ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

4, జులై 2017, మంగళవారం

అమెరికా నుంచి పాడిన పాటలు

అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాటలు పాడాను. రికార్డింగ్ ఆపరేటస్ లోని తేడాల వల్ల అవి సరిగ్గా రాలేదు. రీసౌండ్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఇండియా వెళ్ళాక వాటిని మళ్ళీ పాడి సరిచేస్తానని మావాళ్ళతో చెప్పాను. ఆ పనిలో భాగంగా ఈ పోస్టులు వస్తున్నాయి. వినండి.

Zindgi Kitni Khoobsoorat Hai 

Tum Bin Jaavu Kahaa

Ruk Jana Nahi Tu Kahi Haarke


Ek Banjara Gaye

Ajib dastan Hai Ye