నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

12, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

తొలగింపబడిన 'శ్రీవిద్య' పోస్ట్ లు

ఇన్నాళ్ళూ 'శ్రీవిద్య' అనే భాగంలో 51 పోస్ట్ లు నా బ్లాగులో ఉన్నాయి.

వచ్చే నెలలో కొద్ది మార్పులు చేర్పులతో 'శ్రీవిద్య' పుస్తకంగా మార్కెట్లోకి రాబోతున్నది.

కనుక ఆ విభాగంలోని పోస్ట్ లు అన్నింటినీ బ్లాగునుంచి తొలగించడమైనది.

చదువరులు గమనించగలరు.