"నిజమైన గురువనేవాడు ఎక్కడైనా ఉంటే, ముందుగా తననుంచి నిన్ను విముక్తుణ్ణి చేస్తాడు" - యూజీ

26, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

కాలజ్ఞానం - 3

మేధస్సుకు ఔన్నత్యం పైపూతల అదోగమనం 
సాహితీవేత్తల కళాకారుల నిష్క్రమణం 
రాజుకు పట్టిన దోషం రాజ్యాలకేమో గ్రహణం 
త్రిమూర్తుల చూపులతో చెదిరిపోయె వీరత్వం

లేత ఆశలను తుంచుతున్న ఉచ్చు. 
తండ్రీ కొడుకుల మధ్యన చిచ్చు
తానింతటి  భారాన్ని ఎన్నాళ్ళని మోస్తుంది?