“నీ పనులు కావడమూ కాకపోవడమూ రెండూ దైవానుగ్రహమే"- జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు

10, మే 2016, మంగళవారం

మా అమెరికా యాత్ర - 10 (పరాశక్తి ఆలయంలో ఇచ్చిన ఉపన్యాసం)

6-5-2016 న పాంటియాక్ మిచిగాన్ లోని పరాశక్తి ఆలయంలో "శ్రీవిద్య" మీద ఇచ్చిన ఉపన్యాసం ఇక్కడ వినండి.