అన్నాడు.

'ఎలా?' అన్నాను.

' మా అబ్బాయి మీ ఫాలోయరు' అన్నాడాయన.

' సరే. ఇందులో సమస్య ఏముంది?' అడిగాను.

'అదే అసలు సమస్య. మా వాడు మీ పుస్తకాలు విపరీతంగా చదువుతున్నాడు. ఎప్పుడు చూసినా మీ మాటలే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు' అన్నాడు.

'ఇందులో తప్పేముంది?' అడిగాను.

'మావాడికి ఇంకా ముప్పై కూడా రాలేదు.ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు. ఇప్పుడే  ఆధ్యాత్మికం ఏంటి?' అన్నాడు దురుసుగా.

'ఓహో అదా విషయం? మరి ఆధ్యాత్మికత ఏ వయసులో కావాలి?' అడిగాను.

' అది పెద్ద వయసులో కదా కావలసింది?' అన్నాడు ఇంకా విసురుగా.

' అలాగా !   మీకిప్పుడు ఎన్నేళ్ళు?'  అడిగాను.

'అరవైకి దగ్గరలో ఉన్నాను' అన్నాడు.

'మరి మీకు  వచ్చిందా ఆధ్యాత్మికత?' అడిగాను.

' నేను డైలీ యోగా చేస్తాను' అన్నాడు కోపంగా.

' ప్రతి ఏడాదీ షిరిడీ తిరుపతీ కూడా వెళుతుంటారా?' అన్నాను నవ్వుతూ.

' అవును' అన్నాడు.

' అయ్యప్ప   దీక్ష కూడా చేస్తుంటారా?' అడిగాను.

' ప్రతి ఏడాదీ చేస్తాను. ఇప్పటికి ఇరవై సార్లు శబరిమల వెళ్లాను' అన్నాడు  గర్వంగా.

'ఇంతమాత్రానికే ఆధ్యాత్మికత మీకు వచ్చిందని, అసలిదొక ఆధ్యాత్మికతనీ అనుకుంటున్నారా?'  అడిగాను.

జవాబు లేదు.

' పోనీ, మీరు నా పుస్తకాలు చదివారా?' అడిగాను.

' లేదు' అన్నాడు.

'మరి చదవకుండా వాటిల్లో ఏముందో మీరేం చెప్పగలరు?' అడిగాను.

' అదికాదు.  మా వాడు మిమ్మల్ని ఫాలో  అవడం  మాకిష్టం లేదు' అన్నాడు.

'నేనేమీ చెడిపోమ్మని ఎవరికీ చెప్పడం లేదు. మంచినే చెబుతున్నాను. ధర్మంగా బ్రతకమని చెబుతున్నాను. ఇందులో తప్పేముంది?  అసలీ విషయాలు మీ పిల్లలకు మీరు చెప్పాలి. మీరు చెయ్యని పనిని నేను చేస్తున్నందుకు మీరు నాకు థాంక్స్ చెప్పాల్సింది పోయి ఇలా అరుస్తున్నారేంటి?' అడిగాను.

'ఏదేమైనా సరే, మావాడు మీ పుస్తకాలు చదవడం మాకు నచ్చదు' అన్నాడాయన.

'మానిపించుకోండి. నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు'  అన్నాను.

'మీరు చెప్పండి' అన్నాడాయన గట్టిగా.

'నేను చెప్పను. అతనే పుస్తకాలు చదవాలో నేనెలా డిసైడ్ చేస్తాను? అది  అతనిష్టం' అన్నాను.

'మరి మేమేం చెయ్యాలి?' అన్నాడు.

'నాకేం తెలుసు? అది మీ సమస్య. మీరే  తీర్చుకోవాలి. నేను ముందే చెప్పాకదా నేనున్నది సమస్యలు తీర్చడానికి కాదని' అన్నాను నేనూ గట్టిగానే.

ఫోన్ కట్ అయిపోయింది.

భలే నవ్వొచ్చింది.

పరిపూర్ణంగా ఎలా జీవించాలో, ఆనందంగా  ఎలా జీవించాలో తప్ప ఇంకేమీ నా పుస్తకాలలో ఉండదు. మంచిగా, ధర్మంగా ఎలా జీవించాలో  తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. ఇది చెడెలా అవుతుందో నాకైతే అర్ధం కావడం లేదు.

'మా అబ్బాయి  మీ పుస్తకాలు చదివి మంచిగా తయారౌతున్నాడు. వాడి ఈడు పిల్లలు హాయిగా తాగుతూ తిరుగుతూ అవినీతి డబ్బు ఎలా సంపాదించాలో  నేర్చుకుంటూ ఉంటే మావాడు మీ పుస్తకాలు చదివి మంచిగా చెడిపోతున్నాడు. ఇది మాకిష్టం  లేదు' - అని తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. ఇక ఆ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి మనుషులై ఉంటారో వేరే చెప్పనవసరం లేదనుకుంటాను.  రాక్షసకులంలో ప్రహ్లాదుడు పుట్టినట్లు కొందరు పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు మంచిమార్గంలో నడవడం ఆ తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం ఉండదు.

హిరణ్యకశిపులూ ప్రహ్లాదులూ పాతయుగాలలోనే కాదు, ఇప్పుడూ ఉన్నారు.

జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు ఒక మాటను తరచుగా అనేవారు - 'ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో  ఉండాలి. మనింట్లో కాదు' అని.

ప్రహ్లాదచరిత్ర చదివి కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకుంటాం. 'అబ్బా ! పాపం! దేవుడి కోసం ప్రహ్లాదుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో' అంటూ. కానీ మన పిల్లలు ధర్మమార్గంలో నడుస్తూ, నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎదుగుతూ ఉంటె మాత్రం సహించలేం. ఇదీ లోకం తీరు !

ఆధ్యాత్మికమైనా, దేవుడైనా, ఇంకేదైనా  సరే !  అది మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండాలి గాని, అది చెప్పినట్టు మనం ఉండం !  ఇదీ మన వరస !

నా పుస్తకాలు చదివి చెడిపోతున్నారట ! చెడిపోవడం అంటే ఏమిటో అసలు? తాగి తందనాలాడుతూ, ఫ్రెండ్స్ తో కలసి తిరుగుతూ, యూ ట్యూబులో ఫోర్న్ చూస్తూ, అమ్మాయిల వెంట పడుతూ ఉంటె బాగుపడటం అన్నమాట నేటి తల్లిదండ్రుల దృష్టిలో ! దానికి విరుద్ధంగా మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ, మంచి సర్కిల్ లో ఉన్నవారితో స్నేహం చేస్తూ, మంచిగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటె, దానిని ' చెడిపోవడం' అంటున్నారు !

అద్భుతం ! గొప్ప తల్లిదండ్రులురా బాబూ ! 

జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు ఎన్ని సంఘటనలను చూచిన పిదప ఈ మాటన్నారో గాని  అది అక్షర సత్యం.

' ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలిగాని మనింట్లో ఉండకూడదు'

కరెక్టే కదూ !
read more " ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలి. మనింట్లో కాదు "

Raat Khamosh Hai - Jagjit Singh

జగ్జీత్ సింగ్ పాడిన ఈ సుమధుర ఘజల్ గీతాన్ని నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Raat Khamosh Hai - Jagjit Singh "

ఒక వేణువు వినిపించెను - అమెరికా అమ్మాయి

1976 లో వచ్చిన అమెరికా అమ్మాయి అనే చిత్రంలో జీ. ఆనంద్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " ఒక వేణువు వినిపించెను - అమెరికా అమ్మాయి "

చిన్నమాటా ఒక చిన్నమాటా - మల్లెపూవు

1978 లో వచ్చిన మల్లెపూవు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి.

read more " చిన్నమాటా ఒక చిన్నమాటా - మల్లెపూవు "

Tere Bheege Badan Ki - Mehdi Hassan

Mehdi Hassan అద్భుతంగా పాడిన ఈ పాటను నేను శ్రీలలిత ఆలపించాము. వినండి.

read more " Tere Bheege Badan Ki - Mehdi Hassan "

ప్రేమలేఖ రాశా నీకంది ఉంటదీ - ముత్యమంత ముద్దు

1989 లో వచ్చిన ముత్యమంత ముద్దు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.

read more " ప్రేమలేఖ రాశా నీకంది ఉంటదీ - ముత్యమంత ముద్దు "

ప్రేమ బృందావనం పలికిలే స్వాగతం - బంగారు కానుక

1982 లో వచ్చిన బంగారు కానుక అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.

read more " ప్రేమ బృందావనం పలికిలే స్వాగతం - బంగారు కానుక "

Din Hai Ye Bahar Ke - Honey Moon

1992 లో వచ్చిన Honeymoon అనే చిత్రంలో రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Din Hai Ye Bahar Ke - Honey Moon "

ఎంతహాయి ఈ రేయి - గుండమ్మ కధ

1962 లో విడుదలైన గుండమ్మ కధ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.

ఎంత హాయి ఈ రేయి
read more " ఎంతహాయి ఈ రేయి - గుండమ్మ కధ "

చినుకులా రాలి - నాలుగు స్తంభాలాట

1982 లో వచ్చిన నాలుగు స్తంభాలాట అనే చిత్రంలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.

read more " చినుకులా రాలి - నాలుగు స్తంభాలాట "

Pukarta Chala Hu Mai - Mere Sanam

1965 లో వచ్చిన Mere Sanam అనే చిత్రంలో రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

Pukarta Chala Hu Mai
read more " Pukarta Chala Hu Mai - Mere Sanam "

Aansu Bhari Hai - Parvarish

1958 లో వచ్చిన Parvarish అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Aansu Bhari Hai - Parvarish "

25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రేయి - సాగరసంగమం

1983 లో వచ్చిన సాగరసంగమం అనే సినిమాలోని మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రేయి అనే పాటను సూర్యనాగలక్ష్మి, నేను పాడాము. వినండి.

read more " మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రేయి - సాగరసంగమం "

Halat Na Pucho Dil Ki - Ye Zindagi Ka Safar

2001 లో వచ్చిన Ye Zindagi Ka Safar అనే సినిమాలో Kumar Sanu ఆలపించిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Halat Na Pucho Dil Ki - Ye Zindagi Ka Safar "

చుక్కలు తెమ్మన్నా తెంచుకు రానా - April 1 విడుదల

1991 లో వచ్చిన ఏప్రిల్ 1 విడుదల అనే చిత్రంలో మనో, చిత్ర పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి, నేను ఆలపించాము.వినండి.

read more " చుక్కలు తెమ్మన్నా తెంచుకు రానా - April 1 విడుదల "

Hoshwalon Ko Khabar Kya - Sarfarosh

1999 లో వచ్చిన Sarfarosh అనే చిత్రంలో జగ్జీత్ సింగ్ ఆలపించిన ఈ ఘజల్ ను శ్రీమతి సంధ్యా, నేనూ ఆలపించాము. వినండి.

read more " Hoshwalon Ko Khabar Kya - Sarfarosh "

Dil Ki Nazar Se - Anari

1959 లో వచ్చిన Anari అనే సినిమాలో ముకేష్, లతా మంగేష్కర్ పాడిన ఈ పాటను MouMahua నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " Dil Ki Nazar Se - Anari "

Na Tum Hame Jaano - Baat Ek Raat Ki

1962 లో వచ్చిన Baat Ek Raat Ki అనే సినిమాలో హేమంత్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Na Tum Hame Jaano - Baat Ek Raat Ki "

సుమం ప్రతి సుమంసుమం - మహర్షి

1987 లో విడుదలైన మహర్షి అనే సినిమాలోని సుమం ప్రతి సుమం సుమం అనే క్లాసికల్ బేస్ ఉన్న ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " సుమం ప్రతి సుమంసుమం - మహర్షి "

నీలాల నింగిలో మేఘాల తేరులో - జేబుదొంగ

1975 లో వచ్చిన జేబుదొంగ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " నీలాల నింగిలో మేఘాల తేరులో - జేబుదొంగ "

కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు - జీవితచక్రం

1971 లో వచ్చిన జీవితచక్రం సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు నేను ఆలపించాము.వినండి.

read more " కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు - జీవితచక్రం "

Phir Wohi Shaam - Alam Ara

1931 లో వచ్చిన Alam Ara అనే సినిమాలో తలత్ మెహమూద్ ఆలపించిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Phir Wohi Shaam - Alam Ara "

ఇదే పాట ప్రతీచోట - పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు

1973 లో వచ్చిన పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " ఇదే పాట ప్రతీచోట - పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు "

Ye Mera Deewanapan Hai - Yahudi

1958 లో వచ్చిన Yahudi అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Ye Mera Deewanapan Hai - Yahudi "

ఝుమ్మంది నాదం - సిరిసిరిమువ్వ

1973 లో వచ్చిన సిరిసిరిమువ్వ అనే సినిమాలోని ఝుమ్మంది నాదం అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి, నా స్వరాలలో వినండి.

read more " ఝుమ్మంది నాదం - సిరిసిరిమువ్వ "

Kaha Tak Ye Man Me - Baton Baton Me

1979 లో వచ్చిన Baton Baton Me అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను అనామిక, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " Kaha Tak Ye Man Me - Baton Baton Me "

Rafta Rafta Woh Meri - Mehdi Hassan

గంధర్వ గాయకుడు మెహదీ హసన్ పాడిన ఈ అమర గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి.

read more " Rafta Rafta Woh Meri - Mehdi Hassan "

తొలిసారి ముద్దివ్వమంది - ఎదురీత

1977 లో వచ్చిన ఎదురీత అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం, సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " తొలిసారి ముద్దివ్వమంది - ఎదురీత "

Chanda O Chanda - Lakhon Me Ek

1971 లో వచ్చిన Lakhon Me Ek అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ లు పాడిన ఈ పాటను అనామిక, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " Chanda O Chanda - Lakhon Me Ek "

Chand Ahe Bharega - Phool Bane Angare

1963 లో వచ్చిన Phool Bane Angare అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Chand Ahe Bharega - Phool Bane Angare "

Binkada Singari - Kanya Ratna

1962 లో వచ్చిన కన్నడ సినిమా 'కన్యారత్న' లో పీ బీ శ్రీనివాస్ పాడిన ఈ సూపర్ హిట్ గీతాన్ని నా స్వరంలో వినండి.

read more " Binkada Singari - Kanya Ratna "

Ye Mere Humsafar - Qayamat Se Qayamat Tak

1988 లో వచ్చిన Qayamat Se Qayamat Tak అనే సినిమాలో Alka Yagnik, Udit Narayan ఆలపించిన ఈ పాటను ప్రశాంతి, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " Ye Mere Humsafar - Qayamat Se Qayamat Tak "

పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు - జమీందార్

1966 లో విడుదలైన జమీందార్ అనే సినిమాలోని 'పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " పలకరించితేనే ఉలికి ఉలికి పడతావు - జమీందార్ "

అటు పానుపు ఇటు నువ్వు - వింతకాపురం

1968 లో వచ్చిన వింతకాపురం అనే సినిమాలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన అటు పానుపు ఇటు నువ్వు  అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " అటు పానుపు ఇటు నువ్వు - వింతకాపురం "

అందమైన బావా ఆవుపాల కోవా - రుణానుబంధం

1960 లో వచ్చిన ఋణానుబంధం అనే సినిమాలోని అందమైన బావా ఆవుపాల కోవా  అంటూ జానకి, పీబీ శ్రీనివాస్ ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో వినండి.

read more " అందమైన బావా ఆవుపాల కోవా - రుణానుబంధం "

21, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

Mujhe Duniya Walo - Leader

1964 లో వచ్చిన Leader అనే సినిమాలో మహమ్మద్ రఫీ పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Mujhe Duniya Walo - Leader "

నాలోని రాగమీవె - పరమానందయ్య శిష్యుల కధ

1966 లో వచ్చిన పరమానందయ్య శిష్యుల కధ అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " నాలోని రాగమీవె - పరమానందయ్య శిష్యుల కధ "

19, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు - జీవితచక్రం

1971 లో వచ్చిన జీవితచక్రం అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.


read more " కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు - జీవితచక్రం "

తనువా హరిచందనమే - కదానాయకురాలు

1970 లో వచ్చిన కదానాయకురాలు అనే చిత్రంలోని ఈపాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.
read more " తనువా హరిచందనమే - కదానాయకురాలు "

Neela Aasmaan So Gaya - Silsila

1981 లో వచ్చిన Silsila అనే చిత్రంలో లతా మంగేష్కర్, నితిన్ ముకేష్ పాడిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను ఆలపించగా ఇక్కడ వినండి.

read more " Neela Aasmaan So Gaya - Silsila "

Mujhko Apne Gale Laga Lo - Hamrahi

1963 లో వచ్చిన Hamrahi అనే చిత్రంలో మహమ్మద్ రఫీ, ముబారక్ బేగం ఆలపించిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.

read more " Mujhko Apne Gale Laga Lo - Hamrahi "

Aaja Re Aaja Re - Noorie

1979 లో వచ్చిన Noorie అనే సినిమాలోని ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.
read more " Aaja Re Aaja Re - Noorie "

తొలివలపే పదేపదే పిలిచే - దేవత

1965 లో వచ్చిన  దేవత చిత్రంలోని ఈ పాటను శీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను పాడగా ఇక్కడ వినండి.

read more " తొలివలపే పదేపదే పిలిచే - దేవత "

18, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా - ఇంటింటి రామాయణం

ఇంటింటిరామాయం సినిమాలోని వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా అనే పాటను శ్రీమతి లలిత గారితో కలసి నేనాలపించాను. వినండి.

read more " వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా - ఇంటింటి రామాయణం "

Hazaron Khwahishe Aisi - Mirza Ghalib

Mirza Ghalib అనే చిత్రంలో Jagjith Singh పాడిన ఈ సుమధుర ఘజల్ గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి.

read more " Hazaron Khwahishe Aisi - Mirza Ghalib "

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

శ్రీరామనవమి డ్రామాలు

రేపు నవమి అనగా ఒక ఫన్నీ సంఘటన జరిగింది.

'శ్రీరామనవమి చందా' అంటూ ఒక వ్యక్తి నన్ను మా ఆఫీసులో కలిశాడు.

నేనేమీ జవాబివ్వలేదు.  మౌనంగా చూస్తున్నాను.

'మన గుడి. మన కార్యక్రమం. మీ పేరుమీద ఈ రసీదు'  అంటూ ఒక రసీదును తన దగ్గరున్న రసీదు పుస్తకంలో నుంచి చింపి నా ముందుంచాడు.

అందులోకి తొంగి చూచాను. Rs 2000/- అంటూ ముందే వ్రాయబడిన అంకె కనబడింది. 

'బాగుంది' అన్నా నవ్వుతూ.

ఇచ్చేస్తాననుకున్నాడో  ఏమో, మన ధర్మం మన సంస్కృతి అంటూ ఏదేదో వాగుతూ కాసేపు  కూచున్నాడు.

నేనూ ఆ వాగుడంతా మౌనంగా వింటున్నాను.

చివరకు లేచి ' సరే సార్ ! వెళ్ళొస్తా మరి !' అన్నాడు, ఇక డబ్బులియ్యి అన్నట్లుగా చూస్తూ.

నేనుకూడా అలాగే నవ్వుతూ 'ఓకే' అన్నాను.

'డబ్బులు' అన్నాడు.

'ఏం డబ్బులు?' అన్నాను.

'అదే శ్రీరామనవమి చందా' అన్నాడు.

'ఈ చందాలతో ఏం చేస్తారు?' అడిగాను.

'రాములవారికి కల్యాణం చేస్తాం' అన్నాడు.

'దేవుడికి మనం కల్యాణం చెయ్యడం ఏంటి?' అన్నాను.

అతనికి అర్ధం కాలేదు.

'అలా చేస్తే మంచిది' అన్నాడు అయోమయంగా.

'ఎవరికి మంచిది? దేవుడికా మనకా?' అడిగాను.

'మనకే' అన్నాడు.

'దేవుడికి కల్యాణం జరిగితే మనకు మంచెలా జరుగుతుంది?' అడిగాను.

'ఇది మన సంస్కృతి సార్, ఇస్తే వెళతా, ఇంకా చాలాచోట్లకు వెళ్ళాలి' అన్నాడు అదేదో దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నట్లు.

ఇలాంటి రెలిజియస్ బ్లాక్ మెయిల్ కి మనమెందుకు పడతాం?

'ఆ అంకె నేను వెయ్యలేదు. వేసినవాళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి. నువ్వేస్తే నువ్వే కట్టుకో' అన్నాను నవ్వుతూ.

'భలే జోకులూ మీరూనూ. ఇవ్వండి సార్. మీకిదొక పెద్ద ఎమౌంట్ కాదు' అన్నాడు నన్ను  ఉబ్బెస్తూ.

'ఇవ్వను సార్. ఆయనకెప్పుడో పెళ్లైంది ఇప్పుడు కొత్తగా మనం చెయ్యనక్కరలేదు.ఇలాంటివాటిమీద నాకు నమ్మకం లేదు' అన్నాను నేనూ నవ్వుతూ.

ఓడిపోతున్నానని అతనికి అర్ధమైపోయింది. అందుకని 'పోన్లెండి సార్. రసీదు ఉంచండి. మీదగ్గర ఇప్పుడు లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చి తీసుకుంటా' అన్నాడు తెలివిగా.

'నువ్వెప్పుడొచ్చినా ఆ కాయితం నా  టేబుల్ మీదే ఉంటుంది. తీసికెళ్ళచ్చు.'   అన్నా అదే నవ్వును కొనసాగిస్తూ.

ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఆ రసీదును తీసుకుని విసురుగా నా రూమ్ లోనుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.

అంతకు రెండురోజుల ముందే జరిగిన ఎలక్షన్లలో ఒక పార్టీ తరఫున ఇతను కూడా ఇంటింటికీ   తిరిగి డబ్బులు పంచాడు. ఇప్పుడు దేవుడి పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు. భలే వ్యాపారం ! అనిపించింది. కొంతమంది ఇంతే, 365 రోజులూ పండగలే  అయిన మన కాలెండర్లో, రెలిజియస్  సెంటిమెంట్ ను వాడుకుని జనందగ్గర డబ్బులు కాజేయ్యడానికి అవకాశాలు వరుసగా వస్తూనే ఉంటాయి.

ఆజన్మబ్రహ్మచారులైన వినాయకుడు, ఆంజనేయులకే భార్యలను అంటగట్టి కళ్యాణాలు  చేసి  డబ్బులు వెనకేసుకునే ఘనసంస్కృతి కదా  మనది ! మతపరమైన ఈ దోపిడీ ఆగినప్పుడే మన అసలైన సంస్కృతి  ఏంటో తెలుసుకునే అవకాశం కాస్త మన జనాలకు కలుగుతుంది.

శ్రీరాముడు ధర్మస్వరూపుడు. ఆయన్ను పూజించేవాళ్ళు ముందు తమతమ నిత్యజీవితాలలో ధర్మాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. అది గాలికొదిలేసి, ప్రతిరోజూ అధర్మపు బ్రతుకులు బ్రతుకుతూ, శ్రీరామనవమికి మాత్రం ముత్యాల తలంబ్రాలతో ఆయనకు పెళ్లి చేస్తే ఏమీ ఒరగదు. మనం ఎవరిని పూజిస్తున్నామో ఆయన లక్షణాలు మన నిత్యజీవితంలో ప్రతిబింబించాలి. అది లేనంతవరకూ, రానంతవరకూ ఈ పూజలన్నీ ఉత్త టైంపాస్ పనులే. రాముడిలా వేషంవేస్తే సరిపోదు. రాముడిలా బ్రతకాలి. రాముడికి మనం పెళ్లిచేసి, నానాచెత్త కబుర్లూ చెప్పుకుంటూ ప్రసాదాలు తిని మురిసిపోతే  సరిపోదు. 

దేవుడికి కళ్యాణాలు చేసి మురిసిపోయే అజ్ఞానులు ముందు ఆత్మకల్యాణం అనే పదానికి అర్ధం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదూ !
read more " శ్రీరామనవమి డ్రామాలు "

Shaam E Gham Ki Kasam - Footpath

1953 లో వచ్చిన Footpath అనే చిత్రంలో తలత్ మెహమూద్ పాడిన 'Shaam E Gham Ki Kasam' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Shaam E Gham Ki Kasam - Footpath "

Aansu Samajh Ke Kyu Mujhe - Chaaya

1961 లో వచ్చిన Chaaya అనే చిత్రంలో తలత్ మెహమూద్ పాడిన 'Aansu Samajh Ke Kyu Mujhe' పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Aansu Samajh Ke Kyu Mujhe - Chaaya "

Javu Kaha Bataye Dil - Choti Bahen

1959 లో వచ్చిన Choti Bahen అనే చిత్రంలో ముకేష్ పాడిన Javu Kaha Bataye Dil అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.

read more " Javu Kaha Bataye Dil - Choti Bahen "

కొండగాలి తిరిగింది - ఉయ్యాల జంపాల

1965 లో వచ్చిన ఉయ్యాల జంపాల చిత్రంలో 'కొండగాలి తిరిగింది గుండె ఊసులాడింది' అంటూ ఘంటసాల, సుశీల ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.

read more " కొండగాలి తిరిగింది - ఉయ్యాల జంపాల "

సన్నజాజికి గున్నమావికి పెళ్లి కుదిరింది - ముత్యాల పల్లకి

1976 లో వచ్చిన ముత్యాలపల్లకి అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం సుశీలలు పాడిన సన్నజాజికి గున్నమావికి పెళ్లి కుదిరింది అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.

read more " సన్నజాజికి గున్నమావికి పెళ్లి కుదిరింది - ముత్యాల పల్లకి "

నీ లేత గులాబీ పెదవులతో - మా ఇంటి దేవత

1980 లో విడుదలైన మా ఇంటి దేవత అనే సినిమాలో ఘంటసాల పాడిన ' నీ లేత గులాబీ పెదవులతో కమ్మని మధువును తాకాలి' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో వినండి.read more " నీ లేత గులాబీ పెదవులతో - మా ఇంటి దేవత "

చిరునవ్వులోని హాయి - అగ్గిబరాటా

1966 లో విడుదలైన అగ్గిబరాటా అనే చిత్రంలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన ఈ పాటను శీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " చిరునవ్వులోని హాయి - అగ్గిబరాటా "

Lag Ja Gale Ke Phir Ye - Wo Kaun Thi

1964 లో వచ్చిన Wo Kaun Thi అనే సినిమాలో లతా మంగేష్కర్ ఆలపించిన ఈ పాటను కల్పనా నిర్వాన్ నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి.

read more " Lag Ja Gale Ke Phir Ye - Wo Kaun Thi "

ఈ మౌనం ఈ బిడియం - డాక్టర్ చక్రవర్తి

1964 లో విడుదలైన డాక్టర్ చక్రవర్తి అనే సినిమాలో ఘంటసాల, సుశీల పాడిన ఈ పాటను ప్రశాంతిగారు నేను ఆలపించము. వినండి.

read more " ఈ మౌనం ఈ బిడియం - డాక్టర్ చక్రవర్తి "

నీలోన నన్నే నిలిపేవు నీవే - గుడిగంటలు

1965 లో వచ్చిన గుడిగంటలు చిత్రం లోనుంచి ఘంటసాల ఆలపించిన 'నీలోన నన్నే నిలిపేవు నీవే' అనే ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " నీలోన నన్నే నిలిపేవు నీవే - గుడిగంటలు "

Saas Ki Zaroorat Hai Jaise - Aashiqi

1990 లో వచ్చిన మ్యూజికల్ హిట్ సినిమా Aashiqi నుంచి కుమార్ సానూ పాడిన 'Saas Ki Zaroorat Hai Jaise' అనే పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Saas Ki Zaroorat Hai Jaise - Aashiqi "

అందాలలో అహో మహోదయం - జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి

1990 లో వచ్చిన 'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి' అనే సినిమాలో బాలసుబ్రమణ్యం సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " అందాలలో అహో మహోదయం - జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి "

నన్ను ఎవరో తాకిరి - సత్తెకాలపు సత్తెయ్య

1969 లో వచ్చిన సత్తెకాలపు సత్తెయ్య అనే సినిమాలో ఘంటసాల, సుశీల ఆలపించిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " నన్ను ఎవరో తాకిరి - సత్తెకాలపు సత్తెయ్య "

Chukar Mere Manko - Yarana

1981 లో వచ్చిన Yarana అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన ఈ పాటను నేనాలపించాను. వినండి.

read more " Chukar Mere Manko - Yarana "

మనసు పరిమళించెనే - శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం

1963 లో వచ్చిన శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అనే సినిమాలోని మనసు పరిమళించెనే అంటూ ఘంటసాల, సుశీలలు పాడిన ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " మనసు పరిమళించెనే - శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం "

Chandni Raat Me - Dil E Nadan

1982 లో వచ్చిన Dil E Nadan అనే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ ఆలపించిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను పాడాము. వినండి.

read more " Chandni Raat Me - Dil E Nadan "

O Neend Na Mujhko Aye - Post Box 999

1958 లో వచ్చిన Post Box No. 999 అనే సినిమాలో హేమంత్ కుమార్, లతా మంగేష్కర్ ఆలపించిన ఈ పాటను కుమారి సౌమ్య, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " O Neend Na Mujhko Aye - Post Box 999 "

Idu Rama Mandira - Ravi Chandra

1980 లో వచ్చిన Ravi Chandra అనే కన్నడ సినిమాలో జానకి, రాజ్ కుమార్ ఆలపించిన ' Idu Rama Mandira' అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం, నేనూ ఆలపించాము. వినండి.

read more " Idu Rama Mandira - Ravi Chandra "

Ye Kya Hua Kaise Hua - Amar Prem

1972 లో వచ్చిన Amar Prem అనే చిత్రంలో కిషోర్ కుమార్ పాడిన Ye Kya Hua Kaise Hua అనే ఈ పాటను నేనాలపించాను.

read more " Ye Kya Hua Kaise Hua - Amar Prem "

కొంతకాలం కొంతకాలం - చంద్రముఖి

2005 లో వచ్చిన చంద్రముఖి సినిమాలోని 'కొంతకాలం కొంతకాలం' అనే పాటను శ్రీమతి కళ్యాణీ శ్రీనివాస్ తో కలసి నేనాలపించాను. వినండి.


read more " కొంతకాలం కొంతకాలం - చంద్రముఖి "

E Sanam Jisne Tujhe - Diwana

1968 లో వచ్చిన Diwana అనే సినిమాలో ముకేష్ పాడిన E Sanam Jisne Tujhe అనే ఈ పాటను నేనాలపించాను. వినండి.

read more " E Sanam Jisne Tujhe - Diwana "

కుకుకుకు కోకిలమ్మ పెళ్ళికి - అడవిరాముడు

1977 లో విడుదలైన అడవిరాముడు సినిమాలో 'కుకుకుకు కోకిలమ్మ పెళ్ళికి' అనే పాటను శ్రీమతి రత్న, నేను కలసి ఆలపించాము. వినండి. 

read more " కుకుకుకు కోకిలమ్మ పెళ్ళికి - అడవిరాముడు "

వయసు ముసురుకొస్తున్నదీ వానమబ్బులా - యమగోల

1975 లో వచ్చిన యమగోల చిత్రంలోని 'వయసు ముసురుకొస్తున్నదీ వానమబ్బులా' అనే పాటను శ్రీమతి రత్నగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " వయసు ముసురుకొస్తున్నదీ వానమబ్బులా - యమగోల "

ఇలాగ వచ్చి అలాగ తెచ్చి - గోరింటాకు

1979 లో వచ్చిన గోరింటాకు అనే సినిమాలోని 'ఇలాగ వచ్చి అలాగ తెచ్చి' అనే పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " ఇలాగ వచ్చి అలాగ తెచ్చి - గోరింటాకు "

తోటలో నారాజు - ఏకవీర

1969 లో విడుదలైన 'ఏకవీర' అనే చిత్రంలోని 'తోటలో నారాజు' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " తోటలో నారాజు - ఏకవీర "

విన్నారా అలనాటి వేణుగానం - దేవుడు చేసిన మనుషులు

1973 లో వచ్చిన 'దేవుడు చేసిన మనుషులు' అనే చిత్రంలోని 'విన్నారా అలనాటి వేణుగానం' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్నగారు, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " విన్నారా అలనాటి వేణుగానం - దేవుడు చేసిన మనుషులు "

ఓ విశాల గగనంలో చందమామా - మహాబలుడు

1969 లో వచ్చిన మహాబలుడు అనే సినిమాలోని ' ఓ విశాల గగనంలో చందమామా ప్రశాంత సమయంలో కలువలేమా' అనే పాటను శ్రీమతి సూర్యకుమారి నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " ఓ విశాల గగనంలో చందమామా - మహాబలుడు "

నీ కోసం యవ్వనమంతా - మూడుముళ్ళు

1983 లో వచ్చిన 'మూడుముళ్ళు' అనే సినిమాలోని 'నీకోసం యవ్వనమంతా దాచాను మల్లెలలో' అనే ఈ పాటను శ్రీమతి సూర్యకుమారి, నేను ఆలపించాము. వినండి.

read more " నీ కోసం యవ్వనమంతా - మూడుముళ్ళు "

Ye Dil Deewana Hai - Ishq Par Zor Nahi

1970 లో వచ్చిన Ishq Par Zor Nahi అనే చిత్రంలోని Ye Dil Deewana Hai అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం, నేను పాడాము. వినండి.

read more " Ye Dil Deewana Hai - Ishq Par Zor Nahi "

Kiska Rasta Dekhe - Kishore Kumar

1973 లో విడుదలైన Joshila అనే చిత్రంలోనుంచి Kiska Rasta Dekhe అంటూ Kishore Kumar పాడిన ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Kiska Rasta Dekhe - Kishore Kumar "

11, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధువు - జీవితచక్రం

జీవితచక్రం అనే సినిమాలోని మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధువు అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్నగారితో కలసి నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.

read more " మధురాతి మధురం మన ప్రేమ మధువు - జీవితచక్రం "

Laal Dupatta Ud Gayare - Mujhse Shadi Karoge

Mujhse Shaadi Karoge అనే చిత్రంలోని ఈ పాటను సోనియాసాలిగ్రాం తొ కలసి నేనాలపించాను, ఇక్కడ వినండి.
read more " Laal Dupatta Ud Gayare - Mujhse Shadi Karoge "

ఈ మూగ చూపేలా బావా - గాలిమేడలు

గాలిమేడలు అనే చిత్రంలోని 'ఈ మూగ చూపేలా బావా మాటాడగా నేరవా' అనే ఈ పాటను శ్రేమతి సూర్యకుమారిగారితో కలసి నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.
read more " ఈ మూగ చూపేలా బావా - గాలిమేడలు "

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి?

నా ఫోన్ నంబర్ నా బ్లాగులోనే ఉండటంతో నాకు చాలా ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలా చేసేవారిలో అత్యంత మంచివాళ్ల నుంచీ పరమ బేవార్స్ గాళ్ళ వరకూ అందరూ ఉంటుంటారు. ఎవరెవరి భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓపికగా అందరితోనూ నేనూ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అసలిలాంటి చెత్తగాళ్ళతో మీకెందుకు? అని నా శిష్యులు అడుగుతూ ఉంటారు. 'అదొక సరదా' అని వాళ్లకు చెబుతూ ఉంటాను.

మొన్నొక రోజున ఇలాగే ఒక ఫోనొచ్చింది. ఆరోజున అమావాస్య, నేనింకా నిద్ర లేవలేదు. ఉదయం ఆరింటికే ఎవరో ఫోన్ చేశారు. కొత్త నంబర్.

గ్రహప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి 'పొద్దున్నే ఎవడో పిచ్చోడు' అనుకుంటూ హలో అన్నా.

'నీకు మంత్రం తంత్రం తెలుసా?' పరిచయాలు గట్రాలూ ఏమీ లేకుండా ఒక జంతువులాంటి గొంతు వినిపించింది.

'తెలుసు' అన్నా ఆవులిస్తూ.

'నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి?' అడిగాడు రఫ్ గా ఆ వ్యక్తి.

'నా దగ్గర ఏ విద్యలుంటే నీకెందుకు? ఎందుకు ఫోన్ చేశావో చెప్పు' అన్నా అంతకంటే రఫ్ గా.

'అలా కాదు. నీ దగ్గర ఏ విద్యలున్నాయో తెలిస్తే అందులోంచి మేం సెలక్ట్ చేసుకుంటాం' అంది జంతువు.

'అది నీలాంటి వాళ్ళ వల్ల కాదులే గాని, ఎందుకు ఫోన్ చేశావో నీకేం కావాలో చెప్పు' అన్నాను.

'ప్రపంచంలో అందరికీ కావాల్సింది డబ్బేగా' అన్నాడు జంతువు తెలివిగా.

'అందరి సంగతీ నీకెందుకు? నీ సంగతి చెప్పు' అన్నా, ఇదేదో తమాషాగానే ఉంది అనుకుంటూ.

'డబ్బు కావాలి' అంది.

'డబ్బు కష్టపడి సంపాదిస్తే వస్తుంది. మంత్రతంత్రాలతో రాదు' అన్నా నేను.

'నీకే తెలీనప్పుడు ఇక మాకేం చేస్తావులే నువ్వు' అంది జంతువు.

'చాలా చెయ్యగలను' అన్నా.

'ఏంటవి' అంది జంతువు.

'నీలాంటి వాళ్లకి ముందు ఫోన్ మ్యానర్స్ నేర్పగలను. ఆ తర్వాత సంస్కారం నేర్పగలను. మంచిగా ఎలా మాట్లాడాలో మంచిగా ఎలా బ్రతకాలో నేర్పగలను. చివరగా నీలాంటి పిచ్చోళ్ళ పిచ్చి తగ్గించగలను కూడా' అన్నాను.

ఏదేదో తిడుతూ టక్కుమని ఫోన్ కట్ అయిపోయింది.

జాలేసింది.

అసలే నిండు అమావాస్య. పాపం ! పిచ్చి ముదిరిన కేసు అనుకున్నా.

టీవీలు యూట్యూబులు చూచి చాలామంది ఇలాంటి భ్రమలలో ఉంటారు. మంత్రతంత్రాలంటే తేరగా డబ్బులు వచ్చిపడే ట్రిక్స్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. పాపం పిచ్చోళ్ళు !

నిజమైన మంత్రతంత్రాలు మనిషిని ఉన్నతంగా మార్చే ప్రక్రియలు. అంతేగాని తేరగా డబ్బులు తెచ్చి పడేసే మ్యాజిక్స్ కావు. అవి దైవాన్ని చేరడానికి రహదారులు. కానీ రహదారులను కూడా టాయిలెట్స్ గా వాడటం మన భారతీయులు చేసే పనే కదా !

మనిషిని దేవునిగా మార్చే ఒక అత్యున్నతమైన మార్గం ఎదురుగా ఉన్నా కూడా మనిషి దానిని స్వలాభానికి వాడుకోవాలనే చూస్తాడు. స్వార్ధపరంగానే ఆలోచిస్తాడు. తన బిజినెస్ ఎదగడానికీ, తన పనులు కావడానికీ, తన గొంతెమ్మ కోరికలు తీరడానికీ గురువులను, దైవశక్తి ఉన్నవారిని ఆశ్రయించాలని చూస్తాడు. ఇది చాలా వెర్రితనం మాత్రమేగాక స్వార్ధపరతకు పరాకాష్ట కూడా !

ఆకాశానికి చేర్చే నిచ్చెన ఎదురుగా ఉంటే, దానిని ముక్కలు చేసి పొయ్యిలో కట్టెలకు వాడుకుందామని చూసేవారిని ఏమనాలి?

మనుషులు ఎప్పుడు ఎదుగుతారో ఏమోరా దేవుడా !
read more " నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి? "

Tumne Kisi Se Kabhi Pyar Kiya Hai - Dharmatma

 Dharmatma అనే చిత్రంలోని  Tumne Kisi Se Kabhi Pyar Kiya Hai అనే ఈ సుమధుర గీతాన్ని శ్రీలలిత, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Tumne Kisi Se Kabhi Pyar Kiya Hai - Dharmatma "

Bheegi Chandni - Suhagan

Sasural చిత్రంనుంచి Bheegi Chandi Chayi Bekhudi అనే ఈ సుమధుర గీతాన్ని శ్రీలలిత, నా స్వరాల నుంచి ఇక్కడ వినండి.

read more " Bheegi Chandni - Suhagan "

Chalte Chalte - Kishore Kumar

Chalte Chalte అంటూ Kishore Kumar సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా ఇక్కడ వినండి.

read more " Chalte Chalte - Kishore Kumar "

ఈ పగలు రేయిగా పండువెన్నెలగ - సిరిసంపదలు

ఈ పగలు రేయిగా పండువెన్నెలగ అనే ఈ పాట సిరిసంపదలు అనే సినిమాలోది. శీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " ఈ పగలు రేయిగా పండువెన్నెలగ - సిరిసంపదలు "

నన్ను దోచుకొందువటే - గులేబకావళి కథ

నన్ను దోచుకొందువటే అనే ఈ పాట గులేబకావళి కథ అనే చిత్రంలోనిది. శీమతి శోభగారితో కలసి నేనాలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.

read more " నన్ను దోచుకొందువటే - గులేబకావళి కథ "

Ey Raat Tomar Amar - Hemanth Kumar

Ey Raat Tomaar Amaar అంటూ హేమంత్ కుమార్ సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ బెంగాలీ గీతాన్ని నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Ey Raat Tomar Amar - Hemanth Kumar "

కాస్తందుకో దరఖాస్తందుకో - రెండు రెళ్ళు ఆరు

కాస్తందుకో దరఖాస్తందుకో అనే ఈ పాట రెండు రెళ్ళు ఆరు అనే సినిమాలోది. శీమతి రత్నగారు నేను కలసి పాడిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " కాస్తందుకో దరఖాస్తందుకో - రెండు రెళ్ళు ఆరు "

ఆ నవ్వుల కోసమే - జమీందార్

ఆ నవ్వుల కోసమే అనే ఈ పాట జమీందార్ అనే చిత్రంలోనిది. శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఇక్కడ వినండి.

read more " ఆ నవ్వుల కోసమే - జమీందార్ "

ఎలా ఎలా దాచావు అలవికాని అనురాగం - గోరింటాకు

ఎలా ఎలా దాచావు అలవికాని అనురాగం అనే ఈ పాట గోరింటాకు అనే చిత్రం లోనిది. శీమతి విజయలక్ష్మిగారు, నా స్వరాలలో ఈ పాటను వినండి.

read more " ఎలా ఎలా దాచావు అలవికాని అనురాగం - గోరింటాకు "

Jhuki Jhuki Si Nazar - Ardh

Jhuki Jhuki Si Nazar అనే ఈ సుమధుర గీతం Ardh అనే సినిమాలోది. ఈ పాటను నా స్వరంలో ఇక్కడ వినండి.

read more " Jhuki Jhuki Si Nazar - Ardh "

రవివర్మకే అందని - రావణుడే రాముడైతే

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో అనే ఈ పాట రావణుడే రాముడైతే అనే చిత్రంలోది. శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " రవివర్మకే అందని - రావణుడే రాముడైతే "

Tumne Mujhe Dekha - Teesri Manzil

Tumne Mujhe Dekha అనే ఈ పాట Teesri Manzil అనే సినిమాలోది. సోనియా సాలిగ్రాం తో కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " Tumne Mujhe Dekha - Teesri Manzil "

Sama Hai Suhana Suhana - Ghar Ghar Ki Kahani

Ghar ghar ki kahani అనే సినిమాలోని Sama Hai Suhana Suhana అనే ఈ పాటను సోనియా సాలిగ్రాం తో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.

read more " Sama Hai Suhana Suhana - Ghar Ghar Ki Kahani "

Tujhe Dekha Tho Ye Jana Sanam - Dilwale Dulhaniya Le Jayenge

Dilwale Dulhaniya Le Jayenge అనే చిత్రంలోని Tujhe Dekha Toh Ye Jana Sanam అనే ఈ పాటను Sharmila తో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.

read more " Tujhe Dekha Tho Ye Jana Sanam - Dilwale Dulhaniya Le Jayenge "

నిన్నే నిన్నే తలచుకొని - పెళ్లిచూపులు

పెళ్లిచూపులు అనే చిత్రంలోని నిన్నే నిన్నే తలచుకొని అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారితో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఇక్కడ వినండి.

read more " నిన్నే నిన్నే తలచుకొని - పెళ్లిచూపులు "

హాయిహాయిగా జాబిల్లి - వెలుగునీడలు

వెలుగు నీడలు అనే చిత్రంలోని హాయిహాయిగా జాబిల్లి అనే పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మిగారితో కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " హాయిహాయిగా జాబిల్లి - వెలుగునీడలు "

మల్లెకన్న తెల్లనా - ఓ సీత కథ

ఓ సీత కథ అనే సినిమాలోని మల్లెకన్న తెల్లనా అనే ఈ పాటను శ్రీమతి రత్న నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " మల్లెకన్న తెల్లనా - ఓ సీత కథ "

వెన్నెలలోని వేడి ఏలనో - పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు

పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు అనే చిత్రంలోని వెన్నెలలోని వేడి ఏలనో అనే ఈ పాటను శ్రీమతి విజయలక్ష్మి నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " వెన్నెలలోని వేడి ఏలనో - పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు "

మల్లియలారా మాలికలారా - నిర్దోషి

నిర్దోషి అనే చిత్రంలోని మల్లియలారా మాలికలారా అనే పాటను శ్రీమతి రత్న నేను కలసి Smule లో ఆలపించాము. ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " మల్లియలారా మాలికలారా - నిర్దోషి "

Je Hum Tum Chori Se - Dharti Kahe Pukar Ke

Dharti Kahe Pukar Ke (1969) అనే సినిమాలోని ఈ పాటను శ్రీమతి భువనేశ్వరి కలసి Smule లో నేనాలపించాను. ఆ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " Je Hum Tum Chori Se - Dharti Kahe Pukar Ke "

ఆనాటి చెలిమి ఒక కల - పెళ్లిరోజు

పెళ్లిరోజు అనే సినిమాలోని ఆనాటి చెలిమి ఒక కల అంటూ Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " ఆనాటి చెలిమి ఒక కల - పెళ్లిరోజు "

నీ కోసం వెలసింది ప్రేమమందిరం - ప్రేమనగర్

'నీకోసం వెలసిందీ ప్రేమమందిరం' అనే ఈ పాట ప్రేమనగర్ సినిమాలోనిది. శ్రీమతి రత్నతో కలసి Smule లో నేనాలపించిన ఈ పాటను ఇక్కడ వినండి.

read more " నీ కోసం వెలసింది ప్రేమమందిరం - ప్రేమనగర్ "

చిరునవ్వుల తొలకరిలో - చాణక్య చంద్రగుప్త

'చాణక్య చంద్రగుప్త' అనే సినిమాలోని చిరునవ్వుల తొలకరిలో అనే పాటను ప్రశాంతి గారు, నేను Smule లో ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.


read more " చిరునవ్వుల తొలకరిలో - చాణక్య చంద్రగుప్త "

కాలమిలా ఆగిపోనీ - ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?

ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?' అనే చిత్రం నుంచి, 'కాలమిలా ఆగిపోనీ'  అనే పాటను శ్రీమతి  విజయలక్ష్మిగారు, నేను Smule లో ఆలపించిన ఈ గీతాన్ని ఇక్కడ వినండి.

read more " కాలమిలా ఆగిపోనీ - ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం? "

8, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

చాదస్తానికి పరాకాష్ట - టీవీల నిర్వాకం

మన శాస్త్రాల గురించి, జ్యోతిష్యాది మన ప్రాచీనవిజ్ఞానాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం మంచిదే. కాకపోతే, ఆ తెలుసుకున్నది సరియైన విజ్ఞానం అయి ఉండాలి. లేకపోతే జీవితంలో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

నేడు టీవీల పుణ్యమని, టీవీ బోధకుల పుణ్యమని, అందరికీ మిడిమిడి జ్ఞానం ఎక్కువగా వంటబట్టింది. అది పనికిరాని చాదస్తంగా తయారై నానాబాధలకు వీరినేగాక, చుట్టుపక్కల వారిని కూడా గురిచేస్తున్నది. నా మాట సత్యం అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ మధ్యనే జరిగిన ఒక సంఘటన వినండి.

ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం అమావాస్య పరిధిలో జరిగిన ఒక యాక్సిడెంట్ లో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బంధువు చనిపోయాడు. వేరే రాష్ట్రంలో ఇది జరిగితే ఆ బాడీని వాళ్ళ ఊరికి తీసుకొచ్చారు. దహన సంస్కారాలు చెయ్యాలి. అంతా సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఎవ్వరూ ముందుకు కదలడం లేదు. తాత్సారం చేస్తున్నారు. 

'ఏంటయ్యా ఆలస్యం? శవాన్ని ఎత్తండి' అని మా ఫ్రెండ్ అడిగితే 'ప్రస్తుతం రాహుకాలం నడుస్తున్నది. ఇది మంచి టైం కాదు. అందుకని అది అయిపోయే దాకా ఆగుదాం' అని అందరూ ఒకేమాటగా చెప్పారట. అది విని మా ఫ్రెండ్ కి మతిపోయింది. పైగా ఇతను పూజ చేసుకుని బొట్టు పెట్టుకుని అక్కడకు వెళ్ళాడట. అది చూచి, 'ఏంటి? శవం దగ్గరకు వస్తూ బొట్టు పెట్టుకుని వస్తావా? నీకు బుద్ధుందా?' అని ఆక్షేపించారట. అసలిదంతా ఏంటో అతనికేమీ అర్ధంగాక నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడు.

'నువ్వేం అన్నావు?' అనడిగాను.

'మంచిముహూర్తం చూసి ప్రారంభం చెయ్యడానికి ఇదేమైనా కంపెనీనా? అలా చేస్తే ఈ శవం బాగా వృద్ధిలోకి వస్తుందా? శవానికి రాహుకాలం, యమగండం ఏంటిరా మీ బొంద? యముడు ఆల్రెడీ వచ్చి వాడిని ఎత్తుకుపోయాడు. మళ్ళీ యమగండం చూడటం ఏమిటి? శవానికి గండం ఏమిటి?' అన్నాను. కానీ ఎవరూ నా మాట పట్టించుకోలేదు. నన్నే తిట్టారు. చివరకు ఆ రాహుకాలం యమగండకాలం అయిపోయేదాకా ఉండి, టైం  కాని టైంలో శవాన్ని ఎత్తుకెళ్ళారు.' అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు.

నాకు పొట్ట చెక్కలయ్యేంత  నవ్వొచ్చింది.

'టీవీలలో పనికిమాలిన జ్యోతిష్య ప్రోగ్రాములు చూచీచూచీ జనాలకు జ్యోతిష్యపిచ్చి బాగా ఎక్కింది. అయితే అది సైంటిఫిక్ గా ఎక్కలేదు. చాదస్తంగా ఎక్కింది. అందుకే ఇలా తయారయ్యారు' అన్నాను.

1970 ప్రాంతాలలో  కమ్యూనిజం బాగా ప్రచారంలో ఉన్నకాలంలో జ్యోతిష్యాన్నీ వాస్తునూ ఎవడూ నమ్మేవాడు కాదు. ఇల్లు కట్టడం కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు కట్టుకునేవారు. ముహూర్తాలమీద ఇంత చాదస్తం  అప్పుడు ఉండేది కాదు. కానీ మళ్ళీ చక్రం పైకి తిరిగింది. ఇప్పుడు కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ జ్యోతిష్యం వాస్తు చూస్తున్నారు. ఇది ముదిరి ముదిరి మరీ పిచ్చిగా తయారైంది. ఎంతగా అంటే, ఇదుగో ఇంతగా అని చెప్పడానికి ఈ సంఘటనే చాలు.

నాలుగురోజుల క్రితం ఇది నిజంగా జరిగిన  సంఘటన ! టీవీలు చూసి జనాలు ఎంత పిచ్చోళ్ళు అవుతున్నారో చెప్పడానికి ఇంతకంటే వేరే ఉదాహరణ అవసరం లేదనుకుంటాను ! 
read more " చాదస్తానికి పరాకాష్ట - టీవీల నిర్వాకం "

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

ఈ ఎలక్షన్లలో ఎవరు గెలుస్తారు?

నా కొలీగ్స్ లో స్నేహితులలో అన్ని పార్టీలవాళ్ళూ ఉన్నారు. ఎలక్షన్ల వేడి మొదలైపోవడంతో రోజూ వేడివేడి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. చర్చలు అరుపులలోకీ తిట్లలోకీ దిగుతున్నాయి. కానీ మళ్ళీ కలసిపోతున్నారు. వారి చర్చలను నేను మౌనంగా వింటూ ఉంటాను. మొన్నోకరోజున ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పమని నన్నే అడిగారు. నేనేం మాట్లాడలేదు. ఊరకే నవ్వి  ఊరుకున్నాను.    అలా  ఊరుకుంటే లాభం లేదు. జ్యోతిష్యం ఉపయోగించి చెప్పాల్సిందే అని పట్టుబట్టారు.

'ఎవరు గెలిచినా దేశానికి ఉపయోగం ఏమీ లేదు. కొన్ని కులాలు బాగుపడతాయి. కొన్ని వర్గాలు బాగుపడతాయి. అందరూ తోడుదొంగలై దేశసంపదను వారి సంపదగా మార్చుకుని నల్లధనంగా దాచుకుంటారు. డెబ్భై ఏళ్ళుగా జరుగుతున్నది ఇదే. కనుక ఎలక్షన్లలో  ఎవరు గెలుస్తారు?' అన్న ప్రశ్నమీద నాకు కుతూహలం లేదు. నేను చూడను. చెప్పను' అన్నాను.

'ఇంతకుముందు ఎలక్షన్లప్పుడు చెప్పారుకదా?' అని  వారిలో నా బ్లాగు చదివే ఒకాయన అడిగాడు.

'అప్పుడు  చూద్దామని అనిపించింది. ఇప్పుడనిపించడం లేదు' అన్నాను.

నేను వినేలా కనిపించకపోవడంతో నన్నొదిలేసి వారి  చర్చలు వారు కొనసాగిస్తున్నారు.

మన దేశం పెద్ద మేడిపండని నేను ఎప్పుడో చెప్పాను. ఇప్పుడూ అదే చెబుతున్నాను. ఈ దేశంలో దోపిడీ, అవినీతి, అవకాశవాదం, కులం, స్వార్ధం తప్ప ఇంకేమీ లేవు. మన వ్యవస్థలన్నీ డొల్లవ్యవస్థలే. వీటిల్లో నిజాయితీపరులు, మంచివాళ్ళూ ఇమడలేరు, బ్రతకలేరు. ఒకవేళ కొంతమంది మంచిగా ఉందామంటే వారిని ఉండనివ్వరు కూడా. అందుకే తెలివైనవాళ్ళు దేశాన్ని వదలిపెట్టి వేరే దేశాలలో సెటిలై పోతున్నారు.

కానీ మననాయకులు వారిని వదలకుండా అక్కడికికూడా వెళ్లి కులమీటింగులు పెట్టి 'మీరిక్కడ కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. మేము వాటిని స్వాహాచేస్తాం' అని అన్యాపదేశంగా చెబుతున్నారు. వారిలో అమాయకులు, ఆశపోతులూ మోసపోతున్నారు.

డెబ్భై ఏళ్ళ క్రితం అరవిందయోగి  ఇలా అన్నారు.

'ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని డబ్బుమీద ప్రతికూల శక్తులు (hostile forces) పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మారనంత వరకూ ప్రపంచపు పరిస్థితి ఏమీ బాగుపడదు'.

ఆయన ఈ మాటనని డెబ్భై ఏళ్ళు దాటిందికానీ ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితిలో ఏమీ మార్పులేదు. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడింకా దిగజారింది.

ఒకప్పుడు డబ్బొక్కటే వాటిచేతుల్లో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అధికారం, సంపద, విద్య, వైద్యం, ఆహారం. అన్నీ ఆ శక్తుల చేతులలోనే ఉన్నాయి. కనుక దేశపరిస్థితి నైతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా నానాటికీ దిగజారుతూనే ఉంది. జనాలదగ్గర డబ్బులు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. విలాసాలు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. హోదాలు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. కానీ మౌలికంగా మనుషుల వ్యక్తిత్వాలలో ఉన్నతమైన ఎదుగుదలలు లేవు. ఆధ్యాత్మికం సంగతి దేవుడెరుగు. కనీసం మానవత్వం కూడా కనుమరుగై పోతున్నది. కనుకనే బయటకు చాలా దర్జాగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నా లోలోపలమాత్రం ఎవడి పరిస్థితి అయినా డొల్లే. అందుకే మేడిపండుతో మన దేశాన్ని నేను పోల్చాను.

ఇంతకుముందు పాలకులే దొంగలుగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ప్రజలూ దొంగలయ్యారు. తోడుదొంగలై దోపిడీ సాగిస్తున్నారు. కనుక మాట్లాడటం అనవసరం. అంతుబట్టని రోగాలూ, ప్రకృతి విలయాలొక్కటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం. అవి జరిగే సమయం అతిదగ్గరలోనే ఉందికూడా !

ఈలోపల ఎన్నికలలో ఏపార్టీ గెలిస్తే ఏముంది? గెలవకపోతే ఏముంది? అనంతకాలగమనంలో భూగోళమే ఒక నలుసైతే, ఇక దానిమీద ఉన్న ఒకదేశంలోని పార్టీలెంత? వాటి నాయకులెంత? అబద్దాలు  చెప్పడం, చేతనైనంత దోచుకోవడం ఇదేగా ఎవడైనా చేసేది?

'ఇదంతాకాదు గాని నేనొక మంచి పరిష్కారం చెబుతాను వినండి. ఎలక్షన్లు వద్దు ఏమీ వద్దు, ప్రతి కులానికీ ఒక ఏడాది చొప్పున అధికారం ఇవ్వండి. ఏడాదిపాటు వాళ్ళను దోచుకోనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఇంకో కులానికి ఆధికారం కట్టబెట్టండి. వాళ్ళూ యధేచ్చగా ఇంకో ఏడాదిపాటు దోచుకుంటారు. ఈ విధంగా అన్నికులాలూ 'బాగుపడతాయి'. సమస్య తీరిపోతుంది.'

మా కొలీగ్స్ అయోమయంగా చూశారు.

'ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ల పేరుతో జరుగుతున్నది అదేగా? ఇది లీగలైజుడు దోపిడీ కాకపోతే మరేమిటి? కొన్ని దేశాలలో వ్యభిచారం లీగలైజ్ కాబడింది. ఇది పోదు దీన్ని మనమేమీ చెయ్యలేం అనుకున్నపుడు దానిని లీగలైజ్ చెయ్యడమే పరిష్కారం. అలాగే మన దేశంలో ఎన్నికలు కూడా లీగల్ గా దోచుకోవడానికి పార్టీలకు లైసెన్స్ గా ఉపయోగపడుతున్నాయి అంతే. కనుక నేను చెప్పిన పరిష్కారం చేసి చూడండి. కనీసం ఒకరిమీద  మరొకరు  దుమ్మెత్తి    పోసుకోవడం,  తిట్టుకోవడం, చంపుకోవడం అయినా లేకుండా పోతుంది. అందరూ హాయిగా బాగుపడవచ్చు' అన్నాను.

'అది జరిగే పని కాదులే' అన్నారు వాళ్ళు.

'మనదేశంలో ఏదీ జరిగేపని కాదు. ఈ ప్రహసనం మాత్రం  ఎప్పటికీ ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది' అన్నాను.

మనుషుల తక్కువబుద్ధులు ఎప్పటికీ మారవేమో? మౌలికంగా మానవ స్వార్ధపూరిత మనస్తత్వం ఎప్పటికీ మారదేమో? మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా ఔన్నత్యాన్ని పొందటం ఎప్పటికీ జరిగేపని కాదేమో అని నాకెప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉంటుంది.

ఈ ఎన్నికలలో ఏ పార్టీ గెలిచినా, ఓడిపోయేది మాత్రం ప్రజలే !
read more " ఈ ఎలక్షన్లలో ఎవరు గెలుస్తారు? "

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Tu Cheez Badi Hai Mast Mast - Kavita Krishnamurty, Udit Narayan


Tu cheez badi hai mast mast.. అంటూ కవితా కృష్ణమూర్తి, ఉదిత్ నారాయణ్ మధురంగా ఆలపించిన ఈ ఖవ్వాలీ గీతం 1994 లో వచ్చిన Mohra అనే సినిమాలోది. ఈ మధుర గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి మరి.

Movie:-- Mohra (1994)
Lyrics:--Anand Bakshi
Music:--Viju Shah
Singers:--Kavita Krishnamurty, Udit Narayan
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
------------------------------------------

Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2
Nahi tujh ko koyi hosh hosh – 2
Uspar Jobanka Josh Josh
Nahi teraaaa..
Nahi tera koi dosh dosh – Madhhosh hai toohar Waqt waqt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2

Ashique hai tera naam naam -2
Dil lena dena kaam kaam – Meri baahein
Meree baahe math thaam thaam
Badnaam hai too badh mast mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2

Chorus

[Bol Zara too jaane mehboobee
Mujh me aisi kya hai khoobi]-2
Tu ik resham kee dor dor-2
Teri chalpe aashique mor mor
Teri zulf ghanee
Teri zulf ghani chit chor chor
Ghanghor ghata badh mast mast

Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast

[Yeh dil teree aakhon me dooba
Banja meree tu mehboobaa]-2
Mat teer nazar kee maar maar-2
Ye chot lagegi aar paar
Aasaaan
Aasaan samajh mat yaar yaar
Ye pyar bada hai shakt shakt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Nahi tujh ko koyi hosh hosh – Uspar Jobanka Josh Josh
Nahi tera koi dosh dosh – Madhhosh hai toohar Waqt waqt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Ashique hai tera naam naam
Dil lena dena kaam kaam – Meri baahein
Meree baahe math thaam thaam
Badnaam hai too badh mast mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
read more " Tu Cheez Badi Hai Mast Mast - Kavita Krishnamurty, Udit Narayan "