నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

18, మార్చి 2013, సోమవారం

నిత్య జీవితంలో ప్రశ్న శాస్త్రం -- లాటరీ తగులుతుందా?


నిన్న సాయంత్రం అయిదు గంటలకు ఒక వ్యక్తి నన్ను ఇలా ప్రశ్నించారు.

"నేను ముప్ఫై లాటరీ టికెట్లు కొన్నాను.ఈ రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు లాటరీ తీస్తున్నారు. పదిహేను ప్రైజులున్నాయి. వాటిలో ఏదైనా నాకు తగులుతుందా?"

వెంటనే మనోఫలకం మీద ప్రశ్నచక్రాన్ని పరిశీలించాను.
  • ప్రశ్న సమయానికి సింహ లగ్నం ఉదయిస్తున్నది.
  • స్పెక్యులేషన్ కారకుడైన బుధుడు లగ్నానికి ఎదురుగా సమసప్తకంలో వక్ర స్తితిలో ఉన్నాడు.యితడు లాభాధిపతి కూడా అయ్యాడు.
  • లగ్నాధిపతి సూర్యుడు అష్టమంలో ఉంటూ పృచ్చకుని ఆశనూ,లాటరీకి సంబంధించిన ప్రశ్న అనీ సూచిస్తున్నాడు. అయితే ఇది జరగదు అని కూడా అష్టమం వల్ల సూచన వచ్చింది.
  • దశమాదిపతి శుక్రుడు సున్నా డిగ్రీలలో రాశి సంధిలో ఉన్నాడు. 
  • శ్రీ లగ్నం ద్వాదశ స్థానంలో పడింది.
ఇక ఎక్కువగా చూడటం అనవసరం అనుకోని, "తగలదు" అని చెప్పాను.

రాత్రి పది గంటలకు లాటరీలోని పదిహేను ప్రైజులలో ఒక్కటి కూడా అడిగిన వ్యక్తికి తగలలేదని తెలిసింది.