నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

29, ఆగస్టు 2020, శనివారం

సిద్ధసిద్ధాంత పద్ధతి ప్రింట్ పుస్తకం విడుదలైంది


వరుసగా ప్రింట్ అవుతున్న నా పుస్తకాల పరంపరలో భాగంగా ఈరోజున  గోరక్షనాథులు రచించిన 'సిద్ధసిద్ధాంత పద్ధతి' ప్రింట్ పుస్తకాన్ని, హైదరాబాద్ లోని మా ఇంటినుంచి నిరాడంబరంగా విడుదల చేశాము.

ఈ పుస్తకం కూడా యధావిధిగా google play books నుంచి లభిస్తుంది.