నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

14, మే 2018, సోమవారం

Secret of Sri Vidya - 2nd Edition - E-Book విడుదలైంది

'శ్రీవిద్యా రహస్యం' తెలుగు పుస్తకానికి ఇంగ్లీషు అనువాదం 'Secret of Sri Vidya' రెండవ ఎడిషన్ నిన్న రిలీజైందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. 'శ్రీవిద్యా రహస్యం' పుస్తకానికి ఇంకా మెరుగులు దిద్ది నూతనరూపాన్నిచ్చిన సంగతి మీకు తెలిసినదే. అవే మార్పులను దాని ఇంగ్లీషు ప్రతిలో కూడా చెయ్యడం జరిగింది. ఆయా మార్పులతో కూడిన రెండవ ఎడిషన్ ను Google play books లో అప్ లోడ్ చెయ్యడం కూడా జరిగింది.

అతి త్వరలో amazon లో కూడా, నవీకరించబడిన రెండవ ఎడిషన్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

తెలుగు పుస్తకం మన తెలుగు పాఠకులను మాత్రమే అలరిస్తోంది. కానీ ఇంగ్లీషు పుస్తకం అనేక దేశాలలో, ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వంటి దేశాలలో తెల్లవారిచే చదువబడుతోంది. ఈ విధంగా మన భారతీయ ఆధ్యాత్మికత యొక్క విశిష్టత వారికి కూడా అర్ధమౌతోంది.

తెలుగుతో బాటు ఇంగ్లీషు పుస్తకాన్ని కూడా సమానంగా ఆదరిస్తున్న అంతర్జాతీయ పాఠకులకందరికీ నా కృతజ్ఞతలు.