నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, మార్చి 2014, ఆదివారం

మకర లగ్న(రాశి) జాతకులకు వృత్తిపరంగా ఇబ్బందులు

మకరలగ్నజాతకులకు లేదా మకరరాశి జాతకులకు వృత్తిపరంగా ఇబ్బందులు ప్రస్తుతం నడుస్తూ ఉంటాయి.నామాటలు నిజమా కాదా అని ఎవరికి వారు గమనించుకొని చూచుకోవచ్చు.

ఈ ఇబ్బందులు వారికి ఫిబ్రవరి 5 నుంచి మొదలై ఉంటాయి.వృత్తిలో విరోధాలు,సహోద్యోగులతో,పై ఉద్యోగులతో మాట పట్టింపులు,మనస్పర్ధలు మొదలైనవి మొదలై ఉంటాయి.

మార్చి 1 వ తేదీనుంచి ఇవి మరీ తీవ్రరూపం దాల్చి ఉండాలి.కొంతమంది ఉద్యోగాలు కొనసాగించలేక మానేద్దామా అని ఆలోచించడం,ఒకవేళ కొనసాగించవలసి వస్తే ప్రతిరోజూ యుద్ధమూ చికాకులతో ఉద్యోగం నడుస్తూ ఉంటుంది.ఇదే పరిస్తితి మార్చ్ 26 వరకూ కొనసాగుతుంది.ఆ తర్వాత కొంచం రిలీఫ్ వస్తుంది.

మళ్ళీ మే 21 నుంచీ ఇదే తంతు మొదలౌతుంది.అయితే అప్పుడు వచ్చె చికాకులు వేరు విధంగా ఉంటాయి.అవేమిటో అప్పుడు కొంచం ముందుగా చూద్దాం.

ఈ సమస్యలకు రెమెడీ కావలసినవారు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఈ-మెయిల్ చేసి అడగవచ్చు.