“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

18, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -9 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం తొమ్మిదవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
http://youtu.be/E3_rZ1SGUyA