ఆధ్యాత్మికత అనేది చేతలలో కూడా కనిపించాలి. ఉత్త మాటలలో మాత్రమే కాదు

29, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

2nd Martial arts class Videos

27-12-2015 న గుంటూరులో జరిగిన రెండవ మార్షల్ ఆర్ట్స్ క్లాస్ నుంచి కొన్ని ఎంపిక చెయ్యబడిన వీడియో క్లిప్స్ ను ఇక్కడ చూడండి.

https://youtu.be/ISQUVPRFAUA