ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

13, డిసెంబర్ 2017, బుధవారం

'శ్రీ లలితా సహస్రనామ రహస్యార్ధ ప్రదీపిక' పుస్తకావిష్కరణ - మరికొన్ని ఫోటోలు

"పంచవటి స్పిరిట్యువల్ ఫౌండేషన్" ఒక ప్రేమపూరితమైన ఆధ్యాత్మిక కుటుంబంగా వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరి ముఖాలలో ఆనందం. అకారణ సంతోషం. జీవితంలో ఇన్నాళ్ళకు ఒక అర్ధం పరమార్ధం కలుగుతున్నాయన్న సంభ్రమం. అద్భుతమైన గమ్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో అడుగులు వేస్తున్నామన్న ఆత్మసంతృప్తి. ఇన్నాళ్ళూ వేచి చూచిన ఒక Spiritual fulfillment కలుగుతున్నదన్న ఉత్సాహం.

దేశంలోని నలుమూలల నుంచీ ఇక్కడకు వచ్చారు. ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొక్క పని భుజాన వేసుకుని తమ ఇంటి పని కంటే చక్కగా నిర్వహించారు. ఒకే కుటుంబంలా కలసి మెలసి ఉన్నారు. ఎవరి కులం ఏమిటో, ఎవరి మతం ఏమిటో, ఎవరి ఆర్ధిక స్తోమత ఏమిటో, ఎవరి సామాజిక స్థాయి ఏమిటో, ఎవరి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటో - ఎవరికీ అవసరం లేదు. మేమంతా ఒక కుటుంబం. అంతే !!

ఎవరిలోనూ కల్లా కపటం లేవు. స్వార్ధం లేదు. అనవసరమైన మాటలు లేవు. లోపల ఒకటీ బయటకు ఒకటీ లేవు. స్వచ్చమైన మనసులతో, నిష్కల్మషమైన నవ్వులతో, ఆత్మీయతతో కలసి మెలసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నాం. సాయంత్రం విడిపోయేటప్పుడు బరువైన గుండెలతో, మళ్ళీ త్వరలోనే కలుస్తామన్న భరోసాతో - ఒకరికొకరు సెలవు తీసుకున్నాం. విడిపోయేటప్పుడు చాలామంది ఏడ్చేశారు కూడా !

ఈ పుస్తకాన్ని నేనొక్కడినే వ్రాయలేదు. మనమంతా కలసి వ్రాశాం. ఇది మన పుస్తకం. మనందరి పుస్తకం !!

ఇదే అసలైన సత్సంగం అంటే. ఇలాంటి సత్సంగం ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ దొరుకుతుంది? భూతద్దం వేసి వెదికినా ఇలాంటి మనుషులు ఎక్కడ దొరుకుతారు?