“Be firm with yourself but be kind to others" - Budo Saying

19, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

నీకు చుక్క కనిపిస్తుందా??

లలితా సహస్రనామాల మీద ఈ మధ్యనే నేను వ్రాసిన పుస్తకం అచ్చు పనుల కోసం రామారావును కలుద్దామని మొన్నీ మధ్య విజయవాడలోని డీటీపీ సెంటర్ కు వెళ్ళాను. ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే అక్కడ ఒక పెద్దాయన కూచుని రామారావుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఉదయం పూట అయితే ఎవరూ వచ్చి డిస్టర్బ్ చెయ్యరని మా ఉద్దేశ్యం. అందుకని పొద్దున్నే మా పని పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. కానీ షాపు తెరిచి కనిపిస్తే చాలు ఎవరో ఒకరు వచ్చి కాలక్షేపం కబుర్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళల్లో రిటైరైన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. వీరికి శ్రోతలు కావాలి. పాపం ఎవరూ వాళ్ళను పట్టించుకోరు. అందుకని ఎవరు బకరాలు దొరుకుతారా అని చూస్తూ ఉంటారు.

కాసేపు షాపు బయట వెయిట్ చేశాను ఆయన లేచి పోతాడేమో అని. కానీ ఆయన కదిలే రకంలాగా కనిపించలేదు. ఇక ఇలా కాదని నేనూ లోపలకు వెళ్లాను.

నన్ను చూస్తూనే - 'ఈయన కూడా సాధకుడే మీలాగా' అంటూ రామారావు నన్ను పరిచయం చేశాడు ఆయనకు.

ఆయన వయస్సు డబ్బై ఎనభై మధ్యలో ఉంటుంది. వయసుతో పాటు వచ్చిన చెవుడు కూడా ఆయనకు ఉన్నట్టుంది నా వైపు ఎగాదిగా చూశాడు.

చెప్పిందే ఇంకొంచం గట్టిగా చెప్పాడు రామారావు.

చెవుడు ఉన్నవాళ్ళకు రెండోసారి చెబితే చాలా కోపం వస్తుంది. అలాగే ఆయనకూ వచ్చింది. అర్ధమైందిలే అన్నట్టు విసుక్కుంటూ - 'ఏం సాధన చేస్తావు నువ్వు?' అన్నాడు నన్ను తేలికగా.

నేనేం మాట్లాడలేదు. నవ్వి ఊరుకున్నాను.

ఆయన చేతిలో ఉన్న కాయితాలు గట్రా చూస్తే ఎవరికో ఏవేవో ఉత్తరాలు వ్రాసినట్లుగా ఉన్నాయి. నా చూపును గమనించి - 'ఇవన్నీ ఆయన తన అనుభవాలను ఎవరెవరో స్వామీజీలకు వ్రాసిన ఉత్తరాలు.అవి పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు.' అని అన్నాడు రామారావు.

అలా అంటూ - 'ఈయనక్కూడా మంచి మంచి అనుభవాలున్నాయి' అన్నాడు నన్ను చూపిస్తూ.

'ఏం అనుభవాలయ్యాయి నీకు?' అన్నాడు ముసలాయన నన్ను చూస్తూ.

'ఏం అనుభవాలు చెప్పాలో ఈయనకు?' అన్న చిలిపి ఆలోచన నా ముఖంలో నవ్వును రప్పించింది. ఆయన ప్రశ్నకు అసలు జవాబే ఇవ్వలేదు నేను. నిరామయంగా ఆయన ముఖంలోకి చూస్తున్నాను.

'చుక్క కనిపిస్తుందా?' అడిగాడు పెద్దాయన.

'రోజూ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. చీకటి పడ్డాక' అన్నాను నేను భక్తిగా.

'ఆ చుక్కలు కాదు. ధ్యానంలో కళ్ళు మూసుకుంటే చుక్క కనిపిస్తుందా లేదా?' అన్నాడాయన స్వరం రెట్టించి.

'లేదు' అన్నట్లుగా తల అడ్డంగా ఆడించాను.

'నువ్వు వేస్ట్' అన్నట్లుగా నావైపు చూశాడాయన.

'చుక్క కన్పించాలి. పైకీ కిందికీ ఆడుతూ ముందుగా రెండు చుక్కలు కన్పిస్తాయి. ఆ తర్వాత రెండూ ఒకటే చుక్కగా మారిపోతాయి. అసలు చుక్క కనిపిస్తేనే నువ్వు యోగంలో మొదటి మెట్టు ఎక్కినట్లు లెక్క' అన్నాడాయన.

నేను అయోమయంగా ముఖం పెట్టాను.

'ప్రాణాయామం చేస్తావా నువ్వు?' అడిగాడాయన మళ్ళీ నావైపు నిర్లక్ష్య ధోరణిలో చూస్తూ.

'లేదు' అన్నాను.

'మరింక నీకేం పురోగతి ఉంటుంది? ప్రాణాయామం చెయ్యాలి. నేను నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలల పాటు రెగ్యులర్ గా ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా ప్రాణాయామం చేశాను - నాలుగు సంవత్సరాల పది నెలలు.' అన్నాడాయన రెండోసారి రెట్టిస్తూ.

'అలాగా' అన్నట్లు జాలిగా ఆయనవైపు చూశాను.

నా చూపు ఆయనకు నచ్చలేదు.

'చూడండి నా అనుభవాలు !! ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద స్వామీజీలకు ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ ఉంటాను.' అన్నాడు తన చేతిలోని ఉత్తరాల కట్ట చూపిస్తూ.

'మన అనుభవాలు మనలోనే ఉంచుకోవాలి గాని ఇతరులకు చెప్పకూడదు.' అని గొణిగా నేను 'అనుభవాలు' అన్న పదాన్ని నొక్కుతూ.

ఆయనకు వినిపించలేదుగాని నేనేదో కామెంట్ చేసానని అర్ధమైంది.

మళ్ళీ ఏమనుకున్నాడో ఏమో - 'పొద్దున్నే లేచి ప్రాణాయామం చెయ్యి. సూర్యుడు వచ్చాక చేసే సాధనకు ఫలితం ఉండదు. సూర్యోదయం ముందే మన సాధన అయిపోవాలి. అప్పుడు రోజంతా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది.' అన్నాడు.

'అవును. అప్పుడు బోలెడు సమయం ఉంటుంది గనుక పొద్దున్నే లేచి రోడ్లంబడి తిరుగుతూ ఉండచ్చు.' అన్నా నేను చిన్నగా.

ఆయనకు నా మాట అర్ధం కాలేదు.

'సాధన బాగా చెయ్యాలి. అప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది. చూడండి. నిన్ననే వీళ్ళ క్లాస్ కు వెళ్లి వచ్చాను.' అన్నాడు నాకొక పాంప్లెట్ చూపిస్తూ.

'అదేంటా?' అని ఆ కాయితం వైపు చూచాను. 'బాబాజీ భోగర్ మాతాజీ క్రియాయోగా' అంటూ ఏదేదో వ్రాసి ఉంది దానిమీద. అదాటున చూచి ' బాబాజీ బోగస్ మాతాజీ' అన్నట్లు కనిపించి చచ్చే నవ్వొచ్చింది.

నా నవ్వును చూచి ఆయనకు కోపం ఇంకా పెరిగిపోయింది. నా వైపు కోపంగా చూచాడు.

నేనేదో తప్పు చేసినవాడిలా ఫోజిచ్చి ఆయనవైపు దీనంగా చూచాను.

ఇదంతా ఆయనకే బోరు కొట్టినట్లు ఉంది. లేచి - 'సరే నే వస్తా' అని మాతో చెప్పి కోపంగా వెళ్ళిపోయాడు.

'పద రామారావు టీ త్రాగి వద్దాం.' అన్నా నేనూ లేస్తూ.

'పదండి' అని తనూ లేచాడు.

దారిలో నడుస్తూ ఉండగా - 'అదేంటి సార్. ఆయన గొప్ప సాధకుడినని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. మిమ్మల్ని చూస్తూనే గుర్తు పడతాడని నేను అనుకున్నాను. అందుకే కొద్దిగా పరిచయం చేశాను. అలా మాట్లాడాడెంటి మీతో?' అన్నాడు.

'ఏమో నాకేం తెలుసు. ఆయన్నే అడగక పోయావా?' అన్నా నవ్వుతూ.

'ఇంకేం అడుగుతాం. ఆయన ధోరణి అలా ఉంటే' అన్నాడు.

'చెప్తా విను. ఆయన క్రియాయోగ సాధన చేస్తున్నాడు. ఆ సాధనా ప్రారంభంలో భ్రూమధ్యంలో వెలుగు చుక్క కన్పించడం సహజమే. అదేమీ పెద్ద అనుభవం కాదు. చాలా ప్రాధమికమైన అనుభవం అది. ఈయనకేమో డబ్భై దాటాయి. ముసలోడికి దసరా పండగ అన్నట్లు ఇదేదో పెద్ద గొప్ప అనుభవం అని అందరికీ ఉత్తరాలు వ్రాస్తున్నాడు. ఎవడి పిచ్చి వాడికానందం. అయిదేళ్ళ క్రితం సాధన మొదలు పెట్టానని చెబుతున్నాడు. అంటే - ఆయనకు ఏ అరవై ఐదో ఉన్నప్పుడు మొదలు పెట్టాడు. అప్పటికి శరీరంలో ఏం శక్తి ఉంటుంది? అంతా ఉడిగిపోయి ఉంటుంది. పైగా బ్రహ్మచారి కూడా కాదు, సంసారిలాగే ఉన్నాడు. కనుక ఇప్పుడెంత కొట్టుకున్నా ఆయనకు చుక్క తప్ప ఇంకేమీ కన్పించదు.' అన్నా.

'అంతేనంటారా?' అన్నాడు రామారావు.

'ఒక మార్గముంది' అన్నా సీరియస్ గా.

'ఏంటది' అడిగాడు.

'ఈ వయసులో ఆయన త్వరగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలంటే ఒకటే మార్గం ఉంది. అదేంటంటే - రోజూ చీకటి పడగానే చుక్కేసుకోని తొంగోవడమే..' అన్నా నవ్వుతూ.

'అవునా? మీరు దేన్నైనా జోకులెయ్యకుండా ఉండరు' అన్నాడు రామారావు నవ్వుతూ.

'హాస్యమే జీవితంలో ఖర్చులేని ఔషధం రామారావ్! అది సరేగాని, క్రియాయోగం అనేది వయసులో ఉన్నపుడు చెయ్యాలి. అప్పుడు శరీరంలో రీ ప్రొడక్టివ్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి. అవి ఉన్నప్పుడే యోగసాధన ఫలిస్తుంది. అవి పోయాక ఏ సాధనా ఏ ఫలితాన్నీ ఇవ్వదు. మహా అయితే గంటలు గంటలు ప్రాణాయామం చేస్తే ఒక చుక్క కన్పించవచ్చేమో? ముందే చెప్పాకదా..అదేమీ పెద్ద గొప్ప ఫలితం కాదు.' అన్నా నేను.

'కానీ ఆయన మిమ్మల్ని గుర్తించలేకపోవడమే విచిత్రంగా ఉంది.' అన్నాడు.

'ఆయనకు చెవుడుతో బాటు చూపు కూడా మందగించినట్లుంది పాపం ! పోనీలే. రోడ్డుమీద పోతున్న ఏ చక్కని చుక్కనో చూచి తన పెళ్ళాం అనుకోకుంటే అంతే చాలు పాపం పెద్దాయనకు. ఈ ఫీల్డే అంత రామారావ్ ! ఇక్కడ ఒక నలభై రోజులు నల్లడ్రస్సు వేసుకుని గడ్డం పెంచుకున్న ప్రతివాడు కూడా పెద్ద లెవల్లో ఫీలై పోతూ ఉంటాడు.అదంతే. దీన్నే స్పిరిచ్యువల్ ఈగోయిజం అంటారు. ఈయన్నే చూడు. ఈపాటికి సాధన అయిపోయి ఒక ముప్పైఏళ్ళు గతించి ఉండాలి. కానీ ఈయనిప్పుడు క్లాసులని తిరుగుతున్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళని చూచి మనం జాలిపడాలి అంతే!!

ఇంకో విషయం చెప్పనా? ఇలాంటి వాళ్ళు మనల్ని గుర్తించకపోవడమే మనకు పెద్ద వరం. గుర్తించారంటే ఇక మన వెంటపడి అది చెప్పు ఇది చెప్పు అని పీడిస్తారు. ఆ గోల మనం భరించలేం.' అన్నా నవ్వుతూ.

మాటల్లోనే 'స్టార్' టీ స్టాల్ వచ్చేసింది.

ఇద్దరం టీ సేవించడం మొదలు పెట్టాం !!
read more " నీకు చుక్క కనిపిస్తుందా?? "

Kabhi Khud Pe - Mohammad Rafi


Kabhi Khud Pe Kabhi Haalaat Pe Rona Aaya 

అంటూ మహమ్మద్ రఫీ మధురాతి మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1961 లో వచ్చిన Hum Dono అనే సినిమాలోది. ఇది ఏనాటికీ మరపురాని మధురగీతాలలో ఒకటి. ఈ పాటను రఫీ ఎంత సున్నితంగా ఎంత మంద్రంగా ఎంత హృద్యంగా ఆలపించాడో వింటేనే అర్ధమౌతుంది. ఈ పాటలో దేవానంద్ ద్విపాత్రాభినయం చేశాడు. ఆ సన్నివేశం కూడా చూడవలసిందే.

ఈ గీతాన్ని సంగీత దర్శకుడు జయదేవ్ 'గారా' అనే శాస్త్రీయ రాగంలో స్వరపరచారు.

ఈ మధుర గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి మరి.

Movie:-- Hum Dono (1961)
Lyrics:-- Sahir Ludhianvi
Music:-- Jayadev
Singer:-- Mohammad Rafi
Karaoke Singer:-- Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------------
Kabhi khud pe
Kabhi khud pe kabhi haalaat pe rona aaya
Kabhi khud pe
Baat niklee tho harik baat pe rona aaya
Baat niklee tho harik baat pe ronaa…

Hum to samjhe the ke hum bhool gaye hain unko
Hum to samjhe the
Hum to samjhe the ke hum bhool gaye hain unko
Kya hua aaj yeh kis baat pe rona aaya
Kya hua aaaj - yeh kis baat pe rona aaya
Kabhi khud pe kabhi haalat pe rona


Kisliye jeete hain hum
Kisliye jeete hain - hum kiske liye jeete hain
Baarha aise sawalat pe rOnaa aaya
Baarha aise sawalat pe rona aaya
Kabhi khud pe

Kaun rota hai kisi aur ki khatir aye dost
Kaun rota hai kisi aur ki khatir aye dost
Sabko apni - hi kisi baat pe rona aaya
Sabko apni hi - kisi baat pe rona aaya
Kabhi khud pe

Kabhi khud pe kabhi haalat pe rona aaya
Baat nikli to har ik baat pe rona aaya
Kabhi khud pe


Meaning

Sometimes just like that
Sometimes just like that
Sometimes due to my predicament
Tears just roll down

I thought I forgot her completely
But what happened today?
that I started crying suddenly?

Why do we live?
For whom do we live?
When I ask myself,
tears just start rolling down

Who cries for another, in this world, my friend?
In this world, everybody is so busy
crying over their own problems

Sometimes just like that
Sometimes due to my predicament
Tears just roll down

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

ఎందుకో తెలీదు
ఒక్కొక్కసారి వాటంతట అవే
కన్నీళ్ళు ఉబికి వస్తాయి
ఒక్కోసారి నా పరిస్థితిని తలచుకొని...

నేను తనను పూర్తిగా మర్చిపోయాననే అనుకున్నాను
కానీ ఎందుకో ఇవాళ ఈ కన్నీళ్లు?

నేనెందుకు బ్రతుకుతున్నాను?
ఎవరికోసం బ్రతుకుతున్నాను?
ఈ ప్రశ్నలు తలెత్తినప్పుడల్లా
నాకు తెలీకుండానే కన్నీరు ఉబుకుతోంది

ఓ నేస్తమా చెప్పవూ?
ఈ లోకంలో ఇతరుల బాధలు చూచి ఏడ్చేవారు ఎవరున్నారు?
అందరూ తమ తమ బాధలతో ఏడ్చేవారే గాని?

ఎందుకో తెలీదు
ఒక్కొక్కసారి వాటంతట అవే
కన్నీళ్ళు ఉబికి వస్తాయి
ఒక్కోసారి నా పరిస్థితిని తలచుకొని...
read more " Kabhi Khud Pe - Mohammad Rafi "

12, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

అప్సరసలను చూడాలని ఉంది

మంత్ర తంత్రాలంటే జనాలలో ఎంతటి మూఢనమ్మకాలూ, అవాస్తవిక భావాలూ ప్రచారంలో ఉన్నాయో అనడానికి నాకు మొన్నొచ్చిన ఫోనే ఉదాహరణ.

మొన్న మధ్యాన్నం ఒక అరగంట రెస్టు తీసుకుందాం అని మంచి నిద్రలో ఉండగా ఫోన్ మ్రోగి నిద్రలేపింది.

'హలో' అన్నా బద్ధకంగా.

'ఫలానా గారేనా?' అంది అవతలనుంచి ఒక మగస్వరం.

'ఆ. ఫలానానే. మీరెవరు?' అన్నాను.

'అమ్మయ్య ! మీ ఫోన్ నంబర్ అతికష్టం మీద దొరకింది.' అంది స్వరం.

'అంత కష్టం ఏముందబ్బా ! నా బ్లాగులో ఈజీగానే కనిపిస్తుంది కదా?' అని నాకు సందేహం వచ్చింది.

అంతలోకే ఆ స్వరం - 'మాది విశాఖపట్నం. నాకు మంత్రం తంత్రం అంటే చాలా ఇంటరెస్టు' అంది గోదావరి యాసలో.

'అలాగా' అన్నా ఆవులిస్తూ.

'ఏదైనా త్వరగా సిద్ధించే మంత్రం కావాలి. మీరు సాయం చెయ్యగలరా?' అంది స్వరం.

'నాకు పాస్ పోర్ట్ త్వరగా కావాలి. ఇప్పిస్తారా?' అన్నట్లు నాకు వినిపించి - ' అది నాపని కాదు. మీ ఊళ్ళో చాలామంది ఆ పని చేసిపెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళను కలవండి.' అన్నా.

స్వరం మన మాట వినిపించుకోకుండా 'చాలామంది మామూలు మంత్రగాళ్ళు దొరికారు. వాళ్ళ దగ్గర ఏవేవో మామూలు మంత్రాలు తీసుకున్నాను. అంటే కర్ణ యక్షిణి లాంటివి. ఇప్పుడు నాకు ఒక మంచి మంత్రం కావాలి. ఒక వారంలోనో రెండు వారాలలోనో సిద్ధించాలి. అలాంటి మంత్రం మీరు ఇవ్వగలరా?' అంది డిమాండ్ చేస్తున్నట్లుగా.

'మంత్రం సిద్ధిస్తే ఏం చేస్తావు నాయనా?' అడిగాను.

'అంటే - దేవత కనిపిస్తుందట కదా?' అంది స్వరం.

'కనిపిస్తే ఏం చేస్తావు?' అడిగాను నవ్వాపుకుంటూ.

'అబ్బే అలాంటి చెడు ఉద్దేశాలు నాకస్సలు లేవు. ఆమె ఎంత అందంగా ఉన్నా సరే, ఆమెను తల్లిగానే చూస్తాను. వేరే దృష్టితో అస్సలు చూడను' అంది స్వరం.

'అవునా?' అన్నాను.

'అవును. నాలో కామం అస్సలు లేదు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అనిపించినా దాన్ని దారి మళ్ళిస్తాను.నాకు ప్రస్తుతం 28 ఏళ్ళు. ఇంకా పెళ్ళికాలేదు. ఒక చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉన్నాను.' అంది స్వరం.

'కామం ఏంటి నాయనా? నేను ఆ విషయం అడగలేదు కదా నిన్ను?' అన్నాను.

'అలా కాదండి. కొంతమంది చెబుతారు కదా. అప్సరసలు సిద్ధిస్తే ముందు భార్యని చంపేస్తారు అని. నాకెలాగూ పెళ్లి కాలేదు. భార్య లేదు. కనుక ఆ ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఆ అప్సరసని నేను తల్లిగానే చూస్తాను.' అంది స్వరం.

'అలా చూస్తే ఆమెకు నచ్చలేదనుకో. అప్పుడేం చేస్తావు. అసలే అప్సరస. నువ్వు తల్లిగా చూస్తే ఎలా తట్టుకోగలదు? కుదరదేమో. ఒకసారి ఆలోచించు' అన్నా.

'ఒకవేళ కుదరక పోతే అప్పుడాలోచిస్తాను. ముందు నాకామె కనిపించాలి. అలాంటి మంత్రం ఇవ్వండి.' అంది స్వరం.

'మరి ఉపదేశం కావాలంటే నువ్వు గుంటూరుకు రావాల్సి ఉంటుంది' అన్నాను.

'నాకు వీలుకాదు. సెలవలు దొరకవు. మా బాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్. సెలవలు అస్సలు ఇవ్వడు. అందుకని నేను రాలేను. ఫోన్లో చెప్పలేరా మంత్రాన్ని?' అడిగింది స్వరం, 'ఈ మాత్రం కూడా చెయ్యలేవా?' అని ధ్వనించేలా.

'వీడెవడ్రా బాబూ ! అమావాస్య ఇంకా ఆర్రోజులుంది కదా అప్పుడే మొదలైంది ఇతనికి?' అనుకుని మనసులోనే అప్పటి లగ్నాన్ని గమనించాను. రోజువారీ గ్రహస్థితులు మనకు తెలుసు గనుక వెంటనే ఆ వ్యక్తి ఎలాంటివాడు? ఎందుకు ఇదంతా అడుగుతున్నాడు? మొదలైన విషయాలన్నీ అర్ధమయ్యాయి.

'సరే చూద్దాం. ఎలాంటి అప్సరసా మంత్రం కావాలి నీకు?' అంటూ అడిగాను.

'మీరు వ్రాశారు కదా ఒక పోస్ట్ లో పుష్పదేహ అప్సరస చాలా బాగుంటుంది అని. ఆమె మంత్రం ఇవ్వండి.' అంది స్వరం.

'ఆమె చాలా కన్నింగ్. నువ్వు తట్టుకోగలవా ఆమెను?' అడిగాను.

'ఏం పరవాలేదు మేనేజ్ చేస్తాను. కానీ ఆమె నిరంతరం నాతోనే ఉండాలి. నేను నిద్రపోయినా కూడా నా పక్కనే కూచుని ఉండాలి. అనుక్షణం నన్ను వదలకుండా ఉంటూ నాకు సలహాలివ్వాలి. ఆ సలహాలు నేను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను.' అన్నాడతను.

వ్యవహారం శృతి మించుతోందనిపించి, ' చూడు బాబూ ! నాకు అలాంటివి ఏవీ రావు.' అన్నాను డైరెక్ట్ గా.

అవతలనుంచి ఒక నవ్వు వినిపించింది.

'తెలుసు సార్. మీబోటి వాళ్ళు అంత ఈజీగా చిక్కరని. పోనీ నా మీద మీకు అనుమానం ఉంటే, నేనెలాంటి వాడినో తెలుసుకోవడానికి మీ దగ్గర ఉంటారు కదా కర్ణపిశాచి, కర్ణయక్షిణి వంటి వాళ్ళు. వాళ్ళని అడిగి చూడండి నా బయోడేటా చెబుతారు.' అన్నాడు.

'వాళ్ళెవరు?' అన్నాను.

కాసేపు నిశ్శబ్దం.

'మీరే కదా వ్రాస్తుంటారు కర్ణ పిశాచి గట్రా అని.' అన్నాడు.

'చూడు బాబూ. నిజం చెప్తాను విను. నాకలాంటివి ఏవీ రావు.' అన్నాను.

'మరి పాత పోస్టులలో చాలా వ్రాశారు కదా?' అన్నాడు స్వరం పెంచి.

'విను. నా అమెరికా శిష్యులు అప్పుడప్పుడూ వచ్చి నన్ను కలుస్తూ ఉంటారు. అలా వచ్చినప్పుడు మంచి ఫారిన్ సరుకు తెచ్చి ఇస్తూ ఉంటారు. అది పుచ్చుకున్నప్పుడల్లా తిక్క పుట్టి ఏవేవో గాలికబుర్లు కల్పించి ఉన్నవీ లేనివీ వ్రాస్తూ ఉంటాను. అవి చదివి నీలాంటివాళ్ళు నిజాలని భ్రమిస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి నాకు నిజంగా తెలియవు.' అన్నాను.

'అవునా?' ఆశ్చర్య పోయింది స్వరం. 

'నీ మీదొట్టు. ఇంకో సంగతి విను. నాకూ అప్సరసలను చూడాలని వాళ్ళతో ఆడుకోవాలని ఉంది. నీకు ఎవడైనా మంచి గురువు దొరికితే నాకూ ఆ అడ్రస్ చెప్పు. నేనూ వచ్చి ఉపదేశం తీసుకుంటా. నువ్వు రెండు వారాలు అడిగావు. నేను అంతకాలం కూడా ఆగలేను. జస్ట్ ఒకటి రెండు రోజుల్లో అప్సరస కనిపించాలి. ఆ తర్వాత పొమ్మన్నా పోకుండా నాతోనే ఉండాలి. అలాంటి కేస్ ఏదైనా దొరికితే చూడు.' అన్నా సీరియస్ గా.

'చూడండి సార్. మీ జిత్తులు నా దగ్గర కాదు. మీకవన్నీ తెలుసని నాకు తెలుసు. మీరు నన్ను పరీక్షిస్తున్నారు. నాలాంటి శిష్యుడు మీకు దొరకడు. గ్యారంటీ. నాకు అర్జంటుగా మంత్రం కావాలి. ఇంకో సంగతి. పిచ్చిపిచ్చి మంత్రాలిస్తే నేనూరుకోను. అది సిద్ధించాలి. అలాంటి మంత్రం మీరివ్వాలి. ఎందుకంటే నేనిప్పటికే చాలాసార్లు మోసపోయాను. కొంతమంది ఏవేవో మంత్రాలిస్తారు. ఎన్నేళ్ళు చేసినా అవి సిద్ధించవు. ఈ విషయంలో నాకు బాగా అనుభవం ఉంది.' అంది స్వరం కరుకుగా.

ఇక ఇలా లాభం లేదని, గొంతు తగ్గించి రహస్యంగా ఇలా చెప్పాను.

'చూడమ్మా. నీ నిజాయితీ నాకు బాగా నచ్చింది. నీ మొహం నాకు తెలీదు. నాది నీకు తెలీదు. ఇప్పుడే నన్ను దబాయిస్తున్నావు. ముందు ముందు ఇంకేం చేస్తావో నేనూహించగలను. నాకు కరెక్ట్ గా నీలాంటి శిష్యుడే కావాలి. నీకు అప్సరసలే కదా కనిపించాల్సింది. ఈరోజే ఫలించే ఒక ఉపాయం చెప్తా. చేస్తావా? ఈరోజు సాయంత్రానికే నీకు ఒక్క అప్సరస కాదు బోల్డుమంది కనిపిస్తారు.' అన్నా ఊరిస్తూ.

'అవునా. త్వరగా చెప్పండి' అన్నాడు ఆత్రంగా.

'మీది విశాఖపట్నం అన్నావు కదా. ఒక పని చెయ్యి. సాయంత్రం నీ పని ముగించుకుని జగదాంబ సెంటర్ కు వెళ్ళు. అక్కడ ఒక పక్కగా నిల్చుని నేను చెప్పే మంత్రం జపించు. రోడ్డుమీద ఎంతోమంది అప్సరసలు హడావుడిగా నడుస్తూ, షాపింగ్ చేస్తూ, స్కూటర్ల మీదా, కార్లలోనూ పోతూ కనిపిస్తారు.' అన్నాను.

'అవునా. సరే సార్. ఆ తర్వాత నేనేం చెయ్యాలి?' అన్నాడు.

'ఏం లేదు. వెరీ సింపుల్. వాళ్ళలో నీకు నచ్చిన అప్సరస దగ్గరకు వెళ్లి చెయ్యి పట్టుకో.' అన్నా.

'అప్పుడేమౌతుంది? ఆ అప్సరస నాతో వచ్చేస్తుందా?' అన్నాడు.

'ఆమె వచ్చినా రాకపోయినా, ఆమె అరిచే అరుపులకు చుట్టూ ఉన్న రాక్షసులు వచ్చి నీమీద కలబడి నీకు దేహశుద్ధి చెయ్యబోతారు. కానీ నువ్వేం తగ్గకు. నన్ను తలచుకుని వాళ్ళ మీద కలబడు. కానీ అప్సరస చెయ్యి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విడిచి పెట్టకు.' అన్నాను.

'అప్పుడేమౌతుంది?' అన్నాడు స్వరం అనుమానంగా.

'ఏమీ కాదు. నీకు స్పృహ తప్పుతుంది. కళ్ళు తెరిచే సరికి ఒక బెడ్ మీద నువ్వుంటావు. కంగారు పడకు. అదే స్వర్గం. అయితే దాని పేరు 'మెంటల్ హాస్పిటల్ విశాఖపట్నం' అని నీకు కన్పిస్తుంది. అది కూడా అప్సరస పెట్టే పరీక్షే. భయపడకు.' అన్నాను.

'ఒకే సార్ అలాగే. అప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి.' అంది స్వరం. 

'ఒకసారి అక్కడకు చేరాక నువ్వేం చెయ్యనక్కరలేదు. అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. అసలు నువ్వేం చెయ్యలేవు కూడా. ఎందుకంటే నీకు ఒళ్లంతా పచ్చి పుండులా ఉంటుంది. ఇంతలో ఒక అప్సరస తెల్లడ్రస్ లో, చేతిలో ఇంజక్షన్ తో వచ్చి నీ ముందు నిలబడుతుంది. నువ్వేమీ జంకకుండా గట్టిగా ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని నేను చెప్పబోయే మంత్రం చదువు.' అన్నాను.

'ఆ తర్వాత ఏమౌతుంది?' అన్నాడు.

'ఏం కాదు. ఆమె మళ్ళీ పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేస్తుంది. అప్పుడు అదే తెల్ల డ్రస్ లో ఉన్న కొందరు యమభటులు వచ్చి నిన్ను గట్టిగా అదిమిపట్టి తీసుకెళ్ళి ఒక కుర్చీలో కూచోబెడతారు. ఆ కుర్చీకి చాలా వైర్లు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అప్పుడు వాటిల్లో ఒక వైరును ప్లగ్గులో పెట్టి స్విచ్ వేస్తారు. వెంటనే నీకు సమాధి స్థితి సిద్ధిస్తుంది. ఆ క్షణం నుంచీ ఆ తెల్ల డ్రస్ అప్సరస నిన్ను వదలి ఎక్కడికీ పోదు. అనుక్షణం నీకు కాపలాగా ఉంటుంది. నువ్వు నిద్రపోతున్నా కూడా నీ పక్కనే స్టూల్ మీద కూచుని ఉంటుంది. నువ్వు కళ్ళు తెరవగానే నీకు కావలసిన సపర్యలు చేస్తుంది. నువ్వు కోరుకున్నట్లుగానే ప్రతిదాంట్లో నీకు సలహాలు ఇస్తుంది. ఒకవేళ ఆమె డ్యూటీ మారినా అదే డ్రస్ లో ఉన్న ఇంకొక అప్సరస వచ్చి ఆమె ప్లేస్ లో కూచుంటుంది. ఈ విధంగా ఎప్పుడూ ఎవరో ఒక అప్సరస నీకు తోడుగా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎలా ఉంది నా ఉపదేశం?' అడిగాను సీరియస్ గా.

'ఏంటి సార్ ! నేను మీకు పిచ్చోడిలా కనిపిస్తున్నానా?' అన్నాడు స్వరం తీవ్రంగా.

'అబ్బే లేదు నాయనా. నీకేం పిచ్చి లేదు. పిచ్చి నాకే. బ్లాగులో ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి నీలాంటి పిచ్చోళ్ళతో మాట్లాడుతున్నానే. అదీ నా పిచ్చి. సరేగాని నువ్వు అన్నది నా డైలాగు, నువ్వు చెప్తున్నావ్ అంతే.

లేకపోతే ఏంటి? నీకు ఫోన్లో మంత్రం చెప్పాలా? అది ఒక వారంలో సిద్ధించాలా? అప్సరస వచ్చి నీ ఒళ్లో కూచోవాలా? లేకపోతే నా సంగతి చూస్తావా? నేను నీకు పిచ్చోడిలా కన్పిస్తున్నానా ఏంటి? ఇంతసేపు నీలాంటి పిచ్చోడితో ఫోన్ మాట్లాడిందే ఎక్కువ. ఇంకోసారి ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేశావంటే లెక్కల్లో తేడా వస్తుంది జాగ్రత్త.

బుద్ధిగా నీ ఉద్యోగం నువ్వు చేసుకో. కానీ పెళ్లి మాత్రం చేసుకోకు. చేసుకుని ఒక ఆడపిల్ల జీవితం నాశనం చెయ్యకు. ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే నీ పిచ్చి తగ్గటానికి ముందుగా మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకో. బై.' అని కటువుగా చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశాను.

కధ కంచికి ! మనం ఇంటికి !! అదన్నమాట సంగతి !!!
read more " అప్సరసలను చూడాలని ఉంది "

11, నవంబర్ 2017, శనివారం

కలబురిగి కబుర్లు - 1

మా అమ్మాయిని M.D (Homoeo) లో చేర్చడానికి ఈ మధ్యన కలబురిగి (గుల్బర్గా) లో రెండు దఫాలుగా పదిరోజులున్నాను. వీళ్ళ బ్యాచ్ ఏభై మందిలో ఆరుగురు మాత్రమే సబ్జెక్టులు ఏవీ మిగుల్చుకోకుండా సింగిల్ అటెంప్ట్ లో B.H.M.S పాసయ్యారు. మళ్ళీ ఈ ఆరుగురిలో తను మాత్రమే వీళ్ళ బ్యాచ్ నుంచి M.D లో జాయినైంది.

ఈ ఊరికి ఇప్పుడు కలబురిగి అని పేరు మార్చారు. గుల్బర్గా విశ్వవిద్యాలయంలోనే నేను న్యాయశాస్త్రం చదివాను. మళ్ళీ ఇప్పుడక్కడే మా అమ్మాయి మెడిసిన్ చదువుతోంది. కనుక ఈ ఊరికీ మాకూ ఏవో కర్మసంబంధాలున్నాయన్న మాట !!

ఈ ఊరు చాలా ప్రాచీనమైనదని దీని చరిత్ర చెబుతోంది. దాదాపు 3000 ఏళ్ళ క్రితమే ఈ ఊరు ఉన్నది. ఈ జన్మలో నాకీ ఊరు గత పాతికేళ్ళ నుంచీ తెలుసు. (గత జన్మల గురించి అడక్కండి. అడిగినా నేను చెప్పను). అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఊరు చాలా మారింది. సేడం రోడ్ (హైదరాబాద్ హైవే) పక్కగా ఊరు బాగా పెరిగిపోయింది. కార్లో అయితే హైదరాబాద్ కు మూడు గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

ఈ ఊరిలో ముస్లిం జనాభా ఎక్కువ. దాదాపు 49% వాళ్ళే ఉన్నారు. 48% దాకా హిందువులున్నారు. మిగిలినదాంట్లో మిగతా జనాభా ఉన్నారు. ముస్లిమ్స్ అంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ గొడవలు లేవు. అందరూ కలిసే ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ప్రజలలో శివభక్తి చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే వీరిలో చాలామంది లింగాయతులున్నారు.

తన నానో తాళాలు నాచేతిలో పెట్టి - 'ఈ ఊళ్ళో ఉన్నన్ని రోజులు ఈ కారు నీదే' అన్నారు శ్రీకంఠయ్యగారు. ఈయన దగ్గరే 1995 లో నేను జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఓనమాలు నేర్చుకున్నాను. ఒక అరగంటలో ఆ ఊరంతా నాకు దారులతో సహా తెలిసిపోయింది. సునాయాసంగా ఆ రోడ్లన్నీ డ్రైవ్ చేస్తుంటే పక్కన కూచున్న వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి - 'ఈ ఊరు మీకు ముందే తెలుసా?' అని అడిగారు. 'తెలీదు. ఎప్పుడో ఇరవైఏళ్ళ క్రితం ఒకసారి వచ్చాను. అంతే' అని చెప్పాను. కానీ వాళ్ళు నమ్మలేదు.

శ్రీకంఠయ్యగారు ఆ ఊరిలో ప్రఖ్యాత జ్యోతిష్కుడు. టెలికాం డిపార్ట్ మెంట్ లో ఇంజనీరుగా పన్నెండేళ్ళ క్రితం ఆయన రిటైరయ్యాడు. సర్వీసులో ఉన్నప్పటికంటే ఇప్పుడే ఆయన బిజీగా ఉంటున్నాడు. తెంపులేకుండా జ్యోతిష్యం కోసం ఉదయం ఏడు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకూ జనాలు వస్తూనే ఉంటారు.ఈయనకు జ్యోతిష్యవిద్య వారి పూర్వీకుల నుంచి వంశపారంపర్యంగా వచ్చింది. వీరి పూర్వీకులు మైసూరు దగ్గర చామరాజనగర్ లోని శ్రీకంఠేశ్వర ఆలయంలో గత 300 ఏళ్ళ నుంచీ అర్చకులుగా ఉన్నారు. మంత్రోపాసనా, జ్యోతిష్యవిద్యా వీరి వంశంలో తరతరాలుగా వస్తున్నాయి. వీరి తాతగారూ నాన్నగారూ ఎంత గొప్ప జ్యోతిష్కులంటే మనిషి ముఖం చూచి అతని చరిత్ర చెప్పేవారు. వారి నోటినుంచి మాట వస్తే అది జరిగి తీరేది. నిష్ఠాపరులైన మంచి వేదపండితులు వాళ్ళు.

ఈయన స్నేహితులలో సయ్యద్ మసూద్ అనే ముస్లిం ఒకాయన ఉన్నాడు. ఈయన గుల్బర్గా స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న సహారా లాడ్జి ఓనరు. ఈయన ఉండేది హైదరాబాదులో. నెలకు రెండు మూడుసార్లు ఇక్కడకు వచ్చి ఉంటూ ఉంటాడు. ఇరానియన్ ఫీచర్స్ తో ఉన్నాడు. ఒకప్పుడు సుల్తానుల కాలంలో గుల్బర్గాలో సగం ప్రాపర్టీ వీళ్ళదేట. ప్రస్తుతం అంతా పోయి కొంత ప్రాపర్టీ మాత్రం మిగిలింది. ఈయన ఇస్లామిక్ పరిహారాలు చెయ్యడంలో దిట్ట అని మామగారు అన్నారు. ఈయనకు వచ్చే కేసుల్లో కొన్ని కేసులను తనకూ ఇవ్వమని మామగారి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాడు. రాత్రంతా తమదైన ఉపాసనలో కాలం గడిపి పొద్దున్న ఆరునుంచి పదకొండు వరకూ నిద్రపోవడం ఈయన అలవాటుట. అందుకే ఈయన చేసే పరిహార క్రియలు బాగా పనిచేస్తాయని విన్నాను. కానీ, తను చేసే క్రియలకు భారీగా చార్జి చేస్తాడని చెప్పారు.

బిజినెస్ మాన్ అయి ఉండి ఈ తాంత్రిక క్రియలు ఏమిటి? అని నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఆయనకు డబ్బు ఇబ్బంది లేదు. ప్రవృత్తేమో ఇది. కనుక తీరికగా రాత్రంతా కూచుని ఈ సాధనలు చేస్తూ ఉంటాడన్నమాట. 

వైదిక విధానంలో తనూ, ఇస్లామిక్ విధానంలో సయ్యదూ తమ దగ్గరకు వచ్చిన వారి సమస్యలకు పరిహార క్రియలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇద్దరూ స్నేహితులే. ఇది విచిత్రంగా అనిపించింది.

'ఇస్లాంలో మంత్రాలున్నాయా? బీజాక్షరాలు లేకుండా అవి ఎలా పని చేస్తాయి?' అని ఇదంతా గమనిస్తున్న మా అమ్మాయి అడిగింది.

'ఉన్నాయి. శుద్ధ అరబిక్ వినడానికి చాలా సొంపుగా ఉంటుంది. ఏ భాష అయినా ఏభై అక్షరాల సమాహారమే కదా. కనుక బీజాక్షరాలు అన్నింటిలోనూ ఉంటాయి. అవి కూడా పనిచేస్తాయి. పైగా అక్షరాలతో బాటు వాటి వెనుక ఉన్న 'భావన' అనేది అసలైన శక్తిగా పనిచేస్తుంది.' అని చెప్పాను.

అన్ని మతాలలో ఉన్నట్లే ఇస్లాంలో కూడా తాంత్రిక క్రియలు ఉన్నాయి. ఈ బ్రాంచ్ ని 'సిహ్ర్' అని అంటారు. ఈ మ్యాజిక్ చేసేవారిని 'సాహిర్' అంటారు. బ్లాక్ మేజిక్ తో బ్లాక్ మేజిక్ ను డీల్ చెయ్యడాన్ని 'నష్రా' అంటారని, అలాకాకుండా షరియా ప్రకారం ఖురాన్ లోని సూక్తులను వాడి కూడా వాటిని నయం చెయ్యవచ్చని, బహుశా ఈ మసూద్ అనే ఆయన అదే చేస్తూ ఉండవచ్చనీ మా అమ్మాయికి చెప్పాను.

ఈ ఊరిలో రెండు విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. ఒకటి శరణ బసవేశ్వర యూనివర్సిటీ. ఇది ఈమధ్యనే అయింది. రెండోది గుల్బర్గా యూనివర్సిటీ. లింగాయత సాంప్రదాయానికి చెందినదే శరణ బసవేశ్వర ఆలయం ఒకటి ఊరి మధ్యలో చాలా విశాలమైన ప్రాంగణంలో ఉన్నది.

(ఇంకా ఉంది)
read more " కలబురిగి కబుర్లు - 1 "

10, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

Bhari Duniya Me Aakhir Dil - Mohammad Rafi


Bhari Duniya Me Aakhir Dil అంటూ మహమ్మద్ రఫీ మధురాతి మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1966 లో వచ్చిన Do Badan అనే సినిమాలోది.ఇదొక భగ్న ప్రేమికుని బాధను వెలిబుచ్చే మధుర వేదనా భరిత గీతం. ఈ సుమధుర బాధామయ గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి మరి.

Movie:-- Do Badan (1966)
Lyrics:--Shakil Badayuni
Music:--Ravi Shankar Sharma
Singer:--Mohammad Rafi
Karaoke Singer:-- Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------------
Bhari duniya me aakhir dil - Ko samjhane kaha jaye -2
Mohabbat hogayi jinko - Wo deevane kaha jaye
Bhari duniya me aakhir dil - Ko samjhane kaha jaye.
Bhari duniya

Lage hai shamma par pehre - Zamane ki nigaho ke – 2
Zamane ki nigaho ke
Jinhe jalne ki hasrath hai
Jinhe jalne ki hasrath hai
Wo parvane kaha jaye
Mohabbat hogayi jinko - Wo deevane kaha jaye
Bhari duniya me aakhir dil - Ko samjhane kaha jaye.
Bhari duniya

Sunana bhi jinhe mushkil - Chupana bhi jinhe mushkil - 2
Chupana bhi jinhe mushkil
Zara tuhi bata e dil -2
Vo afsane kaha jaye
Mohabbat hogayi jinko - Wo deevane kaha jaye
Bhari duniya me aakhir dil - Ko samjhane kaha jaye.
Bhari duniya

Nazar me uljhane dil me – He aalam bekarari kaa - 2
He aalam bekarari kaa
Samajh me kuch nahi aataa
Samajh me kuch nahi aataa
Sukoo pane kaha jaye
Mohabbat hogayi jinko - Wo deevane kaha jaye
Bhari duniya me aakhir dil - Ko samjhane kaha jaye.
Bhari duniya

Meaning

To pacify my wounded heart
Where should I go in this wide world
For whom love has happened
Those mad fellows, where should they go?
In this whole world...

The world is keeping a watchful eye
on my beloved
The moths that have a strong desire
to be consumed by flames
Where could they go
(other than into the flames?)
For whom love has happened
Those mad fellows, where should they go?
In this whole world...

The tales that are difficult to narrate
and those tales which are difficult even to hide
O my heart ! tell me !
Where should such tales go?
For whom love has happened

Those mad fellows, where should they go?

In this whole world...

With confusion in my eyes
and a world of depression in my heart
Unable to understand anything
To find peace, where should I go?
For whom love has happened
Those mad fellows, where should they go?
In this whole world...

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

గాయపడిన నా హృదయాన్ని ఓదార్చడానికి
ఈ విశాల ప్రపంచంలో నేనెక్కడికి పోవాలి?
ఎవరికి ప్రేమ అనేది లభించిందో
ఆ పిచ్చివాళ్ళు ఈ లోకంలో
ఎక్కడికి పోవాలి?

ఈ లోకం నా ప్రేయసిని వెయ్యి కళ్ళతో గమనిస్తోంది
ఏ మిడుతలకైతే మంటల్లో కాలిపోవాలని బలంగా కోరికుందో
అవి ఇంకెక్కడికి పోతాయి?
మంటల్లోకి తప్ప?

ఏ కధలనైతే చెప్పడం కష్టమో
దాచడం అంతకంటే కష్టమో
ఓ హృదయమా చెప్పవూ?
ఆ కధలు ఏమై పోవాలి?

అయోమయం నిండిన నా కన్నులతో
నిరాశ నిండిన ఈ గుండెతో
ఏం జరుగుతున్నదో అర్ధం కాని స్థితిలో
శాంతికోసం నేనెక్కడికి పోవాలి?
ఎవరికి ప్రేమ అనేది లభించిందో
ఆ పిచ్చివాళ్ళు ఈ లోకంలో
ఎక్కడికి పోవాలి?

గాయపడిన నా హృదయాన్ని ఓదార్చడానికి
ఈ విశాల ప్రపంచంలో నేనెక్కడికి పోవాలి?
read more " Bhari Duniya Me Aakhir Dil - Mohammad Rafi "

2, నవంబర్ 2017, గురువారం

శనీశ్వరుని ధనూరాశి పున:ప్రవేశం

వారంనాడు, అంటే అక్టోబర్ 26 న శనీశ్వరుడు మళ్ళీ ధనూరాశిలో ప్రవేశించాడు. వక్రస్థితిలో వృశ్చికరాశిలోకి వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఋజుగతితో ధనూరాశి ప్రవేశం గావించాడు. దీని ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.

ఈ గ్రహచారం వల్ల అనేక మంది జీవితాలలో హటాత్తు మార్పులు కలుగుతాయి. కలుగుతున్నాయి. గమనించండి.

ఎందుకంటే - వక్రగ్రహాలు ఋజుగతిలోకి వచ్చేటప్పుడు చాలా వేగంగా ఫలితాలనిస్తాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్తితిలోనే ఉన్న ఈ శనీశ్వరుని దశమదృష్టి కన్యలో ఉన్న కుజ శుక్రుల మీద ప్రసరిస్తున్నది. దీని ఫలితంగా అనేక మంది సెక్సు కుంభకోణాలలో ఇరుక్కుంటారు. వీటిల్లో నిజాలూ ఉంటాయి. మోపబడిన కేసులూ ఉంటాయి. సరిగా ఈ వారంలోనే అమెరికాలో అనేక సెక్సు కేసులు బుక్కయ్యాయి. సెలబ్రిటీలు అనేకమంది వీటిల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు. గమనించండి.

ఇలాంటి కేసులో  ఇరుక్కుని ఏకంగా బ్రిటిష్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీయే తన పదవిని పోగొట్టుకున్నాడు.నిత్య జీవితంలో కూడా మీ చుట్టుపక్కల అనేకమంది (వీరిలో కొందరు అమాయకులు కూడా ఉంటారు) గత రెండు రోజులుగా అనేక రకాలుగా కేసులలో ఫ్రేం చెయ్యబడుతూ ఉంటారు గమనించండి. ఇది రాబోయే రెండు మూడు రోజులలో కూడా కొనసాగుతుంది.

ఇంకో విచిత్రం ఏమంటే - డిల్లీలో ఒక కోర్టు ఇదే సమయంలో ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద ఒక తీర్పును వెలువరించింది, అదికూడా తీరిగ్గా రెండేళ్ళ తర్వాత. కానీ ఇదే గ్రహచారం జరుగుతున్న సమయంలో ఈ తీర్పు రావడం, ఇదే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడం కాకతాళీయం అనలేం కదా !

http://www.thehindu.com/news/national/sexual-offences-worse-than-murder-other-heinous-crimes-court/article19968341.ece

మానవ జీవితం మీద గ్రహప్రభావానికి ఇవి కూడా రుజువులే మరి !!
read more " శనీశ్వరుని ధనూరాశి పున:ప్రవేశం "

29, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

Khuda Bhi Asman Se - Mohammad Rafi


Khuda Bhi Aasman Se Jab Zamin Par Dekhta Hoga...

అంటూ మహమ్మద్ రఫీ మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1970 లో వచ్చిన Dharti అనే సినిమాలోది. ఇది కూడా ప్రియురాలి అందాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక భావుకుడు పాడిన పాటే. ఈ రాగాన్ని కాపీ చేసి 1973 లో వచ్చిన 'పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు' అనే తెలుగు సినిమాలో 'ఇదేపాట ప్రతీచోట ఇలాగే పాడుకుంటాను' అంటూ బాలసుబ్రమణ్యం చేత పాడించారు. ఇది కూడా అప్పట్లో హిట్ గీతమే.

Movie:-- Dharti (1970)
Lyrics:-- Rajendra Krishan
Music:-- Shankar Jaikishan
Singer:-- Mohammad Rafi
Karaoke Singer:-- Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------------
Khuda Bhi Asman se - Jab Zamin par dekhta hoga - 2
Mere mehboob ko kisne Banaya sochta hoga
Khuda Bhi Asman se - Jab Zamin par dekhta hoga
Mere mehboob ko kisne Banaya sochta hoga
Khuda bhi aasman se

Musavvir khud paresha hai – Ke ye tasveer kiskee hai
Banongi Jiski tum esi – Hasi taqdeer kiski hai
Kabhi vo jal rahaa hoga – Kabhi khush ho raha hoga
Khuda Bhi Asman se - Jab Zamin par dekhta hoga
Mere mehboob ko kisne Banaya sochta hoga
Khuda bhi aasman se

Zamane bhar ki masti ko – Nigaho me sameta hai
Kali se jism ko kitni – Baharo me lapeta hai
Huva tumsa koyi pehle – Na koyi doosra hoga
Khuda Bhi Asman se - Jab Zamin par dekhta hoga
Mere mehboob ko kisne Banaya sochta hoga
Khuda bhi aasman se

Farishte bhi yahaa raatho – Ko aakar ghoomte honge
Jaha rakhti ho tum paavu – Jage vo choomte honge
Kisi ke dil pe kya gujree – Ye vohi jaantaa hoga
Khuda Bhi Asman se - Jab Zamin par dekhta hoga
Mere mehboob ko kisne Banaya - sochta hoga
Khuda bhi aasman se

Meaning

When God himself looks down
at the Earth from Heaven
He must be wondering
Who created my sweetheart?

The painter himself is perplexed
that who created this beautiful painting?
Who is the lucky man to whom you belong?
Envious he is at times
and happy again at other times

The intoxication of the whole world
has gathered into your eyes
your flower like body has been immersed
in countless spring seasons
There never was and never there will be
another beauty like you

The angels too must be roaming here at nights
They must be kissing the place
where you touched the Earth with your feet
Only he knows all this
who has felt and seen all this

When God himself looks down
at the Earth from Heaven
He must be wondering
Who created my sweetheart?

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

దేవుడు కూడా స్వర్గం నుంచి
ఈ భూమివైపు చూస్తూ ఉంటాడు
నా ప్రేయసివైన నిన్ను
తను కాకుండా ఇంకెవరు సృష్టించారా అని

చిత్రకారునికే ఆశ్చర్యం వేస్తోంది
ఈ సుందర చిత్రాన్ని ఎవరు గీచారా అని
నువ్వు ఎవరికి సొంతమో?
ఆ అదృష్టవంతుడు ఎవరో అని
దేవుడికే కాసేపు అసూయగా
కాసేపు సంతోషంగా ఉండి ఉంటుంది

ప్రపంచపు మత్తు అంతా నీ కళ్ళల్లో చేరుకుంది
పువ్వు లాంటి నీ మేను
ఎన్నో వసంతాలలో స్నానం చేసింది
నీ వంటి సుందరి ఇంతవరకూ లేదు
ఇక ముందు ఉండబోదు

అప్సరసలు రాత్రిళ్ళు ఈ ప్రదేశంలో సంచరిస్తారేమో
నీ పాదం తాకిన నేలను ముద్దాడాలని?
ఇదంతా చూచి గ్రహించిన వాడికే
ఇది అర్ధమౌతుంది
ఇతరులకు కాదు

దేవుడు కూడా స్వర్గం నుంచి
ఈ భూమివైపు చూస్తూ ఉంటాడు
నా ప్రేయసివైన నిన్ను
తను కాకుండా ఇంకెవరు సృష్టించారా అని
read more " Khuda Bhi Asman Se - Mohammad Rafi "

20, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

జీసస్ క్రీస్ట్ జాతక విశ్లేషణ - 12

ఒకటినుంచీ పదకొండు పోస్టులవరకూ చేసిన ఈ విశ్లేషణను బట్టి మనకు కొన్ని విషయాలు అర్ధమౌతున్నాయి. అవేంటంటే -

1. Star of Bethlehem అనేది సింహరాశిలో ఏర్పడలేదు. ఒకవేళ ఏర్పడింది అనుకుంటే అప్పుడు వచ్చే జీసస్ జాతకంలో దైవత్వం లేదు. మొండితనంతో కూడిన ఒక సాధువు వంటి జాతకం మాత్రమే కనిపిస్తున్నది. నిజమైన క్రీస్తు జాతకంలో Star of Bethlehem లేనే లేదు.

2. జీసస్ తల్లి ఒక కన్య కావడానికి ఎక్కడా ఆస్కారం లేదు. ఇది తర్వాత తరాలలోని క్రైస్తవ మతబోధకులు అల్లిన అబద్దం మాత్రమేగాని ఇది నిజం కాదు. కన్యకు గర్భం రావడం అనేది ఏ తరంలోనూ జరిగే పని కాదు.

3. జోసెఫ్ తో పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యాక మేరీ అతనితో కాకుండా వేరెవరితోనో గర్భవతి అయింది. ఈ విషయాన్ని జీసస్ శిష్యుడైన సెయింట్ థామస్ స్వయంగా వ్రాశాడు. ఆ "వేరెవరో" అనేది దేవుడు కాదు. అది ఒక మనిషి మాత్రమే. ఆ మనిషి ఎవరు అనే విషయం అప్పట్లో చాలామంది యూదుమత బోధకులకు తెలుసు. వారు వ్రాసిన పుస్తకాలను ఆధారాలను క్రైస్తవ మత బోధకులు తగలబెట్టి అబద్దాలను ప్రచారం చేస్తూ జనాన్ని నమ్మిస్తూ వచ్చారు. ఇదే అబద్దాన్ని ఇప్పుడు కూడా అందరూ నమ్ముతున్నారు. ఈ నమ్మకానికి కారణం - నమ్మకపోతే ఏ కీడు జరుగుతుందో, దేవుడు కోపిస్తాడేమో అన్న భయం తప్ప సత్యాన్వేషణా తృష్ణ మాత్రం కాదు. ఈ నమ్మకం నిజం కూడా కాదు. ఎందుకంటే సత్యస్వరూపుడైన దైవం సత్యాన్ని తెలుసుకున్నందువల్ల ఏమీ కోపించక పోగా ఇంకా సంతోషిస్తాడు.

4. ఈ నిజం జోసెఫ్ కూ తెలుసు. జీసస్ కూ తెలుసు. ఇది తెలియడం వల్లనే జీసస్ ఎప్పుడూ చాలా సీరియస్ గా ఉండేవాడు. అస్సలు నవ్వేవాడు కాదు. అంతేగాక ఇతరులు నవ్వుతూ సరదాగా ఉన్నా సహించేవాడు కాదు. వారిని తిట్టేవాడు. దీనికి కారణం తనలో ఉన్న గిల్ట్ మాత్రమే.

5. ఈ గిల్టీ ఫీలింగ్ వల్లనే ఒక విధమైన తిరుగుబాటు ధోరణి మొదలై, అందరితో వాదించడం, మొండిగా మాట్లాడటం, ఎదురుతిరగడం వంటి పోకడలు ఆయనలో చిన్నప్పుడే చోటు చేసుకున్నాయి. ఇలాంటి పిల్లల్లో ఇలాంటి పోకడలు వస్తాయని సైకాలజీ కూడా చెబుతున్నది.

6. Inferiority complex ఉన్నవారిలో అనవసరమైన superior behavior ఉంటుందనేది సైకాలజీ చెబుతున్న సత్యం. ఈ ఫీలింగ్ ఆయనలో ఉన్నది గనుకనే, తనను తాను ఒక స్పెషల్ వ్యక్తిగా నిరూపించుకోవడం కోసం, తన guilt ను అధిగమించడం కోసం, స్వదేశాన్ని వదలి ఈజిప్ట్, ఇండియా, టిబెట్ మొదలైన దేశాలలో సంచరించి 18 ఏళ్ళు అక్కడ ఉండి హిందూ మతాన్ని, బౌద్ధమతాన్ని అధ్యయనం చేసి, తనవాళ్ళకు గుణపాఠం చెప్పాలన్న కసితో తిరిగి తన దేశానికి వచ్చాడు.

7. వచ్చిన తర్వాత, చిన్నప్పటి నుంచీ తన వారిమీద ఉన్న కోపంతో, వారి మతమైన యూదుమతాన్ని విమర్శించడం దానికి కొత్త అర్ధాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టి అందరితో శత్రుత్వం తెచ్చుకున్నాడు. అదెంత వరకూ వచ్చిందంటే, 'ఇతనిలో ఏ తప్పూ నాకు కనిపించడం లేదు' అని చెప్పి అప్పటి రాజప్రతినిధి అయిన పాంటియాస్ పైలేట్ ఈయన్ను విడచి పెట్టినా కూడా, 'లేదు ఇతన్ని చంపాల్సిందే. ఆపని మీరు చెయ్యకపోతే మా మతగ్రందాల ప్రకారం మేమే ఆ పని చేస్తాం' అని యూదులు తీర్మానించి రాజుకు కూడా ఎదురుతిరిగి ఆయన్ను సిలువ వేసే వరకూ పరిస్థితిని ముదరబెట్టుకున్నాడు.

8. సిలువ వేసినంత మాత్రాన ఎవరూ చనిపోరు. స్పృహ తప్పి పడిపోయిన జీసస్ ను బట్టలు చుట్టి ఒక గుహలో ఉంచగా, ఆయన శిష్యులు సొరంగ మార్గంలో ఆయన్ను తప్పించి, Essene తెగ ప్రజల ద్వారా ఆయనకు వైద్యం చేయించి తిరిగి స్పృహ తెప్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడనుంచి తప్పించుకుని తనను ఆదరించి అసలైన ఆధ్యాత్మికతను నేర్పిన ఇండియాకు తన తల్లి మేరీ, తన శిష్యురాలు/ ప్రియురాలైన మేరీ మేగ్డలీన్, తన ఇద్దరు శిష్యులతో వచ్చి కాశ్మీర్లో ఎన్నో ఏళ్ళు నివసించి అక్కడే చనిపోయాడు.

తన భావాలను ప్రచారం చెయ్యడానికి సెయింట్ థామస్ ను మద్రాస్ కు పంపాడు. తామస్ మద్రాస్ లోనే ఉంటూ అక్కడ హిందూదేవతలను విమర్శిస్తూ చంపబడ్డాడు. ఇతను తన గురువైన క్రీస్తులాగానే ఒక తిరుగుబాటుదారుడిలాగా ప్రవర్తించి చావువరకూ తెచ్చుకున్నాడు.

జీససేమో యూదులు అనుసరిస్తున్న యూదుమతాన్ని మార్చాలని ఒక తీవ్రవాదిలాగా ప్రయత్నించి చావును కొని తెచ్చుకున్నాడు. సెయింట్ థామస్ ఏమో, తమిళనాడులో హిందుత్వాన్ని తిడుతూ ప్రచారం చెయ్యబోయి చంపబడ్డాడు. ఈ క్రమంలో గురుశిష్యులిద్దరూ ఒకే దారిలో నడిచారు. 'ఇండియాలో నీ ప్రచారం చెయ్యవద్దు' అని సెయింట్ పాల్ కు హోలీ ఘోస్ట్ (దేవుడు) స్పష్టంగా చెప్పినట్లు బైబిల్లో వ్రాసి ఉంది. ఎందుకంటే, అక్కడ ప్రచారం చెయ్యడానికి కొత్తగా ఏమీ లేదు.ప్రపంచం నేర్చుకున్నదంతా ఇండియానుంచే నేర్చుకుంది.ఇక మళ్ళీ ఇండియాలో ప్రచారం ఎందుకు? కనుకనే 'ఇండియాలో నీ ప్రచారం చెయ్యవద్దు' అని పరిశుద్ధాత్మ  క్లియర్ గా బైబిల్లో చెప్పింది. కానీ పరిశుద్ధాత్మ మాటను కూడా లెక్కచెయ్యకుండా డబ్బుకోసం ఇండియాలో క్రైస్తవాన్ని ప్రచారం చేస్తూ అమాయకులను మతం మారుస్తున్నారు క్రైస్తవులు.

మైలాపూర్ లోని Santhome లో సెయింట్ థామస్ నిర్మించిన చర్చి ఇంకా ఉంది. దీని క్రిందనే ఇతని అస్థికలు ఉన్నాయి. అతను నివసించిన కొండనే ఈనాడు చెన్నైలో "సెయింట్ థామస్ మౌంట్" అంటున్నారు. కాశ్మీర్లోని పహల్ గావ్ లో ఉన్న జీసస్ సమాధిని ఎందఱో విదేశీయులు వచ్చి ఈనాటికీ దర్శిస్తున్నారు. దీనికి అనేక రుజువులు సాక్ష్యాలు చరిత్రలో ఉన్నాయి. చదవండి.

9. క్రైస్తవాన్ని పూర్తిగా వక్రీకరించిన సెయింట్ పాల్, క్రీస్తు సిద్ధాంతాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి, తనవైన కొత్త సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేశాడు. దేవుడు కాని జీసస్ ను దేవుడుగా ప్రచారం చెయ్యడం మొదలుపెట్టింది ఇతనే. ఈనాడు ప్రపంచం నమ్మి అనుసరిస్తున్న మతం నిజానికి సెయింట్ పాల్ మతం గాని క్రీస్తుమతం కాదు. బైబిల్ ను బాగా చదివితే ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్ధమౌతుంది.

10. అందరు మహనీయుల లాగే జీసస్ లో కూడా దైవత్వం ఉన్నమాట నిజమే. కానీ ఈనాటి క్రైస్తవులు చెబుతున్నట్లు - ఆయనొక్కడే దైవకుమారుడు మాత్రం కానే కాడు. దీనికి బైబిల్లోనే అనేక రుజువులున్నాయి. ఇలాంటి దైవకుమారులు భారతదేశంలో ప్రతితరంలోనూ వేలాదిమంది పుట్టారు. ఇప్పటికీ పుడుతున్నారు. దైవకుమారులే కాదు, సరాసరి 'దైవమే' ఇక్కడ అనేక అవతారాలు దాల్చాడు. ఎందుకంటే భారతదేశం పవిత్రభూమి కాబట్టి. ఈ దేశంలో ఏ మహనీయుడినీ శిలువ వెయ్యలేదు రాళ్ళతో కొట్టి చంపలేదు గాబట్టి.

11. క్రీస్తును నమ్మితే రక్షింపబడతారన్నది కూడా అబద్దమే. ఇది కూడా సెయింట్ పాల్ కల్పనే గాని నిజం కాదు. ఒకరిని నమ్మినంత మాత్రాన 'రక్షణ' ఏనాటికీ ఎవరికీ కలుగదు. అసలు 'రక్షణ' అనేదే ఒక బూటకపు మాట. సృష్టి నియమాలు అర్ధంగాని వాళ్ళు సృష్టించిన అబద్ధం ఇది.

జ్ఞానం, మోక్షం అనేవి అసలైన కాన్సెప్ట్ లు అంతేగాని 'రక్షణ' కాదు. ఇవి ఒకరిని నమ్మి మతం మారినంత మాత్రాన రావు. జీవితాన్ని పశుత్వంలోనుంచి దైవత్వం లోకి ఉద్ధరించుకుంటేనే ఇవి సాధ్యమౌతాయి. వీటికోసం ఒకరిని రక్షకుడుగా నమ్మవలసిన అవసరం లేదు.

12.  హిందూమతం (సనాతన ధర్మం) అనేది క్రీస్తుకు ముందు అనేకవేల సంవత్సరాల నుంచీ ఉన్నది. ఇంకా ముందుకు కూడా ఉంటుంది. దానిలో ఎందఱో క్రీస్తులు జన్మించారు. ఇప్పటికీ జన్మిస్తున్నారు. కనుక హిందువైనవాడు క్రైస్తవంలోకి మారవలసిన పని లేదు. అలా మారినందువల్ల వారికి కొత్తగా ఒరిగేది కూడా ఏమీ ఉండదు. అలా ఒరుగుతుందని ఎవరైనా ప్రచారం చేస్తుంటే అది అబద్దం మాత్రమే. హిందూమతంలో లేనిది ప్రపంచంలోని ఏ మతంలోనూ లేదు. ఇందులో ఉన్నన్ని సౌకర్యాలూ సౌలభ్యాలూ ఇంకే మతంలోనూ లేవు. ఉండవు కూడా.

13. క్రీస్తు చెప్పిన నిజమైన బోధనలు వేరు. నేడు క్రైస్తవం చెబుతున్న బోధనలు పూర్తిగా వేరు. నేటి క్రైస్తవం అంతా ఒక మాయ బిజినెస్ మాత్రమే. కులద్వేషాన్ని ఎక్కించి, డబ్బు ఎర చూపి, సైతాన్ అనీ, నరకం అనీ భయపెట్టి, వారికి పనికొచ్చే కొన్ని బైబిల్ పడికట్టు పదాలతో అజ్ఞానులను అమాయకులను బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్న క్రైస్తవ మతబోధకులే నిజమైన 'సైతాన్ వారసులు'. తమ మాతృభూమికీ, తల్లిలాంటి సొంత మతానికీ వాళ్ళు తీరని ద్రోహం చేస్తూ పాపం మూట గట్టుకుంటున్నారు. ఈ విషయం వాళ్లకు తెలియడం లేదు.

14. నిజమైన హిందువు క్రీస్తును తప్పకుండా గౌరవిస్తాడు. అంతెందుకు? ప్రతి మహనీయుడినీ గౌరవించమనే హిందూమతం చెబుతుంది. కానీ దానికోసం క్రైస్తవం లోకి మారవలసిన పనీ లేదు. తల్లిలాంటి మన హిందూ మతాన్ని తిట్టవలసిన పనీ లేదు. అలా చెయ్యడమే నిజమైన దైవద్రోహం అవుతుంది.

15. మనుషుల పాపాల కోసం క్రీస్తు చనిపోలేదు. ఇది పచ్చి అబద్దం. ఇదంతా సెయింట్ పాల్ అల్లిన కట్టు కధ. యూదు సమాజంలో ఉంటూ వారికి వ్యతిరేకమైన, ఇండియాలో తను నేర్చుకున్న సనాతనధర్మపు (హిందూమతపు) భావాలను బలవంతంగా ప్రచారం చేస్తూ, వాళ్ళను సరిదిద్దుదామని, యెహోవా మతపు మూర్ఖమైన నమ్మకాల నుంచీ, ఆచారాలనుంచీ వారిని బయటకు తెద్దామని బలవంతంగా ప్రయత్నించడం వల్లే, యూదు మతాధికారులతో శత్రుత్వం పెంచుకుని, ఆయన శిలువ వెయ్యబడ్డాడు. అంతేగాని ఈ సంఘటనకు - 'మనందరి పాపాల కోసం ఆయన శిక్షకు గురయ్యాడు' అని చెప్పడం వాస్తవ వక్రీకరణ మాత్రమే. ఈ వక్రీకరణను మొదలుపెట్టింది సెయింట్ పాల్. ఆ తర్వాత పోషిస్తూ వస్తున్నది చర్చ్. అంతేగాని ఇది నిజం కాదు. రెండువేల సంవత్సరాలుగా ఒక అబద్దాన్ని మళ్ళీమళ్ళీ చెప్పినంత మాత్రాన అది నిజం కాలేదు.

16. తన జీవితంలోని చేదు వాస్తవాలను జీర్ణించుకోలేక, లోకం మీద కసితో, అప్పటిదాకా యూదులు అనుసరిస్తున్న యెహోవా మతాన్ని (Old Testament) మారుద్దామని ప్రయత్నిస్తూ తననొక క్రొత్త మహాప్రవక్తగా ప్రకటించుకోవడమూ,ఆ క్రమంలో మతాధికారులకూ,రాజుకూ కోపాలు తెప్పించి చావువరకూ తెచ్చుకోవడమే  జీసస్ చేసిన తప్పు.

ఆచరణాత్మకం కాని ఈ మొండిపద్ధతే ఆయనకు ముప్పు కొని తెచ్చింది. అయితే, ఆ తర్వాతి కాలంలో దీనిని తెలివిగా క్యాష్ చేసుకున్న సెయింట్ పాలూ, ఆ తర్వాతి చర్చి అధికారులూ, జీసస్ ను అడ్డు పెట్టుకుని, మనీ పవర్ ఉపయోగించి, క్రైస్తవాన్ని ఒక ప్రపంచవ్యాప్తమైన వ్యాపారంగా ప్రోమోట్ చెయ్యడంలో విజయం సాధించారు. ఈ వ్యాపారంలో అమాయకులు అజ్ఞానులు సమిధలై మతాలు మారుతున్నారు.

17. క్రైస్తవమూ ఇస్లామూ చెప్పే శాశ్వత నరకమూ శాశ్వత స్వర్గమూ అనేవి అబద్ధాలు. అవి తెలిసీ తెలియని మాటలు. సృష్టిలో శాశ్వతం ఏదీ లేదు. అలాగే స్వర్గమూ నరకమూ కూడా శాశ్వతాలు కావు. కానీ ఈ అబద్ధాలను చెబుతూ రెండువేల ఏళ్ళుగా క్రైస్తవమూ, 1400 ఏళ్ళుగా ఇస్లామూ లోకాన్ని వంచిస్తూ మోసం చేస్తున్నాయి. ఇది సత్యం.

18. అలాగే క్రీస్తు రెండవ రాకడ అనేది కూడా అబద్దమే. తమ జీవితకాలంలోనే క్రీస్తు తిరిగి వస్తాడని క్రీస్తు శిష్యులూ (Apostles), సెయింట్ పాలూ నమ్మారు. అందరికీ బోధించారు. ఎదురుచూచారు. కానీ వారందరూ చనిపోయారు. క్రీస్తు రాలేదు. ఈ రెండువేల సంవత్సరాలుగా ప్రతితరంలోనూ ఇదే అబద్దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతూ లోకాన్ని మోసం చేస్తున్నారు క్రైస్తవ మతాధిపతులు. కానీ క్రీస్తు వస్తున్న జాడా జవాబూ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఇంకొక రెండు వేల ఏళ్ళు గడిచినా ఆయన రాడు. అది జరిగే పని కాదు. ఎందుకంటే బైబిల్లోని అనేక అబద్దాల లాగా ఇది కూడా అబద్దమే కాబట్టి.

19. క్రైస్తవులు ప్రచారం చేసే అంతిమతీర్పు అనేది కూడా అబద్దమే. ఏదో ఒక రోజున అంతిమతీర్పు జరుగుతుందనీ, అప్పటివరకూ బ్రతికున్న, చనిపోయిన మనుషులను అందరినీ - క్రీస్తును నమ్మినవారు, క్రీస్తును నమ్మనివారు అనే రెండు వర్గాలుగా విడదీసి మొదటి వర్గాన్ని స్వర్గానికీ, రెండవ వర్గాన్ని నరకానికీ దేవుడు పంపుతాడనీ నమ్మడం అవివేకం. ఇది కూడా సత్యం కాదు. 

సృష్టిలో మనం చేసిన మంచి పనులకు గానీ చెడు పనులకు గానీ ఎక్కడికక్కడే తీర్పు వస్తూ ఉంటుంది. శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి. ఇది సనాతనధర్మం చెప్పే కర్మసూత్రం. ఇది సత్యం. అంతేగాని తెలివితక్కువ సెమిటిక్ మతాలు చెప్పే "అంతిమ తీర్పు" అనేది అబద్దం. తర్కవిరుద్ధం కూడా.

బైబిల్ ను క్షుణ్ణంగా చదివితే, హిందూధర్మాన్ని సక్రమంగా అర్ధం చేసుకుంటే, చరిత్రలోని వాస్తవాలను నిస్పక్షపాతంగా గమనిస్తే ఈ విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రం కూడా ఇవే విషయాలను ధృవీకరిస్తోంది.

(అయిపోయింది)
read more " జీసస్ క్రీస్ట్ జాతక విశ్లేషణ - 12 "