"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

11, ఆగస్టు 2015, మంగళవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -2 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం రెండవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూట్యూబ్ లో ఈ ప్రసంగం ఇక్కడ వినవచ్చు
https://youtu.be/QvBdofntiPc