“అడ్డు లేనిది, అంతు లేనిదే అమ్మ" -- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

13, ఆగస్టు 2015, గురువారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -4 (ఆడియో ప్రసంగం)
దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం నాలుగవ భాగం ఇక్కడ వినండి.


యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి.
https://youtu.be/9mcFZGvE5U8