“అడ్డు లేనిది, అంతు లేనిదే అమ్మ" -- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

19, మే 2017, శుక్రవారం

రెండవ అమెరికా యాత్ర - 38 (Tai Chi Video)

International Tai Chi Day రోజున గాంగెస్ మిషిగన్ లో వాన పడుతుండగా చేసిన తైఛి యాంగ్ ఫాం మొదటి భాగాన్ని యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

https://youtu.be/6rikM-E4NwU