నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

16, మార్చి 2023, గురువారం

జ్యోతిష్యం హోమియోపతి సలహాలు ఇకపైన అడక్కండి

నాకున్న జ్యోతిష్య, హోమియోపతి రంగాలలోని అనుభవం నలుగురికీ ఉపయోగపడాలన్న సదుద్దేశ్యంతో గత పదేళ్లనుంచీ వేలాదిమందికి ఉచిత జ్యోతిష్యసలహాలు, హోమియోపతి వైద్య సలహాలు ఇస్తూ వచ్చాను.

కానీ ఇప్పుడు న్యూ లైఫ్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాలలో భాగంగా, జ్యోతిష్యం, హోమియోపతి సలహాలు ఇవ్వడం పూర్తిగా మానేస్తున్నాను. 

కనుక, పాఠకులెవరైనా సరే, ఈ రెండింటికి సంబంధించిన మెయిల్స్ నాకు ఇకపైన ఇవ్వకండి. ఒకవేళ మీరు అలాంటి మెయిల్స్  ఇచ్చినా, నా దగ్గరనుంచి మీకు సమాధానం మాత్రం రాదు.

గమనించండి.