నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

23, మార్చి 2020, సోమవారం

ఇవిగో శని-కుజ-గురు-యోగప్రభావాలు - 1

శనికుజయోగం ప్రభావాలు చూపడం మొదలైంది. గమనించండి.

1. కుజుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించిన రోజే (మార్చ్ 22) క్రోషియాలో భూకంపం వచ్చింది. ఇంత భూకంపం గత 140 ఏళ్ళలో రాలేదు.
2. కరోలినా, టెన్నెస్, సాల్ట్ లేక్ లోయ ప్రాంతాలలో ఐదురోజుల క్రితమే వరుస భూకంపాలు వచ్చాయి. ఇది twilight zone effect. అంటే, అసలైనవి జరుగబోయే ముందు వచ్చే సూచనలు. ఇలా ఇంతకుముందు కూడా జరిగాయి. గమనించండి.
3.  మార్చ్ 21 న కార్సన్ సిటీ నెవడాలో భూకంపం వచ్చింది.
4. నిన్న యూరేకా కాలిఫోర్నియాలో భూకంపం వచ్చింది.
5. మెక్సిలో దగ్గర దీవులలో ఈరోజే ఒక భూకంపం వచ్చింది.

భూమిమీద ప్రతిరోజూ ఎక్కడో ఒకచోట ఏదో ఒక భూకంపం వస్తూనే ఉంటుంది అనిమాత్రం అనకండి. ఈ మాత్రం తెలివితేటలు నాకూ ఉన్నాయి. ఉన్నట్టుండి ఇప్పడే ఇన్ని భూకంపాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? చెప్పండి చూద్దాం? కుజుడు భూకంపాలకు కారకుడన్న జ్యోతిష్యశాస్త్ర నియమం నిజమా కాదా మరి? ప్రతివారి కళ్ళూ నెత్తినుంచి కాళ్ళలోకి వచ్ఛే సమయం వచ్ఛేసింది. కాస్త ఓపిక పట్టండి !