“My Yogic realization is higher than the sky, but my insight into Karma is finer than the grains" -- Guru Padma Sambhava

28, మార్చి 2017, మంగళవారం

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !!

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

దేనికోసం నీ యుగాల అన్వేషణ?
దేనికోసం  ఈ ఎడతెగని పరిశ్రమ?

నువ్వు వెదికే హృదయం
ఈలోకంలో ఉందంటావా?
నువ్వాశించే ప్రణయం
నీకసలు లభిస్తుందంటావా?

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

చీకటి నిండిన ఈ లోకంలో
ఆకలి దప్పుల పెనుమైకంలో
నువ్వు కోరే వెలుగు నీకు దొరికేనా?
నీ పయనం ఒక మలుపు తిరిగేనా?

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

పంకంతో నిండిన సరస్సులో
పద్మం కోసం వెదుకుతున్నావా?
స్వార్ధంతో కుళ్ళిన లోకంలో
ప్రేమకోసం తపిస్తున్నావా?

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

పెనుచీకటిలో దారి తెలీకున్నా
ధృవనక్షత్రం పైనే దృష్టి నిలిపి
అరికాళ్లను ముళ్ళు కోసేస్తున్నా
చిరునవ్వును పెదవులపై నిలిపి

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

నిరాశకే ఆశను నేర్పిస్తూ
విధాతకే వణుకును పుట్టిస్తూ
నీ రాతనే నువ్వు మార్చి వ్రాసుకుంటూ
వడపోతగా జ్ఞాపకాలను పేర్చుకుంటూ

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

ఉందో లేదో తెలియని
గమ్యాన్ని వెదుక్కుంటూ
ఎదురౌతుందో లేదో తెలియని
నేస్తాన్ని తలచుకుంటూ

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!

కృంగుబాట్లకు చెదరకుండా
వెన్నుపోట్లకు వెరవకుండా
అలుపునెరుగని బాటసారివై
మొక్కవోవని ప్రేమఝరివై

ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !
ఎందుకింత బాధ నీ గుండెల్లో? ఓ నేస్తం !!
read more " ఎక్కడికి పోతున్నావీ చీకట్లో ? ఓ నేస్తం !! "

27, మార్చి 2017, సోమవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర - ఇంటెన్సివ్ సాధన కోసం

అమెరికా వెళ్ళొచ్చి ఏడాది అవుతున్నది.అందుకని వచ్చే ఆదివారం రాత్రి మళ్ళీ అమెరికాకు ప్రయాణం అవుతున్నాము. ఈ సారి మూడునెలలు అక్కడ మకాం. మళ్ళీ జూలైలో ఇండియాకు తిరిగి వస్తాము.

'అమ్మో మూడునెలలా?ఒక్క పదిహేను రోజులకే మాకు ఏమీ తోచక బోరుకొట్టి చచ్చాం అక్కడ. మీకు టైం పాస్ ఎలా?' అడిగాడు ఒకాయన.

'టైం ఎందుకు పాస్ అవదు? నువ్వు ఊరకే కూచున్నా టైం పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది.కూచునే విద్య నీకు తెలియాలి.' అన్నా నవ్వుతూ.

'అదికాదు.అక్కడ ఏమీ తోచదు. బయటకు వెళ్ళలేము. విసుగు పుడుతుంది.' అన్నాడు. 

'బయటకు ఎందుకు పోవాలి అసలు?' అడిగాను నవ్వుతూ.

వింతగా చూచాడు.

'నీకు పదిహేను రోజులకే బోరు కొట్టింది.నాకు మూణ్నెల్లు చాలదు. అదే మీకూ నాకూ తేడా' చెప్పాను నవ్వుతూ.

'అదేంటి? బాగా ఊళ్లు తిరుగుతారా? అప్పుడైతే బోరు ఉండదు. లాస్ వెగాస్ చూడండి బాగుంటుంది. ' అన్నాడాయన.

'లాసూ వద్దు ఏ గ్యాసూ వద్దు. ఏముందక్కడ సోది, భ్రష్టు పట్టడం తప్ప? ఎక్కడికీ తిరగను. కనీసం టీవీ కూడా చూడను.కానీ నాకేం బోరు కొట్టదు.' అన్నాను.

'ఎలా సాధ్యం?' అడిగాడు.

'నాతో వచ్చి ఉండు ఎలా సాధ్యమో తెలుస్తుంది. కాకుంటే నాతో జీవితం ఒక్కరోజుకే నీకు తట్టుకోలేని బోరు కొట్టేస్తుంది. పారిపోతావ్! ' అన్నాను నవ్వుతూ.

'ఏమి చేస్తారు మూడు నెలలు?' అన్నాడు.

'ఏమీ చెయ్యను. నాలో నేనుంటాను. ఇక బోరెక్కడుంటుంది?' అడిగాను.

'ఆ మాత్రం దానికి అమెరికా పోవడం ఎందుకు? ఇక్కడే మీ ఇంట్లోనే కూచోవచ్చుగా?' అడిగాడు చనువుగా.

'కూచోవచ్చు. కానీ ఇక్కడే ఉంటానంటే మూడునెలల పాటు నాకెవరూ లీవ్ ఇవ్వరు. అదే అమెరికాకైతే పెట్టుకోవచ్చు. ఇస్తారు కూడా. అందుకే లీవు పెట్టి అమెరికాకు పోతున్నా' అన్నాను.

'లాస్ట్ టైం బాగా ఊళ్లు తిరిగారా?' అడిగాడు.

'తిరగవలసినవి తిరిగాను. చూడవలసినవి చూచాను. అయినా నేను నీలా తిరుగుబోతును కాను.' అన్నా నవ్వుతూ.

'సరే. పనుంది వస్తా' అంటూ దణ్ణం పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు.

చాలామంది ఇంతే. ఎక్కడెక్కడో తిరగాలని ఏవేవో చూడాలనీ అనుకుంటూ భ్రమల్లో బ్రతుకుతూ ఉంటారు. ఎంత తిరిగినా ఎన్ని చూచినా ఏముంది? ఎక్కడా ఏమీ లేదు. ఉన్నదంతా మనలోనే ఉంది.ఈ సత్యం బాగా అర్ధమైతే, ఇలాంటి పిచ్చి ఆలోచనలు ఉండవు. పోయిన సారీ ఇదే చెప్పాను. ఇప్పుడూ ఇదే చెబుతున్నాను.

మనిషి చెయ్యవలసిన పని అంతా నిజానికి లోలోపల ఉన్నది. దానిని సక్రమంగా చేస్తే చాలు.అప్పుడు బోరూ ఉండదు.ఏమీ ఉండదు.

ఈసారి అమెరికాలో గడపబోయే మూణ్ణెల్లలో నాకు చాలా పనులున్నాయి.

శ్రీవిద్యా రహస్యం ఇంగ్లీష్ బుక్ రిలీజ్ చెయ్యాలి. తారాస్తోత్రం ఈ-బుక్ రిలీజ్ చెయ్యాలి.లలితాసహస్రనామ భాష్యం తెలుగు+ఇంగ్లీషు పుస్తకాలు విడుదల చెయ్యాలి. ఇవి గాక 300 live charts Astro analysis పుస్తకం రెడీ చెయ్యాలి.ఇవి గాక ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు వ్రాయాలి.

పరాశక్తి ఆలయంలోనూ, కొన్ని స్పిరిట్యువల్ రిట్రీట్స్ లోనూ మళ్ళీ ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలి. పరాశక్తి ఆలయంలో అమ్మవారి సమక్షంలో కూచుని నా సాధనలు చేసుకోవాలి.

వీలు చిక్కితే గాంగెస్ ఆశ్రమం, చికాగో, టెక్సాస్, సెడోనాలను దర్శించాలి. అక్కడ శిష్యులతో స్పిరిట్యువల్ రిట్రీట్స్ చెయ్యాలి. గాంగెస్ లో మా ఆశ్రమం లాండ్ పనులు చూడాలి.

ఇవిగాక,నా రోజువారీ మంత్రధ్యాన సాధనా,మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభ్యాసమూ, యోగాభ్యాసమూ,పాటలూ,జ్యోతిష్యపరిశ్రమా, నాతో నివసించే శిష్యులతో సంభాషణలూ, హోమియోపతీ ,అక్కల్టూ మొదలైనవన్నీ యధావిధిగా సాగుతూనే ఉంటాయి.ఈసారి ట్రిప్ లో క్లాసులు పెట్టి ఇవన్నీ నా శిష్యులకు నేర్పించబోతున్నాను. నా శిష్యులను ఈ విద్యలలో నా అంతవారిని చెయ్యడం నా లక్ష్యాలలో ఒకటి.

పోయినసారి మొదటి లెవల్ దీక్ష తీసుకున్న నా అమెరికా శిష్యులకు ఈ సారి రెండవ లెవల్ దీక్ష ఇవ్వబోతున్నాను.

అన్నింటినీ మించి, నేను ఎప్పటినుంచో వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తున్న కొన్ని రహస్య తంత్రసాధనలను ఈసారి పూర్తి చెయ్యాలి. దానికి పూర్తి ఏకాంతవాసమూ కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులూ అవసరం అవుతాయి.ఈసారి మూడునెలలలో పైన చెప్పిన పనులన్నీ చేసుకుంటూ నా తంత్రసాధనలను తీవ్రస్థాయిలో చెయ్యబోతున్నాను.ఇవన్నీ చెబితే ఎవడికి అర్ధమౌతుంది? అందుకనే ఇవన్నీ చెప్పకుండా, మూడునెలలు ఏమాత్రం చాలదని సింపుల్ గా మా కొలీగ్ కి చెప్పాను.

పైగా - మనల్ని నిజంగా అభిమానించే వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అదే మన ప్రపంచం అవుతుంది.నాకలాంటి వాళ్ళు అమెరికాలో చాలామంది ఉన్నారు.

ఒకే ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే, తపస్సు చెయ్యడం కోసం అమెరికాకు వెళుతున్నాను.నన్ను ప్రేమించే నా మనుషులకోసం అక్కడకు వెళుతున్నాను.బార్లూ క్యాసినోలూ చూడటం కోసం కాదు.అవి ఇక్కడా ఉన్నాయి. వాటి కోసమే అయితే అంత దూరం పోవలసిన పని లేనేలేదు.

పిచ్చిజనం, పిచ్చిప్రపంచం! ఎలా చెబితే వీళ్లకు అర్ధమౌతుందో?
read more " రెండవ అమెరికా యాత్ర - ఇంటెన్సివ్ సాధన కోసం "

26, మార్చి 2017, ఆదివారం

Bohu Door Theke E Kothaa - Kishore Kumar


బెంగాలీ పాటలు పాడి చాలా నెలలైంది. అందుకే ఈ పాట.

Bohu Door Theke E Kothaa Dite Laam Upohaar...

అంటూ కిషోర్ కుమార్ తన ఉచ్ఛ స్వరంలో ఆలపించిన ఈ మధురగీతం 1990 లో రిలీజైన Hirak Jayanti అనే బెంగాలీ సినిమాలోది. ఈ పాటకు గౌతమ్ బోస్ సంగీతాన్ని అందించగా, పులక్ బందోపాధ్యాయ సాహిత్యాన్ని అందించారు.

కిషోర్ బెంగాలీ వాడే గనుక ఈ పాటను సునాయాసంగా పాడేశాడు. నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Hirak Jayanti (1990)
Lyrics:--Phulak Bandopaadhyay
Music:--Gowtam Bose
Singer:--Kishore Kumar
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------
Bohu door theke E kotha Dite laam Upohar

Bohu door theke E kotha Dite laam Upohar-2
Tooomee Je amaar - Ogo tumeee je amaar
Ahaa aaaha haaa

[Amar duchOkhe jaalo - tumi de nuthon alo]-2
Ye dike saakaay ami dekhi taay - tomake yi shudh bare baar
Bohu door theke E kotha Dite laam Upohar
Tooomee Je amaar - Ogo tumeee je amaar
Oho ho ho hoho

Amar maatir bhumee - shorg kore cho tumi -2
Bhore gyaalo mon - bhorlo jigon - chaayina thO kichu aaar
Bohu door theke E kotha Dite laam Upohar
Tooomee Je amaar - Ogo tumeee je amaar
Oho o ho hoho
Ehe aa ha aahaaa
Oho ho Ehe E E….

Meaning

After a long time, this word of yours, gave me lot of joy
You are mine...listen Oh dear....you are mine

To my two eyes, you are the new light
Where ever I look, you alone are seen
in every direction

My land of mud
you have turned into heaven
My mind is filled with joy
I wont ask you anything more
This joy is enough

After a long time, this word of yours, gave me lot of joy
You are mine...listen Oh dear....you are mine.....

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

చాలా కాలం తర్వాత నీ మాట
ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది
నువ్వు నాదానివి....విను ప్రియతమా
నువ్వు నా దానివి

నా రెండు కన్నులకు
నువ్వే క్రొత్త వెలుగువు
నేనెటు చూచినా నువ్వే కనిపిస్తున్నావు

ఈ మట్టి భూమిని నువ్వు స్వర్గంగా మార్చావు
నా మనస్సును సంతోషంతో నింపావు
ఈ సంతోషం నాకు చాలు
ఇంకేమీ నీనుంచి ఆశించను

చాలా కాలం తర్వాత నీ మాట
ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది
నువ్వు నాదానివి....విను ప్రియతమా
నువ్వు నా దానివి.....
read more " Bohu Door Theke E Kothaa - Kishore Kumar "

Nammoora Mandara Hoove - SP.Balasubramanyam


నమ్మూర మందార హూవే..
అంటూ బాలసుబ్రమణ్యం మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1981 లో వచ్చిన "ఆలమనే" అనే కన్నడ సినిమాలోది. ఆ టైంలో బాలూగారు పాడిన పాటలు చాలావరకూ వినడానికి బాగుండేవి. వాటిల్లో ఇదీ ఒకటి.

దీనిని అక్కడక్కడా కొంచం మార్చి పాడాను. నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Alemane (1981)
Lyrics:--Dodda Range Gowda
Music:--Aswath - Vaidyanathan
Singer:--S.P.Balasubramanyam
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
---------------------------------------------
[నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ]-2
నమ్మూర మందార హూవే

[కణ్ణల్లె కరెదు హొంగనస తెరెదు
సంగాతి సంప్రీతి సెళెదే
అనురాగ హొళెదు అనుబంధ బెళెదు
సమ్మోహ సంబంధ మిడిదే]-2
మూదిదా ప్రేమదా సొగసాద కారంజి బిరిదే - సొగసాద కారంజి బిరిదే
నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ
నమ్మూర మందార హూవే

ఒడలాళ మొరెదు ఒడనాట మెరెదు
ఒడనాడి బాంధవ్య కండే
రుతుమాన మీరి హొసగాన తోరి
హితవాద మాధుర్య మిందే
తీరదా మోహదా ఇనిదాద ఆనంద తందే - ఇనిదాద ఆనంద తందే
[నమ్మూర మందార హూవే
నన్నొలుమే బాందళదా చెలువే
బళిబందు బాళన్ను బెళగు
నన్న బరిదాద మనదల్లి మినుగూ]-2
నమ్మూర మందార హూవే - 2
read more " Nammoora Mandara Hoove - SP.Balasubramanyam "

25, మార్చి 2017, శనివారం

Trouble in Uttar Pradesh in 2018-20 ?? - A research

(Astro research by Vamsi Krishna & Satya Narayana Sarma)

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక నియమం ఉన్నది. అదేమంటే, ఎప్పుడైతే శని, గురు, కేతువుల మధ్యన సంబంధం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు దేశంలో గొడవలు, కొట్లాటలు, మతకలహాలు జరిగాయి. ఈ సంబంధం అనేది స్క్వేర్, ట్రైన్, కన్జక్షన్, అపోజిషన్ మొదలైన దృష్టుల పరంగానూ,లేదా ఇతర నాడీ జ్యోతిష్య సూత్రాల పరంగానూ కావచ్చు.

గతంలో గోద్రా అల్లర్లు జరిగినప్పుడు గానీ, ఇంకా ముందు అయోధ్య రామమందిరం గొడవ జరిగినప్పుడు గానీ ఈ గ్రహయోగాలు ఖచ్చితంగా కనిపించాయి.

ఇప్పుడు మళ్ళీ 2018-2020 మధ్యలో ఇవే కేతు-శని-గురు గ్రహాల మధ్యన ఇవే యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. కనుక మళ్ళీ ఏవో గొడవలు జరుగుతాయని ముందుగానే ఊహించగలుగుతున్నాము.

ఇప్పటికే మళ్ళీ రామజన్మభూమి వ్యవహారం తెరమీదకు వచ్చింది. ఇరుపక్షాలనూ కోర్టు బయట విషయాన్ని సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరించుకొమ్మని సుప్రీం కోర్ట్ తేల్చి చెప్పింది. ఇది చాలదన్నట్లు ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాద్ జాతకంలో త్వరంలో కేతుమహాదశ మొదలు కాబోతున్నది.

ఈ విషయంపైన ఏదైనా చెప్పేముందు, గతంలో ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి గమనిద్దాం.

అయోధ్య మత కలహాలు

---------------------------

06 Dec 1992


ఆ సమయంలో కేతు శనులిద్దరూ దక్షిణ దిక్కులోనే భూతత్వ రాశులలోనే ఉన్నారు.ఈ యోగం ఏర్పడిన ప్రతిసారీ మతకలహాలు జరిగాయని చరిత్ర చెబుతున్నది. గురువు కన్యలో దక్షిణ దిక్కులో ఉంటూ ఈ యోగాన్ని సపోర్ట్ చెయ్యడం వల్ల మతపరమైన గొడవలు మరణాలు జరిగాయి.గోధ్రా అల్లర్లు
--------------
27 Feb 2002


 

ఆ సమయంలో శని భూతత్వరాశిలో ఉన్నాడు.వక్ర గురువు మిధునం నుంచి ధనుస్సులో ఉన్న కేతువును వీక్షిస్తున్నాడు. గురువు వృషభంలోకి వచ్చి శనితో కలుస్తున్నాడు.ఇందువల్ల అల్లర్లలో అనేకమంది చనిపోవడం జరిగింది. కేతువు గురువుగారి ఇంట్లో ఉంటూ మతపరమైన అల్లర్లను సూచిస్తున్నాడు.

ఈ గొడవలు 27 Feb 2002 న మొదలై May 2002 లో వక్ర గురువు మళ్ళీ డైరెక్ట్ అయ్యేవరకూ జరిగాయి.

గతంలో జరిగిన ఈ గ్రహయోగాలను బట్టి మళ్ళీ అతి దగ్గరలో ఇవే యోగాలు ఉండటాన్ని బట్టి, మళ్ళీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో హింసాకాండ ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని మేము ఊహిస్తున్నాము.ఏయే సమయాలలో ఇది జరుగవచ్చో స్థూలంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది. ఆయా సంఘటనలు జరుగబోయే కొద్ది ముందుగా మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది.

>>March-2018
>>March-2019
>>November 2019-April 2020.

యోగి ఆదిత్యనాద్ ఈ అల్లర్లను చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చెయ్యవలసి ఉంటుంది.ముందునుంచే ఎంతో ప్లానింగ్ దీనికి అవసరం అవుతుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త !!
read more " Trouble in Uttar Pradesh in 2018-20 ?? - A research "

24, మార్చి 2017, శుక్రవారం

Charag -O- Aftab gum Badi Hasin Raat Thi - Jagjit Singh


Charag-o-Aftaab gum badi hasin raat thi...
Shabaab ki naqaab gum badi hasin raat thi....

అంటూ సుదర్శన్ ఫాకిర్ కలంలోనుంచి, జగ్జీత్ సింగ్ స్వరంలోనుంచి సుతారంగా జాలువారిన ఈ గీతం ఒక మృదుమధురమైన ఘజల్. మధుర ప్రేమికుల మనోజ్ఞరాత్రిని వర్ణిస్తూ సాగే పాట ఇది.

అయితే, ఈ ఘజల్ ను ఒక హిందీ సినిమాలో వాడారు. చిత్రీకరణ చాలా ఎబ్బెట్టుగా ఉన్నది. సినిమా చూడకుండా పాటను వింటే ఎంతో అద్భుతమైన ఫీల్ వస్తుంది.కానీ అదే సినిమాలో చూస్తే మాత్రం చండాలంగా అనిపిస్తుంది. అంత దరిద్రంగా చిత్రీకరణ జరిపారు. ఏం చేస్తాం?

ఇలాంటి పాటల్ని చక్కగా చిత్రీకరించాలంటే ఎంతో టేస్టూ ఎంతో ఈస్తటిక్ సెన్సూ ఉండాలి.ఎన్నటికీ మరపురాని ఒక మనోజ్ఞగీతంగా దీనిని చూపించవచ్చు. కానీ ఈ పాట భావాన్ని ప్రతిబింబించడంలో సినిమావాళ్ళు ఘోరంగా ఫెయిల్ అయ్యారు. నాయికా నాయకులను కరువు బట్టిన వాళ్ళలాగా చూపించి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఈ పాటను పెట్టారు. ఖర్మ !!

సినిమా సంగతి అలా ఉంచితే, ఈ ఘజల్ ని ఘజల్ గా వింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ పాటలో ఉమర్ ఖయ్యాం ఫిలాసఫీ అడుగడుగునా తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది. నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Ghajal:- Charag-o-aftaab gum
Lyrics:- Sudarshan Faakir
Singer:-Jagjit Singh
Karaoke Singer:-Satya Narayana Sarma
Enjoy
-------------------------------
Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi -2
Shabaab ki naqaab gum – Badi haseen raat thi
Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi

[Mujhe pila rahe the woh
Ke khud hi shamma bujh gayi] - 2
Gilaash gum sharaab gum
Badi haseen raat thi
Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi

[Likha tha jis kitaab me
Ke ishq tho haraam hai]-2
Huyi wahi kitaab gum
Badi haseen raat thi
Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi

[Labon se lab jo mil gaye
Labon se lab hi sil gaye]-2
Sawaal gum jawaab gum
Badi haseen raat thi

Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi
Shabaab ki naqaab gum – Badi haseen raat thi
Charag - o -  aaftab gum – Badi haseen raat thi

Meaning

The brightness of the lamp was gone
What a charming night it was
The curtain of youth was dropped
What a charming night it was

When she gave the drink to me
The candle light extinguished itself
The glass was gone, the wine was gone
What a charming night it was

It was written in the scripture that
Passion of love is a sin and so prohibited
When that book itself was gone
What a charming night it was

When lips met lips
They became stitched together
The question was gone, the answer was gone
What a charming night it was

The brightness of the lamp was gone
What a charming night it was
The curtain of youth was dropped
What a charming night it was….

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

దీపపు వెలుగు మాయమైంది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !
యవ్వనపు పరదా జారిపోయింది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !

తను నాకు మధువును అందించినపుడు
దీపం తనంతట తానే ఆరిపోయింది
గ్లాసూ మాయమైంది, మధువూ మాయమైంది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !

మోహావేశం మంచిది కాదని గ్రంధాలలో వ్రాసుంది
కానీ ఆ గ్రంధమే ఆ రాత్రి మాయమయ్యింది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !

పెదవులు పెదవులతో కలసినప్పుడు
అవి ఒక్కటిగా అతుక్కుపోయాయి
అడగడానికి ప్రశ్నా లేదు
చెప్పడానికి జవాబూ లేదు
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !

దీపపు వెలుగు మాయమైంది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !
యవ్వనపు పరదా జారిపోయింది
ఎంత మనోజ్ఞమైన రాత్రి !
read more " Charag -O- Aftab gum Badi Hasin Raat Thi - Jagjit Singh "

22, మార్చి 2017, బుధవారం

Sab Kuch Lutake Hosh Me Aye Tho Kya Kiya - Talat Mehamood


Sab Kuch Lutake Hosh Me Aye Tho Kya Kiya

అంటూ తలత్ మెహమూద్ మధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1957 లో వచ్చిన Ek Saal అనే సినిమాలోనిది. ఈ పాట ఒక ఆపాత మధురం. దీనికి సాహిత్యాన్ని ప్రేమ్ ధావన్ అందించగా, సంగీతాన్ని మధుర సంగీత దర్శకుడు రవి శంకర్ శర్మ అందించారు. సాహిత్యానికి సాహిత్యమూ సంగీతానికి సంగీతమూ కలసి, ఈ రెంటికీ సున్నితమైన గళం కలిగిన తలత్ మెహమూద్ స్వరం తోడై ఈ పాటను ఒక మరపురాని మధుర గీతంగా మార్చాయి.

మన తెలుగులో ఒక సామెతుంది.'చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుని ప్రయోజనం ఏముంది?' అని. మనం జీవితంలో చాలాసార్లు ఇలాగే ఫూలిష్ గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా సరే మన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు దాని విలువ తెలీదు. అహంకారంతో విర్రవీగి దాన్ని పోగొట్టుకుంటాం. ఆ తర్వాత తీరికగా కూచుని ఏడుస్తాం. అప్పుడు ఎంత బాధపడినా ఉపయోగం ఏముంటుంది?

అందుకే అంటారు. అదృష్టం తలుపు తట్టినప్పుడే తలుపు తియ్యాలి. అప్పుడు అహంకారంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఆ తర్వాత అది వెళ్ళిపోయాక తీరిగ్గా బాధపడితే ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు.

ఈ పాట అర్ధం ఇదే.గతంలోకి తొంగి చూచుకుని బాధపడే సమయంలో ప్రతివారికీ తప్పకుండా గుర్తొచ్చే పాట ఇది.ఇది మనలో ప్రతివారికీ వర్తిస్తుంది కదూ?

ఈ పాటలో అశోక్ కుమార్ నటించాడు.

నా స్వరంలో కూడా ఈ క్లాసికల్ మధుర గీతాన్ని వినండి మరి.

Movie:-- Ek Saal (1957)
Lyrics:--Prem Dhavan
Music:--Ravi Shankar Sharma (Ravi)
Singer:--Talat Mehamood
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-------------------------------------------
Karte rahe khijaa se ham Souda bahaar kaa
Badla diya tho kya - ye diyaaaa -- Unke pyaar ka

Sab kuch lutake hosh me aaye to kya kiya-2
Din ne agar Charag jalaye tho kya kiya
Sab kuch lutake hosh me aaye to kya kiya

Ham badnaseeb pyar ki rusvaayi ban gaye
Khud hi laga ke aag tamashayi ban gaye – tamasha hi ban gaye
Daman se apne shole bujhaye tho kya kiya
Din ne agar Charag jalaye tho kya kiya
Sab kuch lutake hosh me aaye to kya kiya

Lele ke haar phoolon ke Aaye tho thee bahaar
Nazare uthake hamne hi Dekha na ek baar – dekha na ek baar
Aakhon se abye parde hataye tho kya kiya
Din ne agar Charag jalaye tho kya kiya
Sab kuch lutake hosh me aaye to kya kiya

Meaning

What is the use of opening my eyes now
after losing everything
What is the use of lighting lamps in daytime?

I have become a stigma of failed love
I set fire to myself and became a laughing stock
Now what is the fun of extinguishing the fire
after everything is burnt up

The Spring season came to me with garlands in its hands
But in my egoism, I never lifted my eyes 
and never cared to look at it
Now that it is gone
What is the fun of lamenting now?
What if the dark curtains of my eyes fall down now?

What is the use of opening my eyes now
after losing everything
What is the use of lighting lamps in daytime?

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

అన్నీ పోగొట్టుకుని అప్పుడు కళ్ళు తెరిస్తే ఉపయోగం ఏముంది?
పగటి పూట దీపాలు వెలిగిస్తే ఉపయోగం ఏముంది?

నేనొక విఫలమైన ప్రేమయొక్క మచ్చలా మారాను
నాకు నేనే నిప్పంటించుకుని ఒక నవ్వులాటగా మారాను
అంతా కాలిపోయిన తర్వాత
ఇప్పుడు నిప్పును ఆర్పుకుని ప్రయోజనం ఏముంది?
పగటి పూట దీపాలు వెలిగించి ఉపయోగం ఏముంది?

పూలహారాలు తీసుకుని వసంతం నాకెదురొచ్చింది
కానీ నేను కళ్ళెత్తి దానివైపు ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు
ఎంత అహంకారమో నాది?
ఆ వసంతం వెళ్ళిపోయాక ఇప్పుడు
నా కన్నులకు కప్పిన పొరలు తొలగిపోతే ఉపయోగం ఏముంది?

పగటి పూట దీపాలు వెలిగించి ఉపయోగం ఏముంది?
అన్నీ పోగొట్టుకుని అప్పుడు కళ్ళు తెరిస్తే ఉపయోగం ఏముంది?
పగటి పూట దీపాలు వెలిగిస్తే ఉపయోగం ఏముంది?
read more " Sab Kuch Lutake Hosh Me Aye Tho Kya Kiya - Talat Mehamood "

Yogi Adityanath Horoscope - Nadi Astrology Perspective

[ఈ పోస్ట్ వ్రాసినది D.Vamsi Krishna (dvk1903@gmail.com).తను హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు.తనకు 17  సంవత్సరాల వయస్సు నుంచీ జ్యోతిషశాస్త్రాన్ని ఔపోసన పడుతున్నాడు. నా శిష్యుడు అయ్యేటప్పటికే తాను జ్యోతిషశాస్త్రపు అనేక శాఖలలో లోతైన ప్రజ్ఞను సంపాదించి ఉన్నాడు. చక్కని ఫలితాలను చెప్పగల శక్తిని భగవంతుడు ఇతనికి ఇచ్ఛాడు.జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఇతనికి తెలియని  విషయమంటూ లేదని నేను చెప్పగలను. నేను వ్రాసిన పోస్టులనే కాక నా శిష్యులు వ్రాసిన పోస్టులను కూడా ఇకపైన ఈ బ్లాగుముఖంగా ప్రకటిస్తాను. ఇక చదవండి]


Yogi Adityanath - Chief Minister of Uttar Pradesh

Bhrigu-Nandi Naadi Analysis


Birth Data:  05 June 1972, 11:50 AM  Pauri Garhwal


అధికారులకు నాయకులకు సూర్యుడు కారకుడు. కనుక వారి  జాతకాలలో యితడు బలంగా ఉండాలి. ఒకవేళ బలహీనంగా ఉంటె, గురువు వంటి ఇంకొక బలమైన గ్రహంతో సపోర్ట్ చెయ్యబడాలి.కర్మకారకుడైన శనికి సూర్యునితో లింక్ ఉండాలి.జీవకారకుడూ, ఉన్నతవర్గాల కారకుడైన గురువు ఈ యోగాన్ని సమర్ధించాలి.బుధుడుతెలివి తేటలకు సూచకుడు. రాహువు కష్టపడి పనిచేయ్యడానికీ రహస్యాలకూ కారకుడు.కేతువుతో సంబంధం వల్ల పేరు ప్రఖ్యాతులు కలుగుతాయి. అధికారాన్ని చెలాయించడానికి కుజుని సంబంధం అవసరం. ఈ యోగాలు ఉన్నతమైన పదవిని పొందేవాని జాతకంలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి.


యోగి ఆదిత్యనాథ్ జాతకంలో


బుధ సూర్య శని రాహువులు దక్షిణ దిక్కులో ఉన్నారు. గురువు వక్రించి తూర్పు దిక్కులో ఉన్నాడు.వక్ర శుక్రుడు కుజుడు చంద్రుడు పడమటి దిక్కులో ఉన్నారు.కేతువు ఉత్తర దిక్కులో ఉన్నాడు.బుధుడు వక్రశుక్రుడు పరివర్తనా యోగంలో ఉన్నారు.

మిధునంలోని కుజుడు వక్ర గురువును చూస్తున్నాడు. ఈ దృష్టితో వృశ్చికానికి వెళ్లిన గురువుమీద కర్కాటకం నుంచి కేతువు దృష్టి పడుతున్నది.

బుధ సూర్య శనులు భూతత్వ రాశి+భోగ రాశి అయిన వృషభంలో ఉంటూ వక్ర శుక్రునితో కలుస్తూ, గురుదృష్టి పడటం వల్ల ఈయన్ను ఒక సాంప్రదాయ మఠానికి (గోరఖ్ నాధ్ సాంప్రదాయం) అధిపతిని చేశారు.

రాజకీయ ఉన్నత పదవులను సూచించే ధనూరాశిలో వక్ర గురువు ఉంటూ వృశ్చికంలోకి వెళ్లి కర్మనూ సామాన్య జనాన్నీ సూచించే శనీశ్వరుడు, ఉన్నత రాజకీయ పదవులకు కారకుడైన సూర్యుడు, వాక్కు మరియు తెలివికి అధిపతి అయినా బుధుల దృష్టుల వల్ల ఈయనకు ఉన్నతమైన పదవిని కట్టబెట్టారు.

ఒకే దిక్కులో ఉండటం వల్ల సూర్యుడు, శని బుధుడు రాహువుతో స్థితిని పొందుతున్నాడు. వీరిపైన వెనక్కు వఛ్చిన గురుదృష్టి వృశ్చికం నుంచి పడుతున్నది. ఇందువల్లే ఈయనకు రాజకీయ పదవీ యోగం పట్టింది.

కేతువు తన ప్రయాణంలో కుజుడిని కలుస్తాడు. వీరిపైనా గురుదృష్టి పడుతున్నది. గురువు ఉత్తరదిక్కుకు వఛ్చి కేతువుతో యుతి కారణంగా పీఠాధిపత్య యోగం కలిగింది. 

గోచార ఫలితాలు

కర్మకారకుడైన శనీశ్వరుడు, జీవకారకుడైన గురువు తమ తమ సంచారంలో ఆయా రాశుల గ్రహముల కారకత్వాలను ప్రేరేపిస్తూ జాతకునికి మంచీ చెడులను కలిగిస్తూ ఉంటారు. పైన మనం చెప్పుకున్న యోగాలను గురుశనులు తమ గోచారంలో స్పర్శించినపుడు ఆయా ఫలితాలను జాతకుని ప్రస్తాదిస్తారు. 

March 1998 లో మొదటిసారి MP అయ్యాడు
------------------------------------------------------------March 10, 1998 నాటి గ్రహస్థితులు
-----------------------------------------------

సూర్య కుజ బుధ శనులు ఉత్తర దిక్కులో ఉండి జననకాల వక్ర గురువు యొక్క దృష్టిని వృశ్చికం నుంచి పొంది ఉన్నారు.కనుక జనన కాలచక్రంలో ఉన్నట్టి ఉన్నత పదవీ యోగాన్ని ఈ సమయంలో గురువు ఉత్తేజ పరచాడు.

ఈ సమయంలో గోచార శని జననకాల శనితో 3/11 దృష్టిలో ఉన్నాడు.

Oct 1999 : Re elected to 13th Lokshabha (2nd term)
-------------------------------------------------------------------------
October 1999 నాటి గ్రహస్థితులు

---------------------------------------------

వక్ర గురువు వక్ర శని మేషంలోనూ, శుక్రుడు సింహంలోనూ, కుజుడు ధనుస్సులోనూ ఉన్నారు. ఈ మూడూ ఉన్నత పదవులను సూచించే రాశులు. మీనంలోకి వఛ్చిన గురుశనులు జననకాల గురువుతో సంబంధం ఏర్పడగా జనన చక్రంలో ఉన్న పదవీయోగాన్ని మళ్ళీ ఉత్తేజపరిచారు.

May 2004:


May 2004 లో గ్రహస్థితులు
-------------------------------------

ఈ గోచారంలో, జనన కాల గురువూ గోచార గురువూ ఇద్దరూ బుధ రాహువుతో కలసి ఒకే దిక్కులోకి వఛ్చి ఉన్నారు. జననకాల గురువుమీద గోచార శనిదృష్టి కుజ శుక్రులతో కలసి ఉన్నది.ఇదంతా జననకాల సూర్య శని బుధులకు ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నది గనుక జననకాల యోగం ఉత్తేజ పరచబడింది.

May 2009
--------------


May 2009 నాటి గ్రహస్థితి
----------------------------------------------------------
గోచార గురువు జననకాల గురువుకు మూడింట ఉంటూ ననన కాల కుజునితో ఒకే దిక్కులోకి వఛ్చి ఉన్నాడు.

గోచార శని సింహంలో ఉంటూ జననకాల గురువుతో ఒకే దిక్కులోకి వచ్చి ఉన్నాడు. అలాగే జననకాల కుజునితో శుక్రునితో ఒకే దిక్కులో ఉన్నాడు.

గోచార సూర్యుడు బుధుడు రాహువు చంద్రుడు జననకాలా సూర్యుడు బుధుడు రాహువుతో ఒకే దిక్కులోకి వఛ్చి ఉన్నారు.

గోచార కేతువు జననకాల కేతువుమీద సంచరిస్తూ మళ్ళీ ఈయన్ను పార్లమెంట్ మెంబర్ని చేశాడు.

May 2014May 2014 లో గ్రహస్థితులు
-------------------------------------

గోచార గురువు జననకాల కుజశుక్రులపైన సంచరిస్తూ,జననకాల గురువును వీక్షిస్తూ జననకాల శని బుధ సూర్యులకు రెండింటిలో ఉన్నాడు.

గోచార వక్ర శని జననకాల కుజుడు శుక్రులతో పశ్చిమ దిశలో ఉన్నాడు.తన వక్రత్వం వల్ల కన్యారాశిలోకి వస్తూ జననకాల శని సూర్య బుధులతో జత కడుతున్నాడు. 

గోచారవక్ర కుజుడు కన్యలో ఉండటం వల్ల జననకాల శని సూర్య బుధులతోనూ వెనక్కు పోవడం వల్ల జననకాల గురువుతూ సంబంధం ఏర్పడినందువల్ల జాతక చక్రంలోని ఉన్నత పదవీ యోగాన్ని యాక్టివేట్ చెయ్యడం జరిగింది. 

సూర్య (21), శనుల (17) సంబంధం శుక్రక్షేత్రమైన వృషభంలో ఉంది. ఇది చంద్రునికి మూలత్రికోణం కూడా అయింది.దీనివల్ల ఈయన రవాణా, టూరిజం వంటి అనేక పార్లమెంట్ కమిటీలలో మెంబర్ గా ఉన్నాడు. రాహువు బుధుడు ఒకే దిక్కులో ఉండటం వల్ల విదేశీ వ్యవహారాల కమిటీలో కూడా సభ్యునిగా ఉన్నాడు.

భృగునంది నాడీ విధానంలో చెయ్యబడిన ఈ విశ్లేషణ ద్వారా ఈయన జాతకంలోని బలమైన యోగాలను మనం చూడవచ్చు. 
read more " Yogi Adityanath Horoscope - Nadi Astrology Perspective "

21, మార్చి 2017, మంగళవారం

Khija Ke Phool Pe - Kishore Kumar


Khija Ke Phool Pe Aatee Kabhi Bahaar Nahi

అంటూ కిషోర్ కుమార్ సుమధురంగా ఆలపించిన ఈ గీతం 1969 లో వచ్చిన 'Do Raste' అనే సినిమాలోది.ఈ గీతానికి సాహిత్యాన్ని ఆనంద్ బక్షి అందించగా సంగీతాన్ని లక్ష్మికాంత్ ప్యారేలాల్ అందించారు. ఈ పాటలో రాజేష్ ఖన్నా, ముంతాజ్ లు నటించారు.

ఇదొక నిష్ఠుర ప్రేమగీతం.

మూడో చరణంలో హీర్ - రాంజా ల పేర్లు వస్తాయి. వీళ్ళు క్రీ.శ.1400-1500 ప్రాంతాలలో లోధీ రాజుల కాలంలో పంజాబ్ లో నివసించిన అమర ప్రేమికులు. అయితే వీళ్ళు ఒకరినొకరు చేరుకోలేకపోయారు.వీరి కధ విషాదాంతం అయింది. ఇలాంటి అమరప్రేమికులు చరిత్రలో చాలామంది ఉన్నారు. రోమియో జూలియట్, మిర్జా సాహిబా, సోనీ మహీవాల్,సస్సి పన్నున్ మొదలైనవాళ్ళు. మూడో చరణంలో ఉన్న రిఫరెన్స్ ఇలాంటి విషాద ప్రేమికుల కధలకు చెందినది.

నా స్వరంలో కూడా ఈ పాటను వినండి మరి.

Movie:--Do Raste (1969)
Lyrics:--Anand Bakshi
Music:--Lakshmikant Pyarelal
Singer:--Kishore Kumar
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
-----------------------------------------------
Khija ke phool pe aatee kabhi bahaar nahi
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee-2
Khija ke phool pe aatee kabhi bahaar nahi
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee-2

Na jane pyar me kab main - Zuba se phir jaavu
Main banke aasu khud apni - Nazar se gir jaavu
Teri kasam hai mera koyee - aitbaar nahee
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee

Me roj lab pe nayee ek – Aah taktaa hu
Me roj ek naye gham ki – Raah taktaa hu
Kisee khushee ka mere dil ko – Intzaar nahee
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee

Gareeb kaise mohabbat – Kare ameero se
Bichad gayee hai kayee raanjhe – Apni heeron se
Kisee ko apne muqaddar pe – Ikhtiyaar nahee
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee

Khija ke phool pe aatee kabhi bahaar nahi
Mere naseeb me E dost tera pyar nahee

Meaning

Spring never visits the flowers of the Autumn
Similary, Oh my friend, there is no luck of your love
in my fate

I don't know when will I betray
the promises of my love
I will become tears of my own eyes
and fall down to the Earth
I swear upon you and say -'I have none to protect me'
In my fate, there is no luck of your love

I have a new sigh on my lips everyday
I wait for a new pain everyday
My heart has no longing for any joy whatsoever
In my fate, there is no luck of your love

How can the poor love the rich?
In this world, many Raanjhas were separated
from their Heeras
Alas ! here nobody has got control over his destiny

Spring never visits the flowers of the Autumn
Similarly, Oh my friend, there is no luck of your love
in my fate...

తెలుగు స్వేచ్చానువాదం

శరత్కాలపు పూలను వసంతం ఎన్నటికీ పలకరించదు
అలాగే, నా జాతకంలో నీ ప్రేమ దక్కే యోగమూ లేదు

నా ప్రేమవాగ్దానాలను ఎప్పుడు మర్చిపోతానో
నాకే తెలియదు
అప్పుడు నేనే నా కన్నీరుగా మారి, నా కన్నుల నుండి జారి
నేలలో ఇంకిపోతాను
నీ మీదొట్టు పెట్టి చెబుతున్నాను
ఈ ప్రపంచంలో నాకు అండగా ఎవ్వరూ లేరు
అలాగే, నా జాతకంలో నీ ప్రేమ దక్కే యోగమూ లేదు

ప్రతిరోజూ నేనొక కొత్త నిట్టూర్పును విడవడం
అలవాటు చేసుకుంటున్నాను
ప్రతిరోజూ ఒక కొత్త బాధను దిగమ్రింగడం
నేర్చుకుంటున్నాను
నా హృదయం ఇప్పుడు ఏ విధమైన సంతోషాన్నీ
కోరుకోవడం లేదు
అలాగే, నా జాతకంలో నీ ప్రేమ దక్కే యోగమూ లేదు

డబ్బున్న అమ్మాయిని ఒక పేదవాడు ఎలా ప్రేమించగలడు?
ఈ లోకంలో తమ హీరాలను చేరుకోలేని
రాంజాలు ఎందఱో ఉన్నారు
ఇక్కడ ఎవరికీ వారి వారి విధిపైన అదుపు లేనే లేదు

శరత్కాలపు పూలను వసంతం ఎన్నటికీ పలకరించదు
అలాగే, నా జాతకంలో నీ ప్రేమ దక్కే యోగమూ లేదు..
read more " Khija Ke Phool Pe - Kishore Kumar "