ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

23, జూన్ 2017, శుక్రవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -59 (టెక్సాస్ ట్రిప్ - శివశక్తి టెంపుల్)

మెక్ ఆలెన్ లో నానక్ సెంటర్ అని ఒక గుడి ఉంది. దానినే ఇప్పుడు శివశక్తి టెంపుల్ అంటున్నారు. ఈ ఆలయం చాలా బాగుంది. ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి. వీళ్ళ ఫేస్ బుక్ పేజి ఇక్కడ చూడవచ్చు.
ఈ ఆలయం సందర్శించిన ఫోటోలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.