నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

14, ఆగస్టు 2015, శుక్రవారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ - 5 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం ఐదవ భాగం ఇక్కడ వినండి.
యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి.
https://youtu.be/F4_n0s1IE9Q