The gem of love is not cheap. It cannot be gifted to everyone just like that !

29, జూన్ 2017, గురువారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -77 (గుడ్ బై అమెరికా - ప్రస్తుతానికి)


తెల్లవారితే ఇండియాకు ప్రయాణం.

మూడు నెలలు మూడు రోజులుగా గడచిపోయాయి.

ఈ మూడు నెలలలో అమెరికాలో ఎంతోమంది శిష్యులను, వారి కుటుంబ సభ్యులను, అభిమానులను కలిశాను. ఎందరివో ప్రేమాభిమానాలను అందుకున్నాను. ఎన్నో అనుభవాలను సొంతం చేసుకున్నాను. నేననుకున్న సాధనలన్నీ చేశాను. ఎన్నో నేర్పించాను. నేనూ ఎంతో నేర్చుకున్నాను.

నన్ను వదలాలంటే బాధ పడేవాళ్ళు ఎందఱో ఇక్కడ ఉన్నారు. నన్నిక్కడే ఉండమని వాళ్ళంతా అడుగుతున్నారు. కానీ నాకు ఇండియాలో బాధ్యతలున్నాయి. నాకోసం ఎదురుచూస్తున్న శిష్యులూ, నా సాంగత్యాన్ని కోరుకునే వాళ్ళూ ఇండియాలో చాలామంది ఉన్నారు. కనుక ప్రస్తుతానికి ఇండియాకు బయలుదేరక  తప్పదు.

ప్రతి కలయికా ఒక ఎడబాటుకే దారితీస్తుంది. ప్రతి ఎడబాటూ తిరిగి మరొక కలయికలో లయిస్తుంది. ప్రతి పయనమూ ఒక గతానికి ముగింపు పాడుతూ ఒక క్రొత్త ఉదయాన్ని దరిజేరుస్తుంది. ప్రతి ఉదయమూ తిరిగి ఒక రాత్రిలోనే అంతమౌతుంది. ఇదొక నిరంతర చక్రభ్రమణం.

మనిషి జీవితమే ఒక ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో ఎందరినో కలుస్తుంటాం. విడిపోతుంటాం. కలసిన ప్రతివాళ్ళూ మనతో నడవలేరు. నడవరు కూడా. మనల్ని ఇష్టపడి మనల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు మనతోనే ఎల్లప్పుడూ ఉండనూ లేరు. జీవితం ఇంతే. అది ఇలాగే ఉంటుంది.

ఏది ఏమైనా ఈ పయనం ముందుకు సాగవలసిందే.

మనల్ని వదల్లేక కళ్ళలో నీరు నింపుకునే మనుషులను కొందరినైనా మనం పొందగలిగితే అంతకంటే మనిషి జన్మకు కావలసింది ఇంకేముంటుంది? అలాంటి వారిని చాలామందిని అమ్మ నాకిచ్చింది.

ప్రస్తుతానికి గుడ్ బై.

తిరిగి త్వరలో కలుసుకుందాం !!
read more " రెండవ అమెరికా యాత్ర -77 (గుడ్ బై అమెరికా - ప్రస్తుతానికి) "

రెండవ అమెరికా యాత్ర -76 (Barnes & Noble Book store) 
read more " రెండవ అమెరికా యాత్ర -76 (Barnes & Noble Book store) "

28, జూన్ 2017, బుధవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -75 (Bharatiya Temple Visit)

ఈరోజు ఇక్కడకు దగ్గరలోనే ఉన్న భారతీయ టెంపుల్ ను సందర్శించాము. ప్రతిరోజూ దానిమీదుగా పదిసార్లు తిరుగుతున్నప్పటికీ ఇంతవరకూ గుడి లోపలకు పోలేదు. ఎల్లుండే ఇండియాకు తిరుగు ప్రయాణం కనుక ఇక ఈరోజు టెంపుల్ కు వెళ్లి వచ్చాం. వీకెండ్ లో అయితే జనాల గోలతో విసుగ్గా ఉంటుందని ఈరోజు వెళ్లి వచ్చాం. ఉత్తర భారతీయ పోకడలతో దేవాలయం బాగుంది.

అంత పెద్ద గుడిలో ఇద్దరు పూజారులు మేమూ తప్ప ఒక్క పురుగు లేదు. లోపల ఇద్దరు పూజారులు కూచుని ఎవరి సెల్ ఫోన్లో వాళ్ళు యూట్యూబు వీడియోలు చూసుకుంటున్నారు. మేము లోపలకు పోయి దేవుళ్ళందరికీ దణ్ణాలు పెట్టుకుంటూ చివరకు వాళ్ళ ఎదురుగా నిలబడితే అప్పుడు తీరికగా తలలెత్తి విసుగ్గా చూసి మా మొఖాన కాస్త తీర్ధం పోసి మళ్ళీ యూట్యూబులో తలలు దూర్చారు. అమెరికా వీక్ డేస్ లో ఇదీ మన దేవాలయాల పరిస్థితి. మన పూజారుల పరిస్థితి.

ఆ ఫోటోలు ఇక్కడ.


read more " రెండవ అమెరికా యాత్ర -75 (Bharatiya Temple Visit) "

రెండవ అమెరికా యాత్ర -74 (Tensho Kata)

ఎడ్వాన్స్డ్ కరాటే కటాలలో శాంచిన్ తర్వాత చెప్పవలసినది 'టెన్షో' కటా. టెన్షో అంటే అర్ధం Revolving Hands అని. ఇది "గోజుర్యూ" స్టైల్ కు చెందిన కటా. గోజుర్యు స్టైల్ లో హార్డ్ కరాటే, సాఫ్ట్ కరాటే రెండూ కలగలసి ఉంటాయి. హార్డ్ స్టైల్ టెక్నిక్స్ లో శరీరబలానికి, మజిల్ పవర్ కు ప్రాధాన్యత ఉంటే, సాఫ్ట్ స్టైల్ టెక్నిక్స్ లో బ్రీతింగ్ కు, ఇంటర్నల్ పవర్ జెనరేషన్ కు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ కటాలో రెండూ కలసి ఉంటాయి గనుక ఇది మాస్టర్స్ కు ఫేవరేట్ కటాలలో ఒకటి అయింది.

గోజుర్యు కరాటే గ్రాండ్ మాస్టర్ అయిన "చోజన్ మియాగి" 1921 లో దీనిని సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత ఇది అనేక కరాటే స్టైల్స్ లోకి స్వీకరించబడింది. క్యోకుషిన్ కాయ్ కరాటే గ్రాండ్ మాస్టర్ అయిన "మాస్ ఒయామా" ఫేవరేట్ కటాలలో ఇదీ ఒకటి.

అమెరికాలో ఇంటి డెక్ మీద చేసిన ఈ కటాను యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వీక్షించండి మరి.

read more " రెండవ అమెరికా యాత్ర -74 (Tensho Kata) "