'మనిషి స్వతంత్రుడు కాడు. తన కర్మ చేతిలో బానిస'

20, ఆగస్టు 2015, గురువారం

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ -11 (ఆడియో ప్రసంగం)దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ఆడియో ప్రసంగం పదకొండవ భాగం ఇక్కడ వినండి.యూ ట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడండి
https://youtu.be/-3orZduTYkE