“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

10, జులై 2009, శుక్రవారం

గ్రహాలు-వారాలు

మనకున్న ఏడు వారాలు ఏడు గ్రహాల నుంచి వచ్చాయని చాలామందికి తెలుసు.కొంత మందికి తెలియక పోవచ్చు. అవి ఎలా వచ్చాయో తెలుసుకుందామా? ఆది వారం తరువాత సోమ వారమే ఎందుకు రావాలి. ఏ శుక్ర వారమోరావచ్చుగా? అని అనుమానం రావటం సహజం.

హేతు వాదులకు అన్నీ హేతువులు కావాలి. కాని వారి వాదనలోహేతువు ఎంతవరకు ఉందొ మాత్రం వారు చూచుకోరు. జ్యోతిషం పూర్తిగా లాజిక్ మీద ఆధారపడి ఉన్న శాస్త్రం. ఇందులోని ప్రతి దానికీ లాజిక్ ఉంది. అసలు Astrology అంటేనే Logic of the Astral Bodies అని అర్థం. వారాలలోఉన్న లాజిక్ చూద్దామా?

గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ ఒక పరిభ్రమణం పూర్తి చెయ్యటానికి ఇన్ని సైడీరియల్ రోజులు పడుతుంది.
Saturn - 10759.22
Jupiter- 4332.58
Mars-686.98
Sun(Earth)-365.26
Venus-224.70
Mercury-87.97
Moon-27.32

ఇంకో విధం గా చెప్పాలంటే ఒక రాశిని దాటడానికి
శని రెండున్నర సంవత్సరాలు తీసుకుంటాడు,
గురువు ఒక సంవత్సరం,
కుజుడు దాదాపు నలభై అయిదు రోజులు,
సూర్యుడు ముప్పై రోజులు,
శుక్రుడు ఇరవై అయిదు రోజులు,
బుధుడు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు,
చంద్రుడు రెండున్నర రోజులు తీసుకుంటారు.

ఇది డిసేన్డింగ్ ఆర్డర్ లో గ్రహాల పరిభ్రమణ కాలం.

ఒక రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు. రవి గ్రహరాజు కనుక గ్రహాలన్నీ ఆయన చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నవి. కనుక ఆదివారం నాడు మొదటి గంట రవి హోర అనుకుంటే ( హోర అంటే hour ) రెండవది గ్రహాల descending order లో దాని తరువాత శుక్ర హోరఅవుతుంది. ఇలా ఏడు గ్రహాలు x3 ఆవృత్తులు =21 గంటలు అయి పోతాయి. మిగిలిన మూడు గంటలలో రవి, శుక్ర, బుధ హోరలు గడిచి, మర్నాడు సూర్యోదయానికి చంద్ర హోర మొదలు అవుతుంది. కనుక రెండవ రోజు సోమ వారంఅవుతుంది.

మళ్ళీ ఇదే లెక్క వేస్తె మూడో రోజు ఉదయానికి కుజ హోర, తరువాతరోజున బుధ హోర, ఇలా గురుహోర, శుక్ర హోర, శని హోర అయ్యి మళ్ళీ ఆదివారానికి సూర్యోదయ కాలంలో రవి హోర ఉదయిస్తుంది. కనుకవారాల వరుస ఆది, సోమ, మంగళ...ఇలా వచ్చింది. దీని వెనుక ఒక లాజిక్ ఉంది. ఒక పొందిక అమరిక ఉన్నాయి. వెరసి ఇదంతా గ్రహముల గమన వేగాన్ని బట్టి స్థిరపరుచ బడిన ఒక పద్దతి. పధ్ధతి లేకుండా ఉండటం కన్నా పధ్ధతి గాఉండటం మంచిది అని ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు కదా. నాస్తికులు హేతువాదులు సోమవారం ఆఫీసులకు పోకుండా ఇదిఆదివారం ఎందుకు కాకూడదు అని వితండ వాదం చేస్తూ ఇంట్లోనే కూచోకండి. ఉద్యోగాలు ఊడతాయి.

ఇక్కడ ఒక అనుమానం రావాలి. అసలు మొదటి రోజు ఆదివారం అని ఎట్లా గుర్తించడం? ఈ రోజు సూర్యోదయానికి ఉన్నది రవి హోరనే అని ఎలా గుర్తించటం? అలా లెక్క మొదలు పెట్టటానికి ఆధారం ఏమిటి? నేను ప్రతిదానికీ సమాధానం చెప్పను. మీరే ఊహించి నాకు మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. తరువాత దీనికి ఆధారం ఏమిటో నేను చెబుతాను.

సూర్యుడు భ్రమణం చెయ్యటం ఏమిటి? అది గ్రహం కాదు గదా అని కొందరికి అనుమానం వస్తుంది. మనం భూమి మీద ఉన్నాము. సూర్యుని మీద లేము. మన భూమి మీది గాలిని పీల్చి మనం బతుకుతున్నాం. సూర్యుని మీది గాలిని పీల్చి కాదు. కనుక అది భ్రమ అయినా సూర్యుడు మన చుట్టూ తిరగటమే మనకు సత్యం. దీన్నే అప్పరెంట్ మోషన్ ఆఫ్ ప్లానేట్స్అంటారు. కనుక భూమి తిరుగుతున్నప్పటికీ మనం సూర్యుడే తిరుగు తున్నట్లు తీసుకోవాలి. కారణం మనం ఉన్నభూమే మనకు సెంటర్ కనుక.

మనం సినిమా చూస్తున్నపుడు అది తెరమీద బొమ్మల ప్రొజెక్షన్ మాత్రమే, నిజానికి అక్కడ ఏమీ లేదు అని అనుకుంటే సినిమా ఎంజాయ్ చెయ్యలేము. కనుక అక్కడ నిజానికి ఏమీ లేకపోయినా ఎలాగైతే ఆ కథలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నామో అలాగే నిజానికి భూమే సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నా, మనకు కనిపిస్తున్నది నిజమే అని ప్రస్తుతానికి అనుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు కనిపించేదే మనకు ప్రస్తుతానికి నిజం. అసలు నిజం ఏదైనా కావచ్చు.

నిజానికి సూర్యుడు కూడా స్థిరం గా లేడు. ఆయన కూడా ఒక గాలక్టిక్ సెంటర్ చుట్టూగ్రహాలతో సహా భ్రమిస్తున్నాడు. ఈ వివరాలన్నీ వేదములలో చక్కగా ఉన్నాయి. తెల్సుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే తెలుస్తాయి. అర్థం చేసుకుంటే అర్థం అవుతాయి.

తెలిసో తెలియకో ప్రపంచంలో అందరూ జ్యోతిష శాస్త్రం తయారు చేసి ఇచ్చిన ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. హేతువాదులు నాస్తికులు కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు (ఒక పక్క జ్యోతిష్యాన్ని విమర్శిస్తూనే). ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇదే వరుసలో వారాలు వస్తాయి. దీన్ని లోకానికి అందించినది మన భారతీయులే అనేది నేడు చాలామందికి తెలీదు.

ఇంత వరకూ థియరీ పార్టు బాగానే ఉంది. మరి దీని ఉపయోగం ఏమిటి? ఆస్ట్రానమీ వల్ల గ్రహ గతులు తెలుస్తాయి. దాని ఉపయోగం ఏమిటి? అది మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేదే ఆస్ట్రాలజీ. అంటే జ్యోతిషం అనేది ఖగోళ గణిత విజ్ఞానం యొక్క ప్రాక్టికల్ పార్టు అన్నమాట.

ఈ గ్రహ హోరల ఉపయోగం ప్రశ్న శాస్త్రం లో ఉంది. ప్రశ్న శాస్త్రం అనేది రోజు వారీ సమస్యలకు చక్కగా ఉపయోగ పడేవిధానం. దీనికి జాతకుని జనన సమయం తో పని లేదు. మన మనసులో ఏదైనా సమస్య గురించి సందేహంతలెత్తినపుడు ఉన్న గ్రహ స్థితి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతుంది. ఇదొక అద్భుత మైన విధానం.

ఇందులో లగ్నాన్నిగుర్తించ దానికి హోరా జ్ఞానం ఉపయోగ పడుతుంది. అంటే ప్రశ్న అడిగి నపుడు జరుగుతున్న హోరను (Planetary hour)బట్టి ఆగ్రహం ఉన్న రాశిని లగ్నం గా తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ప్రశ్న అడిగినపుడు శుక్ర హోర జరుగుతున్నది అనుకుందాం. అప్పుడు శుక్రుడు మీన రాశిలో ఉన్నాడు అనుకుందాం. కనుక మీనం లగ్నం గా తీసుకొని లెక్క వేసి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పటం జరుగుతుంది.

ఇది అంజన విద్య లాంటి అద్భుత విధానం. జాతకం అవసరం లేకుండానే చక్కని ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు. పూర్వ కాలంలో దైవజ్ఞులు ఏ జాతకాన్ని చూడకుండానే అడిగిన ప్రశ్నకు టక్కున జవాబు చెప్పేవారు. అవి దాదాపు
90% నిజం అయ్యేవి. దానికి అనుబంధం గా ఈ హోరా జ్ఞానం ఉపయోగపడుతుంది. ప్రశ్న శాస్త్రం గురించి త్వరలోవ్రాస్తాను.