“మంత్రం అంటే ఏమిటో, దాన్ని ఎందుకు చేయాలో తెలిస్తే, ఏ మంత్రం చేసినా ఒకటే"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

4, జులై 2013, గురువారం

కాలజ్ఞానం-20

ప్రముఖులకేమో గండాలు 
పెద్దవారికే ప్రమాదాలు 
అందే పైలోక పిలుపులు 
ఒకటీ రెండు రోజుల్లో 

కర్మ ప్రభావం దురూహ్యం 
తప్పుకోవడం అసాధ్యం 
విర్రవీగితే ఫలితం శూన్యం 
లయమే కాలపు మలుపుల్లో