నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

7, ఏప్రిల్ 2012, శనివారం

కాలజ్ఞానం -8

వాహనాల ప్రమాదాలు
ఎగసిపడే కోరికలు 
విలాసజీవిత కష్టాలు  
కనిపించే అగ్నిజ్వాలలు 
పోటెత్తే నేరాలు 
బలయ్యే అబలలు 
ముంచెత్తే జలాలు
కపట పొరుగుదేశాలు 
ఓ మంజునాధా ...