నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

24, జులై 2010, శనివారం

త్వరలో మొదలయ్యే గ్రూప్ కు పేరు పెట్టండి

నా బ్లాగు సభ్యులు చాలామంది వారివారి జాతక సమస్యలతో నన్ను సంప్రదిస్తున్నారు. కాని వాటిని బ్లాగు ముఖంగా చర్చించటం భావ్యంకాదు. పర్సనల్ విషయాలు అందరికీ తెలియటం వారికి బాధ కలిగిస్తుంది కనుక బ్లాగులో వాటిని చర్చకు పెట్టరాదు. ఇంకా కొంతమంది, తంత్ర శాస్త్రం మొదలైన రహస్య విషయాలలో నిజమైన ఆసక్తి ఉన్నవారున్నారు. వారు బ్లాగు ముఖంగా ఆ విషయాలను అడగలేకపోతున్నారు. అడిగినా వాటికి బాహాటంగా బదులివ్వలేను.

ఇంకొక్క విషయం. జ్యోతిషవిద్య కంటే నాకు ఇంకా బాగా ఇష్టమైన తంత్ర శాస్త్రం,మంత్ర శాస్త్రం, రహస్యయోగక్రియలు, అతీత శక్తుల సాధన, పారానార్మల్ ఫినామినా, అక్కల్ట్ మొదలైన విద్యలున్నాయి. వాటిలోకూడా నాకు బాగా ప్రవేశం ఉందని చెప్పగలను. కాని వాటిని గురించి వ్రాస్తే సరిగా అర్ధం చెసుకునే వాతావరణం బ్లాగుల్లో కనిపించటం లేదు. నాలుగు ఇంగ్లీషు ముక్కలు వస్తే చాలు భారతీయమైనదంతా అనాగరికం, అశాస్త్రీయం అనుకునే వారి సంఖ్య బ్లాగుల్లో ఎక్కువగా ఉంది.

కనుక నా భావాలు నచ్చేవారి కోసం, "తంత్ర" మొదలైన రహస్య విషయాలు, వ్యక్తిగత విషయాల పైన, జ్యోతిష్య సమస్యలపైన లోతైన చర్చ కోసం ఒక గ్రూప్ మొదలు పెట్టబోతున్నాను. అందులో వ్యక్తిగత సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు సూచించడమేగాక, పైన చెప్పిన సబ్జెక్ట్ లలో లోతైన చర్చలు సాధ్యపడతాయి. నా బ్లాగు సభ్యులు అందులో వారి వారి సమస్యలు అడగవచ్చు. లిమిటెడ్ గ్రూప్ కనుక వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి.

అందులో జ్యోతిష్య పరిజ్ఞానం ఉన్న బ్లాగర్లు అందరూ పాలు పంచు కోవచ్చు. సమస్యలకు వారి వారి సూచనలు తెలియ చెయ్య వచ్చు. సుహృద్భావ వాతావరణం లో చర్చలు కొనసాగించాలని ఈ ప్రయత్నం.

ఆ గ్రూప్ కు ఒక మంచి పేరు సూచించవలసిందిగా బ్లాగ్ మిత్రులను కోరుతున్నాను. అందరికీ నచ్చిన పేరు పెడదామని నా ఆలోచన. సూచనలకు ఇదే నా ఆహ్వానం.