“నీ పనులు కావడమూ కాకపోవడమూ రెండూ దైవానుగ్రహమే"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

12, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

తొలగింపబడిన 'శ్రీవిద్య' పోస్ట్ లు

ఇన్నాళ్ళూ 'శ్రీవిద్య' అనే భాగంలో 51 పోస్ట్ లు నా బ్లాగులో ఉన్నాయి.

వచ్చే నెలలో కొద్ది మార్పులు చేర్పులతో 'శ్రీవిద్య' పుస్తకంగా మార్కెట్లోకి రాబోతున్నది.

కనుక ఆ విభాగంలోని పోస్ట్ లు అన్నింటినీ బ్లాగునుంచి తొలగించడమైనది.

చదువరులు గమనించగలరు.