నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

10, మే 2017, బుధవారం

TORI Radio program link

నిన్న TORI Radio లో చేసిన ప్రోగ్రాం బాగా వచ్చిందని అందరి నుంచీ మెసేజీలు వస్తున్నాయి. వారికి నా కృతజ్ఞతలు. నిన్న ప్రోగ్రాం వినని వారికోసం ఆర్కైవ్స్ లింక్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను.

వినండి.

http://www.teluguoneradio.com/archivesplayer.php?q=29075&host_id=292