ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

11, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

'శ్రీ లలితా సహస్రనామ రహస్యార్ధ ప్రదీపిక' పుస్తకావిష్కరణ సభ జయప్రదం అయింది

అనుకున్న విధంగా, 'శ్రీ లలితా సహస్రనామ రహస్యార్ధ ప్రదీపిక' పుస్తకావిష్కరణ సభ విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ సభ హైదరాబాదు లోనే జరిగినప్పటికీ, చాలా దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పంచవటి సభ్యులు, ఇప్పుడు సభ్యులు అవుతున్నవారూ, అభిమానులూ రోజంతా ఉండి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీనిని విజయవంతం చేశారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.

ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చెయ్యడం జరిగింది. దానిని అమెరికాలో ఉన్న పంచవటి - USA సభ్యులు కూడా తిలకించగలిగారు.

ముందే అనుకున్నట్లు, ఉదయంపూట పుస్తకావిష్కరణ సభ, సాయంత్రం పూట అయిదవ ఆస్ట్రో వర్క్ షాప్ జరిగాయి. ఉదయం పదింటికి మొదలైన సభ సాయంత్రం ఏడు వరకు నిరాఘాటంగా జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ మరొక్కసారి నా కృతజ్ఞతలు.

ఈ సందర్భంగా తీసిన కొన్ని ఫోటోలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.