You are the light of the world.Let it shine bright.

2 సెప్టెంబర్ 2014 మంగళవారం

రోహిణీ శకట భేదనం-2 (శనిగ్రహ దృష్టులు-మరికొన్ని నివ్వెరపరచే నిజాలు)

ఇప్పుడొక విప్లవాత్మకమైన వ్యాఖ్య మీ ముందుకు రాబోతున్నది.

శనీశ్వరుని స్థితే కాదు దృష్టి కూడా మంచిదే.

ఇదేంటి లోకమంతా 'చెడు' అంటే ఈయన 'మంచి' అంటాడేమిటి?అనుకోకండి.లోకానికి మంచి అయినది యోగులకు చెడు.లోకులకు చెడు అయినది యోగులకు మంచీ అవుతుంది.లోకాన్నీ వ్యక్తులనూ వారు చూచే దృష్టికోణం విభిన్నంగా ఉంటుంది.

భగవద్గీతయే దీనికి ప్రమాణం.

శ్లో||యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమీ
యస్యాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునే

(సమస్త జీవులకూ ఏది రాత్రియో ఆ సమయంలో సంయమి ఐనవాడు మేలుకుని ఉంటాడు.ఎందులో సమస్త జీవులూ మేలుకొని ఉంటాయో అది ముని అయిన వాడికి రాత్రిగా కనిపిస్తుంది)

(భగవద్గీత 2:69)

లోకమంతా శనీశ్వరుని ప్రభావాన్ని 'చెడు' అనుకుంటుంది.కానీ లోకానికి తెలియని విషయం ఏమంటే శనిప్రభావం చాలా మంచిది.అది మనిషి కర్మను అతని చేత అనుభవింప చేస్తుంది.కర్మక్షాళనం గావిస్తుంది.మన నెత్తిన ఉన్న కర్మబరువును వేగంగా తగ్గిస్తుంది.మనిషిచేత అతని పూర్వకర్మను అనుభవింపచేసి అతని పాపాన్ని ప్రక్షాళనం గావిస్తుంది.అతడిని పరిశుద్ధుడి ని చేస్తుంది.అందుకే శని ప్రభావం చాలా మంచిదని నేనంటాను.

It is a great purifier.

శనైశ్చరుని ప్రభావం లేకుంటే జీవితం చాలా త్వరగా బోరు కొడుతుంది. అంతేకాదు దారీతెన్నూ లేకుండా అయిపోతుంది.పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉండే చాలామందికి జీవితం అతిత్వరగా బోరు కొట్టడానికీ వారు తరచూ డిప్రెషన్ లో పడటానికీ కారణం వారిమీద ఉండే తీవ్రమైన శనిప్రభావమే.

అయితే ఇంద్రియదాసులైన లోకులకు జీవితంలో కష్టాలు వస్తే చాలా బాధగా ఉంటుంది.కానీ ఆ కష్టాలు తమ పూర్వపు చెడు కర్మ వల్లనే వస్తున్నాయన్న జ్ఞానం వారికి ఉండదు.ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ నిజాన్ని చెప్పినా వారంత తేలికగా ఒప్పుకోరు.

వారికి అర్జంట్ గా కావలసింది ఆ కష్టం తేరగా పోవడమూ అప్పనంగా సుఖాలు వచ్చి ముంగిట్లో వాలడమూ.ఆ సుఖాలు ఎల్లకాలమూ అలాగే ఉండటమూ.అంతే.వీరి మూలపురుషుడు యయాతి మహారాజు.

ఒకసారి నేనొక గుడికి వెళ్లాను.

అక్కడ పూజారి నాకు తెలుసు.అతను పూజ చెయ్యబోతూ అక్కడ ఉన్న భక్తులను వారి వారి గోత్రాలు అడుగుతున్నాడు.

నా దగ్గరికి వచ్చినపుడు ఇలా చెప్పాను.

'ఎందుకలా అందరివీ గోత్రాలు అడుగుతావు? అందరిదీ ఒకటే గోత్రం. యయాతి గోత్రం.పూజలో అలా చెప్పు సరిపోతుంది.'

అతనికి మన ధోరణి తెలుసు గనుక నవ్వేసి మామూలుగా పూజ ముగించాడు.

తర్వాత ఇలా అన్నాడు.

'శర్మగారు.మీరు అన్నది నిజమే.వారివారి కోరికలు తీరడం తప్ప ఈ పిచ్చి జనానికి ఇంకేం కావాలి?కానీ మీరు చెప్పినట్లు నేనిక్కడ చెయ్యకూడదు. ఎవరి గోత్రాలు వారివి నేను చెప్పే సంకల్పంలో సరిగ్గా చెప్పాలి'

దానికి నేనిలా అన్నాను.

'నిజమే.నేనూ సరదాగానే అన్నాను.సంకల్పంలో 'యయాతి గోత్రం' అని చెప్పమని కాదు నా ఉద్దేశ్యం.లోకం తీరు అలా ఉందని నేను అన్నాను. దానిని సీరియస్ గా తీసుకోకు.మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా లోకుల గోత్రం యయాతి గోత్రమే.ఆ సంగతి నీకూ నాకే కాదు దైవానికి కూడా మనకంటే ముందే తెలుసు.'

ఎవరైనా నన్ను 'శనిదోషం పోవడానికి ఏం చెయ్యాలి?' అనడిగితే నాకు భలే నవ్వొస్తుంది.అదెలా పోతుంది? అది పొయ్యేది కాదు.అది పోతే నీ జీవితమే సమాప్తం అవుతుంది.ఈ లోకంతో నీ ఋణం తీరిపోతుంది.శనిదోషం పోతే దానిని అనుభవించే నీవే పోతావు.ఇది చాలామందికి తెలియదు.

అదీ సంగతి.

శనిదోషం పోవడానికి లోకమంతా ఏవేవో పూజలు పరిహారాలు చేస్తుంది.కానీ అవి అసలైన పరిహారాలు కావు.అసలైన శనిదోష పరిహారాలను కోటికి ఒక్కరు కూడా చెయ్యలేరు.శనిదోషాన్ని నిజంగా నివృత్తి చేసుకోడానికి తమ జీవితాలలో వచ్చిన అవకాశాలను అందరూ కాలదన్నుకునే వారేగాని, అలాంటి పరిస్థితులు జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు వాటిని సక్రమంగా ఉపయోగించుకునే వారు ఒక్కరుకూడా నాకు ఇంతవరకూ కనపడలేదు.

అసలు 'శనిదోషం' అనే మాటే తప్పు.అది దోషం కాదు.నీవు చేసుకున్న పూర్వకర్మ.ఆ కర్మ చేసేటప్పుడు అది దోషాన్ని కలిగిస్తుందని నీకు తెలీదా?పోనీ నీకు తెలియకపోయినా,వద్దని చెప్పేవారు చెప్పినప్పుడు నీవు విన్నావా?అహంకారంతో ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి చేసుకుని,ఇప్పుడు దాని ఫలితం అనుభవించే సమయంలో 'శనిదోషం' అంటావేమిటి?దోషం శనిది కాదు.నీది.నీవు చేసిన తప్పును శనైశ్చరుడి మీదకు నెట్టాలని చూడటం ఇంకో పెద్దతప్పు.

లోకం అంతా ఇలా అజ్ఞానంలో బ్రతకవలసిందే.వేరే మార్గం దానికి లేదు. ఒకవేళ దారి చూపేవారు దానికి ఎదురైనా ఆ దారిని అది స్వీకరించలేదు.ప్రపంచం మీద అజ్ఞానపు పట్టు చాలా గట్టిది.ఇదొక అనుల్లంఘనీయమైన కర్మ నియమం.దానిని బ్రేక్ చెయ్యడం ముందు హెర్క్యూలియన్ టాస్క్ లు కూడా చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి.

ఈ "యోగిక్ ఉపోద్ఘాతాన్ని" అలా ఉంచి,ప్రస్తుతం విషయంలోకి వద్దాం.

రోహిణీ నక్షత్రంలో శనీశ్చరుని స్థితిని మనం గమనించాం.ఇప్పుడు ఆయన దృష్టిని గమనిద్దాం.

సింహరాశి 17 డిగ్రీల మీదకు వచ్చినపుడు ఆయన వృషభం 17 వ డిగ్రీని తన దశమ దృష్టితో వీక్షిస్తాడు.ఖగోళంలో అలా జరిగిన ప్రతిసారీ అది కూడా ఒక రకమైన రోహిణీ శకట భేదనమే అవుతుంది.అలా జరిగిన ప్రతిసారీ ఏమైందో క్లుప్తంగా పరికిద్దాం.

1) 2007-08 లో శనీశ్చరుడు సింహరాశి 17 డిగ్రీల మీద సంచరించాడు.

ఆ సమయంలో గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చింది.1930 లో వచ్చిన గ్రేట్ డిప్రెషన్ తర్వాత మళ్ళీ అంత భయంకరమైన ఆర్ధిక దుస్థితి ఇదే అని ప్రపంచ ఆర్ధిక వేత్తల అభిప్రాయం.

2) అంతకు ముందు 1977-78 లలో శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచరించాడు.

ఆ సమయంలో పశ్చిమ న్యూయార్క్ ని "బ్లిజర్డ్ ఆఫ్ 1977" ఊపి పారేసింది.ఎక్కడ చూచినా మంచు గుట్టలు గుట్టలుగా పేరుకుపోయింది.ఎన్నో మిలియన్ల డాలర్ల నష్టం వాటిల్లింది.

అదే సమయంలో ఆంద్రప్రదేశ్ లో దివిసీమ తుఫాను చెలరేగింది.దాదాపు 50,000 మంది ఆ తుఫాన్లో చనిపోయారని ఒక అంచనా.అలాగే 500 మిలియన్ డాలర్ల ఆర్ధిక నష్టం వాటిల్లింది.

3) అంతకు ముందు 1948-49 లలో శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచరించాడు.

దాదాపుగా అదే సమయంలో జరిగిన భారతదేశ విభజనలో సరిహద్దు దగ్గర ఇటునుంచి పాకిస్తాన్ కూ అటునుంచి ఇండియాకూ జనాలు మారేటప్పుడు జరిగిన గొడవలలో దాదాపు 5 లక్షల మంది చనిపోయారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకృతి విపత్తులూ రవాణా ప్రమాదాలూ ఎన్నో జరిగాయి.

4) అంతకు ముందు 1918-19 లలో శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచరించాడు.

ఆ సమయంలో ప్రపంచంలోనే అతి భయంకరమైన "ఫ్లూ" పాండెమిక్ విజ్రుమ్భించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 500 మిలియన్ల మందిని ఎటాక్ చేసింది.దీనికి H1N1 ఫ్లూ వైరస్ కారణం.వారిలో 50-100 మిలియన్ల మంది చనిపోయారు.

ఇది ఎపిడెమిక్ కాదు.పాండెమిక్.అంటే అతివేగంగా వ్యాపిస్తూ అనేక దేశాలనూ ఖండాలనూ ఒకేసారి ఎటాక్ చేసే వ్యాధి అన్నమాట.

అప్పుడే మన దేశంలో 'జలియన్ వాలాబాగ్' హత్యాకాండ జరిగింది.

ఇక ఆ సమయంలో వచ్చిన భూకంపాలూ వరదలూ ఇతర ప్రమాదాల గురించి నేను వ్రాయదలచుకోలేదు.

5) అంతకు ముందు 1889-1890 లలో శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచరించాడు.

ఆ సమయంలో "ద గ్రేట్ సియాటిల్ ఫైర్" అనే భయంకర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.ఆ ప్రమాదంలో సియాటిల్ చాలావరకూ నాశనం అయింది.

అదే సమయంలో 'ద గ్రేట్ బేకర్స్ ఫీల్డ్ ఫైర్' అనే ప్రమాదం జరిగి ఆ టౌన్ మొత్తాన్నీ కాల్చేసింది.మొత్తం 196 బిల్డింగులు కాలిపోయాయి.

అదే సమయంలో కాలిఫోర్నియా సమీపంలో 'సాంటియాగో కేన్యన్ ఫైర్' అనే అగ్ని ప్రమాదం జరిగి ఆరంజ్ కౌంటీ, సాన్ డీగో కౌంటీ లను తగలబెట్టింది.

యధావిధిగా భూకంపాలూ వరదలూ వ్రాయదలుచు కోలేదు.

6) అంతకు ముందు 1859-1860 లలో శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచరించాడు.

ఆ సమయంలో "సూర్యతుఫాను" అనబడే భూఅయస్కాంత తుఫాన్ వచ్చింది.దానిని "సోలార్ స్టార్మ్ ఆఫ్ 1859" లేదా 'కేరింగ్టన్ ఈవెంట్' అంటారు.

అదే సమయంలో ఐరిష్ సముద్రంలో "రాయల్ చార్టర్ స్టార్మ్" అనబడే భయంకర తుఫాన్ వచ్చింది.

ఇంకా వెనక్కు పోయి చూడనవసరం లేదు.ఎందుకంటే విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది గనుక.

కనుక ఇప్పుడు అర్ధమైన ఇంకొక విషయం ఏమంటే--

శనీశ్చరుడు సింహరాశిలో సంచారం చేసే సమయంలో కూడా ఉపద్రవాలు కలుగుతాయి.ఎందుకంటే ఆయన దశమ దృష్టితో రోహిణీ నక్షత్రాన్ని వీక్షిస్తాడు గనుక.

అయితే,వృషభరాశిలో సంచారం చేసేటప్పుడు జరిగినన్ని ఎక్కువ ఘోరాలు అప్పుడు జరగడం లేదు.అంటే, ఆయనయొక్క స్థితికంటే దృష్టి బలహీనమైనది అన్న విషయం కనిపించింది కదా.

ఇక ఆయనకు మిగిలిన దృష్టుల ప్రభావాన్ని వచ్చే పోస్ట్ లో చూద్దాం.

(ఇంకా ఉన్నది)
read more " రోహిణీ శకట భేదనం-2 (శనిగ్రహ దృష్టులు-మరికొన్ని నివ్వెరపరచే నిజాలు) "

1 సెప్టెంబర్ 2014 సోమవారం

రోహిణీ శకట భేదనం-1(భారతీయ జ్యోతిష్య విజ్ఞానానికి తిరుగులేని సాక్ష్యం)

రోహిణీ శకట భేదనం!!!

ఈ మాట మనకు పురాణాలలో వినిపిస్తుంది.రామాయణకాలంలో దీనిని గమనించారు.మహాభారత యుద్ధ సమయంలో దీనిని గమనించారు.ఆయా సమయాలలో ఇది ఆకాశంలో కనిపించిన ప్రతిసారీ యుద్ధాలూ తీవ్ర జననష్టాలూ జరిగాయి.

రామాయణ కాలంలో దశరధ మహారాజు ఈ ఖగోళ సంఘటనను గమనించి దాని ఫలితంగా తన రాజ్యంలో ఏదో మహావిపత్తు జరగబోతున్నది అని భావిస్తాడు.

శ్లో|| కృత్తికాంతే శనౌ యాతే దేవజ్నై జ్ఞార్పితో హిసా
రోహిణీ శకటం భిత్వా శనిర్యస్యతి సాంప్రతం

ఇత్థం శకట భేదేన సురాసుర భయంకరం
ద్వాదశాబ్దస్తు దుర్భిక్షం భవిష్యతి సుదారుణం

దేశశ్చ నగర గ్రామా భయభీతా సమం తథా
బ్రువంతి సర్వలోకానాం భయమేతత్ సమాగమం

ఆ సంకట నివారణ కోసం ఆయన శనీశ్వరుని ప్రార్ధించి రచించిన "దశరధకృత శనిస్తోత్రం" మనకు బ్రహ్మాండ పురాణంలో కనిపిస్తుంది.దానిని ఇప్పటికీ ఎందఱో జపిస్తూ ఉంటారు.ఇది జాతకంలో శనీశ్వరుని దోషాలనుండి, ముఖ్యంగా రోహిణీ శకటభేదన సమయంలో కలిగే విపత్తులనుండి బ్రహ్మాండమైన రక్షాకవచంగా పనిచేస్తుంది.అన్ని విపత్తులనూ నివారిస్తుంది.

మహాభారతంలో ఉన్న కొన్ని శ్లోకాలను చూద్దాం.

శ్లో|| ప్రాజాపత్యం హి నక్షత్రం గ్రహస్తీక్ష్నో మహాద్యుతి:
శనైశ్చర: పీడయతి పీడయన్ ప్రాపినోధికమ్

(ప్రజాపతి నక్షత్రమును (రోహిణిని) తీక్ష్ణుడైన శనైశ్చరుడు పీడిస్తున్నాడు. జనులకు అధికములైన పీడలు కలుగబోతున్నవి)

(సంస్కృత మహాభారతం ఉద్యోగ పర్వం)

శ్లో||రోహిణీం పీడ్యన్నేష స్థితో రాజన్ శనైశ్చర:
వ్యావృత్తలక్ష్మ సౌమస్య భవిష్యతి మహద్భయమ్

(సంస్కృత మహాభారతం భీష్మ పర్వం)

(ఓ రాజా! శనైశ్చరుడు రోహిణీ నక్షత్రాన్ని పీడిస్తున్నాడు.చంద్రుని లక్షణాలు విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి.ఏదో భయంకరమైన విపత్తు జరుగబోతున్నది)

రామాయణ మహాభారతాలలో నుంచి రోహిణీ శకటభేదన పరంగా ఈ విధములైన శ్లోకాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి.

అసలు--మన పురాణాలలో ఉన్న విషయాలను తేలికగా తీసుకుంటూ,అవన్నీ పిచ్చి కధలుగా కొట్టి పారేసే అలవాటు మనకు ఎలా వచ్చింది? మన ధార్మిక సంపదను మనమే కాలదన్నుకునే దుస్థితి మనకెలా దాపురించింది?

ఇంగ్లీషు చదువులవల్లా,ఇతర మతాల దుష్ప్రచారం వల్లా,మన తల్లిదండ్రులు మనకు నేర్పకపోవడం వల్లా,ఒకవేళ వాళ్ళు నేర్పకపోయినా,మనంతట మనం చదివి తెలుసుకోకపోవడం వల్లా,అనవసరంగా పెరిగిన ధనమదం వల్లా,కుహనా పాండిత్యగర్వం వల్లా ఈ దుస్థితి దాపురించింది.కొండొకచో ప్రక్షిప్త శ్లోకాదుల వల్ల కూడా ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.

అంతేకాదు,పురాణాల లోని అన్ని సంఘటనలూ సాంఘికంగా యధాతధంగా జరిగినవి కావు.వాటిల్లో కొన్నికొన్ని మార్మికార్ధములు కలిగి నిగూడంగా కధలుగా చెప్పబడినవి.అలాంటి వాటిని యధాతధంగా అర్ధం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించడమే,మన గందరగోళానికి ఇంకొక కారణం.

అందుకే మనం ఈ "రోహిణీ శకట భేదనం" వంటి వాటిని నమ్మం.ఇవన్నీ జనాన్ని మోసం చెయ్యడానికి బ్రాహ్మణులు వ్రాసిన పిచ్చివ్రాతలని చీప్ గా భావించేవాళ్ళు నాకు తెలిసిన ఇతర కులాలవారిలో చాలామంది ఉన్నారు.ఆ క్రమంలో మన భారతజాతికి గురువైన వ్యాసమహర్షిని కూడా చీప్ గా కామెంట్ చేసినవాళ్ళు నాకు తెలుసు.వారి దోషం ఎక్కడికీ పోదు.అది వారితోనే ఉంటుంది.సమయం వచ్చినపుడు దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో వారు తెలుసుకుంటారు.గర్వంతో మాట్లాడేటప్పుడు తెలియకపోయినా, ఆయా బాధలు పడేటప్పుడయినా మనం చేసిన పనుల ప్రభావం ఏమిటో ఎవరికి వారికి తప్పకుండా తెలుస్తుంది.

అయితే అలాంటి అజ్ఞానులు తెలుసుకోవలసిన విషయం ఒకటుంది.

నిజమైన బ్రాహ్మణుడు ఎవరినీ మోసం చెయ్యడు.అతని జీవన విధానమే విభిన్నంగా ఉంటుంది.ఏదో ఆశించి మాయమాటలు చెప్పి దానిద్వారా స్వలాభం పొందాలని చూడటం బ్రాహ్మణ లక్షణం కాదు.త్యాగం అనేది అతనికి ఉగ్గుపాలతో వస్తుంది.అతిమంచితనం వల్ల ఒకవేళ నష్టపోతే తానే నష్టపోతాడు గాని ఇతరులను దోచుకోడు.ఒకవేళ ఏదో కారణంవల్ల ఈ లక్షణాలు అతనిలో కనిపించకపోతే అది అతని గ్రహపాటనే భావించాలి.

కనుక చెప్పేదేమంటే,పురాణాలలో ఉన్న విషయాలన్నీ మనం అనుకునేటట్లు కట్టుకధలు కావు.ముఖ్యంగా వాటిల్లో ఉన్న ఖగోళ రిఫరెన్స్ లూ,ఆయా సమయాలలో జరిగిన సంఘటనలూ అబద్దాలు కావు.ప్రాచీనులు మనకోసం వాటిని రికార్డ్ చేసి భద్రంగా పురాణాల రూపంలో వాటిని అందించారు.మనమేమో వాటిని ఎగతాళి చేస్తూ నమ్మకుండా విర్రవీగుతూ పిచ్చిమాటలు మాట్లాడుకుంటూ ఎంతో అమూల్యమైన సంపదను చేతులారా కోల్పోతున్నాం.ఇంతకంటే దుస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటుందా?

కలియుగ ధర్మం అంటే ఇదేనేమో??

కొద్దిసేపు దానిని అలా ఉంచి,రోహిణీ శకట భేదనం అంటే ఏమిటో దాని ప్రభావాలు మనమీద ఎలా ఉంటాయో పరిశీలిద్దాం.

'సూర్యసిద్ధాంతం' లో రోహిణీ శకట భేదన  నిర్వచనం ఇలా ఉన్నది.

శ్లో||వృషే సప్తదశే భాగే యస్య యామ్యోంశకద్వయాత్
విక్షేపో అభ్యధికో భింద్యాద్ రోహిణ్యా శకటాం తు సః
(సూర్య సిద్ధాంతం)

(వృషభ రాశిలో 17 డిగ్రీల వద్ద రెండు అంశల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ విక్షేపం దక్షిణం వైపుగా ఉన్న గ్రహం రోహిణీ శకటాన్ని భేదిస్తుంది)

రెండు వేల సంవత్సరాల నాడు వరాహమిహిరుడు తన బృహత్సంహితలో రోహిణీ శకట భేదనాన్ని గురించి ప్రస్తావించాడు.

శ్లో||రోహిణీ శకట మర్కనందనో  యది భినత్తి రుధిరోధవా శిఖీ
కిం వదామి యదనిష్ట సాగరే జగత్సేష ముపయాతి సంక్షయమ్
(బృహత్సంహిత)

(రోహిణీ శకటమును అర్కనందనుడు(శని),రుధిరుడు(కుజుడు) లేదా శిఖి(తోకచుక్కగానీ లేక కేతువుగానీ కావచ్చు) భేదించినప్పుడు కలిగే ఉపద్రవాలను ఏమని చెప్పను? అప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఉత్పాత సముద్రంలో మునిగిపోతుంది)

రోహిణీ నక్షత్ర మండలం మధ్యలో అయిదు నక్షత్రాలు ఒక త్రికోణాకారంలో ఉంటాయి.ఆ త్రికోణాకారాన్నే రోహిణీ శకటం అంటారు.అందులో ఉన్న ఆల్ఫా, ఎప్సిలాన్,గామా టారి అనే నక్షత్రాల మధ్యలోనుంచి శని కుజ శిఖి గ్రహాలు సంచరిస్తే అప్పుడు రోహిణీ శకట భేదనం అనబడుతుంది.

కానీ ప్రస్తుతం ఖగోళంలో ఉన్న శనిగ్రహం యొక్క మార్గాన్ని బట్టి ఇది ఇప్పట్లో జరిగే పని కాదు.ఎందుకంటే శనిగ్రహ విక్షేపం (declination) ఉన్న స్థితిని బట్టి ప్రస్తుతం ఆయన యొక్క సంచారమార్గం రోహిణీ శకటప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్నది.గత 10,000 సంవత్సరాలలో ఇది ఒక్కసారి కూడా జరగలేదు.కానీ కుజుడు ఈ దారిలో సంచరించినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి.నేటి ఖగోళ సాఫ్ట్ వేర్లు దానిని నిర్ధారిస్తున్నాయి.

శుద్ధ నిర్వచనం ప్రకారం రోహిణీ శకటంలోనుంచి శనిగ్రహ సంచారం సరిగ్గా 2 డిగ్రీల దక్షిణ డిక్లైనేషన్ తో జరగకపోయినా,ప్రతిసారీ శనిగ్రహం రోహిణీ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న సమయాలు మనకు తెలుసు.ప్రతి ముప్పైఏళ్ళ కొకసారి ఇది జరుగుతుంది.కుజుడైతే ప్రతి ఏడాదిన్నరకు ఒకసారి ఈ నక్షత్రాన్ని తాకుతాడు.

రోహిణీ నక్షత్రంలో మధ్యలో త్రికోణంలాగా ఉన్న ప్రాంతం మీదుగా శని కుజులు రోహిణీ శకట నిర్వచనం ప్రకారం ఖచ్చితంగా సంచారం చెయ్యడం వేల ఏళ్ళకు ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుంది.ఎందుకంటే ఈ గ్రహాల మార్గం ఖచ్చితంగా దానిగుండా వెళ్ళదు.

కానీ వీరు రోహిణీ నక్షత్రాన్ని తాకిన ప్రతిసారీ చరిత్రలో ఒక భయంకర వినాశనం జరుగుతూనే ఉన్నది.ఇది నమ్మలేని నిజాలలో ఒకటి. పురాణాలలో చెప్పబడిన విషయం మన కళ్ళముందు అనేకసార్లు జరిగింది.

ఆ సంఘటనలు ఏమిటో మన చరిత్రకు అందినంత వరకూ చూద్దాం.

శనీశ్వరుడు రాశిచక్రాన్ని చుట్టి రావడానికి 30 ఏళ్ళు పడుతుంది అని మనకు తెలుసు.అంటే రోహిణీ నక్షత్రాన్ని శనీశ్వరుడు ప్రతి 30 ఏళ్ళకు ఒకసారి తాకుతాడు.వృషభం 17 డిగ్రీలంటే అది రోహిణీ నక్షత్రం మూడవ పాదం అవుతుంది.

ఈ మధ్య మనకు దగ్గరగా ఇది జరిగిన సమయంతో మొదలు పెట్టి,వెనక్కు వెళుతూ,ఇది ఆకాశంలో వచ్చిన ప్రతిసారీ భూమి మీద ఏమేమి జరిగాయో ఒక్కసారి చూద్దాం.

1) ఈ మధ్యన, శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో ఉన్న సమయం--మే 2001 నుంచి జూన్ 2002 వరకు.
 • అప్పుడే ఖచ్చితంగా సెప్టెంబర్ 11,2001 న అమెరికా ట్విన్ టవర్స్ సంఘటన జరిగింది.5000 మంది ఆ శిధిలాల క్రింద పడి కనపడకుండా మాయమయ్యారు.ఇప్పటికీ వారి జాడా జవాబూ లేవు.
 • అదలా ఉంచితే,ఆ తర్వాత అమెరికా పౌరుల మనస్సులలో వచ్చిన భయాలూ అనుమానాలూ దానివల్ల మన భారతీయులు ఎంత హింస అనుభవించారో అర్ధం చేసుకుంటే ఇది ఒక పెద్ద ఘోరమే అనకుండా ఉండలేం.దీని ఫలితంగా ఇప్పటికీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లలో ఇంకా యుద్ధం సాగుతూనే ఉన్నది.
 • 'ద్వాదశాబ్దస్తు దుర్భిక్షం భవిష్యతి సుదారుణం(పన్నెండేళ్ళ పాటు దారుణమైన దుర్భిక్షం తాండవిస్తుంది)' అన్న శ్లోకపాదాన్ని గమనిస్తే 2001 లో ఇది జరిగితే పన్నెండేళ్ళ వరకూ ఇంకా ఆఫ్గనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లలో యుద్ధ వాతావరణం తగ్గలేదంటే ఈ మాటలోని గూడార్ధం అర్ధం చేసుకోవచ్చు.
 • సరిగ్గా అప్పుడే గుజరాత్ లో భూకంపం వచ్చి 30,000 మంది చనిపోయారు.ఎంతో మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.ఎన్నో సంస్థలు సహాయం చేశాయి.
అప్పుడే ఇంకొక విచిత్ర సంఘటన జరిగింది.
 • నేపాల్ లోని నారాయణ హితీ రాజభవనంలో నేపాల్ యువరాజు దీపేంద్ర తన తండ్రియైన రాజు బీరేంద్రనూ తల్లి ఐశ్వర్యాదేవినీ ఇంకా తన కుటుంబంలోని తొమ్మిదిమందిని మొత్తాన్నీ పిచ్చిపట్టిన వాడిలా కాల్చి చంపాడు.తనూ చనిపోయాడు.ఇది ఎందుకు జరిగిందో ఇప్పటికీ ఎవరికీ సరిగ్గా తెలియదు.ఏదో 'గ్రహం' ఆవహించినట్లు అతనాపని చేశాడు.ఇదంతా ఒక కుట్ర అని కూడా కొందరంటారు.ఇది సరిగ్గా 1-6-2001 రోజున,శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో ప్రవేశించిన ఒక నెలకు జరిగింది.
 • అప్పుడే,ఆఫ్గనిస్తాన్ మీద అమెరికా దాడి జరిగింది.WTC సంఘటనకు ప్రతీకార చర్యగానూ,ఆల్ ఖైదా తాలిబాన్ నెట్వర్క్ ని నిర్మూలించే ఉద్దేశ్యంతోనూ ఇది జరిగింది.
 • సరిగ్గా అదే సమయంలో న్యూయార్క్ లో ఒక జెట్ విమానం కూలిపోయి 260 మంది హరీమన్నారు.
 • చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 13-12-2001 రోజున భారత పార్లమెంట్ మీద ఉగ్రవాదుల దాడి సరిగ్గా అదే సమయంలో జరిగింది.
2) అంతకు ముందు ఏప్రిల్ 1972 నుంచి జూన్ 1972 వరకూ మరలా డిసెంబర్ 1972 నుంచి ఏప్రిల్ 1973 వరకూ శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రం మీద సంచరించాడు.
 • 1971 లో సివిల్ వార్ జరిగి పాకిస్తాన్ నించి విడిపోయి బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడింది.
 • 1972 లో నికారాగ్వాలో వచ్చిన అతిపెద్ద భూకంపంలో 10,000 మంది చనిపోయారు.20,000 మంది గాయపడ్డారు.ఇంకొక 30,000 మంది ఇల్లూ వాకిండ్లను పోగొట్టుకున్నారు.
 • 1973 లో ఈజిప్టూ+ సిరియా మరియు ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగింది.
 • వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ రెండోభవనం ఈ సంవత్సరంలోనే పూర్తయింది.సరిగ్గా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత శనీశ్వరుడు మళ్ళీ ఇదే స్థానానికి వచ్చినపుడు అది ధ్వంసం అయింది.
3) అంతకు ముందు జూన్ 1942 నుంచి జూన్ 1943 వరకూ శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రం మీద సంచరించాడు.
 • దాదాపు 17 లక్షల మంది యూదులు చంపబడిన "హోలోకాస్ట్" సంఘటన సరిగ్గా అప్పుడే జరిగింది.
 • మహా విధ్వంసానికి దారి చూపగల 'న్యూక్లియర్ చెయిన్ రియాక్షన్' అనేది సైన్స్ చేత సరిగ్గా అప్పుడే కనుక్కోబడింది.
 • సరిగ్గా ఇదే సమయంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది.ఈ యుద్ధంలో దాదాపు పది కోట్లమంది చంపబడ్డారు.లేదా చనిపోయారు.ఒక్కసారిగా భూభారం విపరీతంగా తగ్గింది.
 • మన దేశంలో "క్విట్ ఇండియా" ఉద్యమం జరిగింది.
4) అంతకు ముందు ఆగస్ట్-సెప్టెంబర్ 1912,ఏప్రిల్-ఆగస్ట్ 1913 లలో శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్ర సంచారం చేశాడు.
 • 1912 సంవత్సరానికి 'ప్రమాదాల సంవత్సరం'(the year of disasters) అనే పేరున్నది.ఎందుకంటే సరిగ్గా అప్పుడే, అంటే, ఏప్రిల్ 1912 లోనే టైటానిక్ ఓడ మునిగిపోయింది.ఈ ప్రమాదంలో దాదాపు 1500 మంది ఒకేసారి నీళ్ళలో మునిగి చనిపోయారు.ఆ ఓడలో గుంటూరు వాస్తవ్యులు కూడా ఇద్దరున్నారు.అప్పట్లో ప్రపంచంలో కనీవినీ ఎరుగని సముద్ర ప్రమాదాలలో ఇది పెద్దది.
 • ఒటోమాన్ సామ్రాజ్యం మీద బాల్కన్ యుద్ధం జరిగింది.ఈ యుద్ధ ఫలితంగా దాదాపు 5 లక్షలమంది చనిపోవడమూ,గాయపడటమూ జరిగింది.
 • చైనాలో విప్లవం జరిగి నవశకం మొదలైంది.ఈ విప్లవంలో కనీసం 2.5 లక్షలమంది హరీమన్నారు.
 • జపాన్లో మెయిజీ వంశంతో రాచరికం అంతరించింది.
 • వైస్రాయ్ లార్డ్ హార్డింజ్ ను చంపడానికి బెంగాల్ స్వాతంత్ర్యయోధులు వేసిన "డిల్లీ కుట్ర" అప్పుడే జరిగింది. 
5) అంతకు ముందు జూన్ 1883 నుంచి జూన్ 1884 వరకూ మరలా శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రం మీద సంచరించాడు.
 • ఆ సమయంలో,26-8-1883 న ఇండోనేషియాలో 'క్రకతో' అగ్నిపర్వతం పేలింది.ఆ పేలుడు ధ్వని 4,800 కిలోమీటర్ల వరకూ వినిపించింది అంటే అది ఎంత పెద్ద పేలుడో ఊహించవచ్చు.ఆ దెబ్బకు దాదాపు 36,000 మంది చనిపోయారు.ఆ ద్వీపంలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతులు నాశనం అయిపోయింది.
 • The Great English earthquake అనబడే Colchester భూకంపం అప్పుడే జరిగింది.యునైటెడ్ కింగ్ డంలో గత 400 ఏళ్ళలో అలాంటి భూకంపం రాలేదు.దాదాపు 1300 ఇళ్ళను ఆ భూకంపం నేలమట్టం చేసింది.
 • అమెరికాలో వచ్చిన అతిపెద్ద టొర్నడో లలో ఒకటైన Enigma Tornado అప్పుడే వచ్చింది.
 • హోవార్డ్ సౌత్ డకోటా టోర్నడో కూడా అదే సంవత్సరంలో వచ్చింది.
6) అంతకు ముందు మే 1854 నుంచి ఏప్రిల్ 1855 మధ్యలో శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో సంచరించాడు.
 • పొగమంచు కారణంగా రెండు ఓడలు గుద్దుకొని SS Arctic అనే విలాసవంతమైన ఒక పెద్ద ఓడ Newfoundland తీరంలో మునిగి పోయింది.దాదాపు 400 మంది చనిపోయారు.
 • Great fire of New castle and Gateshead అప్పుడే సంభవించింది.
 • నార్త్ అమెరికాలో అప్పట్లో జరిగిన ఘోరమైన రైలు ప్రమాదాలలో ఒకటైన Baptiste Creek Train accident జరిగింది.
 • Gasconade bridge train disaster జరిగి వంతెన కూలి ఒక రైలు మొత్తం,ఆ బ్రిడ్జి కింద పారుతున్న గేస్కోనేడ్ నదిలో పడిపోయింది.
 • రష్యా ఓటమికి దారితీసిన 'క్రిమియా' యుద్ధం అప్పుడే జరిగింది.ఇందులో దాదాపు 8 లక్షల మంది చనిపోయారు.ఒక లక్షమంది గాయాల పాలయ్యారు.
 • San Salvador భూకంపం అనే ఘోరమైన భూకంపం వచ్చి ఆ సిటీ మొత్తం సర్వనాశనం అయ్యింది.దాదాపు వెయ్యి మంది చనిపోయారని అంచనా.25 మిలియన్ల డాలర్ల నష్టం వాటిల్లింది.
 • లాంగ్ బీచ్ న్యూయార్క్ లో 'పౌచత్తన్' అనే ఓడ మునిగి దాదాపు 500 మంది చనిపోయారు.
 • చైనా గువాన్ డాంగ్ ప్రావిన్స్ లో రెడ్ టర్బన్ విప్లవం మొదలైంది.
 • అమెరికన్ నేవీదళాలు San Juan del Norte అనే  Nicaragua టౌన్ను బాంబుల వర్షం కురిపించి ధ్వంసం చేసి పారేశాయి.
 • మన దేశంలో జరిగిన సంథాల్ తిరుగుబాటులో దాదాపు 15,000 మంది పైగానే సంథాల్ తిరుగుబాటు దారులు చనిపోయారు.బ్రిటిష్ వారిచేత ఈ తిరుగుబాటు అతి క్రూరంగా అణచివెయ్యబడింది.
7) జూన్ 1824-జూలై 1825 వరకూ మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • ఇప్పటివరకూ మళ్ళీ రానంత అతిపెద్ద వరదలలో సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్ ఆ సమయంలో మునిగిపోయింది.
 • మూడు పెద్ద ఓడలు ఆ సంవత్సరాలలో మునిగిపోయాయి.
 • ఆ సమయంలో జనానికి ఏదో పిచ్చి పట్టినట్లు ఈ క్రింది యుద్ధాలు జరిగాయి.
 • ఆంగ్లో బర్మీస్ యుద్ధం జరిగింది.దాదాపు 50,000 మంది చనిపోయారు.
 • గ్రీక్ సివిల్ వార్ జరిగింది.
 • ఆర్కాన్సాస్ యుద్ధం జరిగింది.
 • బ్రిటన్ అశాంతే యుద్ధం జరిగింది.
 • ఫ్రాంకో ట్రార్జాన్ యుద్ధం జరిగింది.
 • నెథర్లాండ్స్ జావా యుద్ధం జరిగింది.
 • పోర్చుగల్ బ్రెజిల్ యుద్ధాలు జరిగాయి.
8) మే 1795-మే 1796 వరకూ మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • ఫ్రెంచి విప్లవం సందర్భంగా కిబెరాన్ యుద్ధం(ఫ్రాన్స్ ఆక్రమణ) జరిగింది.దాదాపు 20,000 మంది చనిపోయారు.
 • కోపెన్ హాగెన్ ఫైర్ అనేది అప్పుడే జరిగింది.ఈ మంటలు జూలై అయిదున మొదలై జూలై ఏడు వరకూ రెండురోజులు తగలబడుతూనే ఉన్నాయి.
 • అనేక ఓడలు ఈ సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల మునిగిపోయాయి.
 • "కిం వదామి యదనిష్ట సాగరే జగత్సేష ముపయాతి సంక్షయమ్"--'అనేక బాధలనే సముద్రంలో ప్రపంచం మునుగుతుంది' అనిన వరాహ మిహిరుని మాటను పైన నేను ఉదాహరించిన శ్లోకంలో సూక్ష్మంగా గమనిస్తే సముద్ర ప్రమాదాలు ఈ సమయాలలో జరుగుతాయన్న సూక్ష్మసందేశం గోచరిస్తుంది.వేత్తలు వాడే మాటలలో చాలా గూడార్ధాలు ఉంటాయి.అందులో వరాహమిహిరుడు నిగూఢభాషను వాడటంలో సిద్ధహస్తుడు.దీనికి రుజువుగా,రోహిణీ శకటం జరిగిన ప్రతిసారీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సముద్ర ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వాటిలో 'టైటానిక్' ఓడ మునిగిపోవడం ఒక పెద్ద సంఘటన మాత్రమే. 
 • అదే సమయంలో నార్తంబర్లాండ్,కంబర్లాండ్ బొగ్గు గనుల ప్రమాదాలలో చాలామంది మరణించారు.
 • మన దేశంలో మహారాణి అహల్యా బాయ్ హోల్కార్ మరణించింది.
 • ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధాలు జరిగాయి.
9) జూన్-నవంబర్ 1765;మార్చ్ -జూలై 1766 మధ్యలో మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ నక్షత్ర సంచారం జరిగింది.
 • ఇంగ్లీషు వారికీ ముఘల్ రాజులకూ మధ్య బక్సర్ యుద్ధం అప్పుడే జరిగింది.ఇందులో దాదాపు 12,000 మంది చనిపోయారు.
 • సరిగ్గా అదే సమయంలో సైనో బర్మీస్ యుద్ధం జరిగింది.దీనిలో దాదాపు లక్షమంది చనిపోయారు.
 • బర్మా-సియాం యుద్ధం అదే సమయంలో జరిగింది.కొన్ని వేలమంది ఇందులోనూ చచ్చారు.
 • అమెరికాలో రాజకీయ విప్లవాలు ఆ ఏళ్ళలోనే జరిగాయి.
10) మే 1736 -మే 1737 వరకూ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • మొదటి డిల్లీ (మరాటా - ముఘల్) యుద్ధం జరిగింది.దాదాపు 50,000 మంది చచ్చారు.
 • పోర్చుగీస్ మరాటా యుద్ధం అపుడే జరిగింది.
 • ఆస్ట్రియా-టర్కీ యుద్ధం జరిగింది.
 • కలకత్తాలో భయంకరమైన భూకంపమూ హుగ్లీ తుఫానూ కలిసి ఒక్కసారే వచ్చాయి.చరిత్రలో ఇలా రెండూ కలసి ఒక్కసారి రావడం మొదటిసారిగా అప్పుడే జరిగింది.ఆ తర్వాత ఇప్పటివరకూ అలాంటి విపత్తు కలకత్తాలో మళ్ళీ రాలేదు.
 • తూర్పు రష్యాలో Kamchatka భూకంపం అప్పుడే వచ్చింది.
11) జూలై 1706 నుంచి జూలై 1707 దాకా మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • నెబ్రాస్కాలో భయంకరమైన తుఫానులూ వరదలూ వచ్చాయి.
 • పోలాండ్ లో సివిల్ వార్ అప్పుడే జరిగింది.
 • నార్త్ అమెరికాలో కాలనీల కోసం ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచి దేశాల మధ్యన యుద్ధాలు జరిగాయి.
 • ముఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్ మరణం.
12) మే 1677-జూన్ 1678 వరకూ మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • రష్యా టర్కీ దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగింది.
 • జేమ్స్ టౌన్ విర్జీనియాలో 'బేకన్ విప్లవం' అప్పుడే జరిగింది.
 • అమెరికా తీరంలో స్పానిష్ ఓడ ఒకటి మునిగిపోయింది.
 • శివాజీ మహారాజుకీ ముఘల్ సామ్రాజ్యానికీ యుద్ధాలు జరిగాయి.
13) 1647-1648 మధ్యలో మళ్ళీ శనీశ్వరుని రోహిణీ సంచారం జరిగింది.
 • ఈ సమయంలో రెండవ ఇంగ్లీష్ సివిల్ వార్ జరిగింది.
 • ఒక ఏడాది తర్వాత ఒకటవ చార్లెస్ చక్రవర్తికి శిరచ్చేదం అమలు జరిగింది.
 • నార్త్ అమెరికాలో బీవర్ యుద్ధాలు జరిగాయి.వీటిలో కొన్ని వేలమంది చనిపోయారు.
 • ఇప్పుడు న్యూయార్క్ అని పిలువబడుతున్న చోట 'వాపింగర్ వార్' అనేది జరిగింది.అనేక ఘోరాలూ నేరాలూ ఈ సమయంలో జరిగాయి.
 • భారత దేశంలో అయితే,శివాజీ మహారాజుకీ ముఘల్ సామ్రాజ్యానికీ యుద్ధాలు జరిగిన రోజులవి.
--------------------------------------------------------

మన పురాణాలలో చెప్పబడిన "రోహిణీ శకట భేదనం" అనేది ముమ్మాటికీ నిజం అన్న విషయానికి ఋజువులుగా పై ఉదాహరణల కంటే ఎక్కువగా ఇంకా ఏమీ చెప్పనక్కరలేదనుకుంటాను.

ఇలా తవ్వుతూ పోతుంటే తవ్వినకొద్దీ రోహిణీ శకటానికి ఆధారాలు చరిత్రలో కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి.కనుక మనుషుల మీద శనిప్రభావం నిజమే అని తెలుస్తున్నది.లేకపోతే,ఆయన రోహిణీ నక్షత్రాన్ని స్పర్శించిన ప్రతిసారీ ప్రపంచంలో ఘోర విపత్తులు ఎందుకు సంభవిస్తున్నాయి?

అలా సంభవిస్తాయని మన పూర్వఋషులు ఎలా కనుక్కున్నారు?అన్ని వేల ఏండ్ల నాడే ఎలా ఈ విషయాన్ని గ్రంధస్తం చేసి ఉంచారు?ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది? ఆశ్చర్యంగా లేదూ?

ఈ రకంగా వ్రాస్తూ పోతే దీనికి అంతూ పొంతూ ఉండదు.ఎన్ని సార్లు చూచినా శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో సంచారం చేస్తున్న సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు గానీ,ఘోరాలు గానీ జరిగి జననష్టం తీవ్రస్థాయిలో జరిగినట్లు రుజువులు స్పష్టాతిస్పష్టంగా లభిస్తున్నాయి.

ఈ ఖగోళసూచికను రామాయణ కాలంలోనే అంటే దాదాపు 7000 BC ప్రాంతంలోనే గమనించి రికార్డ్ చేసి పెట్టిన భారతీయ ఋషుల మేధాశక్తిని ఏమని స్తుతించాలో మనకు ఈనాటికీ అర్ధం కావడం లేదంటే అది మన ఖర్మ అనుకోవాలో లేక ఇంత జ్ఞానసంపదను మన గ్రంధాలలో ఉంచుకుని కూడా వాటి విలువను గ్రహించలేని చేతగానితనం అనుకోవాలో లేక ఇంకేం అనుకోవాలో మరి?

సరే జరిగినవి జరిగాయి.భవిష్యత్తు పరిస్థితి ఏమిటి?

మళ్ళీ శనీశ్వరుడు రోహిణీ నక్షత్రంలో సంచరించే సమయం ఎప్పుడో చూద్దామా?

2031-2032 ప్రాంతంలో ఆయన మళ్ళీ రోహిణీ నక్షత్రంలో సంచరించ బోతున్నాడు.అప్పుడు శనీశ్వర ప్రభావం వల్ల మళ్ళీ ప్రపంచ ఉపద్రవాలు ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి.

యూదులూ అరబ్బులూ,క్రైస్తవులూ ముస్లిముల మధ్యన జరిగే యుద్ధాలు తీవ్రరూపం దాల్చి  ఆ సమయానికి మూడవ ప్రపంచయుద్ధంగా మారబోతున్నదా?లేక ఇంకేదైనా మహాఘోర విపత్తు భూమికి రాబోతున్నదా?తీవ్రమైన ఉపద్రవాలు జరిగి ఘోర జననష్టం జరిగి మళ్ళీ భూభారం తగ్గబోతున్నదా?

ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఆ సమయంలో జరిగి తీరుతుంది.ఎందుకంటే ఈ జోస్యానికి గతంలో ప్రతిసారీ జరిగిన సంఘటనలే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు.అవన్నీ పైన వివరించాను.శనీశ్వర ప్రభావం నుంచి ఏ దేశమూ ఏ మనిషీ తప్పుకోలేదు.

అది పూర్తిగా అసాధ్యం.

ఇదంతా చదువుతుంటే 2031-32 సమయంలో ఖచ్చితంగా ఏదో జరుగుతుందని అనిపించడం లేదూ?

ఏమో? వేచి చూద్దాం ఈసారి ఏం జరుగబోతున్నదో??
read more " రోహిణీ శకట భేదనం-1(భారతీయ జ్యోతిష్య విజ్ఞానానికి తిరుగులేని సాక్ష్యం) "

31 ఆగస్టు 2014 ఆదివారం

శ్రీకృష్ణుని జన్మ కుండలి-తీర్పు

మనకు ప్రస్తుతం నాలుగు జాతకాలు ఫైనల్ రౌండ్ లో మిగిలాయి.వాటిని తులనాత్మక పరిశీలన చెయ్యబోయే ముందు కొన్ని విషయాలను పరిశీలిద్దాం.

జ్యోతిశ్శాస్త్రం అనేది ఎంత లోతైన సబ్జెక్టో అర్ధం చేసుకోవాలంటే ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడం అవసరం.

గ్రహములు నిత్య చలన శీలములు.సూర్యుని చుట్టూ వాటి కక్ష్యలూ ఆ కక్ష్యలలో వాటి పరిభ్రమణ వేగములూ కూడా వేర్వేరుగా ఉంటాయి.కనుక ఒకసారికి ఉన్న గ్రహస్థితులు మళ్ళీ తిరిగి రావాలంటే ఆయా గ్రహాలను బట్టి ఒకనెలనుంచీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకూ పట్టవచ్చు.

ఉదాహరణకు చంద్రుడు ప్రతినెలా రాశిచక్రంలో అదే ప్రదేశానికి వస్తాడు.అదే సూర్యుడయితే ఏడాది కొకసారి మాత్రమే ఇంతకు ముందు తానున్న చోటకు వస్తాడు.మిగతా గ్రహాలూ కూడా వారి వారి పరిభ్రమణ వేగాలను బట్టి రకరకాలుగా వస్తారు.అందరిలోకీ శని 30 ఏళ్ళ కొకసారి మాత్రమే రాశిచక్రంలో ఒక ప్రదేశాన్ని రెండోసారి తాకుతాడు.యురేనస్ నెప్ట్యూన్ ప్లూటో లయితే ఇక చెప్పనక్కరలేదు.వారివి ఇంకా దీర్ఘకక్ష్యలు.

శని గురువులను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే వారిద్దరూ ఖగోళంలో ఒకసారి ఉన్న పరస్పరస్థితి(relative position) నుంచి మళ్ళీ అదే స్థితికి రావడానికి 60 ఏళ్ళు పడుతుంది.అదే వీరికి రాహువును కూడా కలిపితే వీరు ముగ్గురి పరస్పర స్థితి మళ్ళీ తిరిగి ఖగోళంలో దర్శనం ఇవ్వడానికి 180 ఏళ్ళు పడుతుంది.అప్పుడు కూడా వారు ఖచ్చితంగా అదే స్థితిలో కలవరు.గ్రహవక్రత్వం (retrogression) వల్లా ఇంకా అనేక భ్రమజనిత కారకాలవల్లా (illusory factors) ఇంకా చాలా ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టవచ్చు.

అదే విధంగా అయిదు లేదా ఆరు గ్రహాలను మనం తీసుకుంటే వారందరూ ఉచ్చస్థానాలలో గాని లేదా ఒకసారి ఉన్న ఆయా స్థానాలకు దగ్గరగా గాని మళ్ళీ రావడానికి కొన్ని వేల ఏళ్ళు పడుతుంది.

అనేక మంది పరిశోధకులు వారి వారి పరిశోధన ప్రకారం చెప్పినది గమనించగా శ్రీకృష్ణుని జననతేదీలు 3000 BC నుండి 3300 BC వరకూ ఉన్నాయి.మహాభారత యుద్ధసమయంలో వర్ణించబడిన గ్రహస్థితులు కూడా ఆ సమయంలోనే ఖగోళంలో ఉన్నాయి.

డా||వర్తక్ వంటి కొందరి ప్రకారం ఈ తేదీ 5000 BC లోకి వెళ్ళిపోయింది.కానీ అప్పటి గ్రహస్థితులను లెక్కించే సాఫ్ట్ వేర్లు మనవద్ద లేవు.వర్తక్ గారు వేసిన లెక్కలు మాన్యువల్ గా వేసినవి గనుక అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయని భరోసా లేదు.

మనం ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న జ్యోతిష్యశాస్త్రం వేదములలో పురాణములలో లేదు.అప్పట్లో నక్షత్రమండల పరిజ్ఞానం ఉన్నది.గ్రహ పరిజ్ఞానం ఉన్నది.గ్రహములను వారు టెలిస్కోప్ సహాయం లేకుండా కళ్ళతోనే చూడగలిగేవారు.నూరేళ్ళు వచ్చినా వారి కళ్ళూ పళ్ళూ గట్టిగానే ఉండేవి.మన కంటే వారి ఇంద్రియశక్తులు చాలా ఎక్కువగా బలంగా ఉండేవి.వారికి కంప్యూటర్లూ లేవు కళ్ళజోళ్ళూ లేవు.ఈ రెంటి అవసరం వారికి లేదు.లెక్కలన్నీ మనసులోనే వేసేవారు.ఎంతదూరాన్న ఉన్న వస్తువునైనా చక్కగా స్పష్టంగా కళ్ళతోనే చూడగలిగేవారు.

ఏ పరికరం సహాయం లేకుండా వేల ఏళ్ళ నాడే విషువచ్చలనం (precision of equinoxes) ను వారు కొలవగలిగారంటే, ఈ విషయం ఒక్కటి చాలు వారి మేధస్సు ఎలాంటిదో గుర్తించడానికి.వారిని విమర్శించే మనకు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కనీసం 'గ్రహం' అనే పదానికి అర్ధం తెలియదు.

లేని రాహుకేతువులు గ్రహాలెలా అవుతాయి,చంద్రుడు గ్రహం ఎలా అవుతాడు?ఇలాంటి చొప్పదంటు ప్రశ్నలు వేస్తూ అవేవో గొప్ప తెలివితేటలన్నట్లుగా మన అజ్ఞానాన్ని బహిర్గతం చేసుకుంటూ ఉంటాం.ఇంత అధ్వాన్నస్థితిలో ఉన్న మనకు ప్రాచీన జ్యోతిష్యశాస్త్రాన్ని విమర్శించే అర్హత ఎంతవరకూ ఉంటుందో ఎవరికి వారు ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటే అర్ధమౌతుంది (వారికి ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంటే).

ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్న జ్యోతిష్య విధానం వేదకాలం తర్వాత ఎన్నో రకాలైన మార్పులకూ చేర్పులకూ లోనైన విధానం.కనుక దీనిని వేదిక్ అస్ట్రాలజీ అనడం సరికాదు.హిందూ ఆస్ట్రాలజీ లేదా ఇండియన్ ఆస్ట్రాలజీ అంటే బాగుంటుంది.లేదా భారతీయ జ్యోతిష్యం అంటే ఇంకా బాగుంటుంది.

వేదకాలంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లు లగ్నం లేదు.ప్రాచీన నాడీ జ్యోతిష్యంలో కూడా లగ్నం లేదు.లగ్నం అనేది యవనజాతక విధానం.

రామాయణ భారతాది కాలాలలో నక్షత్ర మండలాలలో గ్రహాల సంచారమే ముఖ్యంగా చూచేవారు.కొన్నికొన్ని నక్షత్రాలలో కొన్ని గ్రహాలు సంచరించినప్పుడు కొన్ని ఖచ్చితమైన ఫలితాలూ ప్రభావాలూ భూమి మీద ఉంటున్నాయన్నది కనీసం 10,000 ఏళ్ళ నుంచీ మనకు తెలుసు.

రామాయణ భారతాలలో దీనికి ఎన్నో ఋజువులున్నాయి.

నక్షత్ర మండలాలకు మనవాళ్ళు చాలా విలువనిచ్చారు.ఎంత విలువంటే, నక్షత్రాలే భగవంతుని రూపం అని వారు దర్శించారు.

'అహోరాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాణి రూపమ్ అశ్వినౌ వ్యాత్తమ్' అనే పురుషసూక్త మంత్రమే దీనికి ప్రమాణం.

"యో వై నక్షత్ర్యం ప్రజాపతిం వేద ఉభాయోరేనం లోకయోర్విదు:"

"నక్షత్ర మండలముల రూపంలో ప్రజాపతి(భగవంతుడు,సృష్టికర్త) నిలచి ఉన్నాడన్న జ్ఞానమును కలిగినవాడు,ఈలోకమును పరలోకమును కూడా చక్కగా తెలిసికొంటున్నాడు" అంటుంది యజుర్వేద బ్రాహ్మణంలోని ప్రధమ అష్టకం.

జ్యోతిష్యశాస్త్రం దైవానికీ దైవజ్ఞానానికీ విరుద్ధం అని భావించేవారు పరమ మూర్ఖులు మరియు అజ్ఞానస్వరూపాలు.వారికి సత్యజ్ఞానం లేదు.ఎవరో పనికిమాలిన పాశ్చాత్య పండితుల అభిప్రాయాలనో లేక కలగూర గంప లాంటి తియోసఫీ భావాలనో ఆధారం చేసుకొని వారికి ఏమాత్రమూ తెలియని సబ్జెక్ట్ మీద వారికి తోచిన అవాకులూ చెవాకులూ వ్రాస్తుంటారు.

అలాంటివారు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినది ఏమంటే--జ్యోతిష్యశాస్త్రం వేదాంగములలో ఒకటి అనీ,అదొక రహస్య విజ్ఞానమనీ,నక్షత్ర గ్రహ మండలములు అన్నీ దైవస్వరూపమే అనీ వాటిని సరిగ్గా అర్ధం చేసుకుంటే మానవుని విధి(fate,destiny) ఏమిటి అన్నది తెలిసిపోతుందనీ,మానవుని జీవితాన్నీ అతని పూర్వకర్మనూ చదవాలంటే దీనిని మించిన రహస్యశాస్త్రం లేదన్న విషయాన్నీ వారు మొదటగా గ్రహించాలి.

నక్షత్ర మండలాలలో దాగియున్న రహస్యాలను నేటి సైన్స్ ఇంకా గుర్తించలేక పోతున్నది.కానీ ఈ రహస్యాలు వేదములలో చాలా నిగూఢమైన భాషలో చెప్పబడినాయి.వృద్ధగర్గుడనే మహర్షి నక్షత్ర మండలాలలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను పరిశోధన చేసి వాటిని ఆమూలాగ్రమూ గ్రహించిన వేత్త.

ఏయే నక్షత్ర మండలం నుంచి ఏయే స్పందనలు (వైబ్రేషన్స్) వస్తున్నాయి. వాటిలోని భేదాలు ఏంటి?వాటి ప్రభావాలు మానవుల మీదా భూమిమీదా ఎలా ఉంటాయి అన్న విషయాలను ఆయన ఇప్పటికి దాదాపు 9000 సంవత్సరాల నాడే పరిశోధన చేసి రికార్డ్ చేసి పెట్టినాడు.వేదములలో ఉన్న 'నక్షత్రేష్టి' 'నక్షత్రశాంతి' మంత్రములలో ఆ రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి.

నవీన సైన్స్ దీనిని కొంతవరకూ గ్రహించింది.ఉదాహరణకు,నక్షత్ర మండలాలు అన్నీ ఒకే రకమైన స్పందనలను వెలువరించడం లేదన్న విషయం అది గుర్తించింది.వాటి తరంగాలలో తేడాలున్నాయి.కొన్నింటి నుండి రేడియో వేవ్స్ వస్తున్నాయి.కొన్ని ఎక్స్ రేలను వెదజల్లుతున్నాయి.కొన్ని గామా కిరణాలను వెదజల్లుతున్నాయి.వీటన్నిటి పౌన:పున్యములు (frequencies) వేర్వేరుగా ఉన్నాయి.ఆయా తరంగాల ప్రభావాలూ వేర్వేరుగానే ఉన్నాయి.ఇంతవరకూ నేటి సైన్స్ గ్రహించగలిగింది.

కానీ వృద్ధగర్గ మహర్షి వంటి మహనీయులు ఎన్నొ వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ విషయాలు గ్రహించడమే గాక,ఆయా నక్షత్రస్పందనల ప్రభావం మానవ జీవితం మీద ఎలా ఉంటున్నదో దర్శించి,ఆయా నక్షత్ర శక్తులను ఎలా కంట్రోల్ చెయ్యవచ్చో మంత్రముల రూపంలో రహస్య విజ్ఞానాన్ని వేదంలో నిక్షిప్తం చేసి ఉంచారు.

ఆ నక్షత్ర మండలం నుంచి వెలువడుతున్న స్పందనలతో మనలను అనుసంధానం చేసేదే నక్షత్రమంత్రం.ఎందుకంటే రెండూ శబ్దశక్తులే.ఒక శబ్దాన్ని సరిగ్గా జపించడం ద్వారా ఇంకొక శబ్దపు అదే ఫ్రీక్వెన్సీని అందుకోవచ్చు.దానితో అనుసంధానం గావచ్చు.ఇది శాస్త్రీయ విధానమే.నక్షత్ర శక్తిని స్వీకరించి దానితో మన 'కర్మ' ను మనకు అనుకూలంగా మార్చుకునే మంత్రప్రక్రియలు వేదంలో ఉన్నాయి.అదొక రహస్యసాధనా విధానం.వృద్ధ గర్గమహర్షి దీనికి ద్రష్ట.అంటే ఈ విధానాన్ని కూలంకషంగా పరిశోధించి దానిని codify చేసిపెట్టిన ఋషి.ఇదంతా ఒక అద్భుతమైన సీక్రెట్ సైన్స్.

రెండువేల సంవత్సరాల నాటి వరాహమిహిరుడు తన గ్రంధాలలో వృద్ధగర్గమహర్షిని స్మరించినాడంటే ఆయన అంతకుముందు ఇంకా పూర్వం వాడే అయి ఉంటాడు కదా.రామాయణకాలంలో (7000 BC) దశరధుడు నక్షత్ర మండలాలలో గ్రహసంచారాన్ని స్మరించినాడంటే అప్పటికే ఈ విజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్నట్లే కదా.

జ్యోతిశ్శాస్త్రం యొక్క ప్రాచీనతను గురించీ దాని బహుముఖ విస్తృతిని గురించీ ఈ మాత్రం ప్రాధమిక అవగాహన ఉంటే చాలు.

ప్రస్తుతానికి దానిని అలా ఉంచి విషయంలోకి వద్దాం.

ఇప్పుడు మనకు లభించిన నాలుగు జన్మకుండలులను తులనాత్మక పరిశీలన చేద్దాం.

మొదటిది-23-5-5626 BC(డా||వర్తక్ గారి పరిశోధన)

రెండవది-18-7-3228 BC(డా||రామన్ గారి పరిశోధన)
మూడవది-24-6-3132(డా||నరహరి ఆచార్ పరిశోధనలో విషయం)
నాలుగవది-1-7-3111 BC(డా రాఘవన్,సంపత్ అయ్యంగార్ పరిశోధన)

మొదటిది

ఈయన వేసిన లెక్కలు మాన్యువల్ గా వేసినవి.ఈ లెక్కలు అప్పటి పరిస్థితులతో సరిగ్గా సరిపోతాయో లేదో మనకు తెలియదు.ఖచ్చితమైన ఖగోళ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే తప్ప అప్పటి గ్రహస్థితులు లెక్కించడం కష్టం.

పైగా,ఈ జాతకంలో అవతార పురుషుని లక్షణాలు లేవు.సంఘటనలు కూడా పేలవంగా సరిపోతున్నాయిగాని పరిపూర్ణ సంతృప్తిని ఇవ్వడం లేదు.

కనుక ఈ జాతకం మన పరీక్షకు నిలబడటం లేదు.

రెండవది


ఈ జాతకంలో ఏ గ్రహమూ ఉచ్చస్థితిలో లేదు.ఒక అవతార పురుషుని జాతక లక్షణాలు ఈ జాతకానికి లేవు.

పైగా కుజుడు నీచస్థితిలో ఉన్నాడు.చంద్రుని లగ్నస్థితి వల్ల నీచభంగం అయినప్పటికీ రాహు కుజ శుక్రుల యోగం వల్ల ఇదేదో రాక్షస జాతకం లాగా కనిపిస్తున్నది గాని ఒక దివ్యపురుషుని జాతకంగా అనిపించడం లేదు.

సంఘటనలు కూడా దశలతో సంతృప్తికరంగా సరిపోలేదు.

మూడవది


ఈ జాతకం కూడా చాలావరకూ సరిపోయినట్లు పైపైన కనిపిస్తున్నప్పటికీ దీనిలో రాహుకేతువులు తప్ప ఇతర ఉచ్చగ్రహాలు లేవు.ఒక అవతార పురుషుని లక్షణాలు ఈ జాతకానికి లేవు.

పదింట శని వక్రిగా ఉన్నందున వృత్తిలో పరాజయాలుండాలి.కృష్ణునికి అలాంటిదేమీ లేదు గనుక ఈ జాతకం సరిపోలేదని  చెప్పవలసి వస్తుంది.


నాలుగవది

ఈ జాతకం ఒక అవతార పురుషుని జాతకానికి చాలా వరకూ దగ్గరగా ఉన్నది.దాదాపు ఏడు గ్రహాలు ఉచ్చస్థితిలో గాని దగ్గరగా గాని ఉన్నాయి. ఈజాతకంతో కృష్ణుని జీవితంలో సంఘటనలు కూడా స్పష్టంగా సరిపోతున్నాయి.కనుక ఇది కృష్ణుని జాతకం అని మనం నమ్మవచ్చు.అయితే దీనివల్ల కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతాయి.ఏమంటే మిగతా పరిశోధకుల అభిప్రాయాలతోనూ వారు కనుక్కున వివరాలతోనూ పురాణాలలోని ఇతర వివరాలతోనూ ఈ జాతకం సరిపోకపోవచ్చు.ఈ జాతకాన్ని మనం ఒప్పుకుంటే ఈ క్రింది సమస్యలు వస్తాయి.
 • మహాభారత యుద్ధ సమయానికి కృష్ణునకు 45 ఏళ్ళ వయస్సు మాత్రమే ఉంటుంది.
 • కృష్ణ జననం జరిగిన పదేళ్లకు కలియుగం ప్రవేశించి ఉండాలి.
 • కృష్ణ నిర్యాణం 3011-3010 ప్రాంతంలో జరిగి ఉండాలి.
మరి వీటిని ఆయా పరిశోధకులు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారో అనుమానమే. కానీ ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా,మనకు లభిస్తున్న తేదీలలో ఇంతకంటే మంచి తేదీ దొరకడం లేదు.

శ్రీ రామకృష్ణుని జాతకాన్ని మనం పరిశీలిస్తే,అందులో శని గురువు కుజుడు ముగ్గురూ ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నట్లు చూడవచ్చు.రాహు కేతువులు కూడా ఉన్నారు.వారిని కొంచం సేపు పక్కన ఉంచుదాం.అందులో ఒక విచిత్రం ఉన్నది.

శని ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నపుడు గురువు మిధునంలో ఉంటేనే తన పంచమ దృష్టితో శనిని వీక్షించగలుగుతాడు.అలాగే కుజుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నపుడు సహజరాశిచక్రంలో ప్రధమగృహమైన మేషరాశిని తన చతుర్ధదృష్టితో వీక్షించగలడు.అలాగే సహజ చతుర్ధాన్ని తన సప్తమ దృష్టితో చూడగలడు.సహజ పంచమాన్ని తన అష్టమ దృష్టితో చూడగలడు.ఈ మూడూ ఒక అవతార పురుషుని జాతకానికి చాలా అవసరం.

గురువుకు పంచమ దృష్టీ కుజునికి చతుర్ధ దృష్టీ మంచివి.ఎందుకంటే అవి వారివారి స్వభావానికి సహజసూచికలు.గురువు మంత్రాధిపతి అనీ కుజుడు ధరాధిపతి అనీ గుర్తుంచుకుంటే ఈ దృష్టుల ప్రత్యేకతలేమిటో తెలుస్తాయి.

3000 BC నుంచి 3300 BC వరకూ ఉన్న కాలవ్యవధిలో శని గురుకుజుల ఉచ్చస్థితి ఉన్న సంవత్సరాల కోసం నేను ప్రతి ఏడాదికీ ఉన్న గ్రహస్థితులను జల్లెడపడుతూ వెదికాను.రాశిచక్రంలో వీరి ముగ్గురి పరస్పర స్థితులు (relative positions) దాదాపు 237-240 సంవత్సరాల కొకసారి ఒకేవిధంగా ఉంటున్నాయి.అప్పుడు కూడా పూర్తిగా ఒకే విధంగా ఉండటం లేదు.దాదాపుగా మాత్రమే అంతకు ముందరి స్థితికి దగ్గరగా ఉంటున్నాయి.

3111 BC తర్వాత 3348 BC లో మాత్రమే మళ్ళీ ఇలాంటి గ్రహస్తితి ఉన్నది.కానీ అప్పటికి మహాభారతయుద్ధం చాలా దూరానికి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు గనుక కృష్ణుడు పుట్టినట్లు మనం అనుకుంటే,మహాభారత యుద్ధ సమయానికి ఆయనకు 281 ఏళ్ళు ఉన్నట్లు అవుతుంది.ఇది అసంభవం గనుక ఆ సంవత్సరాన్ని స్వీకరించలేము.పైగా 3348 BC జాతకంలో కూడా మిగిలిన గ్రహాల పరిస్తితి మళ్ళీ అవతార పురుషుని జాతకాన్ని సూచించే విధంగా లేదు.

పోనీ వెనక్కు వద్దామా అంటే, 2874 BC నాటికి మాత్రమే మళ్ళీ కుజ గురు శనుల గ్రహస్థితి వారి వారి ఉచ్ఛస్థితులకు దగ్గరగా ఉంటున్నది.ఈ ఏడాది కూడా భారతయుద్ధానికి బాగా దూరం అయిపోతుంది.కనుక ఇదీ పనికి రాదు.

మహాభారత యుద్ధం గనుక 3067 BC లో జరిగినది నిజమే అయితే(నిజమే అని చాలామంది ఖగోళ పరిశోధకులు అంటున్నారు,ఒక్క వర్తక్ గారు తప్ప),అప్పుడు దాని దగ్గరలో ఒక అవతార పురుషుని జాతకంలో ఉండవలసిన పరిస్థితిని ప్రతిబింబించే సంవత్సరం ఒక్క 3111 BC మాత్రమే కనిపిస్తున్నది.ఆ దరిదాపుల్లో 480 సంవత్సరాల పరిధిలో అలాంటి గ్రహస్థితులు మళ్ళీ లేవు.

కాబట్టి ఇంతకంటే ఇంకొక మంచితేదీ ఇంకొకరి పరిశోధనలో కనిపించేవరకూ 1-7-3111 BC భాద్రపద బహుళ అష్టమిని శ్రీకృష్ణ జననతేదీగా ప్రస్తుతానికి స్వీకరించవచ్చు.

ఇది జ్యోతిష్య శాస్త్రపు తీర్పు.

(అయిపోయింది)
read more " శ్రీకృష్ణుని జన్మ కుండలి-తీర్పు "

30 ఆగస్టు 2014 శనివారం

Wise Bucket Challenge

ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis) అనే రోగానికి సంబంధించిన ఎరుక సమాజంలో పెరగడానికీ దాని నివారణకోసం రీసెర్చ్ కి తోడ్పడటానికీ ఐస్ బకెట్ చాలెంజ్ అనేది అమెరికాలో మొదలైంది.ఇందులో ఒక బకెట్ లో నీళ్ళూ ఐస్ ముక్కలూ వేసి వాటిని తలమీద పోసుకుని కొంతమందిని నామినేట్ చేస్తారు.వారు కూడా దీనిని చేసి ఇంకొంతమందిని నామినేట్ చెయ్యాలి. అందరూ కలసి కొంత డబ్బును ఆ రీసెర్చి ఫౌండేషన్ కి దానం చెయ్యాలి.

చాలామంది అమెరికన్లూ దీనిని చేస్తున్నారు.అక్కడ ఉన్న మనవాళ్ళూ చేస్తున్నారు.ఆ రోగానికి సంబంధించిన ఎవేర్ నెస్ పెంచుతున్నారు.బాగానే ఉంది.

పులిని చూచి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్లు, దీనిని చూచి మన దేశంలో "రైస్ బకెట్ చాలెంజ్" అనేదొకటి మొదలైంది.మన దేశంలో పేదరికం అధికం కనుక మనకు కావలసింది ఐస్ బకెట్ చాలెంజ్ కాదు, రైస్ బకెట్ చాలెంజ్ అంటూ ఒక బకెట్ లో బియ్యాన్ని నింపి దానిని ఎవరైనా పేదవారికి దానం ఇవ్వడం కొందరు మొదలు పెట్టారు.

ఇచ్చేవాళ్ళు ఇస్తుంటే మన దేశంలో తీసుకునే వారికి కొదవేముంది?మనదేశంలో కోటీశ్వరులకు కూడా తెల్లకార్డులుంటాయి కదా.ఒక బకెట్ రైస్ వస్తున్నది తీసుకుంటే పోలా అని బెంజీ,  బీ ఎం డబ్లూ, కార్లలో పోయేవారు కూడా ఆగి ఒక బియ్యం బకెట్ ను డిక్కీలో వేసుకుని పోతున్నారు. 

మన దేశంలో ప్రస్తుతం పేదవారు అనేవారు అసలున్నారా? అని నాకొక పెద్ద అనుమానం గత కొన్నేళ్ళ నుంచీ ఉంది.ప్రతి పేదవాడి ఇంట్లోనూ నేడు కలర్ టీవీ ఉంది.ఒకవేళ లేకపోతే ప్రభుత్వమే ఇస్తోంది.ఇంటింటికి కేబుల్ నెట్ వర్క్ ఉన్నది.ఇంటర్ నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నది.ఇంటికి నాలుగు చొప్పున సెల్ ఫోన్లూ ఉన్నాయి.మార్కెట్లోకి వచ్చిన ప్రతి కొత్త మొబైల్నూ కొని పాతదాన్ని నెలకొకసారి మార్చిపారేస్తున్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ నేడు ఒక మొబైల్ షాపు పెట్టడానికి సరిపోయినన్ని పాత సెల్ ఫోనులు పడున్నాయి.ఇంటికి నాలుగు టూ వీలర్లూ రెండు కార్లూ ఉంటున్నాయి.

ఇకపోతే ఇప్పటికీ మంచినీళ్ళు దొరకని పల్లెటూళ్ళు కూడా మన దేశంలో చాలా ఉన్నాయి.కాని సారాయి కొట్టులేని ఊరు మాత్రం ఎక్కడా లేదు. ఒకవేళ లేకపోతే,ఇప్పటిదాకా ఉన్న ప్రభుత్వాలే వాటిని అమర్చిపెట్టి పోయాయి.అన్ని సారాయి షాపులూ సాయంత్రానికి కిటకిట లాడుతున్నాయి.జనంతో కళకళ లాడుతున్నాయి.కొన్ని ఊర్లలో అయితే పొద్దు పొద్దున్నే కూడా అవి జనంతో సందడిగా కనిపిస్తున్నాయి.కాలేజీ ఆడపిల్లల దగ్గరనుంచీ అందరూ నేడు సారాయిని (ఏదో ఒకరూపంలో) చక్కగా తాగుతున్నారు. సారాయి అని చీప్ గా అన్నందుకు మళ్ళీ అది తాగేవారికి కోపం రావచ్చు. పేరు ఏదైనా పదార్ధం అదేగా.

మన దేశంలో 'వైన్ బకెట్ చాలెంజ్'(Wine Bucket Challenge) మాత్రం ఎప్పటినుంచో నడుస్తోంది.దానికి ఎవరి ప్రోత్సాహమూ ఆహ్వానమూ అక్కర్లేదు.ఎవరికి వారే స్వచ్చందంగా పరమోత్సాహంతో దీనిలో పాల్గొంటున్నారు.

ఇలాంటి ప్రజలకు రైస్ బకెట్ నిజంగా అవసరమా? అంటే లేదనే సమాధానం వస్తుంది.ఎవరికో దురదపుట్టి ఇస్తున్నారు గనుక తీసుకునేవారు తీసుకుంటున్నారు గాని నిజంగా మన దేశంలో పేదవాడు ప్రస్తుతం ఎక్కడా లేడు.అందరి దగ్గరా డబ్బులు బాగానే ఉన్నాయి.

ఆ మధ్యన అమెరికానుంచి చుట్టపు చూపుగా ఇండియాకు వచ్చిన ఒక మిత్రుడు ఇలా అన్నాడు.

'నేను నాలుగేళ్ల తర్వాత ఇండియాకు వచ్చాను.ప్రస్తుతం ఇండియాను చూస్తుంటే అమెరికాలో ఉన్న మేమే మీకంటే పేదవాళ్ళమని అనిపిస్తున్నది.'

ఐస్ బకెట్టూ, రైస్ బకెట్టూ మన దేశానికి అవసరం అవునో కాదో నేను చెప్పను గాని ప్రపంచం మొత్తానికీ అవసరం అయిన చాలెంజ్ ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పదలచుకున్నాను.

అదే వైస్ బకెట్ చాలెంజ్ Wise Bucket Challenge

అంటే మనం వైస్ గా జ్ఞానంతో బ్రతకడం,ఇతరులలో దానిని పెంపొందించే పనిని చెయ్యడం అన్నమాట.ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే నిజమైన సనాతనమైన భారతీయ ఆధ్యాత్మికతను నిత్యజీవితంలో ఆచరిస్తూ ఇతరులను కూడా దానిని ఆచరించేలా ఉత్తెజపరచడమే Wise Bucket Challenge.వారూ వీరూ అన్న భేదం లేకుండా ప్రపంచంలోని మనుష్యులకందరికీ ఇది నేటి కాలంలో అత్యంత అవసరం.

అయితే ఆధ్యాత్మికతకీ బకెట్ కీ ఏంటి సంబంధం? అని అనుమానం రావచ్చు.

ఇంగ్లీషులో 'కికింగ్ ద బకెట్' అనే మాట ఉన్నది.అంటే బాల్చీ తన్నెయ్యడం అన్నమాట.

పుట్టిన ప్రతి మనిషీ ఏదోరోజున పోక తప్పదు.ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే.కానీ ఆ పోయే సమయానికి కర్మ బ్యాలెన్స్ ను పూర్తిగా ఖాళీ చేసుకుని పోవడమే నేను చెప్పే 'వైస్ బకెట్ చాలెంజ్'.

జ్ఞానంతో జీవిస్తేనే ఇది సాధ్యమౌతుంది.జ్ఞానంతో కర్మ చేస్తూ బ్రతికితేనే ఇది సాధ్యమౌతుంది.అప్పుడే మన ఎకౌంట్లో ఉన్న కర్మ తగ్గుతూ వస్తుంది.దానికి విరుద్ధంగా అజ్ఞానంలో బ్రతికి తదనుగుణమైన కర్మలు చేస్తూ ఉంటే అది రోజురోజుకూ పెరుగుతుంది.అప్పుడు బాల్చీ తన్నేసే సమయానికి తలకు మించిన భారంతో పోవలసి వస్తుంది.ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు మనకున్న కర్మ బ్యాలెన్స్ ను ఇంకా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ చేసుకుని పోవలసి వస్తుంది. అది అభిలషణీయం కాదు.

మనం ఈలోకంలోకి వచ్చేటప్పుడే ఒక పెద్దబకెట్ నిండా కర్మతో వచ్చాం. జ్ఞానహీనులమై ఇష్టం వచ్చినట్లు బ్రతికితే,బకెట్ తన్నేసే సమయానికి ఒక పెద్ద కర్మగంగాళాన్ని మోసుకుని పోవలసి వస్తుంది. ఆ గంగాళం బరువుతో అప్పుడెక్కడికి పోతామో,ఏ జన్మ ఎత్తుతామో మనకు తెలియదు. 

అలా కాకుండా,చేతిలో ఉన్న బకెట్ ని ఖాళీచేసి అవతలపారేసి హాయిగా చేతులూపుకుంటూ పోవాలంటే,నిత్యజీవితంలో కర్మను యోగంగా మార్చుకుని జీవితాన్ని నడిపినప్పుడే ఈ వైస్ బకెట్ చాలెంజ్ లో మనిషి నెగ్గగలుగుతాడు.

దీనికి ఇంకొకరిని నామినేట్ చెయ్యనవసరం లేదు.అలా నామినేట్ చెయ్యడం కుదరదు కూడా.ఇది ఎవరికి వారికి లోనుండి రావలసిన చాలెంజ్.ఒకరిని చూచి ఇంకొకరు వాత పెట్టుకునే చాలెంజ్ కాదు.

ఐస్ బకెట్ చాలెంజ్ వల్ల ALS అనే వ్యాధి నిర్మూలనానికి దోహదం అవుతుంది.

వైస్ బకెట్ చాలెంజ్ వల్ల కూడా ALS అనే వ్యాధి పోతుంది.అయితే ఈ వ్యాధి వేరు.దీనిని నేను 'అజ్ఞాన లంపటం సిండ్రోం' (ALS) అని పిలుస్తాను.వైస్ బకెట్ చాలెంజ్ చెయ్యగలిగిన వాడికి అజ్ఞానమూ పోతుంది.ప్రపంచ లంపటమూ పోతుంది.

ఆత్మారామత్వమూ ఆనందస్వరూపమూ వాడికి మిగులుతాయి.

ఐస్ బకెట్, రైస్ బకెట్ల వల్ల ఏవేవి పోతాయో నేను చెప్పలేను గాని వైస్ బకెట్ వల్ల మాత్రం మూలవ్యాధి (fundamental disease) అయిన అజ్ఞానం నశించిపోతుందని నేను ఘంటాపధంగా చెప్పగలను.

ఇది నేను కొత్తగా చెబుతున్నది కాదు.భగవంతుడే దీనిని గురించి చెప్పినాడు.

శ్లో||తేషామేవానుకంపార్ధ మహమజ్ఞానజం తమ:
నాశాయామ్యాత్మ భావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వతా

(భగవద్గీత 10:11)

(వారి మీద కరుణతో వారి హృదయాలలో నేనే నిలిచి ఉండి,జ్ఞాన తేజస్సుతో వాటిని నింపి,అజ్ఞాన జనితమైన అక్కడి చీకటిని నాశనం చేస్తున్నాను)

అంటూ భగవంతుడే ఈ ఛాలెంజ్ స్వీకరించేవారికి అభయప్రదానం గావిస్తున్నాడు.ఇంక భయమేముంది?

ఈ ఛాలెంజ్ ని మనం స్వీకరించకుండా అడ్డుపడే తమస్సు అంటే ఏమిటో కూడా భగవంతుడే చెప్పాడు.

శ్లో|| తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం
ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్నిబధ్నాతి భారత

(భగవద్గీత 14:8)

నిర్లక్ష్యమూ,ఆలస్యమూ,బద్ధకమూ -- ఈ మూడూ అజ్ఞానం నుంచి పుట్టినవి.ఇవే సమస్త జీవులనూ మోహంలో ముంచి జ్ఞానం వైపు వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపుతున్నాయి.

ప్రమాదం (నిర్లక్ష్యం) అంటే - మనకిప్పుడే ఆధ్యాత్మికత ఎందుకులే అన్న నిర్లక్ష్య ధోరణి.

ఆలస్యం అంటే - రేపు చేద్దాంలే అని ఏరోజుకారోజుకి సాధనను వాయిదా వెయ్యడం.


నిద్ర అంటే - సాధనలో బద్ధకాన్ని వదిలించుకోలేని అశక్తత.


తమస్సు అంటే ఈ మూడు లక్షణాలే.


అంతేకాదు, Wise Bucket Challenge (WBC) అనే ఈ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించే వాడికి అంతర్గత WBC (White Blood Corpuscles) కౌంట్ తగినంతగా పెరిగి అజ్ఞానం అనే మహమ్మారిని అడ్డుకునే వ్యాధినిరోధక శక్తి అతనిలో విపరీతంగా పెరుగుతుందని నేను చెబుతున్నాను.

ఈ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించమని సాక్షాత్తూ భగవంతుడే విసుగనేది లేకుండా ఎప్పటినుంచో మనలను పిలుస్తున్నాడు.కానీ ఆయన మాట ఎవరూ వినడం లేదు.

శ్లో||తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః
ఛిత్వైనం సంశయం యోగమాత్తిష్టోత్తిష్ట భారత

(భగవద్గీత 4:42)

(ఓ భారతపుత్రా! అజ్ఞానం నుండి పుట్టి నీ హృదయంలో తిష్ట వేసి ఉన్నట్టి సంశయములను జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో ఛేదించు.యోగమును ఆధారంగా చేసుకొని నీ జీవనసమరాన్ని నడిపించు)

ఇదే వైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్

ఈ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించమని మన సనాతన ధర్మమూ మన మహర్షులూ కూడా కొన్నివేల ఏళ్ళ నుంచీ మనలను ఆహ్వానిస్తూనే ఉన్నారు.

కానీ ఈ ఛాలెంజ్ ని మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరించేవారు ఎందరున్నారు?అందరూ పనికిమాలిన ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్,రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లను స్వీకరించేవారేగాని అసలైన వైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించేవారు ఎవరున్నారు?

కనీసం ఒక్కరన్నా ఉన్నారా???
read more " Wise Bucket Challenge "

29 ఆగస్టు 2014 శుక్రవారం

శ్రీకృష్ణుని జన్మకుండలి -9 (3011 BC శ్రావణ బహుళ అష్టమి)

ఇదే సంవత్సరంలో ఒక నెల ముందుగా శ్రావణ బహుళ అష్టమి నాడు ఉన్న గ్రహస్థితి ఏమిటో చూద్దాం.

సామాన్యంగా చూస్తే,ఒక నెలలో గ్రహాలు వాటివాటి స్థానాలను పెద్దగా మారవు (చాలాసార్లు).బృహద్గ్రహాలు అసలే మారవు.ఈ కుండలిలో కూడా సూర్యుడు శుక్రుడు మాత్రమే మారినారు.బుధుడు కుజుడు వక్రస్థితిలోకి పోయినారు.కానీ ఈమాత్రం మార్పులే జాతకాన్ని మొత్తం మార్చివేస్తాయి.

3-6-3011 BC న రాత్రిపూట రోహిణీ నక్షత్రం వస్తున్నది.కానీ ఆరాత్రికి తిధి అష్టమి లేదు నవమి వచ్చేసింది. కనుక ఆనాడు శ్రావణ బహుళ నవమి అవుతున్నది. అయినా సరే,విష్ణుపురాణ వచనం ప్రకారం నవమి రోజుకూడా సరిపోతుంది గనుక ఈ తేదీని కూడా పరిశీలిద్దాం.

శ్రావణ బహుళ నవమి గురువారం రాత్రి రోహిణి రెండవ పాదం అయ్యింది. కానీ ఇక్కడ ఒక చిక్కు ఉన్నది.

ఆ రోజు రాత్రి 00.45 వరకూ మధురా నగరిలో మేషలగ్నం ఉన్నది.వృషభ లగ్నం ఆ తర్వాత ఉదయించింది.అభిజిత్ ముహూర్తం అని విష్ణుపురాణం స్పష్టంగా చెబుతున్నది గనుక ముందు అభిజిత్ ముహూర్తాన్ని లెక్కిస్తే ఆ సమయానికి ఏ లగ్నం ఉన్నదో చూస్తే సరిపోతుంది.

అభిజిత్ ముహూర్త గణనం

సూర్యాస్తమయం :18.58
మర్నాడు సూర్యోదయం:5.18
రాత్రికాలం:10 గం 20 ని =620 ని.
ఒక ఘడియ కాలం =620/15=41 ని 18 సె.
ఏడు ఘడియల కాలం=7x41 ని 18 సె
=289 ని 6 సె
=4 గం.49 ని.
కనుక అభిజిత్ ముహూర్తం
18.58+4.49
=23.47 నుంచి 00.29 వరకు ఉన్నది.

అంటే విష్ణు పురాణంలో చెప్పబడినట్లు సరిగ్గా అర్ధరాత్రి సమయానికి అభిజిత్ ముహూర్తమే నడుస్తున్నది.

కానీ మధురా నగరిలో ఆరోజు రాత్రి 00.45 వరకూ మేషలగ్నమే ఉన్నది. కనుక అభిజిత్ ముహూర్త సమయానికి మేషలగ్నమే ఉదయిస్తున్నది. మేషలగ్నాన్ని గనుక మనం లెక్కిస్తే జీవిత సంఘటనలకు సంబంధించిన లెక్కలన్నీ తారుమారు అయిపోతాయి.

అప్పుడు జనన సమయానికి చంద్ర/గురు/గురుదశ నడుస్తుంది.మేనమామ గండం ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.చెరసాలలో జననం కూడా సూచితం కావడం లేదు.కనుక మేషలగ్నం పనికిరాదు.

పైగా మేషలగ్నం అనుకుంటే జననం ఒక్కటే కాదు.మిగిలిన సంఘటనలు ఏవీ సరిపోవు.ఒకవేళ 00.45 కి వృషభలగ్నం వచ్చాక జననం జరిగింది అనుకుంటే అప్పుడు అభిజిత్ ముహూర్తం తప్పిపోతుంది.వృషభ లగ్నం కావాలనుకుంటే అభిజిత్ ముహూర్తం ఉండదు.అభిజిత్ ముహూర్తం కావాలనుకుంటే వృషభ లగ్నం ఉండదు.వృషభలగ్నం కాకపోతే భావాధిపత్యాలు మారిపోయి జాతకం మొత్తం మారిపోతుంది.

కనుక ఈ తేదీ సరియైనది కాదని తోస్తున్నది.

పోనీ సంశయోపయోగం (benefit of doubt) ఇస్తూ జననసమయం రాత్రి ఒంటిగంటకు అనుకుందాం.అలా అనుకుని కొంత పరిశీలన చేసి చూద్దాం.

అప్పుడు వృషభలగ్నమే అవుతుంది.కానీ శుక్రుడు చతుర్దంలోకి వచ్చినందు వల్ల తల్లితండ్రులతో శత్రుత్వం కనిపిస్తున్నది.కృష్ణుని జాతకంలో అలాంటిది ఏమీ లేదు.తల్లికి అనేక కష్టాలు కనిపిస్తాయి.కృష్ణుడు పుట్టకమునుపు అవి ఉన్నాయేమో గాని పుట్టిన తర్వాత వారికీ కష్టాలే లేవు.కనుక ఇదీ సరియైన సూచన కాదు.

కుజ/శుక్రదశ జరిగే సమయానికి ఈ జాతకునికి 11 ఏళ్ళు ఉంటాయి.కానీ కుజ శుక్రుల షష్టాష్టక స్థితిని బట్టి రాసలీల వంటి మధుర సన్నివేశం ఆ సమయంలో జరిగే అవకాశం లేదు.

ఇకపోతే మహాభారత యుద్ధ సమయానికి ఈ జాతకంలో గురు/చంద్ర/శుక్ర/కుజ/శని దశ జరిగింది.ఇది అంత ఘోరమైన యుద్ధాన్ని సూచించే దశ కాదు.

3010-11 సమయానికి శుక్ర/రాహు దశ జరిగింది.ఇది స్వమరణాన్ని చాలా మసకగా సూచిస్తున్నది గాని బలమైన సూచన లేదు.ముసలం పుట్టడాన్ని యాదవ వంశ నాశనాన్నీ కూడా ఈ దశ అంత బలంగా సూచించడం లేదు.

కనుక ఈ తేదీని తిరస్కరించవలసి వస్తున్నది.

ఈరకంగా ఇప్పటివరకూ జల్లెడ పట్టగా మనకు మిగిలిన నాలుగు జాతకాల తులనాత్మక పరిశీలనను వచ్చే పోస్ట్ లో చూద్దాం.

(ఇంకా ఉన్నది)
read more " శ్రీకృష్ణుని జన్మకుండలి -9 (3011 BC శ్రావణ బహుళ అష్టమి) "

28 ఆగస్టు 2014 గురువారం

శ్రీ కృష్ణుని జన్మకుండలి -8(డా||రాఘవన్ & డా||సంపత్ అయ్యంగార్ వర్గం)

శ్రీ కృష్ణ జనన తేదీమీద పరిశోధన చేసినవారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు.డా||GS Sampath Iyengar and డా||రాఘవన్ గార్లు వారి పరిశోధనలో తేల్చిన విషయాన్ని బట్టి 27-7-3112 BC అనేది శ్రీకృష్ణుని జనన తేదీ.

ఈ తేదీకి గ్రహస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

ఇది జూలియన్ కేలండర్ తేదీ గనుక దీనిని గ్రెగేరియన్ కాలెండర్ లోనికి మార్చగా 1-7-3111 BC అవుతుంది.ఆ సమయానికి కుండలి ఏమంటున్నదో చూద్దాం.

శుక్ల నామ సంవత్సరం భాద్రపద బహుళ అష్టమి గురువారం రోహిణీ నక్షత్రం నాలుగో పాదం అయింది.

యధావిధిగా చంద్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు.గురువు ఉచ్ఛస్థితికి దగ్గరగా ఉన్నాడు.శ్రీ రామకృష్ణుని జాతకంలో కూడా గురువు మిధునంలోనే ఉన్న విషయం గమనించాలి.శుక్రుడు నీచలో ఉన్నాడు గాని తద్రాశినాధుడైన బుధుని చతుర్ధ కేంద్రస్థితివల్ల నీచభంగం అయింది.శని ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు.కుజుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు.రాహుకేతువులు కూడా ఉచ్ఛస్థితికి దగ్గరలో ఉన్నారు.కనుక దాదాపు ఏడుగ్రహాలు తమ తమ ఉచ్చస్థితిలో గాని దానికి దగ్గరగా గాని ఉన్నట్లు లెక్క.

ఈ గ్రహస్థితి అవతార పురుషుని జాతకానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నది. భగవంతుని అవతారం అయిన వ్యక్తి యొక్క జాతకం ఎలా ఉంటుందో శ్రీరామకృష్ణుని జాతకమే మనకు మోడల్ జాతకం  అని ఇంతకు ముందే చెప్పాను.ప్రస్తుత జాతకం శ్రీరామకృష్ణుని జాతకానికి చాలా పోలికలతో దగ్గరగా ఉండటం గమనించవచ్చు.

జనన సమయంలో ఈ జాతకునికి చంద్ర/శుక్ర/బుధదశ జరుగుతున్నది. శుక్రుడు షష్టాధిపతిగా మేనమామను సూచిస్తున్నాడు. అంతేగాక గండాన్ని సూచిస్తున్నాడు.పంచమంలో నీచలో ఉంటూ కుట్రను సూచిస్తున్నాడు. బుధుడు చతుర్దంలో చతుర్దాతిపతితో కలసి ఉంటూ మాతృవర్గాన్ని సూచిస్తున్నాడు.వెరసి జనన సమయంలో మేనమామ వల్ల వచ్చిన ప్రాణగండం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది.

లగ్నానికి పట్టిన గ్రహార్గళం వల్ల ఇతని జననం ఒక చెరసాలలో జరిగిందన్న సూచన ఉన్నది.

చతుర్దంలో రెండుగ్రహాల వల్ల ఇద్దరు తల్లులున్న విషయం తెలుస్తున్నది. పంచమంలో నీచశుక్రునివల్ల ప్రేమవ్యవహారాలు కనిపిస్తున్నాయి.నవమంలో ఉచ్ఛ కుజుని వల్ల అనేక వివాహాలూ, ద్వాదశం లోని రాహువుపైన కుజదృష్టి వల్ల జ్ఞాతిపోరూ సూచితం అవుతున్నది. నవమాధిపతి షష్ఠమంలో కేతువుతో కూడిన ఉచ్చస్థితి వల్ల జ్ఞానస్వరూపుడూ జగద్గురువూ అవతారమూర్తీ అని తెలుస్తున్నది.ధర్మస్థాపన కోసం అవతరించాడని అర్ధమౌతున్నది.

అయితే ఈ ధర్మస్థాపన ఉత్త బోధనాపరంగా కాకుండా ఒక మహాయుద్ధం ద్వారా భూభారం తగ్గించే పని జరుగుతుందన్న విషయం షష్ఠంలోని శని కేతువుల వల్ల తెలుస్తున్నది. తృతీయం మీద ఉచ్చకుజుని దృష్టి వల్ల మహాపరాక్రమశాలి అని తెలుస్తున్నది.ధర్మస్థానం నుంచి ఉచ్ఛకుజుని దృష్టి చతుర్దంలో ఉన్న దారాకారకుడూ పంచమాధిపతీ అయిన బుధునిపైన పడుతూ ఆధ్యాత్మిక పరమోత్కృష్ట ఘట్టమైన రాసలీలను సూచిస్తున్నది.

ఈ జాతకునికి కుజదశ తన 8 వ ఏట అయిపోతుంది.రాసలీల జరిగినప్పుడు కృష్ణునికి దాదాపు అంతే వయస్సు ఉంటుంది.అందరూ అనుకున్నట్లు అది కామకేళి కాదు.అది సామాన్య మానవుల మనస్సులు ఊహించలేని అత్యంత మధురమైన దివ్యఘట్టం.నిమ్నమైన మనోభూమికలలో విహరించడానికి అలవాటు పడిన సామాన్యులు రాసలీలను ఎన్నటికీ అర్ధం చేసుకోలేరు.

రాసలీల గురించి ఒక సందర్భంలో శ్రీ రామకృష్ణులు ఇలా అన్నట్లుగా 'గాస్పెల్ ఆఫ్ శ్రీ రామకృష్ణ' గ్రంధకర్త మహేంద్రనాధ గుప్త రికార్డ్ చేశారు. 

"రాసలీలా సమయంలో గోపికలందరూ సమాధిస్థితిలో అత్యంత దివ్య పారవశ్యస్థితిలో ఉన్నారు.వారికి దేహస్పృహ ఏ మాత్రమూ లేదు.కృష్ణుని దివ్యసన్నిధిలో అప్రయత్నంగా వారి కుండలిని సహస్రారచక్రానికి అధిరోహించగా అందరూ మాటలకందని పరమ పారవశ్య సమాధిస్థితిలో లీనమై ఉన్నారు.వారి ఆత్మలన్నీ శ్రీకృష్ణునిలో లయించాయి. దేహస్పృహను దాటిన పరమానంద స్థితిలో వారు ఆ రాత్రంతా మునిగి ఉన్నారు."

ఒక సందర్భంలో 'రాసలీల' గురించి మాట్లాడుతూ వివేకానంద స్వామి ఇలా అన్నారు.

"మనస్సులో కామం లేశమాత్రమైనా మిగిలి ఉన్నంతవరకూ ఏ మానవుడూ రాసలీల యొక్క పరమోత్క్రుష్టమైన స్థాయిని కనీసం ఊహించను కూడా ఊహించలేడు."

కనుక ఎనిమిదేళ్ళ లోపు వయస్సులో జరిగిన రాసలీలను కూడా ఈ జాతకం స్పష్టంగా సూచిస్తున్నది.ఇంకా సరిగ్గా చెప్పాలంటే ఈ సంఘటన 3104-3105 BC మధ్యలో జరిగి ఉండాలి.ఎందుకంటే,ఆ సమయంలో ఈ జాతకంలో కుజ/శుక్రదశ నడిచింది.అప్పటికి కృష్ణునకు ఆరు లేదా ఏడు సంవత్సరాల వయస్సు ఉంటుంది.ఆ వయస్సులో ఆయన ఎంత ముద్దుగా ఉండేవాడో ఊహిస్తే ఆ చిన్నికృష్ణుని సమక్షంలో గోపికల దివ్యపారవశ్య స్థితి ఏమిటో- రాసలీల అంటే ఏదేదో అనుకునే మన మట్టిబుర్రలకు లీలగా చూచాయగా అయినా అందుతుంది.

మన ఎదురుగా కనిపిస్తున్న మనుషులనే మనం సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోలేం. ఇక ఎప్పుడో వేలాది సంవత్సరాల క్రితం జరిగిపోయిన ఒక మహోన్నతమైన దివ్యసంఘటనను మన మురికి బట్టిన మనస్సులతో ఎలా అర్ధం చేసుకోగలం?భగవంతుని లీలను మన ఊహతో ఎలా కొలవగలం?అది జరిగే పని కాదు.అందుకే రాసలీల అంటే ఏమిటో ఇప్పటికీ ఎవరూ సక్రమంగా అర్ధం చేసుకోలేరు.మనుష్యుల నీచ మానసిక స్థితులను గమనిస్తే అలా అర్ధం చేసుకోలేకపోవడం సహజమే అనిపిస్తుంది.

హిమాలయాలలో వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న మానససరోవర తీరంలో ఉండే మనోహర వాతావరణం,మన ఊరిలోని బురదగుంటలో పొర్లే పందికి ఎలా అర్ధమౌతుంది? అసాధ్యం!!

ద్వితీయం నుంచి గురుదృష్టి శనికేతువుల మీద పడుతూ తన చతుర సంభాషణలతో ఎంతటి శత్రువునైనా లొంగదీసుకోగల ధార్మికతనూ చతురతనూ సూచిస్తున్నది.

అష్టమంమీద ఉన్న రాహు,గురు,శని,కేతు,రవి బుధుల దృష్టుల వల్ల ఒక మహోన్నతమైన,నిగూఢమైన,ఊహాతీతమైన రహస్యదైవశక్తి సూచింప బడుతున్నది.దాని పరిధి ఎల్లలు లేకుండా ఉన్నదనీ అది సర్వతోముఖంగా వ్యాపించి ఉన్నదనీ,దాని లోతులు కొలవడం మనకు అసాధ్యం అన్న విషయం రహస్యస్థానం అయిన అష్టమంమీద ఉన్న ఇన్ని గ్రహాల శక్తివంతములైన దృష్టుల వల్ల సూచనాప్రాయంగా మనకు తెలుస్తున్నది.

ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న అవతార లక్షణం.

అవతార పురుషుడు భూమిమీద జీవించి ఉన్న సమయంలో ఎవరికీ అంతుబట్టడు.తర్వాత కాలం గడిచేకొద్దీ మాత్రమే ఆయనను లోకం గుర్తించడం ఆరాధించడం మొదలుపెడుతుంది.లోకంలో ఇది సర్వసాధారణం. దైవం యొక్క అవతారాన్ని అందరూ గుర్తించలేరు.అతి కొద్దిమంది సన్నిహితులు మాత్రమే అలా చెయ్యగలరు.ఎందుకంటే,లోకం మొత్తం ఆయన్ను గుర్తిస్తే ఆయన ఎందుకోసం వచ్చాడో ఆ పని నెరవేరదు.ఇక జనుల క్షుద్రమైన కోరికల చిట్టాను తీర్చడమే ఆయనకు నిత్యకృత్యం అయిపోతుంది.

శ్రీ రామకృష్ణులు కూడా తన చివరి దశలో ఇలా అనేవారు.

'నన్ను ప్రజలు గుర్తించడం మొదలు పెట్టిన మరుక్షణం నేనిక్కడ ఉండను.ఈ శరీరాన్ని వదలివేస్తాను.'

అలాగే శ్రీకృష్ణుడు జీవించి ఉన్నసమయంలో కూడా ఆయన దేవుడని,అతి కొద్దిమందికి తప్ప, మిగతా ఎవ్వరికీ తెలియదు. 

అందరూ ఆయనొక తెలివైన మాయలమారి అనీ స్త్రీలోలుడనీ అత్యంత సమ్మోహనా శక్తి కలిగిన మంత్రగాడనీ మాత్రమే అనుకున్నారు గాని ఆయనలోని దైవాంశను గుర్తించిన వారు చాలా తక్కువ. అదికూడా ఆయన యొక్క యోగమాయా ప్రభావమే.ఇదంతా అష్టమం మీద ఉన్న ఈ గ్రహాల దృష్టుల వల్ల సూచింపబడుతున్నది.

నవమంలో ఉన్న ఉచ్ఛకుజుని మీద ఉన్న గురుని నవమదృష్టి వల్ల ఒక మహోన్నత ధార్మిక శక్తిస్వరూపం మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమౌతున్నది.

ఇప్పుడు మిగతా సంఘటనలు చూద్దాం.

'వర్షాణామ్ అధికం శతం' అన్న పదానికి 'నూరేళ్ళు దాటి' అనిన అర్ధాన్ని స్వీకరిస్తే,జనన సంవత్సరం 3111 గనుక దేహత్యాగం 3011-3010 ప్రాంతంలో కొంచం అటూ ఇటూగా జరిగి ఉండాలి.ఆ సమయంలో ఏ దశ జరిగిందో చూద్దాం.

3011-3010 BC ప్రాంతంలో ఈ జాతకునికి శుక్ర/శనిదశ జరిగింది.ఈ దశా ప్రభావాన్ని కాళిదాసు ఎలా వర్ణించాడో ఇంతకు ముందే చెప్పి ఉన్నాను.కనుక మళ్ళీ వివరించనవసరం లేదు.కాకపోతే శుక్రునికి షష్టాదిపత్యం రావడమూ శని షష్ఠంలో ఉండటమూ ఆ సమయంలో భయంకర దుర్దశనూ ముసలాన్నీ సూచిస్తున్నాయి.కనుక ఇది కూడా సరిగ్గా సరిపోయింది.

ఇప్పుడు మహాభారత యుద్ధం జరిగిన సమయం చూద్దాం.డా||రాఘవన్,డా||సంపత్ అయ్యంగార్ డా||నరహరి ఆచార్ గార్ల పరిశోధన ప్రకారం మహాభారత యుద్ధం ఖచ్చితంగా 22-11-3067 BC న మొదలైంది.

ఆ సమయానికి ఈ జాతకంలో శని/శనిదశ జరిగింది.శని ఖచ్చితంగా యుద్ధాన్ని సూచించే షష్ఠం లో ఉండటం కనిపిస్తున్నది.వీరి లెక్క ప్రకారం తేదీకూడా ఇచ్చారు గనుక దశ/అంతర్దశ/విదశ/సూక్ష్మదశ/ప్రాణదశ వరకూ పరిశీలించి చూద్దాం.

అద్భుతం!!!

22-11-3067 తేదీన ఖచ్చితంగా మహాభారత యుద్ధం మొదలయ్యే సమయానికి ఈ జాతకునికి శని/శని/కుజ/శని/రాహుదశ జరిగింది.అంటే శపితయోగం స్పష్టాతిస్పష్టంగా దర్శనమిస్తున్నది.

శని షష్ఠంలో ఉంటూ యుద్ధాన్ని సూచిస్తున్నాడు.కుజుడు సప్తమ ద్వాదశాధిపతిగా వినాశనానికి కారకుడు.రాహువు ద్వాదశం లోనే ఉన్నాడు.కుజుణ్ణి సూచిస్తున్నాడు.శని/కుజ/రాహువుల కలయిక ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నది !!!

ఇప్పుడు ఇంకొక సంఘటనను పరిశీలిద్దాం.

వీరి పరిశోధన ప్రకారం భీష్మనిర్యాణం 17-1-3066 BC రోజున జరిగింది. అంపశయ్య మీద ఉండి భీష్ముడే విష్ణుసహస్రనామాన్ని ధర్మరాజుకు చెప్పినట్లు మనకు తెలుసు.ఈ సంఘటన సరిపోతున్నదో లేదో చూద్దాం.

17-1-3066 న ఈ జాతకంలో శని/బుధ/బుధ/చంద్ర/కుజ దశ జరిగింది.శని నవమాధిపతిగా ఉచ్ఛస్థితిలో సహజ మోక్షకారకుడైన కేతువుతో కలసి ఉంటూ ఒక ధార్మిక మహాసంఘటనను సూచిస్తున్నాడు.బుధుడు పంచమాధిపతిగా సూర్యునితో కలసి బుధాదిత్య యోగంలో ఉంటూ ఒక మహోన్నత సాహిత్య అవతరణాన్ని సూచిస్తున్నాడు. చంద్రుడు లగ్నంలో ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు.కుజుడు నవమంలో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నాడు.కనుక ఆ సమయంలో విష్ణు సహస్రనామం ఉద్భవించడానికి సరిపోయే దశలు ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నాయి.

కృష్ణుని జీవితంలో మనకు తెలిసిన అన్ని పెద్ద సంఘటనలూ ఈ జాతకంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

కనుక ఇప్పటివరకూ విశ్లేషించిన జాతకాలన్నింటిలో ఈ జాతకానికి ప్రధమస్థానం ఇస్తున్నాను.నరహరి ఆచార్ గారి వర్గానికి రెండవస్థానం ఇచ్చాను.వర్తక్ గారి పరిశోధనకు మూడవస్థానం ఇచ్చాను.

కాకపోతే ఇందులో ఒక చిన్న చిక్కు ఉన్నది.

ఈ జాతకుడు పుట్టినది భాద్రపద బహుళ అష్టమి.శ్రావణ బహుళ అష్టమి కాదు.కనుక ఈ సంవత్సరంలో శ్రావణ బహుళ అష్టమి జాతకం ఏమంటున్నదో కూడా మనం పరిశీలించాలి.అప్పుడే ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు.ఆ జాతకాన్ని కూడా పరిశీలించిన తరువాత మాత్రమే మనం ఒక నిశ్చితాభిప్రాయానికి రాగలం.

ఆ పని వచ్చే పోస్ట్ లో చేద్దాం.

(ఇంకా ఉన్నది)
read more " శ్రీ కృష్ణుని జన్మకుండలి -8(డా||రాఘవన్ & డా||సంపత్ అయ్యంగార్ వర్గం) "