నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

12, ఏప్రిల్ 2017, బుధవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర -3 (కిచెన్ కుంగ్ ఫూ కత్తి విన్యాసాలు)

చిన్నప్పటి నుంచీ మనకున్న హాబీలలో మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఒకటి. ఇక్కడ బాగా తీరిక సమయం ఉన్నది గనుక వీలైనప్పుడల్లా ఆ అభ్యాసం జరుగుతోంది. ఒక రోజున అభ్యాసం చేస్తుండగా కిచెన్ లో రెండు కత్తులు కనిపించాయి. అవి వింగ్ చున్ కుంగ్ ఫూలో వాడే బటర్ ఫ్లయ్ నైవ్స్ లాగా కనిపించాయి. ఇక మనకు ఆగదు కదా వాటిని తీసుకుని కొన్ని విన్యాసాలు చేస్తుండగా తీసిన ఫోటోలు ఇవి.

చూచి తరించండి మరి.