నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

19, ఆగస్టు 2015, బుధవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -10 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం పదవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
https://youtu.be/mH3azblJlmw