నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

6, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

శెభాష్ !! ఇదిరా న్యాయమంటే !!

నిర్భయ ఘటనలో
భయం వీడకపోయినా
దిశ ఘటనతో
దేశానికే దశ మారింది

తెలంగాణా పాలకులు
లోకానికే ఒక దిశ చూపించారు
తెలంగాణా పోలీసులు
న్యాయమేంటో దశదిశలా చాటారు

చట్టం మన చేతులు కట్టేసినా
న్యాయం నిలిచి గెలిచింది
ఖర్మ మనల్ని కాటేసినా
ధర్మం నేనున్నానని పిలిచింది

అమ్మాయిలపైన దౌర్జన్యాలు చేసేవారికి
ఇది కావాలి కనువిప్పు
మన దేశంలో ఇంకెక్కడా
ఎవ్వరూ చెయ్యకూడదు ఇలాంటి తప్పు

ఇది మానవత్వానికే విజయం
మనసున్న ప్రతివారిదీ ఈ జయం
'సజ్జనుడు' ఇచ్చిన ఈ తీర్పు
సమాజంలో తేవాలి పెనుమార్పు

శుభవార్తతో కళ్ళుతెరిచింది ఈ ఉదయం
మంచితనంతో నిండిపోవాలి ప్రతి హృదయం
తప్పు చెయ్యాలంటే ఒణికి పోవాలి జనమంతా
దైవం మెప్పు పొందేలా బ్రతకాలి మనమంతా