“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

31, జులై 2020, శుక్రవారం

"ఆరు యోగోపనిషత్తులు 'ఈ-బుక్' విడుదలైంది


'పంచవటి పబ్లికేషన్సు' నుండి 'ఆరు యోగోపనిషత్తులు' అనే ఇంకొక మహత్తరమైన గ్రంధమును 'ఈ- బుక్' గా నేడు విడుదల చేస్తున్నాము.  ఇందులో హంసోపనిషత్, అమృతబిందూపనిషత్, అమృతనాదోపనిషత్, బ్రహ్మవిద్యోపనిషత్, త్రిశిఖి బ్రాహ్మణోపనిషత్, మండల బ్రాహ్మణోపనిషత్ అనబడే ఆరు యోగోపనిషత్తులకు నా వ్యాఖ్యానమును మీరు చదువవచ్చు. వీటిలో హంసోపనిషత్, త్రిశిఖి బ్రాహ్మణోపనిషత్, మండల బ్రాహ్మణోపనిషత్తులు శుక్లయజుర్వేదమునకు  చెందినవి కాగా, అమృతబిందూపనిషత్, అమృతనాదోపనిషత్, బ్రహ్మవిద్యోపనిషత్తులు కృష్ణయజుర్వేదమునకు చెందినవి
.

యధావిధిగా వీటన్నిటిలో అనేక రకములైన వైదికసాంప్రదాయబద్ధమైన యోగసాధనావిధానములు చెప్పబడినవి. మంత్ర, లయ, హఠ, రాజయోగములు, సృష్టిక్రమము, ఆత్మజ్ఞానము, బ్రహ్మజ్ఞానము, జీవన్ముక్తస్థితి మొదలైన సంగతులు వివరించబడినవి.

ఈ పుస్తకంతో యోగోపనిషత్తుల వ్యాఖ్యాన పరంపర అయిపోతున్నది. ఇప్పటివరకూ 15 యోగోపనిషత్తులపైన నా వ్యాఖ్యానమును ప్రచురించాను. 30 ఏళ్ల క్రితం నా గురువులలో ఒకరైన నందానందస్వామివారు ఆదోనిలో నాతో అనిన మాటను నిజం చేశాను.

ఇకపైన రాబోయే మా గ్రంధములలో, యోగసాంప్రదాయమునకే చెందిన ఇతర ప్రాచీన ప్రామాణికగ్రంధములకు నా అనువాదమును వ్యాఖ్యానమును మీరు చదువవచ్చు. మా తరువాత పుస్తకంగా 'యోగయాజ్ఞవల్క్యము' రాబోతున్నదని చెప్పడానికి సంతోషిస్తూ ఈ లోపల ఈ ఆరు యోగోపనిషత్తులను చదివి వేదోపనిషత్తులలో యోగమును గురించి ఏమి చెప్పబడిందో గ్రహించి ఆనందించని ముముక్షువులైన చదువరులను కోరుతున్నాను.

ఈ పుస్తకాన్ని వ్రాయడంలో ఎంతో సహకరించిన నా శ్రీమతి సరళాదేవికి, శిష్యురాళ్ళు అఖిల, లలితలకు, పుస్తకంలోని బొమ్మలను వేసి ఇచ్చిన చిత్రకారిణి డా || నిఖిలకు, కవర్ పేజీ డిజైనర్ ప్రవీణ్ కు, నా కృతజ్ఞతలు, ఆశీస్సులు.

ఈ పుస్తకం కూడా త్వరలో ఇంగ్లీషు, తెలుగులలో  ప్రింట్ పుస్తకంగా వస్తుంది.
read more " "ఆరు యోగోపనిషత్తులు 'ఈ-బుక్' విడుదలైంది "

12, జులై 2020, ఆదివారం

' యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ ' ప్రింట్ పుస్తకం విడుదలైంది


ఈరోజు నా 57 వ పుట్టినరోజు.

కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇప్పటివరకూ నేను వ్రాసిన 'ఈ - బుక్స్' ప్రింట్ చేసే పని మొదలైంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొదటగా ' యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ '  ప్రింట్ పుస్తకం ఈరోజు విడుదలైంది. లాక్ డౌన్ తర్వాత పంచవటి నుండి విడుదలౌతున్న మా మొదటి ప్రింట్ పుస్తకం ఇదే. హైదరాబాద్ లో మా ఇంటిలో అతి కొద్దిమంది సమక్షంలో ఈ పుస్తకాన్ని నిరాడంబరంగా విడుదల చేస్తున్నాం.

మిమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించలేదని నిరాశ చెందవద్దని నా మిగతా శిష్యులను కోరుతున్నాను. కరోనా జాగ్రత్తలలో భాగంగా ఈ ఫంక్షన్ పెద్దగా చేయడంలేదు. లాక్ డౌన్ అయిపోయాక మళ్ళీ మన రిట్రీట్స్ యధావిధిగా జరుగుతాయి. అంతవరకు ఓపికపట్టండి.

ఇకమీద, లాక్ డౌన్ సమయంలో నేను వ్రాసిన మిగతా పుస్తకాలన్నీ ప్రింట్ బుక్స్ గా వరుసగా లభిస్తాయి. లభించేది google play books నుంచే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదుగా !
read more " ' యోగ కుండలినీ ఉపనిషత్ ' ప్రింట్ పుస్తకం విడుదలైంది "

11, జులై 2020, శనివారం

మీ మీటింగులో ఏం మాట్లాడుకుంటారు?

'ప్రతివారం మీరు పెట్టుకునే ఆన్లైన్ మీటింగులలో ఏం మాట్లాడుకుంటారు? అని ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్పాలి?' అని ఒక శిష్యురాలు ఈ మధ్యనే అడిగింది.

'చాలా సింపుల్. కాసేపు మా గురువుగారు ఏడుస్తారు. తరువాత మేమేడుస్తాం. అప్పుడాయన నవ్వుతాడు. అదిచూచి మేమూ నవ్వుతాం. అందరం అలా కాసేపు నవ్వుకుని మీటింగ్ ముగిస్తాం. అని చెప్పు' అన్నాను.

'అదేంటి? అలా చెప్పనా నిజంగా?' అడిగింది.

'అవును. అలాగే చెప్పు. జరిగేది అదేగా?' అన్నాను.

'బాగోదేమో?' అంది.

'ఆ అడిగేవారికి తెలిసిన ప్రపంచంలో మాత్రం ఆ రెండుగాక ఇంకేమున్నాయి గనుక?' అని ముగించాను.
read more " మీ మీటింగులో ఏం మాట్లాడుకుంటారు? "