ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

October 19 నుండి 26 వరకూ ప్రమాద సమయం! జాగ్రత్త వహించండి !!

చాలామందికి మూడబోతున్న సమయం అతి దగ్గరలో అక్టోబర్ నెలలో  రాబోతున్నది. అదే 19-10-2018 నుంచి 26-10-2018 వరకూ ఉన్న ఎనిమిది రోజుల గడ్డుకాలం. దీనికి రెండు మూడు రోజులు అటూ ఇటూ కుషన్ గా తీసుకోవచ్చు.

ఈ సమయంలో అనేక ప్రకృతి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. నేరాలు ఘోరాలు పెరుగుతాయి. దీర్ఘవ్యాధులు  అసాధ్య వ్యాధులు బయటపడతాయి. కొందరు పరలోక ప్రయాణం కడతారు కూడా!  చాలామంది జీవితాలు ఈ సమయంలో ఊహించని మార్పులకు లోనౌతాయి. తల్లక్రిందులౌతాయి. ధర్మాన్ని అనుసరించేవారు రక్షింపబడతారు. లేనివారికి శిక్షలు పడతాయి. ఆ పదిరోజుల్లో సరిగ్గా ఉంటే సరిపోదు. గతాన్ని లెక్కలోకి తీసుకుని ఇవన్నీ జరుగుతాయి. రెండు నెలల ముందుగానే హెచ్చరిస్తున్నా!

తస్మాత్ జాగ్రత !!