“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

22, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

నిత్య జీవితం - 4

21-8-2017 నుండి 26-8-2017 వరకూ
----------------------------------------------

మన్మధ ప్రభావానికి లోకం అంతా దాసోహం అంటుంది.

లైంగిక పరమైన నేరాలు సమాజంలో ఎక్కువగా జరుగుతాయి.

వినోదాలు, విలాసాలు,విహార యాత్రలు ఎక్కువౌతాయి.

సక్రమ, అక్రమ సంబంధాలు ఊపందుకుంటాయి.