“జ్ఞానాన్ని పొందటం కాదు. తానే అదిగా అయిపోతాడు"- రమణ మహర్షి

9, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

కాలజ్ఞానం -12

శుద్ధ ఏకాదశి వరకూ 
తప్పవు యమబాధలు 
జరుగుతాయి ఎన్నో 
అంతిమ యాత్రలు 

కర్మ ఒక స్థాయి దాటితే 
అక్కరకు రాదు ధనం
మారకపోతే జనం 
తప్పదు నిత్యప్రళయం 

కృష్ణ చవితి తప్పక 
సృష్టిస్తుందొక వెలితి 
కళాకారులు సాహితీవేత్తలు 
కడతారిక ప్రయాణాలు 

భీభత్సం ప్రత్యక్షం 
భయోత్పాతం సహజం 
అధర్మం మితిమీరితే 
ఎక్కడికక్కడే పుడుతుంది 
వినాశనకారి ముసలం