How can you serve the world and know God at the same time?

5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

కర్ణపిశాచి - కరోనా వాక్సిన్

రాత్రి  భోజనం చేస్తూ ఉండగా ఫోన్ మ్రోగింది.

ఎవరా అని చూస్తే రవి. సామాన్యంగా ఉదయంపూట మాత్రమే రవి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో అమెరికా శిష్యురాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను గనుక అతడి ఫోన్ ఎత్తను. అందుకని ఈ టైంలో చేశాడా అనుకుంటూ 'హలొ రవి' అన్నా.

'ఏం చేస్తున్నావ్?'  అడిగాడు తాపీగా.

'ఇప్పుడే సాంగ్స్ అయిపోయాయి. డాన్స్ చెయ్యబోతున్నా' అన్నా అంతకంటే తాపీగా. 

'అదేంటి డాన్స్ కూడా వచ్చా నీకు? ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్తకోణాలు కనిపిస్తున్నాయే?' అడిగాడు వింతగా.

'అవును. ఇప్పుడే కదా టీనేజిలోకి అడుగుపెడుతున్నాను. నువ్వెంటి అప్పుడే ముసలాడివై పోయావా? స్పెషల్ చ్యవనప్రాశ్ విత్ గోల్డ్  వాడటం లేదా?' అడిగా నవ్వుతూ.

'సరేలే ఏంటి నముల్తున్నావ్?' అడిగాడు మళ్ళీ.

'ఈ టైంలో ఏం నములుతం చెప్పు? అన్నం తింటున్నా. సరేలేగాని, నువ్వెంటి ఈ టైంలో?' అడిగాను.

'పొద్దున్నే ఫోన్ చేస్తే యోగా అంటావు. కొంచం సేపయ్యాక ఫోన్ చేస్తే అమెరికా శిష్యురాళ్లంటావు. ఆఫీస్ టైంలో పలకవు. సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తే మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటావు. అందుకని రాత్రి తొమ్మదికి ఫిక్సయ్యా' అన్నాడు.

'సరే ఏంటి సంగతి చెప్పు' అన్నా.

'ఏం లేదు. అందరూ కరోనా వాక్సిన్ వేసుకుంటున్నారు.  మన బాస్ కూడా వేసుకున్నాడు. నన్నూ వేసుకోమంటున్నారు.  నువ్వూ వస్తే మనిద్దరం వెళ్ళొద్దాం' అన్నాడు.

'నాకొద్దులే. నువ్వెళ్ళి పొడిపించుకో' అన్నా.

'అదేంటి? అందరూ వేసుకుంటున్నారు. భయమా?' అన్నాడు.

'అదేం లేదులే. క్లాసికల్ హోమియోపత్స్ వాక్సిన్లను నమ్మరు. మాకొద్దు' అన్నా.

'మరి రక్షణ ఎలా?' అడిగాడు.

'అందరికీ ప్రభువే రక్షణ' అన్నా నవ్వుతూ.

'అదికాదు. సీరియస్. మరి కరోనా నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఎలా?' అడిగాడు.

'హోమియో వాడేవాళ్ళకి వాక్సిన్ అవసరం లేదు' అన్నా.

'అదేంటి?' అన్నాడు అయోమయంగా.

'అవును. వైద్యజ్యోతిష్యం పుస్తకంలో చూడు.  కొన్ని కేసులలో వాక్సిన్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చర్చించా. నా దృష్టిలో హోమియోపతిక్ ప్రోఫిలాక్టిక్స్ వాడితే చాలు. వాక్సిన్ అవసరం లేదు' అన్నాను.

'ఓరి నీ హోమియో పిచ్చి ! డేంజరేమో ఆలోచించు' అన్నాడు.

'ఓరి నీ వాక్సిన్ పిచ్చి ! ప్రచారాలకు పడిపోకు' అన్నా నవ్వుతూ.

ఆ తర్వాత అదీ ఇదీ మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేశాడు రవి.

భోజనం ముగిసింది. టైం తొమ్మిదిన్నర అయింది. గేట్లు వెయ్యాలి. నేనుండే బంగళాకు రెండు గేట్లుంటాయి. ఒకటి పెద్దగేటు. అది ఇంటికి రెండొందల మీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది.  దానికి తాళం వేసి వస్తూ వస్తూ చిన్నగేట్టు తాళం వేసి, తోటలోని చెట్లలోనుంచి నడుస్తూ  ఇంటి వాకిలి దగ్గరకు రావాలి. ఇది ప్రతిరాత్రీ నా రోజువారీ దినచర్య. నిజం చెప్పొద్దూ? రాత్రిపూట ఈ నిర్మానుష్య కాలనీలో, ఈ బంగళాలో, ఈ చెట్లమధ్యన నడుస్తూ పోతుంటే కొంచం భయంగానే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడూ ఒళ్ళు ఝల్లుమంటూ ఉంటుంది  కూడా! అసలైతే,  నేనీ బంగళాలో చేరిన కొత్తలో ఇది భూత్ బంగళా అని నన్ను భయపెట్టబోయాడు రవి.

'అవునా ! అలా అయితే మరీ మంచిది. నేను ఇక్కడకు రావడం వల్ల ఇక్కడున్న దయ్యాలకు మోక్షం వస్తుందిలే, నువ్వు భయపడకు' అని నవ్వేశాను. నవ్వానేగాని లోలోపల పీచుపీచుమంటూనే ఉంటుంది మరి ! అయినా సరే, కొన్నిసార్లు రాత్రి పన్నెండువరకూ హాల్లొ ఒక్కడినే కూచుని, గజగజా వణికిపోతూ, నెట్ ఫ్లిక్స్ లో హర్రర్ మూవీస్ చూస్తూనే ఉంటాను. కానీ అదేంటో మరి? మోక్షం ప్రసాదిద్దామంటే, ఒక్క దయ్యం కూడా ఇప్పటివరకూ కనిపించలేదు. బహుశా వాటికి కూడా నన్ను చూస్తే హడలెత్తి ఉంటుంది !

యధాలాపంగా, నిన్న కూడా భోజనం అయ్యాక గేట్లు తాళాలు వేసి వద్దామని బయల్దేరాను. పెద్ద గేటుకు తాళం వేసి చెట్లలోనుంచి నడుస్తూ లోపలకు వస్తున్నాను. వెనుక ఎవరో ఫాలో అవుతున్నట్లు అనిపించి వెనక్కు చూశా. ఎవరో ఒకమ్మాయి మూతికి మాస్క్ వేసుకుని కొంచం దూరంలో నడుస్తూ వస్తోంది. మాస్కున్నా సరే, చూస్తూనే కర్ణపిశాచిని గుర్తుపట్టా. మా బంధం ఇప్పటిది కాదు కదా మరి !

కానీ తెలీనట్లు నటిస్తూ ' ఏయ్ అమ్మాయ్ ! ఎవరు నువ్వు? గేట్ వేసి ఉండగానే లోపలకెలా వచ్చావు? ఎందుకు నా వెంట వస్తున్నావు?' అడిగా. 

అదో రకంగా నవ్వింది కర్ణపిశాచి.

'ఎక్కువ నటించకు. ఎవార్డు రాగలదు' అంది గోదారి జిల్లా యాసలో.

'అబ్బో . తూగో నించా రాక? ఏంటి కధ? ఎవర్నువ్వు?' అన్నా మళ్ళీ.

'నీ నాటకాలు నీ శిష్యుల దగ్గర వేసుకో, నమ్ముతారు, నా దగ్గర కాదు' అంది ఇంకా దగ్గరకొస్తూ.

నేనూ నవ్వేస్తూ 'నీ నాటకాలేంటి మరి? ముఖానికి ఆ మాస్కేంటి? ఆగాగు. అక్కడే ఆగు. సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి' అన్నా ఉడికిస్తూ.

'కరోనా వాక్సినే వద్దనేవాడికి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎందుకో?' అడిగింది ఇంకా దగ్గరకొస్తూ మళ్ళీ అదే యాసలో.

'అంతా విన్నావన్న మాట' అన్నా నీరసంగా. 

'నా పనే అది కదా ! ఎవరేం చెప్పుకుంటున్నారో వినడమే కదా నా పని. రోజూ నేనుకూడా నీతోపాటు హర్రర్ మూవీస్ చూస్తున్నా నీ పక్క సోఫాలో కూచుని, తెలుసా నీకు?' అడిగింది.

'నీ నాటకాలు మీ పిశాచాల దగ్గర వేస్కో. నా దగ్గర కాదు' అన్నా ఉడికిస్తూ.

'నిజ్జం, నీమీదొట్టు' అంది ఇంకా దగ్గరకొస్తూ.

'అవునా? అయితే చెప్పు, ప్రస్తుతం ఏం చూస్తున్నానో నెట్ ఫ్లిక్స్ లో?" అడిగాను.

'పరీక్షలా మాకు !  'యాష్ వెర్సస్ ఈవిల్ డెడ్' సీరీస్ సెకండ్ సీజన్ చూస్తున్నావ్' అంది.

'ఆమ్మో. కనిపించొచ్చు కదా మరి ! నాతోబాటు నీకూ టీ ఇచ్చేవాడిని కదా' అన్నా నవ్వుతూ.

'మాకు టీ ఎక్కడ సరిపోతుంది? మీ శిష్యురాలు తెచ్చిచ్చిన బాటిల్ ఇస్తే బాగుంటుంది' అంది  నవ్వుతూ.

' ఆ బాటిల్ సంగతి నీకూ తెలిసిపోయిందా?' అన్నా ముని స్టైల్లో నటిస్తూ.

' ఇక చాల్లే  ఆపు నీ నాటకాలు.  పాపం మీ ఫ్రెండ్ భయస్తుడు. అతనికోసమన్నా వేసుకోరాదు వాక్సిన్?' ప్రాధేయపడింది.

'ఆ ! నువ్వూ రా తోడు. మనిద్దరం వేసుకుందాం వాక్సిన్' అన్నా నవ్వుతూ.

తనూ నవ్వేసింది.

'ఏంటి ఈ మధ్య బిజీనా? అస్సలు దర్శనాల్లేవు? మీ చెల్లెలు కన్నెపిశాచి కూడా కనిపించడం లేదు?' అడిగా నడుస్తూ.

'మేం బిజీ కానిదెప్పుడు? క్షణం తీరికలేదు దమ్మిడీ ఆదాయం లేదంటే మా బ్రతుకే' అంది నిట్టూరుస్తూ నడుస్తూనే.

'సర్లే బాధపడకు. మీకూ మంచిరోజులొస్తాయి. పడ్డవాళ్ళు చెడ్డవాళ్లు కారు, నవ్విన నాపచేనే పండుతుంది' అంటూ ఇంకా ఏదో చెప్పబోయా

'ఆపుతావా సోది సామెతలు. అలాంటివి నన్ను చెప్పమంటే లక్ష చెబుతా నీకు వినే ఓపికుంటే' అన్నది.

'సర్లే ఏంటి ఇలా వచ్చావ్?' అడిగా..

'నువ్వంటే దిగులు పుట్టింది. ఒకసారి చూసిపోదామని వొచ్చా' అంది. 

'ఛా! నిజమా' అడిగా హాశ్చర్యపోతూ !

'అదే మరి ! రాజమండ్రి నుంచి నార్త్ ఇండియాకు పోతున్నా. దార్లో క్రిందికి చూస్తే నువ్వు గేటు వేస్తూ  కనిపించావు. సర్లే ఒకసారి పలకరిద్దామని దిగా. సరదాగా మాస్క్ వేస్కుని కనిపించా. అంతే, సింపుల్' అంది.

'ఓ అదా సంగతి ! ఏంటి కబుర్లు?' అడిగా నడుస్తూనే.

'ఏమున్నాయి. నడుస్తోంది ప్రపంచం' అంటూ మా శిష్యుల గురించీ, మా బంధువుల గురించీ, కొన్ని చాడీలు చెపింది తను.

'అవునా' అంటూ తెగ ఆశ్చర్యపోయా మళ్ళీ.

'ఆ నటనే వద్దనేది. సర్లే నే పోతున్నా, మీ ఆవిడ ఇటే చూస్తోంది అనుమానంగా. ఆవిడకి ఎమ్ చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో. వస్తా పనుంది. బై' అంటూ గాల్లోకి నిలువుగా ఎగిరిపోయి చీకట్లో మాయమైపోయింది. 

చిన్నగేటుకు కూడా తాళం వేసి, చెట్లలోనుంచి గార్డెన్లో నడుచుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చా. మా ఆవిడ అక్కడే నిలబడి నావైపే తీక్షణంగా చూస్తోంది.

'ఏంటి?' అన్నా సాధ్యమైనంత మామూలుగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ.

'ఏంటది? చీకట్లో మీలో మీరే చేతులు తిప్పుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నారు. మధ్యలో ఆకాశంలోకి చూస్తూ నిలబడిపోయారు ?' అడిగింది అనుమానంగా.

నా వేషాలు మొదట్నుంచీ చూస్తున్నా కూడా, ఈనాటికీ ఇంకా కొన్ని అనుమానాలున్నాయి తనకి.

'అదా ! ఆబ్బె అదేం లేదు. కరోనా గురించి రవితో ఇందాక మాట్లాడా కదా !  బ్రెయిన్ కి కరోనా ఎక్కినట్లుంది. పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది. రేప్పొద్దున వాక్సిన్ పొడిపించుకుంటా'. అన్నా నవ్వుతూ.

'మీ నాటకాలు నా దగ్గర కాదు. మీ శిష్యుల దగ్గర వేసుకోండి నమ్ముతారు' అంది శ్రీమతి సీరియస్ గా.

'ఖర్మరా బాబు ! భార్యా నమ్మక, శిష్యులూ నమ్మక, మనుషులూ నమ్మక చివరికి పిశాచాలు కూడా నమ్మకపోతే నేనేం చెయ్యాలి? ఇలా లాభం లేదు. రేప్పొద్దున్నే వెళ్లి కరోనా వాక్సిన్ బ్రెయిన్ కి పొడిపించుకోవాల్సిందే' అని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని, 'అసలిదంతా నీ వల్లే జరిగింది. నువ్వు కనిపించకపోతే నీతో మాట్లాడేవాడినే కాను. ఇప్పుడు చూడు మా ఆవిడ ! నాకు పిచ్చనుకుంటోంది' అని కర్ణపిశాచిని తిట్టుకుంటూ దుప్పటి ముసుగేసి నిద్రకుపక్రమించాను.

నిద్రలోకి జారుకుంటున్న నాకు 'ఆపు నీ నాటకాలు ! నా దగ్గరకాదు. నీ శిష్యులదగ్గర వెయ్యి నమ్ముతారు' అని నవ్వుతున్న కర్ణపిశాచి స్వరం క్లియర్ గా వినిపించింది.

read more " కర్ణపిశాచి - కరోనా వాక్సిన్ "

కర్మవలయం - ప్రశ్నశాస్త్రం

సమయం రాత్రి పది. పనులన్నీ ముగించుకుని నిద్రాధ్యానానికి ఉపక్రమించబోతుండగా ఫోన్ మ్రోగింది. ఏదో క్రొత్త నంబర్. ఒక్కొక్కసారి అమెరికా శిష్యులు కూడా ఇండియా నంబర్ తో ఫోన్ చేస్తుంటారు. సరే ఎవరో చూద్దామని 'హలొ' అన్నా.

'నేను ఫలానా మాట్లాడుతున్నాను. ప్రభుత్వంలో ఫలానా పొజిషన్ లో రిటైరయ్యాను' అందొక మొగగొంతు దర్పంగా, 

ఇలాంటి మాడిపోయిన బల్బులని చాలా మందిని చూసి ఉండటంతో, అదంతా పట్టించుకోకుండా, 'చెప్పండి. ఏంటి ఈ టైంలో ఫోన్ చేశారు?' అడిగా.

'నా బాధలు మీతో చెప్పుకుని, పరిష్కారం అడుగుదామని. ఫలానాయన మీ నంబరిచ్చాడు' అంది స్వరం.

సామాన్యంగా ఆ సమయంలో అలాంటి ఫోన్స్ నేను మాట్లాడను. కానీ ఆ స్వరంలో ధ్వనిస్తున్న కించిత్ బాధ, ఫోన్ కట్ చెయ్యకుండా  నన్ను ఆపేసింది. 'సరే ఏంటో చూద్దాంలే' అనుకున్న వెంటనే  మనసులో అప్పటి ప్రశ్నచక్రం కనిపించింది.

తులా లగ్నమైంది. లగ్నాధిపతి శుక్రుడు, బాధకుడైన సూర్యునితో కలసి పంచమస్థానంలో అస్తంగతుడై ఉన్నాడు. అది శనిస్థానమైన కుంభమైంది. మనఃకారకుడైన చంద్రుడు కుటుంబస్థానంలో నీచస్థితిలో కేతుగ్రస్తుడై ఉంటూ కుటుంబపరమైన మానసికవేదనను సూచిస్తున్నాడు.

'మీ సంతానం గురించి, ముఖ్యంగా మీ అమ్మాయి గురించే కదా మీ బాధ' అన్నాను.

అవతలనుంచి భోరుమంటూ ఏడుపు వినిపించింది. నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను. కాసేపలా వెక్కిళ్లు పెట్టిన తర్వాత 'ఏం చెప్పమంటారు మా ఖర్మ? ఎందుకిలా జరుగుతోంది?' అన్నాడు.

పంచమం నుండి సప్తమాధిపతి సూర్యుడు పంచమలగ్నంలో ఉన్నాడు. అక్కడనుంచి నవమాధిపతి శుక్రుడు లగ్నంలో అస్తంగతుడైనాడు. పంచమాధిపతి శని దానికి ద్వాదశమైన మకరంలో నీచగురువుతో కలసి ఉన్నాడు. మకరం ప్రశ్నలగ్నానికి చతుర్ధమైంది. అక్కడ నవమాదిపతి అయిన బుధుడు నీచగురువుతో డిగ్రీ కంజంక్షన్ లో ఉన్నాడు. గురు - రాహు - చంద్రదశ అయింది. అంటే ఇది పితృశాపం ! ఇది వీళ్ళ జీన్స్ లోనే ఉంది. గురుద్రోహం కూడా తోడై ఉంది.

ఈ యోగాలను గమనిస్తూ 'మీ అమ్మాయి ఇంటర్ కాస్ట్ పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. మీ కొడుకు మిమ్మల్ని పట్టించుకోవడం లేదు. అంతేనా?' అడిగాను.

'అంతేసార్! నాకు తెలిసి నేనేమీ పాపాలు చెయ్యలేదు, ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఓల్డేజి హోములో ఉన్నాం. అక్కడనుంచే మీతో మాట్లాడుతున్నాను. మా ఫ్రెండ్ ఫలానా ఆయన, మీ గురించి చెప్పి, మీ నంబర్ ఇచ్చాడు, మీకు ఎష్ట్రాలజీ బాగా తెలుసనీ చెప్పాడు' అన్నాడు. 

ప్రతివాడూ చెప్పేమాట ఇదే కావడంతో నేనేమీ ఆ విషయం నమ్మలేదు. మనమేం పాపాలు చేస్తున్నామో కూడా తెలీనంత చీకటిలో మనం బ్రతుకుతున్నామన్నది పచ్చినిజం.

చతుర్ధాన్ని అందులోని యోగాలను గమనిస్తున్నపుడే ఈయనగారి గతజీవితం అర్ధమైపోయింది. 'ఏ పాపాలూ చెయ్యలేదా? ఏమీ చెయ్యకపోతే మీకిలా జరగడానికి దేవుడికి తెలివి లేదనుకుంటున్నారా?' అడిగాను కటువుగా.

'అదేంటి అలా అంటారు?' అన్నాడాయన హర్దయిన గొంతుతో.

ఈకాలపు మనుషులతో ఇదే పెద్ద చిక్కు. ప్రతివాడూ తానొక మహా పవిత్రుడినని, తనకంటే మంచివాడు లేడని ఊహించుకుంటూ నానా ఛండాలమైన పనులూ చేస్తుంటాడు.  చేస్తున్న తప్పులను ఎత్తి చూపిస్తే మాత్రం సహించలేడు. 

మళ్ళీ చతుర్ధాన్నీ, మాతృకారకుడైన చంద్రుడు నీచస్థితిలో ఉచ్ఛకేతువుతో కలసి ఉండటాన్నీ గమనిస్తూ 'మీ అమ్మగారిని ఎందుకంత బాధలు పెట్టారు?' అడిగాను.

రెండు క్షణాలు నిశ్శబ్దం !!

'మేమేం బాధలు పెట్టలేదు. ఓల్డేజి హోమ్ లో ఉంచి, డబ్బులు కడుతూ బాగానే చూసుకున్నాం' అన్నాడు.

ఇక ఇలా లాభంలేదని, బెడ్ మీదనుంచి లేచి కుర్చీలో కూచున్నాను.

'మీరెంతమంది అన్నదమ్ములు?' ఇంటరాగేషన్ మొదలుపెట్టాను.

'నలుగురం' అన్నాడు.

'నలుగురూ బాగానే సెటిలయ్యారు కదా?' అడిగాను.

'అందరం మంచి పొజిషన్స్ లోనే సెటిలయ్యాము. అందరి పిల్లలూ ఇప్పుడు ఫారెన్లోనే ఉన్నారు' అన్నాడు.

'మీ నాన్నగారు?' అడిగాను.

'ఆయన కూడా ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఆఫీసరుగా చేశారు. రిటైరయ్యాక కొద్దీ రోజులకే హార్ట్ ఎటాక్ తో చనిపోయారు' అన్నాడు.

'అప్పుడు మీ అమ్మగారిని ఎవరిదగ్గర ఉంచుకున్నారు?' అడిగాను.

కాసేపు మళ్ళీ నిశ్శబ్దం.

'హలొ. ఉన్నారా?' రెట్టించాను.

'ఆ. ఉన్నానండి. మా దగ్గర ఉండటానికి ఆమె ఇష్టపడలేదు. అందుకే ఓల్డేజి హోములో చేర్పించాం' అన్నాడు.

అంటే, కోడళ్ళకీ ఆమెకూ పడేది కాదన్నమాట ! కొడుకులేమో భార్యలకు చెప్పలేని చవలయ్యారన్నమాట ! 

'చూడండి. మీరు ఈ టైంలో ఫోన్ చేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేసినది ఇలా అబద్దాలు చెప్పడానికా?' అడిగాను తీవ్రంగానే.

ఆయనకూడా ఆర్గుమెంట్ మోడ్ లోకి దిగాడు.

'ఏం చెప్పమంటారండీ? కోడళ్ళేవరికీ మా అమ్మను చూడటం ఇష్టం లేదు. పనివాళ్లున్నారు. కానీ ముసలామెను ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వాళ్ళకిష్టం లేదు. హై సొసైటీ కదండి ! పార్టీలు, గెట్ టుగెదర్స్ ఉంటాయి. ఆమె అడ్డంగా ఉంటుందని, బ్రదర్సందరం మాట్లాడుకుని ఆమెను మంచి ఓల్డ్ ఏజి హోములో చేర్పించాము. ఖర్చులు అందరం పంచుకున్నాము. అది తప్పంటారా?' అడిగాడు.

ఇలా ఉంటారు మనుషులు. రాత్రి పదికి ఫోన్ చేసినా మనం మాట్లాడాలి. వాళ్ళు చెప్పే సోదంతా వినాలి. వాళ్లేమో నిజాలు చెప్పరు. మేం పత్తిత్తులమనే వాదిస్తారు. కానీ కష్టాలు తీరే మార్గాలు చెప్పమంటారు. ఛీ ఛీ అని అసహ్యమేసింది.

'చూడండి ! మీరు నలుగురన్నదమ్ములు. మీ నలుగురినీ చక్కగా పెంచి పెద్దచేసి బాగా చదివించారు మీ తల్లిదండ్రులు. మంచి పొజిషన్స్ కి వచ్చేవరకూ సపోర్ట్ చేసి, పెళ్లిళ్లు చేశారు. మరి అంత చేసిన మీ తల్లిదండ్రులని అలాగా చూసుకోవడం? సరే, మీ నాన్నగారు మీ చేతుల్లో చిక్కకుండా చనిపోయారు. మీమీ భార్యలకు భయపడి మీ అమ్మను ఓల్డేజి హోములో చేర్పించారు. డబ్బులు మాత్రం పడేస్తూ, ఆమె ఆశించిన ప్రేమకు ఆమెను దూరం చేసి, అదేదో ఘనకార్యం చేసినట్లు మాట్లాడతారేమిటి? మీరు చేసినది ఘోరమైన పాపం. దీనికి మీకు శిక్ష తప్పదు' అన్నాను.

ఆయనకు కోపమొచ్చింది.

'ఏంటండీ? నేను ఫలానాగా రిటైరయ్యాను. నాకు వాళ్ళు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసు. మా ఫ్రెండ్ ఏదో మిమ్మల్ని రిఫర్ చేశాడని మీకు ఫోన్ చేశాను.  ఇలా మాట్లాడతారేమిటి? మీకు తెలిస్తే రెమెడీలు చెప్పండి. లేదంటే ఊరుకోండి. అంతేగాని ఇలా మాట్లాడకండి. అసలు నాకు మీ జ్యోతిష్కులంటే నమ్మకం లేదు.  ఏదో మా ఫ్రెండ్ మాట కాదనలేక ఫోన్ చేశాను' అన్నాడు.

'ఓహో అసలు రంగు బయటపడిందే' అనుకుంటూ - 'వినండి గుర్నాథంగారు ! నేనేమీ రోడ్డుపక్కన జ్యోతిష్కుడిని కాను.  నేనొక సివిల్ సర్వీస్ అధికారిని. ప్రస్తుతం ఇంకా సర్వీస్ లోనే ఉన్నాను.  మీకంటే చిన్న పొజిషన్లో అయితే లేను. మీరేదో నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను ఉద్ధరించడం లేదు. నా టైం మీకు కేటాయించి మీతో ఫోన్లో మాట్లాడటమే చాలా ఎక్కువ. అది ముందు తెలుసుకోండి. మిమ్మల్ని పైకెత్తాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. పోనీలే ఏదో బాధల్లో ఉన్నారని  ఇంతసేపూ మర్యాదగా మాట్లాడాను. ఇప్పుడు వినండి.

సృష్టిలో ఏదీ ఊరకే జరగదు. మీరేమీ తప్పులు చెయ్యకుండా మీకిలాంటి శిక్షలు పడవు. మీ తండ్రిగానిని మీరు చూసుకోలేకపోవడం, మీ తల్లిగారిని చివరలో ఓల్డేజి హోములో పడేసి ఆమె అక్కడే చనిపోతుంటే, మీరు నలుగురు బ్రదర్సూ ఇక్కడే ఇండియాలో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ, నెలవారీ ఖర్చులు వంతులు వేసుకుని,  ఒక బెగ్గర్ కి పడేసినట్లు డబ్బులు పడేస్తూ, ఆమె తిన్నదా తినలేదా పట్టించుకోకుండా, ఆమె రోగాలు రొష్టులూ పట్టించుకోకుండా, గాలికొదిలేశారు చూడండి, అదీ మీరు చేసిన ఘోరమైన పాపం. అది చేయడంవల్ల మీరు మాతృశాపాన్ని మూటగట్టుకున్నారు. దానికి తిరుగులేదు. మీ పిల్లలు ఇప్పుడేదో అమెరికాలో ఉన్నారని తెగ సంపాదిస్తున్నారని ఎగరకండి. వాళ్ళ కుటుంబాలు నాశనమౌతాయి. రెండుతరాల తర్వాత వాళ్ళ అడ్రసులు కూడా ఉండవు. మీ మునిమనవళ్లు  మనవరాళ్లు అందరూ అమెరికన్స్ అయిపోతారు. నల్లోళ్ళనీ తెల్లోళ్ళనీ ఏడాదికొకళ్ళని మారుస్తూ చివరకేమౌతారో వాళ్ళకే తెలీకుండా పోతారు. మీ ముఖాలను కూడా వాళ్ళు గుర్తుంచుకోరు. వాళ్ళ ముఖాలు మీకూ గుర్తుండవు.

అప్పటిదాకా ఎందుకు? ప్రస్తుతం మీ గతేంటో చూడండి. మీ అమ్మగారు ఎంతబాధ పడ్డారో అంతకంత బాధలు మీరూ పడతారు.  ఇప్పుడే పడతారు. పైగా, ఎంత అహంకారం మీకు? పెద్ద పొజిషన్లో రిటైరయ్యారా? అయితే ఏంటి బోడి? ఒకప్పుడు మీరు వెయ్యి క్యాండిల్స్ బల్బే కావచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మాడిపోయిన బల్బు. ఆ సంగతి మర్చిపోకండి. మీలాంటి వాళ్ళను ఇప్పటికి కొన్ని వేలమందిని చూచాను. ఈ స్థితిలో కూడా  మీకింత అహంకారముందంటే, ఒకప్పుడు ఇంకెంత ఉండేదో నేనూహించగలను.  మీలాంటి పాపాత్ములకు నేను రెమెడీలు చెప్పను. చెప్పి, మీ శాపాన్ని ఉత్తపుణ్యానికి  నా భుజాలకెత్తుకోలేను. మీ ఖర్మ అనుభవించండి. చావండి. నాకెందుకు?

ఇంకో సంగతి. ఇన్ని పాపాల మధ్యలో ఏంతో కొంత పుణ్యం సంపాదించే ఉంటారు మీరు. అందుకే నాతో ఫోన్లో మాట్లాడే అదృష్టం పట్టింది. అది తెలుసుకోండి. మీ పాపిష్టి ముఖాలకి రెమెడీలు కావాలా? గో టు హెల్ !' అన్నాను.

ఆయన కోపంగా ఏదేదో ఇంగిలీషులో అరుస్తున్నాడు.

ఫోన్ కట్ చేసి ఆ నంబర్ బ్లాక్ చేశాను.

ఇవాళ పొద్దున్న మా ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి, 'ఎందుకురా అలాంటి వెధవలకి నా ఫోన్ నంబరిస్తావు?' అంటూ ముక్కచీవాట్లు పెట్టాను.

'నాకేం తెలుసురా అతనలా మాట్లాడతాడని? అతనూ వాళ్ళావిడా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోనే ఓల్డేజి హోములో ఉన్నారు. ఇద్దరూ 65+ లో ఉన్నారు. ఆవిడేమో అక్కడే బాత్రూమ్ లో కాలుజారి పడి మోకాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది. అదీ పరిస్థితి. గ్రహాలు బాలేవని ఎవరో చెబితే మంచి జ్యోతిష్కుడు కావాలంటే నీ నంబరిచ్చాను. సారీ ! ఇంకెప్పుడూ ఇవ్వను' అన్నాడు.

'మాయమాటలు చెప్పి లక్షలు వదిలించే కమర్షియల్ జ్యోతిష్కులు చాలామంది ఉన్నారుకదా? వీళ్లకు వాళ్ళే కరెక్ట్. వాళ్ళు చూసుకుంటార్లే వదిలేయ్. సరేగాని,  వాళ్ళమ్మను కూడా ఓల్డేజి హోములో ఉంచారటకదా చివర్లో ?' అడిగాను.

'అవునురా. నలుగురు బ్రదర్సూ వెల్ సెటిల్డ్. కానీ పెళ్ళాలు చెప్పినమాటలు విని అమ్మను అలా చంపేశారు. ఇప్పుడు అందరూ అనుభవిస్తున్నారు. అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ సంతానాన్ని చూసుకుని విర్రవీగారో వాళ్ళే ఇప్పుడు పట్టించుకోవడం లేదు.  వాళ్ళ మదర్ కూడా చివరలో  ఓల్డేజి హోములో బాత్రూం లో పడి తుంటి ఎముక విరిగింది. ఆమెను వీళ్ళెవరూ పట్టించుకోలేదు.  అప్పట్లో ఈ పెద్దకోడలే ఆమెను ఇంటికి తీసుకురానివ్వలేదు. ఇప్పుడు అదే కోడలు ఓల్డేజి హోంలో కిందపడి మోకాలు విరగ్గొట్టుకుంది. నాకు వీళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ . అందుకే నాకివన్నీ తెలుసు. సర్లే ఏదో అయిపొయింది. ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి వాళ్ళకి నీ నంబర్ ఇవ్వను. సరేనా !' అన్నాడు బతిమిలాడుతూ. 

నేనేం అనగలను? 'సరే' అన్నాను.

ఇలా ఉన్నారు మనుషులు ! జీవితంలో మన ప్రయారిటీస్ అన్నీ దారితప్పాయి. డబ్బు ఒక్కటే ప్రధానమై కూచుంది. స్వార్ధమూ, జల్సాలూ ముఖ్యమైనాయి. బాధ్యతలంటే అసహ్యం పెరిగింది. కనీసం కృతజ్ఞతకూడా ఎవరికీ ఉండటం లేదు. కర్మనియమాలు ఎవరికీ అర్ధం కావడం లేదు. చేసుకునేటప్పుడు ఎగురుకుంటూ చేసుకుంటున్నారు. పడేటప్పుడు లబోదిబో అంటున్నారు.  కానీ ఆ స్థితిలో కూడా అహంకారాలు ఏమాత్రమూ తగ్గడం లేదు. 

మనమెన్ని తప్పులైనా ఘోరాలైనా చెయ్యవచ్చు. కానీ మనకు మాత్రం అంతా బాగానే ఉండాలి. కనీసం పశ్చాత్తాపం కూడా ఉండదు ఇలాంటి మనుషులకి. పైగా, చింతచచ్చినా పులుపు చావనట్లు ఎంత అహంకారం? ఇలాంటి మృగాలకి ఏం రెమెడీలు చెప్పాలి? ఎందుకు చెప్పాలి?

దేవుడా ! మనం చేసేదే మనకు తిరిగి వస్తుందన్న నిజం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారో మనుషులు?
read more " కర్మవలయం - ప్రశ్నశాస్త్రం "

2, మార్చి 2021, మంగళవారం

గెట్ లాస్ట్

జ్యోతిష్యపు జిమ్మిక్కులూ

పాండిత్యపు తైతక్కలూ 

నేర్పాలని కొందరడిగారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


మంత్రాల మ్యాజిక్కులూ 

తంత్రాల టానిక్కులూ

కావాలని కొందరడిగారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


కలిసొచ్చే కాలం కిటుకులు

వలవేసే గాలం ఒడుపులు

చెప్పమన్నారు కొందరు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


ఈగోల ట్రిప్పుల్లోకి 

పోగోల ట్రక్కుల్లోకి 

రమ్మంటూ కొందరడిగారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


పారుతున్న నదులలోకి 

జారుతున్న బురదలోకి 

దిగమంటూ కొందరడిగారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


నన్ను మోస్తామని కొందరు

వాళ్ళను మొయ్యమని కొందరు

వెంటపడుతూ వేధించారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


అహంకారపు ఆర్భాటాలతో 

నానారకాల నాటకాలతో

దగ్గరవబోయారు ఇంకొందరు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


అసూయతో కొందరు

అసహనంతో కొందరు

దురాశతో కొందరు

దురుద్దేశంతో కొందరు

ఆడుకుందాం రమ్మన్నారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


సోది వినిపిస్తూ కొందరు

సోడా త్రాగిస్తామని కొందరు

బూది పూయిస్తూ కొందరు

బూందీ తినిపిస్తూ కొందరు

బులుబూచికాలు చూపించారు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


కిరీటాలు మెప్పులకోసం

పరోటాలు పప్పుల కోసం

దగ్గరవబోయారు కొందరు 

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


గురుత్వాల గద్దెలకోసం 

గుణింతాల సుద్దులకోసం 

నవ్వు పులుముకున్నారు కొందరు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించాను


మా వాళ్లకు ఇష్టం లేదంటూ

మా కాళ్లకు కష్టంగా ఉందంటూ

ఉండలేమన్నారు కొందరు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

వాకిలిని చూపించానునీవేవీ మాకొద్దు, ఈ లోకం అసలొద్దు

నువ్వు తప్ప ఇంకేమీ వద్దంటూ

దగ్గరకొచ్చారు మరికొందరు

గెట్ లాస్ట్ అంటూ

నా గుండె వాకిలిని చూపించాను
read more " గెట్ లాస్ట్ "

23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉంది

ఈరోజు పొద్దున్నే ఇద్దరు వ్యక్తులొచ్చి నన్ను కలిశారు.

మామూలు కుశలప్రశ్నలయ్యాక 'ఎవరు మీరు? ఎందుకు నన్ను కలవడానికి వచ్చారు?' అనడిగాను.

అసలు విషయం చెప్పకుండా వాళ్ళు 'మేం ఆత్మజ్ఞానం కోసం వెదుకుతున్నాం. మాకు గురువు కావాలి. ఆ విషయం మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాం.' అన్నారు.

ఇలాంటివాళ్ళని ఇప్పటికి వందలాదిమందిని చూచాను. వాళ్ళు ఎందుకొచ్చారో ఆ అసలు విషయం చెప్పకుండా ఏదేదో డొంకతిరుగుడు మాటలు ఇలాంటివే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా ఇంటర్ నెట్, యూట్యూబుల మహిమ. అందులో అదీ ఇదీ చూసి నాలుగు మాటలు బట్టీపట్టి మాట్లాడబోతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ బాడీలాంగ్వేజిని బట్టి అయిదే అయిదు నిముషాలలో వాళ్ళ మనసులో ఏముందో నాకు తెలుస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి వాళ్ళు పనికొసారా లేదా అనేది ఒకేఒక్క క్షణంలో తెలుస్తుంది.

విసుగ్గా 'ఆత్మకే జ్ఞానం లేదు. ఇక మీకెలా దొరుకుతుందది?' అడిగాను సూటిగా.

వాళ్ళు స్టన్నయ్యారు నా ధోరణికి.

'అదేంటి? ఆత్మజ్ఞానం లేదా? రమణమహర్షి 'ఆత్మజ్ఞానం' ఉందని అన్నారుకదా?' అడిగారు వాళ్ళూ తెలివిగానే.

'ఆయన నాతో అనలేదు. నేనూ ఆయనతో అనలేదు. పైగా, నేనాయన్ని కాను. ఆయనామాట అంటే, ఆయన్నే అడగకపోయారా నాదగ్గరకెందుకొచ్చారు?' అడిగాను.

'అంటే ఆత్మకి జ్ఞానం లేదంటారా?' అడిగాడొకాయన.

'లేదు' అన్నాను ఖరాఖండిగా.

'ఉందని మా గురువుగారు కూడా అన్నారు' అన్నాడు రెండో ఆయన.

దొరికావురా దొంగా అనుకుని 'ఎవరు మీ గురువుగారు?' అడిగాను.

బయటపడిపోయామన్న కంగారు వాళ్ళ కళ్ళలో ప్రస్ఫూటంగా  కనిపించింది.

'అదీ, అంటే, ఆయన ఫలానా' అంటూ ఆయన పేరు చెప్పారు.

ఫకాల్న వాళ్ళ ముఖం మీదే నవ్వాను.

వాళ్లకు కోపమొచ్చింది.

'ఎందుకలా నవ్వారు?' అడిగాడు వాళ్లలో కొంచం పొగరుగా కనిపిస్తున్న ఇంకొకాయన.

'ఆయనకే గురువవసరం. ఆయన మీకు గురువా? అయినా,ఏ విధంగా మీకు గురువాయన?' అన్నాను మొహమాటం లేకుండా.

'మేమాయన్ని నమ్ముకున్నాం' అన్నాడు రెండోవాడు.

'మీరు నమ్ముకుంటే ఆయన గురువౌతాడా?' ఎదురు ప్రశ్నించాను.

'ఆయన సంస్థ బాగా డెవలప్ అవుతోంది. మాకొక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా ఉంది' అన్నాడొకాయన.

'ఓహో. మీరు ఆ కాలేజీ పెట్టినవాళ్ళా?' అడిగా.

'అవును.  ఇంకా ఉన్నారు. ఆ కాలేజీ మాదే' అన్నాడు.

'కాలేజీలు పెట్టడం జ్ఞానానికి చిహ్నమా?' అడిగాను.

వాళ్ళు ఎదురుదాడి ప్రారంభించారు.

'మీరు రామకృష్ణుల భక్తులని విన్నాం. మరి రామకృష్ణా మిషన్ కూడా అనేక కాలేజీలు పెట్టి నడుపుతోంది కదా?' అన్నారు.

' మీరు విన్నది అబద్దం' అన్నా నేను.

'అదేంటి మీరు రామకృష్ణుల భక్తులు కాదా?' అడిగారు.

'కాదని నేననలేదే?' అన్నాను.

వాళ్లకు అర్ధం కాలేదు. అయోమయంగా చూస్తున్నారు.

ఎక్కువ ఏడిపించడమెందుకని ఇలా చెప్పాను.

'నేను సత్యానికి భక్తుడిని. రామకృష్ణులు చెప్పినది సత్యం గనుక ఆయన భక్తుడిని. అదే విధంగా మిగతావాళ్ళు చెప్పినదాంట్లో సత్యముంటే వారినీ ఒప్పుకుంటాను. వినండి. నేను రామకృష్ణుల భక్తుడిని గాని రామకృష్ణా మిషన్ భక్తుడిని కాను. ఆ కాలేజీలు ఆ గోలతో నాకు సంబంధం లేదు. అందుకే అన్నాను. మీరు కాలేజీ పెట్టడం మీ జ్ఞానానికి చిహ్నం కాదని'.

'మరి దేనికి చిహ్నమంటారు?' అడిగాడాయన.

'చెప్తే మీరు బాధపడతారు' అన్నాను.

'పర్లేదు చెప్పండి. వింటాం' అన్నారు.

'మతాన్ని, నమ్మకాన్ని సొమ్ము చేసుకుని వ్యాపారం  చెయ్యడం తప్ప ఇందులో జ్ఞానం ఏమీ లేదని  నా ఉద్దేశ్యం' అన్నాను.

'రామకృష్ణా మిషన్ కూడా అంతేనా?' అన్నాడొకాయన ఎదురుదాడికి కొనసాగిస్తూ.

'దానికీ మీకూ పోలికే లేదు. అది నాకలోకం. మీకంత ఉన్నతమైన ఆదర్శాలేమీ లేవు. ఉంటే మీరింకో కొత్త కుంపటిని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొకరిని గురువంటూ ప్రచారం చెయ్యాల్సిన పనీ లేదు'. అన్నాను.

'అయితే ఇప్పుడేమంటారు?' అడిగాడు ఆవేశపరుడు కోపంగా.

'నేనేమీ అనడం లేదు. మీరు నాదగ్గరకొచ్చారు. నేను మీ దగ్గరికి రాలేదు' అన్నాను నవ్వుతూ.

'మా గురువుగారికంటే మీకెక్కువ తెలుసా?' అన్నాడు ఆవేశపడుతూ.

'మీ గురువుగారికెంత తెలుసో మిమ్మల్ని చూస్తేనే తెలుస్తోంది. అడిగారు కాబట్టి చెబుతున్నా. ఎక్కువ తెలీడం వల్ల గురుత్వం రాదు. పోనీ అలా చూసినా, మీ గురువు నాలో పదిశాతానికి కూడా చాలడు' అన్నా మళ్ళీ నవ్వుతూ.

'మీకు అహంకారం ఎక్కువని ఫలానా మీ శిష్యుడు చెప్పాడు నిజమేనని రుజువైంది' అంటూ వెళ్ళిపోడానికి లేచారు వాళ్ళు.

'ఓహో అతను మీ గుంపా ఇప్పుడు? నాకు అహంకారం ఎంతో నాకు తెలీదుగాని, మీరు సత్యాన్ని ఒప్పుకోలేరని, మీకు కావలసింది సత్యం కాదని నాకర్ధమైంది'. అన్నా అంతే కూల్ గా నవ్వుతూ.

వాళ్ళు చాలా కోపంగా చూస్తూ లేచి వెళ్లిపోబోయారు.

వెళ్లిపోతున్న  వాళ్ళని ఆపి ఇలా చెప్పాను. 

'చూడండి మీరు ఎందుకొచ్చారో నేను ఊహించగలను. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని మరొకటి డొంకతిరుగుడుగా మాట్లాడుతూ, అదేదో పెద్దతెలివి అనుకునే మీకు 'ఆత్మజ్ఞానం' అనేది ఎన్ని జన్మలెత్తినా రాదు. ఇది ముందు తెలుసుకోండి. మీకు కాలేజీలు ఉండొచ్చు, దానికీ ఆధ్యాత్మికసిద్ధికీ ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. మీకు నిజంగా నిజాయితీ ఉంటె, మీ గురువుని వచ్చి వినయంగా నా కాళ్లదగ్గర కూర్చుని నేర్చుకోమని చెప్పండి'.

' అంటే మా గురువుగారికి సిద్ధి లేదంటారా?' అడిగాడొకాయన ఇంకా మొండిగా.

'సిద్ధి అనే పదానికి అర్ధం తెలిస్తే మీరామాట అడగరు' అన్నాను మళ్ళీ నవ్వుతూ.

వాళ్ళు విసవిసా వెళ్లిపోయారు. 

చాలామంది ఎవరెవరి గురువుల శిష్యులో, నా బ్లాగు మా వెబ్ సైట్లు చూచి, ఇక్కడే హైదరాబాదే కదా కలుద్దామని, 'వీడిదగ్గర సరుకెంతుందో చూద్దామని' వస్తూ ఉంటారు.  ఇలాంటిది ఇది మూడో కేసు.  నా సరుకు అర్ధం కావాలంటే ముందు వాళ్ళదగ్గర ఉండాలిగా సరుకు !

ఆత్మజ్ఞానం కావాల్ట బఫూన్ గాళ్ళకి ! అదేమైనా బజార్లో అమ్మే సరుకా డబ్బులు పడేసి కొనుక్కోడానికి ! ధనమదం తలకెక్కినవాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం ఎలా కలుగుతుంది? ఎన్ని జన్మలకి కలుగుతుంది?

read more " మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఉంది "

21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

ప్రశ్నలు - జవాబులు

ఈ మధ్యలో కొంతమంది నన్నడిగిన ప్రశ్నలు నేనిచ్చిన జవాబులు ఇక్కడ చదువుకోండి.

1. హాయ్ ! మాది అప్పడాల వ్యాపారం. నేను ఆధ్యాత్మికంలోకి అడుగు పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ఏ పుస్తకాలు చదవాలి?

జవాబు : ముందు ఎవరిని ఎలా సంబోధించాలో తెలుసుకో బాబు. నేను నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కాను 'హాయ్' అంటూ కులకడానికి. పుస్తకాలు చదివితే ఆధ్యాత్మికానికి దూరమౌతావు. నీలాంటివాడు ఆధ్యాత్మికమార్గంలో అడుగుపెట్టాలంటే కనీసం పదిహేను జన్మలెత్తవలసి ఉంటుంది. అప్పటిదాకా రోడ్లమీద అరుచుకుంటూ అప్పడాలమ్ముకో.

2. నా వయసు 20. నేను 'క్షుద్రవిద్య' మీద పుస్తకం వ్రాస్తున్నాను. మీ ప్రొఫైల్ చూశాను. మీ విద్యలు నాకు బాగా నచ్చాయి. మీరేమైనా మెటీరియల్ ఇవ్వగలరా?

జవాబు: ఓ యస్ అదెంతపని? రెండు దయ్యాల్నీ మూడు పిశాచాలనీ పంపిస్తాను. ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా మొహమాటపడకుండా  చేస్తాయి. ఎలా కావాలో అడిగి మరీ చేయించుకో. ఒక ఇరవై లక్షలు పంపించు.

3. నా పేరు భైరవుడు. వయసు 55. ఉండేది హైదరాబాద్. జనాల  సమస్యలు తీర్చడానికి హోమాలు చేస్తుంటాను. కానీ ఈ మధ్యనే బాత్రూంలో కాలు జారి పడ్డాను. తుంటి ఎముక ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఏ రెమెడీ చెయ్యమంటారు?

జవాబు: ఈ వయసులో కాలుజారావా? అయ్యో పాపం. ఇన్నాళ్లు నువ్వు చేసిన దొంగహోమాలకి శాస్తి ఈ విధంగా జరిగిందన్నమాట. అయినా నువ్వు పడాల్సింది కుడితి తొట్లో కదా బాత్రూంలోకి ఎందుకెళ్ళావు? సర్లే ఏదో ఒకటి. నీకు మామూలు హోమాలు పనిచేయవు. నీకు ఆత్మహోమమొక్కలే దారి. నువ్వే హోమగుండంలో నిలబడి, అంటించుకుని, ఆహుతైపో. జనానికి పీడా వదుల్తుంది.

4. హాయండి ! నా వయసు 52. నేను గ్రహాలను నమ్మను. ఎందుకంటే నేను ఆంజనేయస్వామికి వీరభక్తురాలిని. గ్రహాలు మా ఇంటి దరిదాపులకు కూడా రాలేవు. కానీ ఏంటో, ఈ మధ్య అన్నీ ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. ఒబెసిటీ విపరీతంగా వచ్చేసింది. మోకాళ్ళు, గిలకలు తెగ నెప్పులు పుడుతున్నాయి. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: అమ్మా పాపా! ఆంజనేయస్వామి పటం ఇంట్లో ఉన్నంతమాత్రాన ఆయన భక్తులైపోరు. ఆయన పక్కనున్న రాముడే అష్టకష్టాలు పడ్డాడు. ఎందుకలా జరిగింది మరి? తిండి తగ్గించు. ఎంతసేపూ నోటికే కాదు, కాస్త దేహానికి కూడా పనిచెప్పు. బరువు తగ్గు. భక్తితో ఆరోగ్యం రాదు. తిండి కంట్రోల్ చేసి, వ్యాయామం చెయ్యి. ఆంజనేయస్వామి పటానికి నైవేద్యాలు పెట్టి నువ్వు మెక్కడం కాదు. ఆయన ఫోటో ముందు గుంజీలు, దండాలు, బస్కీలు తియ్యి. సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది.

5. ఎప్పుడో చనిపోయినవాళ్లు తెగ కలల్లోకి వస్తున్నారు. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: నువ్వు కూడా అర్జంటుగా చచ్చిపోయి వాళ్లలో కలిసిపో. పీడా వదుల్తుంది. అప్పుడు మీరంతా కలసి నా కలల్లోకి వద్దురుగాని. సరేనా? బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఇన్ యువర్ జర్నీ.

6.  మా పక్కింటి అబ్బాయి నాకు చాలా చాలా నచ్చాడు. కానీ సమస్యేమంటే అతనికి భార్య ఉంది. నాకూ మొగుడున్నాడు. ఇద్దరికీ ఎదిగొస్తున్న పిల్లలూ ఉన్నారు. దయచేసి నవ్వులాటగా తీసుకోకండి. సిన్సియర్ గా అడుగుతున్నాను. సమస్యేమంటే పక్కింటబ్బాయి మీ శిష్యుడని తెలిసింది. నాతో ఎఫైర్ పెట్టుకోవాలంటే మీ పర్మిషన్ కావాలట. నేను మా ఆయన్నీ వదల్లేను. ఇతన్నీ వదల్లేను. ఏం చెయ్యమంటారు?

జవాబు: అబ్బ ! ఎంత మంచి ప్రశ్న అడిగావమ్మా ! ఇంతమంచి శిష్యుడా నాకు? నా జన్మ తరించింది. అసలిది ఒక సమస్యామ్మా? నేను సాల్వ్ చేసిన సమస్యలముందు ఇదొక సమస్యే కాదు. చాలా సింపుల్. విను. నువ్వు నిరభ్యంతరంగా అతనితో సంబంధం పెట్టుకో. అలాగే మీ ఆయన్ని అతని భార్యతో సంబంధం పెట్టుకోమను. అదే విధంగా, మీ పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లలతో సంబంధం పెట్టుకోమను. అంతా కలసి, ఒకిల్లు కొనుక్కొని సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా అందులో ఏడవండి. అసలే నూక్లియర్ పేమిలీలు ఎక్కువౌతున్న ఈ రోజుల్లో కావాల్సింది మీలాంటి ఉమ్మడి కుటుంబాలే ! ఇంకోమాట. నా శిష్యుడిని ఈజన్మలో నావైపు తిరిగిచూడొద్దని చెప్పమ్మా ! అలాంటివాళ్ళని నేను భరించలేనులే.

7. సార్ ! మీ వెబ్ సైట్ చూచి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను మీ బోధనలు నాకు చాలా నచ్చేశాయి. నా దగ్గర ఒక పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది. లారీడు పుస్తకాలుంటాయి. వాటికి మీకు డొనేట్ చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు?

జవాబు : నేను రాసిన పుస్తకాలే ప్రస్తుతం మా ఇంట్లో ఒక రూము నిండా ఉన్నాయమ్మ! నీ లారీని నేనేం చేసుకోను? ఒక పనిచెయ్యి. ఆ లారీడు పుస్తకాలనీ నీ మెడకి కట్టుకుని బంగాళాఖాతంలో దూకు. లోకానికి నీ పీడ విరగడ అవుతుంది.

8. హాల్లో అండి ! నేను కాళీ ఉపాసన చేస్తున్నాను. దానిని నాకు నేర్పించిన గురువుగారు, ఒకరు చేసిన చేతబడిలో చనిపోయాడు. ప్రస్తుతం నాకు గైడెన్స్ లేదు.  నేను మీ దగ్గరకు రాలేను. ఫోన్లో నాకు పరిష్కారాలు సూచనలు చెప్పగలరా>

జవాబు; అలాగే నాయన ! అంతకంటే నా బ్రతుక్కి వేరే పనేముంది గనుక? అయితే ఒక చిన్న సమస్య. కరోనా వచ్చినప్పటినుండి కాళీకాదేవి పనిలోకి రావటం లేదు.  లీవు పెట్టింది. ఇవ్వాళోరేపో వస్తుంది. తనొచ్చాక కనుక్కుని నీకు ఫోన్ చేస్తా. అప్పటిదాకా చచ్చిన మీ గురువు అస్థికలని మెళ్ళో వేసుకుని రోడ్లమ్మట తిరుగు. సమస్య తీరుతుంది.

9. నమస్తే గురూగారు ! ఆంజనేయస్వామి చిరంజీవి అని క్రీగంటివారి ఉపన్యాసాలలో విన్నాను. ఆయన్ని ఎలా కలవాలి? ఎక్కడ కనిపిస్తారు?

జవాబు : తప్పకుండా నాయన. ఆయన అప్పుడప్పుడు మా తోటలోకి వస్తూ ఉంటారు. గోడలమీద తిరుగుతూ కనిపిస్తారు. ఈ సారొచ్చినపుడు నీకు ఫోన్ చేస్తా.  నువ్వొచ్చేలోపల ఎక్కడికీ పారిపోకుండా చెట్లమీద ఉంటే నీ అదృష్టం. అన్నట్టు మరోమాట ! క్రీగంటిగారిని కూడా తీసుకురా మర్చిపోకుండా. ఆయనక్కూడా చిరంజీవి దర్శనం చేయిస్తా.

10. ఇలా వ్రాస్తున్నందుకు ఏమీ అనుకోకండి. మీకున్న జ్యోతిష్యవిద్య నాకుంటే ఈ పాటికి లక్షలు సంపాదించేవాడిని. మీ విద్యను వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు.

జవాబు: అవున్నాయన ! జోతిష్యం వేస్టని, అది డబ్బులు సంపాదించడానికి పనికిరాదని, దానిని పూర్తిగా నేర్చుకున్నాక అర్ధమైంది. లక్షలు సంపాదించడానికి చాలా ఈజీ మార్గాలున్నాయి. వాటిని అవలంబించు. నన్నిలా వదిలేయ్.

11. నా పేరు ఫలానా. వయసు 58. హైదరాబాద్ లో కాలేజీలో ఆఫీస్ స్టాఫ్ గా పనిచేస్తున్నా. బూడిదబాబా వీరభక్తుడిని. అందుకే మా ఇంటికి 'అశాంతినిలయం' అని పేరు పెట్టుకున్నా. బాబా పోయిన రోజునుంచీ బాధతో రాత్రిళ్ళు తిండి మానేశా. ఆయన ఫోటోకి పావుకేజీ స్వీటు నైవేద్యం పెట్టి అదే తిని పడుకుంటా. ఇలా పదేళ్లనుంచీ చేస్తున్నా. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం బాగా పాడైపోయింది. షుగర్ 300 ఉంది. కళ్ళు కనిపించడం లేదు. నీరసం వస్తోంది. బీపీ బాగా పెరిగింది. ఇంట్లో శాంతి లేదు. ఎందుకిలా జరుగుతోంది? రెమెడీ చెప్పండి.

జవాబు : బాబాగారి ఆకలెక్కువ కదా. మీరు పెడుతున్న పావుకేజీ స్వీటు ఆయనకు సరిపోవడం లేదు. ఆయన ఆగ్రహించారు. అందుకే మీకు షుగరు పెరుగుతోంది. రేపట్నించీ రోజుకి రెండుకేజీలు నేతి మైసూరుపాకు నైవేద్యం పెట్టండి. ఒక్కముక్క కూడా ఎవరికీ పెట్టకుండా రాత్రికి మొత్తం మీరే తిని పడుకోండి. నెలరోజుల్లోనే మీకు బాబా సశరీరంతో దర్శనమివ్వడమే గాక, తనలో ఐక్యం కూడా చేసుకుంటారు. మీ పీడా విరగడయ్యాక మీఇంట్లో వాళ్లకి శాంతి దక్కుతుంది. మీ ఇంటిపేరు ఆటోమేటిగ్గా 'శాంతినిలయం' అయిపోతుంది.

12. ఇంకొకామె రోజుకొక విష్ణు సహస్రనామాల మీద ఎవడో వెర్రినాగన్న వ్రాసిన తోటకూర భాష్యం నాకు పంపిస్తూ ఉంటుంది. మొదట్లోనే కరెంటు షాకెందుకు పాపం ఆడకూతురని చాలా రోజులు ఓపిక పట్టా. ఆమె ఆగడం లేదు. చూసీ చూసీ ఆమెకిలా మెసేజి పెట్టాను.

'ప్రస్తుతం మొదట్లోనే ఉంది. బాగా ముదరకముందే మంచి డాక్టరుకి చూపించుకోమ్మా. ముదిరితే తగ్గడం కష్టం'

-------------------------------

చాలామంది నన్నడిగే ప్రశ్నలు ఈ క్రింది విషయాలమీదే ఉంటున్నాయి.

1. ఈజీగా డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి?

2. అక్రమ సెక్సు సంబంధాలు వాటిల్లో సమస్యలు.

3. క్షుద్రవిద్యలు, మంత్రాలతో పనులు సాధించడం.

4. దొంగగురువుల దగ్గర తెలిసీతెలీని సాధనలు చేసి జీవితాలు పాడుచేసుకుని, 'ఇప్పుడేం చెయ్యమంటారు?' అనే ప్రశ్నలు.

5. టీవీ ప్రవచనాల అతితెలివితో నాకే నేర్పించే ప్రయత్నాలు.

--------------------------------

ఈలోకాన్ని ఎవడూ మార్చలేడు, మంచిదారిలో నడిపించలేడు. ఈ చౌకబారు మనుషులూ,ఇంతే, ఈ చెత్తలోకమూ ఇంతే.

పదేళ్లనుంచీ వ్రాస్తున్నది చదివి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారంటే, జనాల స్థాయి ఎలా ఉందో చాలా చక్కగా అర్థమౌతోంది. ఇలాంటి లోకానికి ఇప్పుడున్న దొంగగురువులు చాలరు. సందుకి వందమంది కావాలి, గొందికి వెయ్యిమంది కావాలి. జనం ఇంకా సర్వనాశనం కావాలి.

లోకుల అజ్ఞానం ఇంకా ఇంకా వర్ధిల్లుగాక !

read more " ప్రశ్నలు - జవాబులు "

19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

ఇంతే లోకం..

ఏవీ లేనప్పుడు కెవ్వుకెవ్వున ఏడవడం

అన్నీ ఉన్నప్పుడు కొవ్వుబట్టి పాడవడం

ఇంతే లోకం


కాలం అనువైతే కళ్ళు నెత్తికెళ్ళడం

కలసిరాకపోతుంటే కాళ్లుపట్టుకోవడం

ఇంతే లోకం


అవసరముంటే నక్కలా నటించడం

అవసరం తీరాక అసలు నువ్వెవరనడం

ఇంతే లోకం


అవకాశం లేనప్పుడు అతిగా మంచితనం

అవకాశం దొరికినపుడు అడ్డంగా దోచేయడం

ఇంతే లోకం


అన్నీ తెలుసన్న అహంకారంతో విర్రవీగడం

అంతా అయిపోయాక ఏడుస్తూ కుప్పకూలడం

ఇంతే లోకం


చేతిలో ఉన్నపుడు చిన్నచూపు చూడటం

చేయిజారిపోయాక చింతిస్తూ చేయిచాచడం

ఇంతే లోకం


సాయం అడిగినవారిని చీదరించుకోవడం

ప్రాయం అయిపోగానే బిక్కముఖం వెయ్యడం

ఇంతే లోకం


డబ్బు చూచుకొని దబదబా అడుగులేయడం 

జబ్బు చేయగానే దబ్బుమని పడిపోవడం

ఇంతే లోకం


తను గోతులు తీస్తూ అందరికీ నీతులు చెప్పడం

అదే గోతిలో తనే పడి మూతి పగిలిపోవడం

ఇంతే లోకం


మనీ పరుసు చూచుకొని తలబిరుసు పెంచుకోవడం

పరుసు పనికి రానప్పుడు పరుగు అందుకోవడం

ఇంతే లోకం


నోట్లకట్ట చూచుకోని నోరు పారేసుకోవడం

అందరూ దూరమయ్యాక అమ్మాబాబూ అనడం

ఇంతే లోకం


పిల్లల్ని గాలికొదిలి డబ్బువెంట తిరగడం

పిల్లలు పట్టించుకోనప్పుడు పిచ్చివాళ్ళై పోవడం

ఇంతే లోకం


ఎవరు తనవాళ్ళో తెలీక ఎక్కడెక్కడో తిరగడం

అయినవాళ్లు అరుదైతే అలమటించి పోవడం

ఇంతే లోకం


అన్నీ తెలుసనుకుంటూ బోర విరుచుకోవడం 

ఏమీ తెలీదని తెలిశాక కోరలూడిపోవడం

ఇంతే లోకం

 

పూజించవలసిన వారిని హేళనగా నవ్వడం

నేతిబీరకాయల్ని మాత్రం నెత్తికెత్తుకోవడం 

ఇంతే లోకం


భూమీ బంగారాల కోసం నానా గడ్డీ కరవడం 

చివరకు అదే భూమిలో మట్టిగా మారిపోవడం

ఇంతే లోకం

 

నేనే మొనగాణ్ణంటూ ఆగడాలు చేయడం

చివర్లో దిక్కులేక కుక్కచావు చావడం

ఇంతే లోకం

read more " ఇంతే లోకం.. "

18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

టావోయిస్టు - మావోయిస్టు

అనగనగా ఒక టావోయిస్టు 

తన గుహలోనుంచి బయటకు రాదు

ఎవరో ఏదో తెచ్చిస్తారు తింటుంది

ఎప్పుడూ తన ధ్యానంలో ఉంటుంది


అనగనగా ఒక మావోయిస్టు

బజారు వదిలి ఇంట్లోకి రాదు

ఎవరి పనిమీదో బయటే ఉంటుంది

ధ్యానం గీనం జాన్తానై అంటుంది


మావోయిస్టు దగ్గరొక టెర్రరిస్టు

వాళ్ళతోపాటే ఒక మూడిష్టు

టావోయిస్టు దగ్గర జర్నలిస్టు

వాళ్ళ సైన్యమొక పెద్ద లిస్టు


టావోయిస్టుకి సకలభక్తి స్వస్తి

మావోయిస్టుకి నకిలీభక్తి జాస్తి

టెర్రరిస్టుకెపుడూ లోకంతో కుస్తీ

జర్నలిస్టుకి మాత్రం జనంతో దోస్తీ


మూడిస్టు ఇంటిపేరు మాడా

అతన్ని చూసే పెట్టారు టాడా

మావోయిస్టుకి అతడొక ఘోడా

మనిషి మాత్రం మహాపెద్ద తేడా


మూడిష్టు నిజానికి పెద్ద శాడిష్టు

లోలోపల కుమిలిపోయే కోపిష్టు

పెద్దగా ఏదీ సాధించలేని లోపిష్టు

దాన్ని కప్పుకుంటూ వాగే వాగిష్టు


అందితే అదిలిస్తుంది టావోయిస్టు

అందర్నీ బెదిరిస్తుంది మావోయిస్టు

తెలివి తనదే నంటాడు టెర్రరిస్టు

జరిగింది నాదేనంటాడు జర్నలిస్టు


టావోయిస్టుకి తనివితీరదు

మావోయిస్టుకి మనసు మారదు 

టెర్రరిస్టుకి తెలివి రాదు

జర్నలిస్టుకి జలుబు పోదు


మాడిష్టుకి మందు దొరకదు

మూడిస్టుకి మూర్ఛ  విడదు

లోపిష్టుకి లొల్లి ఆగదు 

కోపిష్టుకి కోర్కె చావదు


కాలం ఎవరి ఆగడాలనైనా

ఎన్నాళ్లు భరిస్తుంది చెప్పండి?

ఇదిలా ఉండగా ....


టావోయిస్టుకి తన్నులు మొదలయ్యాయి 

మావోయిస్టు మంచం ఎక్కింది

టెర్రరిష్టుకి టెక్కు దిగిపోయింది 

జర్నలిష్టుకి జాతర ఎక్కువైంది


మాడిష్టుకి మత్తు దిగింది

మూడిష్టుకి ముక్కు పగిలింది 

శాడిష్టుకి శాస్తి జరిగింది

కోపిష్టుకి కోతబడింది


అందుకే నేనంటాను ...

ఒరే ఇష్టుల్లారా, మీకెందుకీ భ్రష్టు?


టావోయిజమైనా, మావోయిజమైనా

టెర్రరిజమైనా, కమ్యూనిజమైనా

జర్నలిజమైనా, బర్నలిజమైనా

మీది ఏ ఇజమైనా సరే 


అన్ని ఇజాల్లోకీ ఈగోయిజం

చాలా చాలా చెడ్డది

ఈ రొష్టు తగ్గి సుష్టుగా ఉండేమార్గం చెప్పనా? 

ఈగోయిజం వదలండి, హాయిగా బ్రతకండి


మనుషులని మనుషుల్లా చూడండి

మనుషులలో మనుషుల్లా బ్రతకండి

మనసులు విశాలం చేసుకోండి

మమతల ప్రకారం నడుచుకోండి


ఏమ్? రుచించడం లేదా? అయితే,

అనుభవించే కాలం ఇంకా ఉందన్నమాట

ముందుముందు ఎంతో ఉంది సిన్మా

మంచిమాట వినకపోతే మీ ఖర్మ !

read more " టావోయిస్టు - మావోయిస్టు "

17, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

పానశాల

ఆ || బూలుబాబు యొకడు బురదలో బడవేసె 

కూలిబాబు జేరి కూతబెట్టె 

గాలిబాబు మిగుల గగ్గోలు బుట్టించె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                            1


ఆ || బక్కపలచ బాబు బలశాలి ఎంతైన

ముక్కుమూసుకొనక మురిపెమేల?

తుక్కుగాదె ఇల్లు తుమ్మ యూడెడి ముక్కు

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                            2


ఆ || రొప్పుజీవికేమొ రొక్కంబు హెచ్చాయె

పప్పుజీవికేమొ పంటపండె

నిప్పుజీవి మిగుల నిర్ఘాంతపోయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                           3         


ఆ || గోలబాబు లేచి గోంగూర పప్పొండె 

జోలబాబు జేరి ఈలవేసె 

పీలబాబు కేమొ పిచ్చెక్కి పోయెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                          4


ఆ || రాజుబాబు కేమొ రంభలే యగుపించె 

గాజుబాబు కేమొ ఘనత దక్కె 

బూజుబాబు కేమొ బుర్రపాడైపోయె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                         5   


ఆ || ముక్కబాబు కేల మూడుపొద్దుల గోల 

బక్కబాబుకేల బయటిగోల

పక్కబాబుకేమొ పక్కిల్లు చెరసాల 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        6


ఆ || పాడుబాబు కేమొ పావలా కాసంట

మాడుబాబు కేమొ మండు మంట 

తాడుబాబు కెపుడు తద్దినపు గోలంట 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        7


ఆ || నక్కబాబు కేమొ నక్షత్రమగుపించె

నాగబాబు కేమొ నడ్డివిరిగె 

లెక్కబాబు కేమొ డొక్కలో పోటాయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        8


ఆ || కొంగబాబు కేమొ కోటప్ప కొండాయె

బుంగబాబు కేమొ బుర్రబగిలె 

బెంగబాబు కిచట బేవార్సు పనిదక్కె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                        9


ఆ || అమ్మబాబు యనగ అర్ధంబు గాబోదు 

తుమ్మబాబు కేమొ దూరరాదు

కొమ్మబాబు కెపుడు కోతికొమ్మచ్చిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                    10


ఆ || శకునిమామ కేమొ శక్కర్ల చాయంట

కిచెనుభామ కేమొ కీసరంట

దోరజామ కేమొ దొరగారి కొలువంట 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   11


ఆ || పాటగత్తె జేసె పైపైని యత్నాలు

ఆటగత్తె బడియె అడుసునందు

మోటుగత్తె కేమొ మోకాళ్ళ నొప్పిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   12             


ఆ || చీట్లపేకలమ్మ చిత్రాలనే జూచె

కాట్లకుక్కలమ్మ కాలుజారె 

పోట్లగిత్త లమ్మ పొద్దేల గుంకెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                   13 


ఆ || ఆలిచాటు బాబు అర్భకుండై పోయె

పాలికాపుబాబు పక్కదడిపె

జాలిగొల్పు బాబు  జందెమ్ము నేసెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                  14


ఆ || అక్కబాబు కేమొ లెక్కలే తప్పాయె 

చుక్కబాబు వచ్చె స్కూలు ఫస్టు 

కుక్కిబాబు లేచి కుప్పించి దూకెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                                15


ఆ || వీరబాబుకేమొ విస్తర్లు గరువాయె 

బోరబాబు కేమొ బొచ్చు యూడె

పారబాబు కెపుడు పనిదప్పకుండెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                               16


ఆ || లైటుబాబుకేమొ లైకుల్లు పెచ్చాయె 

ఫైటుబాబుకేమొ సైటు బెఱిగె

కైటుబాబు కెపుడు కైపెక్కి యుండురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                             17


ఆ || చార్టు జూచు బాబు చాలించు కొనెనంత

పార్టు మార్చు బాబు పక్కవేసె 

ఆర్టు దెలియకున్న అర్ధంబు మారురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                             18   


ఆ || తాగుబోతు బాబు తంటాలు బడసాగె

తందనాల బాబు తడిసిపోయె

సాగుబోతు బాబు సరదాలు మానేసె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            19


ఆ || ఆడగాలి బాబు అగచాట్లలో గూలె

సోడదాగు బాబు సొమ్మసిల్లె

పేడపురుగు బాబు పేట్రేగిపోయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            20


ఆ || చింతపండు బాబు చీకాకులో జిక్కె 

బోడిగుండు బాబు వేడి తగ్గె

రామదండు బాబు రాజ్యాల నేలురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                            21    


ఆ || ఓరుగల్లు బాబు ఓర్పులే నశియించె 

పోరుగల్లు పాప పొంగిపోయె 

గుంటకల్లు గుంట గుఱ్ఱమ్ము లెక్కెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                          22


ఆ || ముద్దులొలుకు పాప ముక్కాలి పీటెక్కె 

బొద్దుపాప వినక బోర్లబడియె

హద్దుమీరు పాప హైరాన బడునురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                          23  


ఆ || మందుమాకు పాప మనమాట వినదాయె

ఆశపోతు పాప అల్లరాయె 

ముక్కుజూచుపాప మునుగీత వేసెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                         24  


ఆ || బక్కపీచుపాప భయమెంతొ బుట్టించె 

కుక్కమూతి పాప కుదురుదప్పె 

లెక్కలేనిపాప లేటైన ఫ్లైటురా  

పాగలింటి పేరు పానశాల                                        25


ఆ || తిరుగుబోతు పాప తిట్లకే లంకించె 

వదరుబోతు పాప వాగెనెపుడు 

పరుగుదీయు పాప పనిలేనిదాయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                       26


ఆ || అస్థిపంజరమ్ము అగచాట్ల పాలాయె

కుస్తి పాపకేమొ కుళ్లుబుట్టె 

పస్తులుండు పాప పర్వతంబాయెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                      27


ఆ || పొగరుబోతు పాప పోగొట్టుకొనెనంత

విగరు లేని పాప విర్రవీగె

అగరుబత్తి పాప అడుసులో కాలేసె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    28


ఆ || లిప్పుస్టిక్కు పాప లీలల్లు జూపించె 

పెత్తనాల పాప ఫేటు మారె

పూజపిచ్చి పాప బూజుల్ల బడిపోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    29


ఆ || పుల్లకూర పాప మెల్లకన్నై పోయె 

తోటకూర పాప తొండిజేసె 

బచ్చలాకు పాప బంతిలా గెంతెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    30


ఆ || ఓర్పులేనిపాప ఓదార్పు గనదాయె

తీర్పుదీర్చు పాప తిక్కదాయె 

మార్పులేని పాప మర్రిచెట్టై పోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    31


ఆ || గిల్టుపాప కేమొ గిజగిజల్ పెచ్చాయె 

బెల్టుపాప లేచి బేరుమనియె 

కల్టు పాప జూడ కడగండ్ల పాలాయె

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    32


ఆ || నేర్పబోవు పాప నెమ్మదిన్ గోల్పోయె

కూర్చబోవు పాప కుళ్ళిపోయె

వార్చబోవు పాప వంటింట్ల బడిపోయె 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    33


ఆ || రాతపాప కందె రత్నాల పెనుగొండ

పీతపాప జూడ పిచ్చిదాయె

లేతపాప యొకటి లేడియై వచ్చెరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    34


ఆ || రత్నపాప కేమొ రంగురాళ్లే దక్కె 

ముత్యపాప కందె ముద్దులెన్నొ 

వెండిపాప కేమొ వేషాలు పెచ్చాయె 

పసిడి పాపకొచ్చె పంటినొప్పి                             35


ఆ || బుజ్జిపాప యొకటి బుక్కులే భోంచేసె 

మజ్జుపాప మంచి మాటలాడె 

ఫ్రిజ్జు పాప లేచి ఫ్రీ ప్రేమ బంచెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    36


ఆ || గుర్తులేనిపాప గుండెల్ల కొలువాయె

మంచిమనసు పాప మనసు నిండె 

పిచ్చిప్రేమ పాప పిలువంగఁ బల్కురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    37


ఆ || గోరుముద్ద లొసఁగె గోదారి వలరాణి

ఊయలూచె కృష్ణ ఊపిరూది

పెన్న పక్కనుండి పెంపుజేకూర్చెరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    38


ఆ || పేరు పానశాల పెద్దదౌ మధుశాల

మధువు చిందునెపుడు మనసు నిండి

త్రాగకున్నవాడు తంటాల బడునురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    39


ఆ || బోర విరచువారు బొకబోర్ల బడియేరు

విర్రవీగువారి బుర్రబగులు

కుప్పిగంతులేయ కూలిపోతారయా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    40


ఆ ||  త్రాగినంత త్రాగు తడబాటు లేకుండ

రొక్కమడుగ రెవరు; రోషపడరు;

మంచిమనసు యున్న మాకదే చాలంద్రు 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                    41


ఆ || పానశాల గాని; పాఠశాలల మిన్న

మడియు తడియు లేవు; మచ్చ లేదు

కుళ్ళు కుమ్ము లేని కుదురైన మధుశాల

పాగలింటి పేరు పానశాల                                   42


ఆ || పంతులెవడు లేడు పాఠాలు పదివేలు 

నేర్పువాడు లేడు నేతి చవులు

దిద్దువాడు లేడు దినమంత దిట్లురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                  43


ఆ || చూచుచుండగానె చుక్కల్లు గనుపించు 

వేచియుండగానె వేప బెరుఁగు  

దోచిపెట్టబోవ దోడ్పాటు లేదురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                44


ఆ || మధువు ఎక్కడుండు? మనకెట్లు దాపౌను?

మరుగు దెలియదెపుడు మనసు పడగ

కల్లుపాక గాదు కల్ల కల్లౌనురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                45


ఆ || చెప్పరాని మత్తు; చేదైన సుధమత్తు

విప్పరాని గుట్టు వీడిపోవు 

కుప్పగూలి ఇచట గూర్చుండ హాయిరా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                46


ఆ || పప్పుగాళ్ళ కెపుడు పట్టంగ రాబోదు 

తుప్పు వదలగొట్టి తూకమేయు 

మెప్పు గోరనట్టి మేలైన పాకరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                47


ఆ || తాపి దాపనట్లు తాపించు మధుశాల

దోపి దోపనట్లు దోషమడపు

మోపుకున్నయంత మోక్షంబు నీదిరా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                               48

   

ఆ || పాతపిచ్చివారి పాటైన మధుశాల

గొప్పవారలుండు  గోప్యశాల

దొరకరాని మధువు  దొరకేటి చోటురా

పాగలింటి పేరు పానశాల                                49


ఆ || మధువు దాగు రాత మందిలో గనరాదు

అరుదుగానె యుండు నర్హతుండు 

ఇచటి మధువు దొరుక నింతింత  గాదురా 

పాగలింటి పేరు పానశాల                                50

read more " పానశాల "