నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

20, ఆగస్టు 2015, గురువారం

మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ త్వరలో ప్రారంభం

దాదాపు 20 సంవత్సరాల రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ తో నేను నాదంటూ ఒక మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్టైల్ ను రూపొందించాను.అన్ని స్టైల్స్ నుంచీ దానిలో పనికొచ్చే టెక్నిక్స్ ను స్వీకరించాను.నాది ఈ స్టైల్ అని గిరి గీసుకుని కూచోవడం నాకు నచ్చదు.అలా గిరి గీసుకోవడం వల్ల మన పరిధి సంకుచితం అయిపోతుంది.అప్పుడు మనం ఎదగలేం.ఇది ఏ రంగానికైనా వర్తిస్తుంది.

నవీనకాలంలో మొదటగా ఈ పంధాను మొదలు పెట్టింది బ్రూస్ లీ అనే చెప్పాలి.అన్ని స్టైల్స్ నుంచీ పనికొచ్చే టెక్నిక్స్ ను తీసుకొమ్మని చెప్పింది ఆయనే.ఆయన కంటే ముందు కూడా అనేక మంది కుంగ్ ఫూ మాస్టర్లు రకరకాల స్టైల్స్ నుంచి కూర్చి వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ స్టైల్స్ తయారు చేసుకున్నారు.చోయ్ లే ఫట్, హంగ్ గార్, వింగ్ చున్,యానిమల్ స్టైల్స్ ఇంకా అనేకానేక కుంగ్ ఫూ స్టైల్స్ అలా పుట్టినవే.

నా పర్సనల్ మెథడ్ నేర్పమని కొందరు చాలాకాలం నుంచి కోరుతున్నారు. మంచి స్టూడెంట్స్ దొరకక, 20 ఏళ్ళ క్రితమే చెప్పడం ఆపేసిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ ను, వారికోసం వచ్చే నెలనుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాను.

మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఫైటింగ్ మాత్రమే కాదు.అలా అనుకోవడం తప్పు.మంచి ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసే అభ్యాసాలు కూడా ఇందులో ఎన్నో ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కావలసిన వారికి అది,ఫిట్నెస్ కావలసిన వారికి అది, ఫైటింగ్ కావలసిన వారికి అది ఇస్తుంది నా విధానం.

నా స్టైల్ నుంచి ఒక చిన్న టెక్నిక్ ను ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు.


ఇంటరెస్ట్ ఉన్నవారు క్లాస్ లో చేరవచ్చు.
Contact Details:
Raju Sykam, M.A (Astrology)
Cell:- 9966007557
E-mail:- www.raju@gmail.com