నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, ఆగస్టు 2015, ఆదివారం

Sword Finger Qigong Healing Technique

'కి' - 'ప్రాణశక్తి' - ఏదైనా పేరు పెట్టుకోండి.ప్రకృతిలో ఈ శక్తి ఉన్నమాట నిజం.ఇది పనిచేసే మాట కూడా నిజమే.

ఇన్నాళ్ళూ దీనిని చాలామంది నమ్మలేదు.నేటికీ నమ్మని వారు చాలామంది ఉన్నారు.వారి ఖర్మకు వారిని అలా వదిలేద్దాం.

ప్రాణశక్తి పైన రీసెర్చి చేసిన కొన్ని యూనివర్సిటీలు ఇది అబద్దం కాదు నిజమే అని తేల్చి చెప్పాయి.ఈ వీడియోలో మిన్నెసోటా యూనివర్సిటీలో జరిగిన రీసెర్చి ప్రస్తావనను గమనించండి.

హోమియోపతి వైద్య విధానం కూడా ఈ ప్రాణశక్తి ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది.

'కి'- మాస్టర్ చున్ యిలింగ్ చూపిస్తున్న ఈ చిన్న టెక్నిక్ ను మీరు కూడా అభ్యాసం చేసి దీని శక్తి ఏమిటో చూడండి.

ఇవన్నీ ప్రాణిక్ హీలింగ్ అభ్యాసాలు.మార్షల్ ఆర్ట్ లో ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది ఒక అంతర్భాగమే.నిజమైన మార్షల్ ఆర్ట్ లో ప్రాణాన్ని దెబ్బ తియ్యడమే కాదు దానిని హీలింగ్ చెయ్యడమూ ఉంటుంది.అయితే ఈ అభ్యాసాలను సరిగ్గా చెయ్యాలంటే మీకు మంచి మనస్సూ, 'ఫీల్' అయ్యే హృదయమూ ఉండాలి. అవి చాలా ముఖ్యం.అవి లేకుంటే ఈ అభ్యాసాలు కుదరవు. ఫలితాన్ని ఇవ్వవు.

ప్రయత్నించండి మరి.