“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

28, ఫిబ్రవరి 2010, ఆదివారం

చంద్ర యాత్ర గురించి ప్రశ్న శాస్త్రం ఎం చెప్పింది?

ప్రార్ధన

శ్లో|| ఓమ్ ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ
గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమ: ||

ప్రశ్న విషయం

గత రెండు టపాల గురించిన విషయాన్ని నిర్థారణగా తేల్చి ఏదో ఒకటి చెపుదామని రోజు సాయంత్రం ముందుగా గాయత్రిమాతను ధ్యానించి, దేవతా స్వరూపాలైన నవగ్రహాలను స్మరించి ప్రశ్న విధానం ద్వారా పరిశీలించాను.

ఆమెరికా వారు అపోలో యాత్రద్వారా చంద్రుని మీద దిగినది నిజమేనా? అనేది ప్రశ్న.

సమయానికి ప్రశ్న కుండలి పైన చూడవచ్చు. జ్యోతిష అభిమానుల కోసం వివరమైన విశ్లేషణ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.

గ్రహ స్థితి

ప్రశ్న సమయానికి గ్రహ స్థితి ఇలా ఉంది.

Lagna=0.51 Kanya Uttara Phalguni-2
Soorya=15.52 Kumbha Satabhisha-3
Chandra=14.16 Simha Purva Phalguni-1
Kuja(vakri)=6.56 Kataka Pushyami-2
Budha=4.19 Kumbha Dhanishta-4
Guru=15.46 Kumbha Satabhisha-3
Sukra=27.21 Kumbha Purvabhadra-3
Sani(vakri)=8.53 Kanya Uttaraphalguni-4
Rahu=24.31 Dhanus Purvashadha-4
Ketu=24.31 Mithuna Punarvasu-2
Gulika=0.36 Tula Chitta-3


లగ్న భావం ఏమి చెబుతున్నది?

మొదటగా, చూడగనే కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించింది లగ్నం. అది కన్యాలగ్నం -51 లో లగ్న సంధిలో పడి ఉంది. కనుక జవాబు "లేదు" అని నెగటివ్ గానే వస్తున్నది.

లగ్నం ఉన్న ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రం లోనే, శని వక్ర స్తితిలో ఉన్నాడు, లగ్నం తో కలసి ఉన్నాడు. కనుక ఇది అబద్దం అని సూచన క్లియర్ గా ఉన్నది.

లగ్నాధిపతి బుధుడు, దూర ప్రయాణ ( నవమ స్థానం) అధిపతి శుక్రునితో కలసి, షష్ఠ స్థానం లో ఉన్నాడు. కనుక లగ్నం= అమెరికా, నవమ స్థానం=దూర ప్రయాణం, షష్ట స్థానం ( స్థిరమైన కుంభ రాశి)= ఖచ్చితంగా జరుగలేదు అని చెబుతున్నది.

కారక గ్రహం ఏమి చెబుతున్నది?


ఆత్మ కారకునిగా శుక్రుడు, నవమాధిపతిగా, ఆకాశ యాన కారకుడగు గురుని పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో నెలకోని ఉండి, గురువు తో కలసి ఉండి తద్వారా, ఆకాశ యాన సంబంధిత, సుదూర ప్రయాణ సంబంధ ప్రశ్న అని సూచిస్తున్నాడు.

అతిముఖ్య గ్రహయుతి ఏమి చెబుతున్నది?

లగ్న+శని రెండూ ఉత్తరా నక్షత్రంలో ఉన్నారు. నక్షత్రాధిపతి అయిన రవి, గురువుతో కలసి తిరిగి అదే షష్ట భావం లో ఉన్నాడు. రవి ఉన్న డిగ్రీలు-15.52 గురువు ఉన్న డిగ్రీలు- 15.46 అనగా ఖచ్చితమైన డిగ్రీ కంజంక్షన్ ఉన్నది. ఇదే ఒక అద్భుతమైన విచిత్రం. రవి రహస్యాలకు నెలవు అయిన ద్వాదశాధిపతి. గురువు చతుర్ధ(సొంత ఇల్లు), మరియు సప్తమ(విదేశం) భావాలకు అధిపతి. వీరిద్దరూ త్రిక భావములలో ఒకటైన షష్ట భావం లో ఒకే డిగ్రీ పైన ఉన్నారు. దీనర్థం ఏమిటో తెలుసా చదువరులూ. అమెరికనులు ఎక్కడికీ పోలేదు, సొంత ఇంట్లోనే ఉండి దూర ప్రయాణం చేసినట్లు లోకాన్ని నమ్మించారు. అని గ్రహ దేవతలు క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాయి.

రాహు కేతువులు ఏమి సూచిస్తున్నారు?

చతుర్ధం (సొంత ఇల్లు) లో ఉన్న రాహువు, నవమాధిపతి (దూర ప్రయాణం) అయిన శుక్రుని పూర్వాషాఢ నక్షత్రం లో కొలువై ఉండి,వీళ్ళు ఎక్కడికీ కదలకుండా అమెరికాలోనే కూచుని దూర ప్రయాణ నాటకం ఆడారు అని చెబుతున్నాడు.

ఆకాశ యాన కారకుడైన గురువు, రహస్య స్థానం అయిన ద్వాదశ అధిపతి రవితో కలసి, పంచమ దృష్టితో తన నక్షత్రమైన పునర్వసులో, కార్య క్రమాన్ని సూచించే దశమ స్థానం లో ఉన్న కేతువును చూస్తున్నాడు. అంటే, కార్యక్రమం అంతా ఒక రహస్య ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగింది అని సూచింప బడుతున్నది.

రాకెట్ విజ్ఞాన కారకుడు ఇంజనీరింగ్ కారకుడు కుజుడు ఏమి చెబుతున్నాడు?

ఇక కుజుని స్థితి చూద్దామా. తృతీయ (దగ్గరి ప్రయాణం) మరియు అష్టమ (అతి రహస్య ప్రణాలికలు) భావాదిపత్యం ఈయనకు వచ్చింది. స్థితిలో లాభ స్థానంలో వక్ర స్థితిలో(retrograde movement) లో ఉన్నాడు. అంటే అందరూ అనుకుంటున్నట్లు చంద్ర యాత్ర అనేది జరుగలేదు. అని స్పష్టం గా తెలుస్తున్నది.

రహస్యాలను పట్టిచ్చే గుళిక గ్రహం ఏమి చెబుతున్నది?

గుళిక గ్రహం 0.36 డిగ్రీలలో తులా రాశి సంధిలో పడి, కుజునిదైన చిత్తా నక్షత్రం లో నెలకొని ఉంది. కుజుడు అష్టమాధిపతిగా రహస్యాలను, తృతీయాధిపతిగా దగ్గరి ప్రయాణాలను చూపిస్తున్నాడు. గుళికుడు వాక్ స్థానం అయిన ద్వితీయంలో నెలకొని ఉన్నాడు. కనుక ఇది అబద్దమ్ అని గుళిక గ్రహం కూడా చూపిస్తున్నది.


ఉద్దేశాలను చూపించే చంద్రుడు ఏమి చెబుతున్నాడు?

మన: కారకుడైన చంద్రుడు రహస్య ద్వాదశ స్థానంలో ఉండి, మొత్తం వ్యవహారంలో రహస్యం ఉంది అని నిరూపిస్తున్నాడు.

విషయాన్ని రూఢిగా చెప్పే ఆరూఢ పదములు ఏమి చెబుతున్నాయి?

లగ్నారూఢం ఏకాదశ స్థానం అయిన కర్కాటకం లో పడి, ఈ ప్రశ్నను చంద్ర సంబంధమైన ప్రశ్నగా సూచిస్తున్నది. ఈ లగ్నారూఢం నుంచి, అతి రహస్యాలను సూచించే అష్టమ స్థానంలో నాలుగు గ్రహాలు కొలువై ఉండటమూ, ఆకాశ యాన కారకుడగు గురువూ, తిరిగి నవమాధిపతిగా అతి దూర ప్రయాణ కారకత్వం కూడా గురువుకే చెందటమూ, అతి రహస్యం బట్టబయలు అన్నట్లు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.

లగ్నారూడం నుంచి లగ్నం తృతీయం అయ్యి, ఈ ప్రశ్నలో జరిగింది దగ్గరి ప్రయాణమే అని ఘంటాపథంగా చెబుతున్నది. దూర ప్రయాణ సూచిక అయిన నవమారూడం లెక్కిద్దామా? నవమం అయిన వృషభ రాశికి అధిపతి యగు శుక్రుడు అక్కణ్ణించి దశమ స్థానంలో ఉన్నాడు. కనుక అక్కణ్ణీంచి దశమం అయిన వృశ్చిక రాశి నవమారూఢం అయింది. ఈ వృశ్చిక రాశి లగ్నాత్ తృతీయ స్థానం (దగ్గరి ప్రయాణం) అయ్యింది. అంటె అందరూ దూర ప్రయాణం అనుకుంటున్నది నిజమ్ కాదు అది దగ్గరి ప్రయాణం మాత్రమే అని ఖచ్చితంగా, రూఢిగా నవమారూఢం చెబుతున్నది. ఇక అనుమానం ఏముంది?

దశలు ఏమి చెబుతున్నాయి?

చివరిగా దశలు చూద్దామా?

వింశోత్తరీ దశ ఏమంటున్నది?

ఈ క్షణంలో వింశోత్తరి దశా విధానం ప్రకారం, శుక్ర/శుక్ర/రాహు/శని/గురు దశ జరుగుతున్నది.

శుక్రుడు= నవమాధిపతిగా దూర ప్రయణానికి సూచకుడు.
రాహువు= చతుర్ధంలో స్థితిని పోంది సొంత ఇంటిని (అమెరికాను) సూచిస్తున్నాడు. నెగటివ్ షేడ్ ఇస్తున్నాడు.
శని= షష్టాధిపతిగా నెగటివ్ షేడ్ ఇస్తున్నాడు.
గురువు= ఆకాశ యాన కారకుడు. చతుర్ధాతిపతిగా సొంత ఇంటిని (అమెరికాను) చూపిస్తున్నాడు.

యోగినీ దశ ఏమంటున్నది?

యోగినీ దశాపరంగా, ప్రస్తుతం శని/శని (ఉల్కా దశ) జరుగుతున్నది. ఆ శని లగ్నంలో, తనకు బద్ద శత్రువైన రవి నక్షత్రంలో, వక్రస్తితిలో కొలువైఉండి ఏం చెబుతున్నాడో ఇంతకు ముందే చెప్పాను.


కనుక దశా సూచన కూడా దూర ప్రయాణం జరుగలెదు, అంతా కలిసి అమెరికాలోనె కూర్చుని నాటకం ఆడారు అన్న పై విశ్లేషణనే సమర్ధిస్తున్నది.

ఈ క్షణం వరకూ, అమెరికా వారు మరీ ఇంత మోసానికి పాల్పడతారా అని నాకూ కొంత అపనమ్మకం ఉండింది. కాని ఈ ప్రశ్న చూచిన తర్వాత, అపోలో చంద్ర యాత్ర ఖచ్చితంగా జరుగలేదు,ఇదంతా బూటకం అని నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నాను.

రుజువులు, నా విశ్లేషణ అరటిపండు వలిచి పెట్టినట్లుగా పైన వివరించాను. జ్యోతిష్యజ్ఞానం ఉన్న పాఠకులు ఎవరైనా నా పై విశ్లేషణలో తప్పులు చూపగలిగితే చాలా సంతోషిస్తాను. మిగతా వారి ఎగతాళి కామెంట్లు యధాప్రకారం డిలీట్ చేస్తాను.

సత్యమేవ జయతే నానృతం.

నిన్న సమయాభావం వల్ల, పూర్తి విశ్లేషణ ఇవ్వలేక హడావుడిగా ఇంకొక పనిమీద బయలుదేరి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అందుకని విశ్లేషణను అర్థాంతరంగా ఆపాను. కనుక ఈ వ్యాసానికి పరిపూర్ణత రాలేదు. ఈ రోజు (1-3-2010) పై ప్రశ్న కుండలికి సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలు కూడా పొందు పరుస్తున్నాను.

ప్రశ్న చక్రములో కీలకమైన అంశములు

౧.లగ్నం సున్నా డిగ్రీలలో ఉండటము. ఇది నెగటివ్ ఆన్సర్ ను ఇస్తుంది.
౨.లగ్న నక్షత్రాధిపతి అయిన రవి ఆరింట గురువుతో డిగ్రీ కంజంక్షన్ లో ఉండటము. దీనికి వివరణ అవసరం.
౩.నీచ (వక్రి) అయిన కుజుడు లాభ స్తితిలో ఉండటము. దీనికి కూడా వివరణ అవసరం.
౪.లగ్నారూఢం నుంచి లగ్నం తృతీయం అవటము. ఇది
దగ్గరి ప్రయాణంకు సూచిక.
౫. లగ్నం నుంచి నవమారూఢం తృతీయం అవటము. ఇది కూడా దగ్గరి ప్రయాణంకు సూచిక.

కేంద్ర స్థానములలోని గ్రహముల స్థితి

ఏ ప్రశ్న కుండలికైనా కేంద్రములలో శుభ గ్రహములు ఉంటే అది సానుకూల జవాబును సూచిస్తుంది. అనుకున్న పని జరుగుతుంది లేదా జరిగింది అని తెలుస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రశ్న కుండలిలో లగ్నం శనితోకలిసి ఉంది. చతుర్ధ కేంద్రం రాహువుతో కలిసి ఉంది. దశమ కేంద్రం కేతువుతో కలిసి ఉంది. ఒక్క సప్తమ కేంద్రం మాత్రమే ఖాళీగా ఉంది. నాలుగు కేంద్రాలలో మూడు పాప గ్రహాక్రాంతములై ఉన్నాయి. కనుక ఈ ప్రశ్నకు జవాబు "కాదు" "లేదు" అనే నకారాత్మక ధోరణిలో సూచింపబడుతున్నది.

పంచమ, నవమ కోణములు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి. కనుక పైన ఇచ్చిన జవాబే తిరిగి పునరావృతం అవుతున్నది.

సంపూర్ణ శుభగ్రహములు అయిన గురు,శుక్రులు త్రిక స్థానమైన షష్టమ రాశిలొ నెలకొని బలహీనులుగా ఉన్నారు. పాప గ్రహములు బలవంతములై, శుభ గ్రహములు బలహీనములైన స్థితి ఈ ప్రశ్న కుండలిలో ఉన్నది. కనుక ఇది నీచమైన కార్యక్రమానికి సూచిక మాత్రమే కాని, తలఎత్తుకోని ధైర్యంగా చేసిన పని ఎంతమాత్రం కాదు.

రాహు,కేతువులు చెప్పిన మరికొన్ని నిజాలు

రాహువు రహస్య వ్యవహారి. పాతాళం అయిన చతుర్ధంలో ఆయన కొలువై ఉండటమ్ ద్వారా, లోతైన రహస్యం చతుర్థ సూచిక, సొంత ఇల్లు, అయిన అమెరికా లోనే రహస్యం దాగుంది అని చూపుతున్నాడు.

కేతువు ప్రబల దశమ కేంద్రంలో స్థితి కలిగి ఉన్నాడు. దశమ కేంద్రం సమాజంలో, ప్రపంచంలో పేరు ప్రఖ్యాతులకు, ఉన్నతమైన దర్జాకు సూచిక. కేతువు కుట్రలకు,కుతంత్రాలకు,రహస్యాలకు కారకుడు. కనుక అమెరికా దేశానికి ఒచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతుల వెనుక
ఉన్నది మోసపూరిత కుట్ర మాత్రమే అని తేలుతున్నది.

వక్రించిన కుజుడు చెప్పిన నిజం

కుజుడు, దగ్గరి ప్రయాణాలకు, రహస్య ప్రమాదకర వ్యవహారాలకు, ఈ ప్రశ్న వరకూ సూచకుడు. సహజ కారకత్వ పరంగా రాకెట్ విజ్ఞానానికి, ఇంజనీరింగ్ కు సూచకుడు. ఇతడు వక్ర స్థితిలో ఉండి లాభ స్థానం లో ఉన్నాడు. అనగా -- ఖ్యాతి అనే లాభం ఎలా కలిగింది అన్న దాన్ని విప్పి చెబుతూ వారు రాకెట్ ప్రయోగాలు చెస్తె చెసి ఉండవచ్చు, కాని ప్రస్తుతం మాత్రం దగ్గరి ప్రయాణమే వీరు చెశింది. వీరికి వచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతులు, వక్ర మార్గంలో వచ్చినవె మరియు నీచమైనవి అని చెబుతున్నాడు.

ప్రశ్న జ్ఞానం లో కీలకమైన రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ఏమి చెబుతున్నాయి?

ప్రశ్నకుండలిలో రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

లగ్నాధిపతి= బుధుడు
లగ్న నక్షత్రాధిపతి=సూర్యుడు
చంద్ర లగ్నాధిపతి= సూర్యుడు
చంద్ర నక్షత్రాధిపతి=పూర్వఫల్గుణి=శుక్రుడు
వారాధిపతి=ఆదివారం=సూర్యుడు
హోరాధిపతి=గురువు

విచిత్రాతి విచిత్రం!!! రూలింగ్ ప్లానెట్స్ గా గ్రహాలు వచ్చాయో చూచారా? రవి,బుధుడు,శుక్రుడు,గురువు అనే నాలుగు గ్రహాలు రూలింగ్ ప్లానేట్స్ అయ్యాయి. ఖచ్చితంగా ఇవే నాలుగు గ్రహాలు ఆరవ ఇంటిలో గుమికూడి ఉండటం కళ్ళఎదుట కనిపిస్తున్న నిజం. ఇదే ప్రశ్నజ్ఞానం లోని అధ్భుత రహస్యాలలో ఒకటి. ఇవన్నీ అక్కల్ట్ పాయింటర్స్. వీటిని డీకోడ్ చెయ్యగలగితే రహస్యం వీడిపోతుంది. కనుక ఈ నాలుగు గ్రహాల కూటమి చాలా ముఖ్యమైన రహస్యాన్ని పట్టిస్తున్నది. అదేమిటో ముందుముందు చూద్ధాం.

ఈ కూటమిలో రవి గురువు ఒకే డిగ్రీమీద ఉండి ఉన్నారు కదా. దీనర్థం పైన వివరించాను. మళ్ళీ చెప్తాను. రవి ద్వాదశాధిపతి, రహస్య కార్యకలాపాలకు సూచకుడు. ఇంకా, సహజ కారకత్వ పరంగా అధికారులకు, రాజులకు సూచకుడు. అనగా నాసా అధికారులకు, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కు సూచకుడు. గురువు ప్రభుత్వం లొని ఉన్నత అధికారులకు, మత నాయకులకు సూచకుడు. వీరిద్దరూ ఒకే డిగ్రీపైన ఉన్న రహస్యం ఏమిటొ చెప్పనా? వారిద్దరూ రాహువు నక్షత్రమైన శతభిషా నక్షత్రం మీద ఉన్నారు. రాహువు రహస్య కుట్రలకు కారకుడు. ఆయన రహస్యంగా వేషం మార్చి దేవతల పంక్తిలో చేరి అమృతాన్ని తాగిన వాడు. అంటే తాను అనుకున్నది సాధించటానికి నీతినియమాలను తుంగలో తొక్కగలడు.

ఈ బాక్ డ్రాప్ లో ఈ గ్రహ కాంబినేషన్ యొక్క అర్థం వివరిస్తాను. అమెరికా ప్రెసిడెంట్+నాసా ఉన్నత అధికారులు కలిసి ఈ డ్రామా ఆడి అమెరికాలో ఏదొ ఎడారిలొ, మంచి నిపుణుడైన సిన్మా డైరెక్టర్ తో సినిమా తీయించి, లోకాన్ని మాయ చెసి, చంద్రుని మీద మొదటిసారి కాలు మోపిన గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు అప్పనంగా సొంతం చెసుకున్నారు. కాని ఈ విజయానికి వారికి ఎంత మాత్రం అర్హత లేదు.

ఇంతె కాదు గురువు యొక్క స్థితివల్ల, ఇందులో మతగురువుల హస్తం (అనగా వాటికన్) కూడా ఉన్నది అన్న దిగ్భ్రాంతిగొలిపే నిజం కూడా వెల్లడి అవుతున్నది. అదెలా సాధ్యం అని అనుమానిస్తున్నారా? ఇటువంటి పెద్ద గ్లోబల్ మోసం చెయ్యటానికి అమెరికా తన గురువైన వాటికన్ పోప్ గారి ఆశీస్సులు తప్పక తీసుకుంటుంది. అమెరికన్ ఫారిన్ పాలసీలో, గ్లోబల్ ప్రోగ్రాములలో, వాటికన్ గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తుందన్నది లోకానికి చూచాయగా మాత్రమే తెలిసిన నగ్న సత్యం.

గూఢుపుఠాణిలో తోడుదొంగలున్నారా?

తోడుదొంగలు ఉన్నారు అని పై నాలుగు గ్రహాల కూటమి ఖచ్చితంగా చెబుతున్నది. ఈ రహస్యం అగ్రరాజ్యాలలో చాలా వాటికి తెలుసు అన్న దిగ్భ్రాంతి గొలిపే నిజం ఇక్కడ వెల్లడి అవుతున్నది. ఆ యా దేశాలు ఏవో కూడా చెప్పమంటారా? వినండి.

నాలుగు గ్రహాల కూటమిలో ఉన్నవి--రవి,బుధ,గురు,శుక్ర గ్రహాలు కదా. ఇక చూడండి.

రవి= రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని నడిపిన బ్రిటన్. ఈ దేశపు కుండలిలో లగ్నంలో ఉచ్చ స్థానాధిపతి రవి అవడం జగమెరిగిన సత్యం.

బుధుడు=లగ్నాదిపతిగా సూచింపబడుతున్న అమెరికా. ఈ దేశపు కుండలిలో లగ్నాధిపతి కూడా బుధుడే కావడం గమనార్హం.

గురువు=వారి మత నాయకుల అధిపతియైన పోప్ గారి వాటికన్ ఉన్నటువంటి ఇటలీ.

శుక్రుడు= విలాసాలకు, ఫేషన్లకు ఆలవాలమైన ప్రాన్స్.

కనుక ఈ రహస్య కుట్రలో భాగస్వాములు ఇటలీ, ప్రాన్స్, అమెరికా మరియు బ్రిటన్ అని తెలుస్తున్నది. అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా. రష్యాకు కూడా ఈ విషయం తెలుసు అన్న నిజాన్ని ఎలా జీర్ణించుకోవాలి? ఇదెలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా? అయితె చదవండి.

లగ్నం అమెరికా అయితే, దాని శత్రువు అయిన ఆరవ ఇల్లు రష్యా. ఆ అధిపతి అయిన శని లగ్నంలో చాలా దగ్గరిగా ఉన్నాడు. లగ్నాధిపతి అయిన బుధుడు ఆరవ ఇంటిలో ఉన్నాడు. దీన్ని జ్యొతిష పరిభాశలో పరివర్తన (Exchange of houses) అంటారు. అనగా నా రహస్యం నువ్వు కాపాడు, నీ రహస్యం నెను కాపాడుతాను. లేదా నాకు నువ్వు సాయం చెయ్యి, నీ రహస్యం నెను బయట పెట్టకుండా ఉంటాను అనే పరస్పర ఒప్పందం సూచితం అవుతున్నది.

అంటే, రష్యా కూడా ఈ రహస్య ప్లానులో భాగస్వామి కాకపోయినా, నోరుమూసుకోని కూర్చునే స్థితికి కుదించబడిన ఒక అల్ప జీవి అని ఈ కాంబినేషన్ తెలియ జేస్తొంది. కాని అతి సమర్ధవంతమైన సంస్థ అయిన రష్యా KGB కి ఈ రహస్యం తెలుసు అని మనకు తెలిసిపోతున్నది. అమెరికా ఏమి ఆశ చూపిందో,ఏం సాయం చెసిందో, తెలిసినా రష్యా నోరు మూసుకుని కూచున్నది. కనుక ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో అగ్ర రాజ్యాల రహస్య కుట్ర ఉన్నది. అంతా కలిసి ప్రజలను వెర్రివెధవల్ని చెసారు అన్నది నిర్వివాదాంశం. ఇందులో వాటికన్ హస్తం ఉండటం మరీ దారుణం!!!

చరిత్రతో వచ్చిన చిక్కె ఇది. అసలు ఏమి జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు. అధికారులు ప్రపంచానికి చెప్పినదే చరిత్ర. అక్బర్ చాలా మంచి వాడు అని చెబితే మనం నమ్ముతాము. ఔరంగజేబు నీచుడు అని చెబితే మనం నమ్ముతాము. కాని అక్బర్ లొ ఉన్న క్రౌర్యం, ఔరంగజేబులో ఉన్న మానవతా కోణాలు మనం నమ్మం. అలాగే గాంధీ చాలా మహాత్ముడు, గాడ్సే దుర్మార్గుడు అంటె లోకం మొత్తమ్ నమ్ముతుంది. కాని నిజానిజాలు అందుకు పూర్తిగా భిన్నం అని మొత్తుకొని చెప్పినా ఎవరూ నమ్మరు.

ఎవరు నమ్మినా నమ్మక పోయినా చరిత్ర నడచిపోతూనే ఉంటుంది. సామాన్యుడు రాజుల, అధికారుల కుట్రలకు బలవుతూనే ఉంటాడు. తప్పుడు చరిత్రను నమ్ముతూ బట్టీ పడుతూనే ఉంటాడు.ఏమి మాయా ప్రపంచం ఇది!!!!

ఇప్పుడు ఈ వ్యాసానికి పరిపూర్ణత వచ్చింది అనిపిస్తున్నది. కనుక ఇంతటితో ఈ వ్యాసం ముగిస్తున్నాను.

read more " చంద్ర యాత్ర గురించి ప్రశ్న శాస్త్రం ఎం చెప్పింది? "

26, ఫిబ్రవరి 2010, శుక్రవారం

చంద్ర యాత్ర - ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ జాతకం ఏం చెప్తోంది?


శంకర్-గిరి (
శంకరగిరి కాదు)అనే అజ్ఞాత నా పాత పోస్ట్ కు స్పందిస్తూ, నీల్ ఆరమ్ స్ట్రాంగ్ జాతకం ఒక్కటే కాదు, ఎడ్విన్ (బజ్) ఆల్డ్రిన్ జాతకం కూడా చూచి తరువాత, వారు చంద్రుని మీద దిగారా లేదా అనే విషయంలో ఒక నిర్ణయానికి రమ్మని చెప్పారు. అది తార్కికమే కనుక, నాక్కూడా నిజమే అనిపించింది. ఎందుకంటే 20-7-1969 న చంద్రునిమీద దిగిన ట్లుగా నాసా చెబుతున్న ఇద్దరిలో ఇతను కూడా ఒకడు. కనుక ఇతని జాతకంలో కూడా నిజానిజాలకు సంబంధించి ఏదైనా విశేషాలు కనిపించాలి. తార్కికంగా ఇది సరిగానే ఉంది.

కనుక ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ జాతకం పరిశీలించాను. ఇతను 20-1-1930 న న్యూ జేర్సీలోని మోంట్ క్లెయిర్ లో మధ్యాన్నం 2-17
కి పుట్టాడుట. సవరించగా సరియైన జన్మ సమయం 2-19 నిమిషాలని వచ్చింది. అతని జాతకం పైన ఇచ్చాను. మనం చూడవలసింది ఈ ఒక్క సంఘటనే కనుక పని చాలా సులభం.

ఇతని లగ్నం మిథునం అయింది. నక్షత్రం=చిత్త రెండో పాదం. సంఘటన జరిగిన రోజు ఇతని జాతకంలో శని/శని/శని/రవి/శని దశ జరిగింది. శని నవమాదిపతిగా సప్తమంలో ఉండి సుదూర ప్రయాణాన్ని సూచిస్తున్నాడు. ఆయన
దశమ దృష్టి చతుర్ధంలో ఉన్న చంద్రుని మీద ఉంది. తృతీయ దృష్టి నవమం అయిన కుంభ రాశి మీద ఉంది. కనుక దూరంగా ఉన్న చంద్రుని మీదకు ప్రయాణం సూచింప బడింది. కాని శనికి ఉన్న అష్టమాదిపత్యం ఏం చెబుతున్నదంటే- విషయంలో ఏదో రహస్యం దాగి ఉంది అని చూపిస్తున్నది. ఎందుకనగా అష్టమ స్థానం రహస్యాలకు నెలవు కనుక.

ఈ జాతకంలో ఇంకొక్క ముఖ్యమైన కాంబినేషన్- త్రుతీయాధిపతిగా దగ్గర ప్రయాణాన్ని సూచించే రవి, రహస్య
విషయాలకు నెలవైన అష్టమంలో, రహస్య విషయాలకు ఇంకొక ఆవాసమైన ద్వాదశాధిపతి యగు శుక్రునితో కలిసి, బుద్ధి కారకుడైన లగ్నాధిపతి యైన బుధుడు వక్ర స్తితిలో ఉండగా కొలువై ఉన్నాడు. రవి అధికారులకు రాజులకు కారకుడు. అంటే ఈ జాతకం వరకూ నాసా అధికారులకూ,అమెరికా అధ్యక్షునికీ సూచకుడు. ఈ కాంబినేషన్ వల్ల ఏమి తెలుస్తున్నది? ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన పని లేదు. అధికారుల ఒత్తిడితో, దగ్గర ప్రయాణాన్ని దూర ప్రయాణం గా చిత్రీకరించి, రహస్య కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

ఇక వృత్తి ని చూపించే దశమ స్థాన అధిపతి అయిన గురువు స్తితి చూద్దామా? ఆయన వక్ర స్తితిలో ఉండి, రహస్య కార్య
క్రమాలకు నెలవైన ద్వాదశ రాశిలో కొలువై ఉన్నాడు. కనుక వృత్తి పరంగా ఏదో కీలక రహస్యం మొత్తం వ్యవహారం లో దాగుంది అని కాంబినేషన్ వల్ల తెలుస్తోంది. ఇటువంటి విషయాల్లో ఖచ్చితమైన రుజువులు ఇవ్వగల గుళిక కూడా ద్వాదశంలో గురువుతో కలసి ఒకే నక్షత్రమైన రోహిణిలో ఉండటం చూచిన తర్వాత ఇక అనుమానానికి ఆస్కారమే కనిపించదు. రోహిణి అనే నక్షత్రానికి విమ్సోత్తరీ దశా పరంగా చంద్రుడే అధిపతి. కనుక చంద్రునికి+వృత్తికి సంబంధించి ఒక నెగటివ్ రహస్యం ఈ మొత్తం వ్యవహారం లో ఉంది అని గుళిక+వక్రి గురువుల కాంబినేషన్ తో సూచింప బడటం లేదూ?

అప్పుడే ఒక నిర్ణయనికి రావడం ఎందుకు? వృత్తిని సూచించే దశమాంశ చక్రం పరిశీలించగా- లగ్నం చంద్రునిదైన
కర్కాటక రాశి అయింది. కనుక ఈయన వృత్తికి చంద్ర సంబంధం ఉంది అని తెలుస్తొంది. కాని వృత్తి స్థానం అయిన దశమ స్తానం లో శని నీచ స్తితిలో కొలువై ఉన్నాడు.

నీల్
ఆరం స్ట్రాంగ్ జాతకంలో కూడా ఇలాగే దశమాంశ చక్రంలో శని నీచలో కొలువై ఉండి, వృత్తి పరముగా మొత్తం వ్యవహారం లో వీరిద్దరూ కలసి పనిచెయ వలసిన కర్మ బంధాన్ని ఇద్దరి జాతకాలలో చూపిస్తున్నాడు. కాంబినేషన్ వీరిద్దరి జాతకాలలో మొత్తం వ్యవహారాన్ని పట్టించే Karmic Signature అని చెప్పవచ్చు.

ఆల్డ్రిన్ జాతకంలో దశమాంశలో శనికి
నీచభంగం జరుగలేదు. ఎందుకనగా తద్రాశి నాధుడైన కుజుడు గాని తదుచ్చ నాధుడైన రవి గాని లగ్నం నుంచి గాని , చంద్రాత్ గాని కేంద్ర స్థానములలో లేరు. వృత్తిచక్రమైన దశమాంశలొ శని పార్ట్నర్ లను, రహస్య కార్యకలాపాలను చూపించే సప్తమ,అష్టమ రాసులకు అధిపతిగా నీచ స్తితిలో ఉంటే-- జ్యోతిష్య విద్యలో కొద్దిపాటి ప్రవేశం ఉన్నవారికి కూడా తెలుస్తుంది దీని అర్థం ఏమిటి అని. ఒక్క గ్రహ స్తితి చాలు ఈయన వృత్తి పరంగా పార్ట్ నర్లతో కలసి రహస్య కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకున్నాడు, ఇందులో మతలబు ఉంది అని చూపటానికి.

తరువాత దశమాంశ చక్రములో ఇతర గ్రహముల స్తితి చూద్దామా? వింశాంశ దశల్లో ఈ ఘటన జరిగిన సమయానికి
శని/శని/శని/రవి/శని దశ జరిగింది అని చెప్పాను కదా.వీరిలో శని కాక మిగిలిన గ్రహం రవి. ఆ రవి, అధికారులను సూచిస్తూ, దశమాంశ లో లగ్నాత్ పంచమం (బుద్ధి స్తానం) లో నీచకు దగ్గరగా ఉండటం చూడవచ్చు. దీని అర్థం నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కరలేదు. ఈ పాటికి చదువరులకు అర్థం అవుతుంది అని ఆశిస్తాను. ఈ శని రవులిద్దరూ షష్ట-అష్టక స్తితిలో ఉండటం బట్టి ఇది ఏమాత్రం మంచి కార్యక్రమం జరిగే సమయం కాదు అని తేలుతోంది. పైగా వీరిద్దరూ పరస్పర మిత్ర గ్రహాలు కారు, బద్ద శత్రువులు. కనుక వీరి దశా సమయంలో అటువంటి విజయం సాధించే అవకాశాలు దాదాపు మృగ్యం అని చెప్పవచ్చు.

అతి ముఖ్యమైన నవాంశ చక్రం ఏమి చెబుతున్నదో చూద్దాము. రాశి చక్రంలో లగ్నాధిపతి యగు బుధుడు(బుద్ధి కారకుడు), నవాంశ లగ్నమగు వృశ్చిక రాశి నుంచి పంచమం(బుద్ధి స్తానం) అగు మీనం లో నీచ స్తితిలో ఉండి, అధికార కారకుడగు రవితో కలసి ఉండటం చూడవచ్చు.

దీనర్థం ఏమిటో ఈపాటికి పై విశ్లేషణ అంతా చదివిన చదువరులే నాకు చెప్పగలరు. అయినా నేనే చెప్తాను.బుద్ధి
కారకుడు, బుద్ది స్థానంలో,వక్రించి ఉండి, అదీ అధికార గ్రహం అయిన రవితో కలిసి ఉండటంతో---- వక్ర బుద్ధితో, అధికారుల వత్తిడితోలేదా వారి కుమ్మక్కుతో, కాకమ్మ కథ అల్లినట్లు, చక్కగా అద్దంలో చూచినట్లు కనిపిస్తోంది.

ఇప్పటికీ నమ్మలేక పోతున్నాము కదా!! పోనీ బెనెఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద ఇంకా చూద్దామని పరిశీలించగా--లగ్నారూడం తృతీయం అయిన సింహం అయింది. ఇది దగ్గర ప్రయాణానికి సూచిక. వృత్తిని సూచించే దశామారూడం కర్కాటక రాశిలో పడి, వృత్తి పరంగా దగ్గర ప్రయాణాలనే సూచిస్తున్నది కాని దూర ప్రయాణాలను కాదు. (పై జాతకంలో A-10 అనేది కర్కాటక రాశిలో ఉన్నట్లు తీసుకోవాలి. పొరపాటున సింహ రాశిలో పడింది.)

ఇంకా లాంగ్ రోప్ ఇచ్చి చూద్దామని ఇంకో కాంబినేషన్ పరిశీలించిగా --లగ్నారూడం నుంచి అష్టమ స్థానాధిపతి (రహస్యం) అయిన గురువు వక్ర స్తితిలో వృత్తిని సూచించే దశమ స్తానంలో ఉండటమూ, ఆయనకు తోడుగా గుళిక ఉండటమూ కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న నగ్న సత్యం. కనుక వృత్తి పరంగా, ప్రపంచానికి ఇచ్చిన కమ్యూనికేషన్ పరంగా, నిజం కాని రహస్యం ఖచ్చితం గా దాగి ఉంది అని ఘంటాపథం గా రుజువు అవుతున్నది.

ఇంకా చాలా రకాలుగా పరిశీలించవచ్చు. కాని ఇంక అవసరం లెదు అని అనిపిస్తున్నది.

ఆ రోజు చంద్రునిపైన దిగినట్లు గా నాసా ప్రచారం చేసిన వారు ఇద్దరు. ఒకరు నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ మరియు రెండవ వారు ఎడ్విన్ (బజ్) ఆల్డ్రిన్. ఆ ఇద్దరి జాతకాల్లో ఆశ్చర్య కరమైన ఒకే రకమైన కాంబినేషన్ లు కనిపించాయి. అవేమిటొ పైన వివరించాను. ఇద్దరూ కలసి ఒకే పని చేసినప్పుడు అలా కనిపించటం లో ఆశ్చర్యం లేదు. కాని ఫలితం ఇలా సూచితం కావటమే ఆశ్చర్య కరం. ఎన్ని రకాలుగా పరిశీలించినా చివరికి అన్నీ ఒక వైపే వేలు చూపుతూ ఉన్నాయి. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా తద్వ్యతిరేక యోగాలు లేవు. ఇప్పుడేమనుకోవాలి?

కాబట్టి చివరికి ఏమి తేలింది? అది నేనెందుకు చెప్పాలి? ఈపాటికి చదువరులకు అర్థం అయ్యే ఉంటుంది కదా. ఇంతా చేసి ఇదంతా నా ఊహాగానం మాత్రమె అని కొట్టి పారేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారని నాకు తెలుసు. అయినా సరే నాకు కనిపించిన దాన్ని నేను వ్రాశాను. ఇంతకూ ముందే వ్రాశినట్లు నిజానిజాలు నాసా వారికి, ఆ దేవునికే ఎరుక.

ఇప్పుడు ఒక మనిషిగా, నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం చెప్తాను.

వాళ్ళు చంద్రుని మీద దిగినా దిగక పోయినా- ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా లాంటి పేద దేశాలలో ఆకలితో
చచ్చిపోతున్న వారికీ , చదువుకునే స్తోమత లేక బాల్యాన్ని చాకిరీ లో మగ్గిస్తున్న వారికీ, కట్నాలు ఇచ్చుకోలేక 50 ఏళ్ళొచ్చినా ఇంకా పెళ్ళికాక కన్యలుగానే ఉన్నవారికీ, మందులు కొనుక్కునే స్తోమత లేక రోగాలకు బలైపోతున్న వారికీ, తిండికోసం వ్యభిచారగృహాల్లో మగ్గుతున్నవారికీ....ఇలా అనేకానేక సమస్యలలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి ఒరిగిందేమీ లేదు.

సైన్యం కోసం, ఆయుధ పోటీకోసం లక్షల కోట్ల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టటం, ఉగాండాలో,ఇథియోపియాలో ఆకలితో జనం
చచ్చిపోతున్నా, లక్షలాది టన్నుల గోధుమలు సముద్రానికి ఆహారం చెయ్యటం, ఎంత ఖర్చు చేసారో ఊహకందక పోయినా, చంద్రునిమీద కనీసం నీరు అనేది ఉందా లేదా అనే విషయం ఈనాటికీ చెప్పలెక పోవటం వంటివి మాత్రమే మనం సాధించిన విజయాలేమో? చివరికి సాధించింది ఏమిటి, మనం అడుగు పెట్టి చంద్రుని మీద వాతావరణాన్ని కలుషితం చెయ్యడం తప్ప. ఇవీ నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు. వీటికీ జ్యోతిష్య విద్యకూ సంబంధం లేదు.

తరువాత,ఇక ప్రస్తుత విషయానికి వస్తే, ఇదంతా నేను భారతీయ జ్యోతిష్య విద్య ఆధారంగా వ్రాశాను. పాశ్చాత్యులు
కూడా దీనిపైన వ్రాశారు. ఈ విషయంలో పాశ్చాత్య జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం కూడా చూడాలనుకునే వారు ఈ క్రింది లింకు చూడవచ్చు. కాకుంటే వెస్ట్రన్ అస్ట్రాలజీ లో ప్రవేశం లేని వారికి ఆ విశ్లేషణ గందరగోళంగా ఉంటుంది. అస్సలు కొరుకుడు పడదు. కారణం- ఇతర గ్రహాలతో బాటు, డార్క్ మూన్(లిలిత్) మొదలైన గణిత బిందువులను కూడా వారు లెక్కలోకి తీసుకున్నారు. జ్యోతిష్య విద్యలో ప్రవేశం లేనివారికి నేను పైన వ్రాసిన విశ్లేషణ అర్థం కాదు. కాని ఓపెన్ మైండ్ ఉండి, జ్యోతిష్య జ్ఞానం కలవారికి నా ఈ వ్యాసం విందు భోజనమే అవుతుంది. ఇంకా ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ క్రింది లింకు చూడవచ్చు.

http://www.zimbio.com/NASA/articles/Hgt3af2Ex4G/fake+moon+landing+astrologer+skeptics+సి
read more " చంద్ర యాత్ర - ఎడ్విన్ ఆల్డ్రిన్ జాతకం ఏం చెప్తోంది? "

23, ఫిబ్రవరి 2010, మంగళవారం

నీల్ అర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద అడుగు పెట్ట లేదా?


"విధిని చేతుల్లోకి తీసుకోగలమా" అని నేను వ్రాసిన పోస్ట్ కి ఒక అజ్ఞాత స్పందిస్తూ-- నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద దిగినప్పుడు అతని జాతకంలో చంద్రుని సంబంధం ఏమి ఉండవచ్చు --అంటూ అడిగారు. అదీ ఎందుకు అడిగారో నాకు తెలియదు, బహుశా జ్యోతిష్యం అంటే మనుషులలో సహజం గా ఉండే ఎగతాళి తో కావచ్చు కాని, నేను జవాబిస్తూ తప్పకుండా సమయంలో చంద్ర దశ ఆయన జాతకంలో జరుగుతుండ వచ్చు లేదా చంద్రునికి సంబంధించిన దశ కావచ్చు, దూర/విదేశీ ప్రయాణం సంబంధం ఉండవచ్చు అని చెప్పాను.తరువాత నేను యాదాలాపంగా నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ జాతకం చూచాను. దానితో అనేక కొత్త విషయాలు తెలీడమే కాక, అనేక అనుమానాలు కూడా తలెత్తాయి. అసలు అమెరికా వారు చంద్రుని మీద అడుగు పెట్టింది నిజమా లేక బూటకమా అని సందేహాలు కలిగాయి.

కాని
ఒక్క విషయం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించింది. వీరు చంద్రుని మీద దిగినట్లు గా చెబుతున్న 20-7-1969 నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ జాతకంలో నిజం గానే చంద్ర దశ జరుగుతున్నది. నేను యాదాలాపంగా ఊహించింది నిజం అయింది. ఆయన జాతకం పక్కన ఇచ్చాను.నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ 5-8-1930 12.10 కి ఒహియో రాష్ట్రం లోని సెయింట్ మేరీస్ లో పుట్టాడని నెట్ లో దొరికింది. కాని అదీ సరైన సమయం కాదు. కుంద స్ఫుట విధానం తో సరి చేయగా సరియైన సమయం 12.09 అని తేలింది. దానిని బట్టి ఆయన లగ్నం వృషభం 27.48 మరియు నక్షత్రం= మూలా ఒకటో పాదం అని తేలింది.జాతకాన్ని పూర్తిగా చూడలేదు. కాని వీరు చంద్రుని మీద దిగిన ఒక్క సంఘటన మాత్రమె చూచాను. రోజున ఆయన జాతకంలో చంద్ర/కేతు/రాహు/కుజ/చంద్ర దశ (దశ/అంతర్దశ/విదశ/సూక్ష్మ దశ /ప్రాణ దశ) జరిగింది. ఇక విశ్లేషణ చూద్దాం.

>>
చంద్రుడు తృతీయాధిపతిగా ప్రపంచం తో కమ్యూనికేషన్ ను చూపుతున్నాడు. అలాగే దగ్గర ప్రయాణాన్ని సూచిస్తున్నాడు.అమెరికా నుంచి చంద్రుని మీదకు పోవటం దగ్గర ప్రయాణం కాదు. కనుక ప్రపంచానికి అబద్దపు కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చినట్లు సూచిస్తున్నది.

>>
కాని చంద్రుడు నవమాధిపతి అయిన శని తో కలసి ఉండటం తో దూరపు ప్రయాణం, విదేశీ ప్రయాణం సూచితం అయింది. కాని అదే శని వక్రించి ఉండటం తో అదీ నిజం కాదు అని తేలుతోంది. అదీగాక శని చంద్రులు అష్టమంలో ఉండటంతో అది వక్ర బుధ్ధీతొ ఆడిన నాటకం కావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది.

>>
శని తృతీయ దృష్టి దశమం మీద ఉంది. కనుక వృత్తి పరమైన, అబద్ద పూరిత కమ్యూనికేషన్ ప్రపంచానికి ఇవ్వడానికి ఇది సూచన గా ఉంది. అంతర్దశ, విదశా నాదులుగా ఉన్న కేతు/రాహులు ఆరు/పన్నెండు ఇళ్ళలో ఉండి రహస్య కార్యక్రమాలు, శత్రువుల ఒత్తిడు లను చూపుతున్నారు. చంద్రునికి వీరి సంబంధం ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు. కనుక శత్రువులైన రష్యా (కేతువు) వారి పోటీని అధిగమించడానికి రహస్య ప్లాన్( రాహువు) తో నాటకం ఆడి ఉండ వచ్చు.

>>
సూక్ష్మ దశా నాధుని గా ఉన్న కుజుడు లగ్నానికి మంచి వాడు కాదు. సప్తమాధిపతి గా పార్ట్ నర్లకు సూచకుడు. ఆయన లగ్నం లో కొచ్చి కూచోడం తో భాగ స్వాముల (నాసా అడ్మినిస్ట్రేషన్) వత్తిడికి లొంగి పోవలసి వస్తుంది. పైగా ఈయన ద్వాదశాదిపతిగా రహస్య కుట్రలకు సూచకుడు. ద్వాదశంలో రాహువు స్తితి దీనికి బలాన్ని ఇస్తున్నది.

>>
ప్రాణ దశా నాదునిగా మళ్ళీ చంద్రుడే ఉన్నాడు. కనుక మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన్ను లెక్కించ నవసరం లేదు.

>>
మన విశ్లేషణ నిజమా కాదా అనే విషయం లో ఈయన వృత్తి పరమైన విషయాలు చూపించే దశమాంశ సహాయం తీసుకుందాము. దశమాంశ లో లగ్నం తులాలగ్నం అయింది. సప్తమంలో శని నీచలో ఉన్నాడు. రాశి చక్రంలో వృత్తి స్థానాధిపతి గా ఉన్న శని, వృత్తిని చూపే దశామాంసలో నీచ స్తితి ని బట్టి, చంద్రుని మీద దిగటం అబద్దం కావచ్చు అని తేలుతున్నది. ప్రపంచం నివ్వెర పోయే అటువంటి విజయం సాధించే జాతకం ఖచ్చితం గా ఇలా ఉండదు. అంతే కాదు ఇది భాగ స్వాముల కుట్ర (సప్తమంలో శని నీచ స్తితి) అని క్లియర్ గా సూచనలు ఉన్నవి.

>>
అదీగాక దశమాంశ లో వాక్ స్థానం అగు ద్వితీయం లో గురు/బుధ/కేతువుల స్తితి ఏమి చెబుతున్నదో చూద్దామా. గురువు, ఆకాశ యాన కారకునిగా, బుధ+కేతు యుతితో, కుట్ర పూరిత బుద్ధితో, వృత్తి పరమైన అబద్ద పూరిత వాక్కును చెప్పినట్లు సూచన క్లియర్ గా దశమాంశ చక్రం చూపిస్తున్నది.

>>
చంద్రుని మీద దిగినట్లు గా చెపుతున్న 20-7-1969 తేదీనాడు గోచార శని మళ్ళీ మేష రాశిలో నీచ స్తితిలో ఉన్నాడు. ఇంతకంటే రుజువు ఇంకేం కావాలి?

>>
ఇంకొంత లోతుగా చూద్దాము. లగ్నారూడం మకరం అయింది. అనగా తొమ్మిదో స్థానం అవటం తో దూర ప్రయాణానికి+శనికి దశమ ఆధిపత్యం తో వృత్తి సంబంధం గా ఈ జాతకుడు ప్రఖ్యాతి పొంద గలడు అని తెలుస్తున్నది. కాని ఇక్కడే అసలు రహస్యం ఉంది.ఇదే మకరం లో గుళిక స్తితుడై ఉండటం చూడ వచ్చు. కనుక పైన అనుకున్న విషయం లోనే అసలైన రహస్యం దాగుంది అని గుళిక గ్రహం చూపిస్తున్నది.

>>
ఇక పొతే ఇప్పటికీ మన విశ్లేషణ తప్పేమో ఇంకా చూద్దాం అని పరిశీలించగా--దశమ ఆరూడం చూద్దాం. దశమాధిపతి శని దశమానికి పదకొండింట ఉండటం వల్ల దశమారూడం శని ఉన్న ధనుస్సు నుంచి పదకొండు అయిన తులా రాశి అయింది. అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు వృత్తి పరం గా వచ్చే అదృష్టం ఉంది అని తెలుస్తున్నది. కాని ఇక్కడ కేతువు స్తితుడై ఉండటం తో పరిస్తితి అంతా తారు మారు అయింది. కేతువు వల్ల రహస్య మాయమైన కుట్ర వల్ల ఆ పేరు వస్తుంది అని సూచితం అవుతున్నది.
పొతే, ఇలాంటి అనుమానాలు పాశ్చాత్య జ్యోతిష్కులకు కూడా వచ్చాయని ఇంటర్నెట్ లో వెతికితే కొన్ని వందల సైట్లు దర్శనం ఇచ్చాయి. పోనీలే మన వాదనకు కొంత బలాన్నిచ్చే వారు వారిలోనే ఉన్నారు అని అనిపించింది. ఇవీ అజ్ఞాత గారడిగిన నీల్ అరం స్ట్రాంగ్ ప్రశ్న వల్ల తెలిసిన విషయాలు.

కనుక
ఇవన్నీ చూస్తె నాకు ఒకటే అనిపిస్తున్నది. అసలు అమెరికా వారు చంద్రుని మీద అడుగు పెట్టలేదు. ప్రపంచాన్ని నమ్మించటానికి స్టూడియో లో సెట్టు వేసి సినిమా తీసి లోకాన్ని నమ్మించారు. అని జ్యోతిష్య విజ్ఞానం చెప్తున్నది. నిజా నిజాలు దేవునికి, నాసా వారికి ఎరుక.
read more " నీల్ అర్మ్ స్ట్రాంగ్ చంద్రుని మీద అడుగు పెట్ట లేదా? "