“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

26, జూన్ 2010, శనివారం

మనసు లోని మర్మమును తెలుసుకో....

జూన్ అయిదవ తేదీన సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఒకామె ఇలా ప్రశ్నించింది.

నేనొక సమస్యపై మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. అడగమంటారా?

మనస్సులో యధావిధిగా గురువును,నవగ్రహాలను,ఇష్టదైవాన్ని స్మరించి నిమిత్తాలను పరిశీలించగా శుభ సూచకములుగా కనిపించాయి. కనుక అడుగమని చెప్పాను.

ముందుగా నాకు మీ విద్యమీద నమ్మకం కలగాలి గనుక నా మనసులోని ప్రశ్నను మీరే చెప్పండి?

ఆమె మాటకు నవ్వొచ్చింది. మానవ మనస్తత్వమే ఇలాటిది. ఎక్కడ మోసపోతామో అని అనుక్షణం ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన పరిస్థితుల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాము. పైగా నమ్మకం లేకుంటే అడగడం ఎందుకు? సరే చూద్దామని ప్రశ్న చక్రం వేసి చూచాను.

తులా లగ్నం వచ్చింది. శీర్శోదయ రాశి ఉదయిస్తున్నది. బేసి రాశి. కనుక అడగాలని ఇచ్చ ఆమెలో బలంగా ఉన్నది. కాని లగ్నానికి కేంద్రాలలో శుభ గ్రహాలు లేవు. బుధుడొక్కడే సప్తమంలో ఉండి ఇది ఉత్త ఉబుసుపోని ఇంటలెక్చువల్ ప్రశ్న మాత్రమే. చివరికి నీవు చెప్పినది వీరికి నచ్చదు. అని సూచిస్తున్నాడు. లగ్నాధిపతి శుక్రుడు నవమంలో మిత్ర స్థానంలో ఉండి ప్రశ్న నిజమైనదే ఎగతాళికి అడిగింది కాదు. అని చెబుతున్నాడు. కాని ఆయనతో కేతువు కూడా ఉండటం వల్ల సమస్యలో ఏదో చిక్కుముడి ఉన్నది. లోతైనఆలోచనలేకుండా భావాద్వేగాలలో పడి కొట్టుకుపోతున్నవారు ఈ సమస్యలో ఉన్నారు అని చూపిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కేతువు తలలేని గ్రహం. ఇక మనస్సును సూచించే చంద్రుడు పంచమ స్థానంలో ఉండి ప్రశ్నలోని నిజాయితీని సూచిస్తున్నాడు. కాని క్షీణ చంద్రునిగా ఆమె మనస్సులో జ్యోతిష్య శాస్త్రం మీద అపనమ్మకాన్ని కూడా సూచిస్తున్నాడు. సరే అది మనకు అనవసరం అనుకున్నాను.

చంద్రుడు ఈ లగ్నానికి దశమాధిపతి అవుతాడు. పుత్ర స్థానం అయిన పంచమంలో ఉన్నాడు. కనుక ఇది ఈమె సంతానం యొక్క వృత్తికి సంబంధించిన ప్రశ్న అయి ఉండవచ్చు.

"మీరు మీ సంతానం యొక్క వృత్తికి సంబంధించిన ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నారు." అని చెప్పాను.

ఆమె నమ్మలేనట్లుగా చూచింది. "జ్యోతిశ్శాస్త్రాన్నిగురించి ఒక ప్రెండ్ చెబితే మొదట్లో నమ్మలేదు, కాని ఇప్పుడు నమ్మవలసి వస్తోంది. మీరు చెప్పింది చాలా వరకూ సరిగానే ఉంది. ఇంకా చెప్పండి" అన్నది.

పంచమంలో స్త్రీగ్రహమైన చంద్రుడు ఉన్నాడు కనుక " ఇది మీ అమ్మాయి ఉద్యోగానికి చెందిన ప్రశ్న" అన్నాను.

"నిజమే. అసలు సమస్య ఏమిటో చెప్పండి."

పంచమ స్థానం అయిన కుంభరాశి నుంచి పరిశీలించాలి. కేంద్రాలయిన నాలుగు ఏడు పది స్థానాలలో పాప గ్రహాలయిన రవి,కుజుడు ఉన్నారు. కనుక ఈ అమ్మాయి సంకట పరిస్థితిలో ఉన్నది.

" మీ అమ్మాయి సంకట పరిస్థితిలో ఉన్నది." అన్నాను.

"నిజమే. కాబట్టేగా మిమ్మల్ని అడుతున్నది. ఆ సమస్య ఏమిటో చెప్పండి." ఆమె అడిగింది.

కుంభరాశినుంచి దశమాధిపతి అయిన కుజుడు సప్తమ స్థానంలో ఉన్నాడు. అంటే ఈ అమ్మాయి వర్క్ ప్లేస్ కు వివాహ స్థానానికి సంబంధం ఉన్నది. అంటే ఆఫీస్ లో ఎవరో ఈ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటానని వెంటబడుతూ ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు కూతురి మనస్సును సూచించే పంచమ స్థానాన్నిపరిశీలించాను. అక్కడ శుక్రుడు కేతువు కలిసి ఉన్నారు. కనుక ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తున్నది అని అర్ధమైంది.

"మీ అమ్మాయికి అఫీసులో ఒక సహోద్యోగితో ప్రేమ వ్యవహారం ఉన్నది." అని చెప్పాను.

"నిజమే. ఇంకా చెప్పండి" ఆమె జవాబు.

ఇద్దరికీ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగాలున్నపుడు అడ్డంకి ఏమై ఉండాలి? అని ఆలోచించాను.

పంచమంలోని కేతువువల్ల ఏదో సమస్య ఉన్నది అని తెలుస్తున్నది. కాని అది ఏమై ఉంటుంది?

ఈ లగ్నానికి రవి బాధక స్థానాధిపతి. ఆ రవి అష్టమ స్థానంలో ఉండి సమస్య రవి యొక్క కారకత్వాలలో ఒకటి అని చూపిస్తున్నాడు. కుంభరాశి నుంచి రవి, మాతృస్థానం అయిన చతుర్ధంలో ఉన్నాడు. మాతృ స్థానాధిపతి అయిన శుక్రుడు నవమాధిపతి కూడా అయ్యాడు. కనుక తల్లి తండ్రులను సూచిస్తున్నాడు. అంటే అసలు సమస్య తల్లి తండ్రులకు చెందినది. ఒకవేళ కులాంతరసమస్యనా? కనుక తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేదా? చంద్ర కుజులు సమసప్తకంలో ఉండి ప్రేమికుల మధ్యన మంచి ఆకర్శణ ఉన్నది అని చూపిస్తున్నారు. వీరిద్దరూ వేర్వేరు గ్రూపులకు చెందిన వారు కారు. మిత్ర వర్గంలోని వారే కనుక వీరిద్దరిదీ ఒకే కులం అయ్యుండాలి. కనుక ఇది కులాంతరప్రేమ కాదు. ఇక మిగిలిన ఆప్షన్ ఏమిటి? రవి పితృ వర్గ సూచకుడు. చంద్రుడు మాతృవర్గ సూచకుడు. శుక్రునికి వచ్చిన అధిపత్యాలవల్ల మళ్ళీ తల్లితండ్రులే సూచింపబడుతున్నారు. కుజుడు కేతువుదైన మఖా నక్షత్రంలో ఉండి సమస్య జెనెటిక్స్ కి సంబంధించినది అని చూపిస్తున్నాడు. కేతువు తల్లి తండ్రుల స్థానాలకు అధిపతి అయిన శుక్రునితో కలసి ఉన్నాడు. అంటే ఆ అబ్బాయి, అమ్మాయియొక్క తల్లిదండ్రులకు దగ్గరి బంధువు అయ్యి ఉండాలి. అమ్మాయి తల్లి తండ్రులకు అతను ఒకేసారి బంధువు ఎలా అవుతాడు? అంటే నన్ను అడుగవచ్చిన ఆమెకూడా ఆమె బావనో మేనమామనో చేసుకుని ఉండవచ్చు. బహుశా అదే సమస్య అయి ఉండవచ్చు. మరి అదే నిజమైతే, ఈ విషయం ప్రేమించుకునేటప్పుడే ఈమె కూతురికీ ఆ ప్రేమికునికీ తెలుసుకదా? ఒకవేళ తెలిసి ఉండక పోవచ్చు. చాలా సార్లు బీరకాయ పీచు చాలా దూరం పోయి ఎవరెవరొ తెలియని పరిస్థితులు ఉంటాయి. తరువాత విచారిస్తే గోత్రాలు కలవడం తాతలో ముత్తాతలో ఇద్దరికీ ఒక్కరే అని తేలడం జరుగుతుంటుంది. ఇలాటి కేసు కావచ్చు. అని ఊహించాను.

అయినా సందేహ నివృత్తికోసమని ఆరూఢ లగ్నాలు పరిశీలించాను. పాకలగ్నం మిధునం అయ్యింది. సప్తమారూఢం ధనుస్సు అయింది. ఇవి సమ సప్తకాలుగా ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి. కనుక సమస్య ఇదే అని అర్ధం అయ్యింది. ఇప్పుడు మాతృ ఆరూఢ లగ్నం లెక్కించాలి. కుంభం నుంచి నాలుగు,వృషభం అవుతుంది. అధిపతి శుక్రుడు అక్కడ నుంచి రెండింట ఉన్నందువల్ల మళ్ళీ రెండైన కటకం మాతృ ఆరూఢం అవుతుంది. అది చంద్ర స్థానం అయ్యి మళ్ళీ తల్లినే సూచిస్తున్నది. దశమ స్థానంగా వృత్తినీ సూచిస్తున్నది.

రూలింగ్ ప్లానెట్స్ ను సమస్య పరిష్కారానికి ప్రార్ధించాలి. లగ్నాధిపతి-శుక్రుడు. స్టార్ లార్డ్-గురువు. చంద్రరాశి-శని. స్టార్ లార్డ్-గురువు. వారాధిపతి-శని. హోరాధిపతి-శుక్రుడు.కనుక గురువు శుక్రుడు శని రూలింగ్ ప్లానెట్స్ గా వచ్చాయి. గురువు ఈ లగ్నానికి రోగ స్థానాధిపతి, మరియు సహజ పుత్ర కారకుడు. శుక్రుడు ప్రేమవ్యవహారాలకు, వివాహానికి సూచకుడు.శని ఈ లగ్నానికి పుత్ర స్థానాధిపతి. ఈమెగారి అమ్మాయికి లగ్నాధిపతి. సమస్య అర్ధం అయ్యింది. ఈ అమ్మాయికి ప్రేమ వ్యవహారంతో జరిగే వివాహంతో రోగపూరిత సంతానం కలిగే ఖర్మ ఉన్నది. దాన్ని తప్పించడం కష్టం.

ఇలా ఆలోచన చేసిన మీదట ఆమె ముఖం లోకి చూచాను. ఆమె కొంత ఆతృతగా కొంత అపనమ్మకంగా చూస్తున్నది. ఏమిటి ఇంతసేపు ఆలోచిస్తున్నాడు? ఇతనికి సమస్య అర్ధం కాలేదు, తప్పించుకోడానికి ఎత్తు వేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నట్లు ఆమె ముఖాన్ని చూస్తే అనిపించింది.

" ఏమీ అనుకోకండి. మీ వారు మీ బంధువులలోని వారా బయట సంబంధమా?" అడిగాను.

"మా బావేనండి. ఎందుకు అలా అడిగారు?" ఆమెకు అనుమానం వచ్చింది.

ఇప్పుడు సమస్య మొత్తం వీడిపోయింది. కనుక ఇలా చెప్పాను.

"ఆ అబ్బాయి మీ దగ్గరి బంధువులలోని వాడే, లేదా ఒకే గోత్రం అయినా కావచ్చు. అయితే ఈ సంగతి ప్రేమ వ్యవహారం చాలా ముదిరిన తర్వాత తెలిసి ఉంటుంది. ఇదేనా అసలు సమస్య?"

ఆమెకు కాసేపు నోట మాట రాలేదు. "కొంచెం మంచినీళ్ళివ్వండి" అని అడిగింది. కరెక్టుగా చెప్పగలిగానని నాకు అర్ధం అయింది. అయితే కధ ఏమిటొ ఆమె నోటివెంటనే విందామని ప్రశాంతంగా ఉన్నాను. నీళ్ళు తాగిన తర్వాత ఆమె చెప్పింది.

వీళ్ల అమ్మాయి పని చేసే ఆఫీసులో ఒకతనితో ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తున్నది. కాని కొంతకాలం తర్వాత ఆ అబ్బాయి కులం ఒకటే అయినప్పటికీ, గోత్రం కూడా ఒకటేననీ, అతను వీళ్ళ బంధువుల లోని వాడేననీ, బీరకాయ పీచు బంధుత్వం ఉన్నదనీ తెలిసింది. ప్రస్తుతం నన్ను అడుగవచ్చిన ఆమె కూడా బావనే పెళ్ళిచెసుకున్నందువల్ల వీళ్ళకు కొంతమంది సంతానం పుట్టి పోయారుట. మళ్ళీ దగ్గరి సంబంధం చేసుకుంటే ఎలాటి పిల్లలు పుడతారో అని భయపడుతున్నారు. పైగా గోత్రం ఒకటే కావటం జరిగింది. అంటే వరుసకు అన్నాచెల్లీ అవుతారు. ఇదీ సమస్య. ఏం చెయ్యమంటారు అని నన్ను అడిగింది.

మీరేం చేద్దామనుకుంటున్నారు? అని అడిగాను.

అదే అర్ధం కావడం లేదు. అని చెప్పింది.

నేను చెప్పిన పరిష్కారం మీరందరూ ఒప్పుకుంటారా? అని అడిగాను.

అలా నేను మాటివ్వలేను. కాని మీ సూచన చెప్పండి. అని అడిగింది.

ఒకే గోత్రంలో వారికి పెళ్ళి చెయ్యకూడదు. పైగా దగ్గరి బంధువులని చెబుతున్నారు. సంతాన పరంగా మీకూ సమస్యలొచ్చాయి. కనుక వీరికి ఇంకా వస్తాయి. కనుక ప్రేమ మరిచిపోయి ఎవరికి వారు వేరే సంబందాలు చేసుకోవడం మంచిది. నూటికి తొంభై అయిదు శాతం ప్రేమలు ఆకర్షణలేగాని నిజమైన ప్రేమలు కావు. అని చెప్పాను.

కానీ అమ్మాయి అబ్బాయి గట్టి పట్టుమీదున్నారు. పెళ్ళి చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఆమె చెప్పింది.

అంటే వీరికి అనుభవించాల్సిన ఖర్మ గట్టిగా ఉందన్నమాట అని లోపల అనుకుని " మరి ఒకే గోత్రం వారికి పెళ్ళి ఎలా జరిపిస్తారు" అడిగాను.

"ఒక తెలిసిన పురోహితుణ్ణి అడిగాము. అమ్మాయిని ఎవరికైన దత్తు ఇచ్చి ఆ దంపతుల చేత కన్యాదానం చేయిస్తే గోత్రం మారిపోతుంది గనుక పరవాలేదు. పెళ్ళి చెయ్యవచ్చు అని ఆయన చెప్పాడు." అన్నది.

నాకు ఒళ్ళు మండినంత కోపం వచ్చింది. తమాయించుకుని" దత్తు ఇస్తే ఒంట్లోని జీన్స్ ఎలా మారతాయి?" అని అడిగాను.

"ఏమో నాకు తెలియదు. ఆయన మా ఇంటి పురోహితుడు. బాగా శాస్త్రం తెలిసినవాడు." అని చెప్పింది.

"సరే. నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను. తరువాత మీ ఇష్టం" అని అన్నాను.

ఆమె ఏమీ చెప్పకుండా సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. ఒకవేళ ఈ పెళ్ళి జరిగితే మాత్రం సంతాన స్థానంలో ఉన్న శుక్ర కేతువుల వల్ల మంగోలియా బేబీలు పుట్టే అవకాశం ఉంది. వారికి సంతానంతో బాధలు తప్పవు. ఆ సంతానాన్ని పెంచుతూ ప్రతిరోజూ నరకం పడెటప్పుడు ఇప్పటి ఆకర్షణలు ప్రేమలు నిలబడతాయా? ఏం జరుగుతుందో ముందుముందు చూడాలి.

ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రశ్న శాస్త్రం నిజమైనందుకు సంతోషం కలిగింది.
read more " మనసు లోని మర్మమును తెలుసుకో.... "

21, జూన్ 2010, సోమవారం

పూర్వ జన్మ పాపాలు- నేటి ఖర్మలు

మనిషి నేడు అనుభవిస్తున్న బాధలకు, ఖర్మకు పూర్వకర్మ కారణం. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఏదీ కారణం లేనిదే జరుగదు. ప్రతిదానికీ ఒక కారణం ఉంటుంది. ప్రతి మనిషి పడుతున్న బాధలకు ఉన్న కారణాలేమిటి? ఇప్పుడు వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి అనే విషయాన్ని వివరించగలగడం జ్యోతిర్విజ్ఞానంలోని అద్భుతాలలో ఒకటి.

శౌనకమహాముని ధ్యానంలో ఉండి తన మాటకు సమాధానం చెప్పలేదని కోపించి ఒక చచ్చిన పామును ఆయన మెడలోవేసి పోతాడు
పరీక్షిత్తు మహారాజు. ఈ పాపంవల్ల అతను తక్షకుని కాటుకు గురై మరణిస్తాడు. ఇది మహాభారతంలో మనకు తెలిసిన గాధ. పూర్వజన్మ పాపాలు వాటి ప్రభావాలను గురించి అంపశయ్యమీద ఉన్న భీష్ముడు ధర్మరాజుకు అనేక ఉదాహరణలతో వివరిస్తాడు.ఈ వివరాలు భారతంలో మనం చూడవచ్చు.కనుక కర్మ ఉన్నది.దాని ఫలితం అనుభవించడమూ ఉన్నది.ఇవి వాస్తవాలు.


సాధారణ జ్యోతిష్యంవల్ల కూడా ఈ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.నాడీగ్రంధాలనుంచి కూడా చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు.కాని నాడీగ్రంధాలు ఈవిషయాలలో స్పెషలైజుడ్ రీసెర్చి చేసినవి గనుక వాటినుంచి ఈవివరాలు బాగా తెలుస్తాయి.గతజన్మలో మనుషులు చేసే పాపాలు,ప్రస్తుతజన్మలో వాటి ఫలితాలు కొన్నింటిని ఇక్కడ చూద్దాం.


>>పూర్వజన్మలో ఒక అమ్మాయి అసూయతో తన తోటి అమ్మాయిల పెళ్ళి సంబంధాలు చెడగొట్టేది. ఈ విషయం ఆ అమ్మాయి జాతకంలో క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది. ఈ జన్మలో ఆ అమ్మాయికి ఎన్ని పెళ్ళిసంబంధాలు వచ్చినా ఒక్కటీ కుదరటం లేదు. గట్టిరెమెడీలు చేస్తే గాని ఈ దోషం పోదు.


>>ఒక వ్యక్తి గతజన్మలో తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకుండా గాలికొదిలేశాడు. ఈ జన్మలో ఇతను కొడుకులచేత ఒల్డ్ఏజ్ హోమ్ లో చేర్చబడి, పూర్వజన్మలో తన తల్లిదండ్రులను తాను పెట్టిన బాధను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు.


>>పూర్వజన్మలో ఇతను ఒక కన్యను గర్భవతిని చేసి ముఖం చాటేశాడు. ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోయింది.ఈ జన్మలో ఇతనికి సంతానం లేదు. ఇప్పటికి రెండు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు.ఇద్దరు భార్యలూ విషాద పరిస్తితుల్లో మరణించారు.వయసు అయిపోతున్నది, చేతిలో డబ్బులేదు. ముసలి వయసులో ఫుట్ పాత్ మీద అడుక్కుంటూ దిక్కులేని చావు గతి అయ్యేటట్లు ఉంది.

>> ఒక వ్యక్తి పూర్వజన్మలో తన భార్యను తన స్నేహితుడైన ఒక జమీందారుతో గడపమని బలవంతం చేసి ఆమె కాళ్ళావేళ్ళా పడ్డా వినక ఒప్పించాడు. ఈ జన్మలో భార్య తన స్నేహితునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నది.ఆ సంగతి ఇతనికి తెలుసు.కాని ఏమీ చెయ్యలేడు.కారణం- ఇతనికి హఠాత్తుగా మగతనం పోయింది.ఇతను ఒక చిన్నరైతు. స్నేహితుడు అదే ఊళ్ళొ మోతుబరిరైతు.ఇతను మానసికక్షోభతో పిచ్చివాడయ్యే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు.భార్య ఇతన్ని పురుగులా చూస్తుంది.ఆమె ఆస్తి ఆమెకు ఉన్నది.


>>పూర్వజన్మలో ఇతను చాలామంది స్త్రీలను ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరిని పెళ్ళి చేసుకుని వదిలేసేవాడు. ఈ జన్మలో ఇతను ఒక స్త్రీగా పుట్టాడు.మొదటి భర్త ఏక్సిడేంట్లో మరణించాడు.రెండవభర్త కొన్నాళ్ళు కాపురం చేసి ఒదిలేశాడు.ప్రస్తుతం ఈమె వయస్సు ముప్పై లోపే.పడుపువృత్తిలో కాలం గడుపుతున్నది.


>> ఒకామె పూర్వజన్మలో చీటికిమాటికి చెట్లను గిల్లడం,ఆకులు తెంపడం, చీమల్ని కాళ్ళతో చంపడం చేసేది.ఈజన్మలో మళ్ళీ స్త్రీగా పుట్టింది.ఈమెకు చీటికి మాటికి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి.చిన్నచిన్న ఏక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి.ఊరకే రోడ్డుపక్కగా పోతున్నాకూడా ఏదోవచ్చి ఈమెమీద పడి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి. లేదా నడుస్తూ పోతూ గుమ్మాన్ని కొట్టుకుని తలకు దెబ్బలు తగులుతాయి.ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి.


ఇలాటి కేసులు చాలా గమనించాను. వీరందరూ సరియైన రెమెడీలు పాటిస్తే ఈ సంఘటనలు జరగటం ఆగిపోతాయి.కాని సరియైన సమయంలో ఆ రెమెడీలు పాటించాలి.ఇందులోని ఇంకొక వింత ఏమిటంటే, చాలామంది రెమెడీలు చెప్పినా చెయ్యలేరు.పూర్వకర్మ గట్టిగా ఉన్నప్పుడు రెమెడీలు పాటించాలని బుద్ధి పుట్టదు.లేదా అనేక అవాంతరాలు వచ్చి మధ్యలోనే రెమెడీలు మానుకుంటారు.ఇలా జరగడం చాలా సార్లు గమనించాను.


వీటన్నిటిని బట్టి జ్యోతిష్యశాస్త్రం మామూలు సైన్సు కాదు ఇది సూపర్ సైన్సు అని నేను గట్టిగా చెప్పగలను.ఈశాస్త్రాన్ని సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోడానికి ప్రస్తుత సైన్సుకు ఇంకా వెయ్యి సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు అంటే అతిశయోక్తి కానేరదు.
read more " పూర్వ జన్మ పాపాలు- నేటి ఖర్మలు "

19, జూన్ 2010, శనివారం

యాండీ హూగ్ జాతక విశ్లేషణ- కొన్ని జ్యోతిష రహస్యాలు

Fighting was his life, career, art and philosophy

Know yourself, keep yourself under control, understand yourself, steel yourself, cleanse your mind and keep your body fit!» (Andy Hug, 1997)

యాండీ హూగ్ యొక్క జననతేది లభించింది గాని సరియైన జననసమయం ఎక్కడా దొరకలేదు. అది దొరికేంతవరకు ప్రత్యేకలగ్నాలతో విశ్లేషణ చేద్దాం. ఇతను 7-9-1964 న స్విట్జర్లాండ్ లోని వోలెన్ అనే గ్రామంలో జన్మించాడు.ఆ రోజు క్రోధి నామసంవత్సరం భాద్రపదశుక్ల ద్వితీయ సోమవారం అయింది.

ముందుగా చంద్రలగ్నాన్ని నిర్ధారించాలి. రోజు కొంతవరకు ఉత్తరఫల్గుణి, రువాత హస్తా నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. కనుక రాశి కన్యారాశి అవుతుంది. ఇక నక్షత్రాన్ని నిర్ధారణ చేద్దాం. ఉత్తరఫల్గుణి ఒక అదృష్టనక్షత్రం. వీరి జీవితంలో సాధారణంగా ఒడుదుడుకులుండవు. వీరు ప్రభుత్వఉద్యోగులుగా టీచర్లుగా రాణిస్తారు. కనుక ఇతనిది ఉత్తరానక్షత్రం కాదు. హస్తానక్షత్ర జాతకులకు జీవితం ఒడిదుడుకుల మయం. బాల్యం బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఇతనికి అదే జరిగింది. చిన్నప్పుడు అనాధాశ్రమంలో పెరిగాడు. సామాన్యంగా హస్తానక్షత్రజాతకులకు విజయం చాలా సార్లు చేతికందినట్లే అంది జారిపోతుంది. ఇది ఇతని జీవితంలో చాలాసార్లు జరిగింది.

క్యోకుషిన్కాయ్ కరాటే కాంపిటీషన్స్ లో చివరివరకూ గెలిచి చివరిలో శోకీ మట్సూయ్ చేతిలో ఓడిపోయాడు. కానీ పోటీలో ఇతను కొట్టినదెబ్బలకు, 100 మందితో వరుసగా ఫైట్ చేసి అందరినీ గెలిచిన షోకీమట్సూయ్ కూడా కూలబడ్డాడు. చక్కగా ఫైట్ చేసినా సరే టెక్నికల్ పాయింట్ వల్ల యాండీ రెండవస్థానంతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. ఇది జడ్జిల పక్షపాత ధోరణివల్ల జరిగింది, ఒక యూరోపియన్ వీరుడు జపాన్ గడ్డమీద జపనీస్ వీరుణ్ణి గెలిచి ఆల్ జపాన్ చాంపియన్ షిప్ సాధించడం జీర్ణించుకోలేని జడ్జిలు విధంగా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి షోకీమత్సూయ్ ని విజేతగా ప్రకటించారు అని కొంతమంది అన్నారు.

అలాగే చాలాసార్లు నికి అర్హత ఉన్నా టాప్ స్లాట్ అందినట్లె అంది జారిపోయింది. కనుక ఇతనిది ఉత్తరానక్షత్రం కాదు హస్తా నక్షత్రమే అని రూఢిగా చెప్పవచ్చు. అంటే చంద్రుడు ఇతని జాతకంలో కన్యా రాశి 10 డెగ్రీల నుంచి 23.20 డిగ్రీల లోపు ఉన్నాడు. మరి హస్తానక్షత్రం పాదం అయి ఉంటుంది? డిగ్రీలలో కన్యారాశి నాలుగు నుంచి ఏడుపాదాల వరకూ ఉంటాయి. అవే హస్తా నక్షత్రంలోని ఒకటినుంచి నాలుగు పాదాలౌతాయి. ఇతను వీరవిద్యలలో నిష్ణాతుడైనప్పటికీ స్వతహాగా జాలిగుండె మరియు ఆధ్యాత్మికభావాలు కలవాడు. ఇతనిలో వీరత్వం సాధుస్వభావం కలసి ఉన్నాయి. కనుక నాలుగోపాదం అయిన మేషనవాంశ అవటానికి అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకనగా వీరవిద్యలను, శూరత్వాన్ని అలవోకగా ప్రసాదించగల అంగారకునిరాశి ఇది. సున్నితమనస్కతను ఇచ్చే చంద్రునిదైన హస్తానక్షత్రమూ, వీరవిద్యలను ఇచ్చే అంగారకుని నవాంశరాశీ కలిసి ఇతని మనస్తత్వాన్ని తీర్చి దిద్దాయి.

ఇదే
నిజమైతే, చంద్రుడు హస్తానక్షత్ర మొదటిపాదపు డిగ్రీలైన 10.00 నుంచి 13.20 డిగ్రీల మధ్యన ఉండి ఉండాలి. నాడీ జ్యోతిశ్యవిధానంలో వాడేటటువంటి "రాశితుల్యనవాంశ" టెక్నిక్ ప్రకారం చంద్రుడు రాశినవాంశలలో షష్టాష్టకస్థితిలో ఉన్నందువలన ఇతని జీవితం అర్ధాంతరంగా ముగిసింది. పాయింట్ కూడా బాగా సరిపోయింది గనుక చంద్రుడు హస్తానక్షత్రం ఒకటో పాదంలో ఉన్నట్లు మనం భావించవచ్చు. దీన్ని ఇంకా సూక్ష్మవిశ్లేషణ చేసి లగ్నడిగ్రీలను, జనన సమయాన్ని కూడా కనిపెట్టవచ్చు. కాని మనం ప్రస్తుతం చేయబోతున్న విశ్లేషణకు ఇంతకంటే లోతుకు పోవడం అవసరంలేదు కనుక ఇంతటితో ఆపుదాము.

ఇతని ఆత్మకారకుడు సూర్యుడు. సూర్యుడు నవాంశలో నీచస్థితిలో ఉన్నాడు కనుక కారకాంశరాశి తులారాశి అవుతుంది. జైమినిమహర్షి తన యొక్క జైమినిసూత్రములలోని ప్రధమాధ్యాయం 64, సూత్రం లో " కర్మణి పాపే శూర: " అని చెబుతూ ఒక వ్యక్తి శూరుడా లేక పిరికివాడా అన్న విషయాన్ని ఎలా నిర్దారించాలో సూత్రీకరించాడు. అనగా కారకాంశ నుంచి తృతీయమున పాపగ్రహమున్నచో ఆవ్యక్తి శూరుడగును అని అర్ధం. యాండీ జాతకంలో యోగం అచ్చు గుద్దినట్లు సరిపోయింది. ఇతనికి తులారాశినుంచి తృతీయస్థానంలో కేతువున్నాడు. నవాంశకుండలిలో కారకాంశ నుంచి తృతీయస్థానంలో శనీశ్వరుడు స్థితుడై ధైర్యాన్నీ శూరత్వాన్నీ ఇస్తున్నాడు. కనుక ఇతను జైమిని సూత్రభాషలో చెప్పాలంటే శూరుడు మరియు ఇప్పటి భాషలో కరాటే వీరుడయ్యాడు. పిరికివాడు కావడానికి ఒక వ్యక్తిజాతకంలో యోగం ఉండాలో చెబుతూ జైమిని మహర్షి తన అరవై అయిదో సూత్రంలో " శుభే కాతర: " అన్నాడు. అనగా కారకాంశనుంచి తృతీయస్థానంలో శుభ గ్రహాలున్నట్లైతే అతను పిరికివాడవుతాడు అని అర్ధం. యోగం యాండీ జాతకంలో లేదు. అందుకే కొమ్ములు తిరిగిన వీరులతో తలపడి ధైర్యంగా కాంపిటీషన్ ఫైట్స్ చేశాడు.

జ్యోతిష్యనియమాల ప్రకారం ఒకని జాతకంలో చంద్రకుజ యోగం గాని, బుధకుజయోగంగాని ఉంటే అతను ముష్టియుద్ధంలోగాని (నేటి భాషలో బాక్సింగ్, కరాటే మొదలైనవి), మల్లయుద్ధంలోగాని (రెజిలింగ్) ప్రవీణుడౌతాడు. యాండీ జాతకంలో ఇవి రెండూ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దామా? నాడీజ్యోతిష్యసూత్రాలను బట్టి బుధుడు సింహరాశిలో వక్రస్థితివల్ల కర్కాటకరాశిలో ప్రవేశించి కుజునితో కలిసినట్లు భావించాలి. నవాంశలో ఇక బుధకుజులు కర్కాటకరాశిలో కలిసే ఉన్నారు. దశాంశలో చంద్రకుజులకు షష్టాష్టకయోగం ఉన్నది. కనుక ఇతను మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు.

చంద్రలగ్నం నుంచి పరిశీలించగా విశ్లేషణ ఇలా ఉంటుంది. దశమాధిపతి అయిన బుధుడు వక్రించి రవితో కలసి త్రిక స్థానమైన ద్వాదశస్థానంలో ఉన్నందువల్ల విజయం చివరివరకూ అందినట్లే అంది జారిపోతుంది. దశమ స్థానంలో రాహువు కుజునిదైన మృగశిరా నక్షత్రంలో స్థితుడై ఉన్నందువల్ల మూర్ఖమైన+తెలివైన పంచెస్ కిక్స్ తో ప్రాణాలు తీయగల క్యోకుశిన్ కాయ్ కరాటేలో ప్రావీణ్యతను వృత్తిగా ఇచ్చాడు. "శనివత్ రాహు" అన్న సూత్రం ప్రకారం శని కుజుని నక్షత్రంలో ఉన్నట్లే భావించాలి. అనగా ఇది దారుణ విస్ఫోటనాత్మకమైన వృత్తిని ఇస్తుంది. కనుక స్కూలుదశ చివరిలో ఇతను కొన్నాళ్ళు బుచ్చర్ గా పనిచేశాడు. రాహుకేతువులు తామున్న రాశినాధుల యొక్క, మరియు నక్షత్రనాధుల యొక్క ఫలితాలు ఇస్తారు గనుక రాహువు ఇక్కడ బుధునికి రిప్రెజెంటెటివ్ గా ఉన్నాడు. కనుక బుధుడు కుజుని నక్షత్రంలో ఉన్నట్లే లెక్క. అందువల్ల ఇతనికి వీరవిద్యలలో ప్రావీణ్యత కలిగింది. దానికి తగినట్లే చిన్నతనంలోనే ఇతనికి తొమ్మిదినుంచి పదహారు ఏళ్లవరకు కుజదశ జరిగింది. సమయంలోనే ఇతను కరాటే నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాడు.

తరువాత పదహారునుంచి ముప్పైనాలుగు ఏళ్ళవరకు ఇతనికి రాహుదశ జరిగింది. రాహువు దశమస్థానంలో ఉండి విధమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నాడో పైన విశ్లేషించాను. కనుక దశాకాలం అంతటా దేశదేశాలు తిరుగుతూ కాంపిటీషన్ ఫైట్స్ చేశాడు. రాహువు రాక్షసుల గ్రూపులోనుంచి దేవతల గ్రూపులోకి మారాడు. అలాగే రాహుదశలో ఇతను రాక్షసక్రీడ అయిన క్యోకుశిన్ కాయ్ కరాటేను వదలి కొంచెం సాప్ట్ స్టైల్ అయిన సీడోకాయ్ కాన్ కరాతేలొకి మారాడు. తరువాత ముప్పై మూడో సంవత్సరం ప్రాంతంలో ఇతనికి గురుదశ మొదలైంది. గురువులో శని అంతర్ధశలో ఇతను బ్లడ్ కాన్సర్ కు గురై కొద్దిరోజులలో హఠాత్తుగా చనిపోయాడు. ఇతని జాతకంలోని ప్రబలమైన దశమరాహు ప్రబావం వల్ల పరాయిదేశమైన జపాన్ లో చనిపోవడమే గాక అక్కడే ఒక బౌద్ధాలయంలో ఇతని అస్థికలు ఉంచబడ్డాయి.

ఇతనికి నవాంశలో మూడుగ్రహాలు నీచ స్థితిలో ఉన్నాయి. అవి రవి,కుజ,గురువులు. రాహుకేతువులు కూడా నీచ స్థితిలోనె ఉన్నారు. అందువల్ల ఇతని జీవితం దురదృష్టకరంగా ముగిసింది. కాని కుజుడు నీచలో ఉంటూ కూడా వర్గోత్తమాంశలో ఉన్నందువల్ల మార్షల్ ఆర్ట్స్ల్ లో యోగాన్నిచ్చాడు. వీరవిద్యలు అభ్యాసం చేసేవారి జాతకంలో దేవసేనాపతి అయిన సుబ్రమణ్యస్వామిని సూచించే కుజునికారకత్వం బలంగా ఉంటుంది. ఇది అనేకమంది జాతకాలలో (నా జాతకంతో సహా) గమనించాను.

కాన్సర్ రోగుల జాతకాలలో గురువు ముఖ్యపాత్ర వహిస్తాడు. ఇది చూడడానికి చాలా చిత్రంగా కనిపిస్తుంది. గురువు సంపూర్ణశుభగ్రహంకదా ఇలా జరుగుతుందా అని జ్యోతిశ్య విధ్యార్ధులకు సందేహం వస్తుంది. సందేహాన్ని చాలామంది నావద్ద వ్యక్తపరిచారు. గురువు చెడుకూడా చెయ్యగలడు. కత్తి ప్రాణం తియ్యగలదు ప్రాణం పొయ్యగలదు కూడా. గురువు చెడుచేసే జాతకాలలో ఇతర పాపగ్రహాలైన శనీశ్వరుడు, కుజుడు,రాహువులను మించి చెడు చెయ్యగలడు. నీతివంతుడు సాధారణంగా చెడు జోలికి పోడు, చెడు చెయ్యడు. కాని అతను కారణం చేతనైనా నీతిని గాలికొదిలేస్తే మామూలు దుర్మార్గుల కంటే ఎక్కువ చెడుచెయ్యగలడు. ఇదీ అలాటిదే. ఒక జాతకంలో గురుగ్రహం చెయ్యగలిగిన చెడును గురించి ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్కురాలు, జ్యోతిషమార్తాండ, జ్యోతిర్విద్యావారిధి మొదలైన అనేక బిరుదులున్న శ్రీమతి మృదులాత్రివేదిగారు రామన్ గారి అస్ట్రలాజికల్ మాగజైన్ లో ఎన్నో ఏళ్ళనుంచీ అనేక వ్యాసాలు వ్రాశారు. ఆమె ఈ విషయంమీద చాలా పుస్తకాలుకూడా వ్రాశారు.

గురువు
అంటేనే పెద్దవాడు బరువైనవాడు అని అర్ధం. He embodies expansion and growth. కాన్సర్ వ్యాధిలో జరిగేది సరిగ్గా ఇదే. శరీరంలో కణాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగి పోతాయి. అవయవాలలో కణుతులు ఏర్పడతాయి. ఒక చోటినుంచి ఒకచోటికి బదిలీఅవుతూ శరీరంలో కాలనీస్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి.దీనిని వైద్యపరిభాషలో metastasis అంటారు. ఇక శనీశ్వరులు రోగం నయం కాకుండా ఆలస్యం చేస్తారు. He slows down the curative process. వీరి కలయిక దురదృష్టాన్నీ, దీర్ఘరోగాలనూ ఇస్తుంది. Abnormal expansion and growth (Jupiter) with slow curative process (Saturn) is cancer. మెడికల్ అస్ట్రాలజీలో ఇటువంటి అనేక అద్భుత రహస్యాలున్నాయి. వీటిని బట్టి జాతకునికి ఏ వయస్సులో ఏ రోగం రాబోతున్నదో ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు.

ఇక్కడ ఇంకొక రహస్య సూత్రం చెబుతున్నాను. సామాన్యంగా గురువు నీచలోఉన్న జాతకాలలో గాని శని గురువులు కలిసియున్న జాతకాలలో గాని ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది. వీరు పూర్వజన్మలో సద్బ్రాహ్మణులకు, సద్గురువులకు, దేవతలకు ద్రోహం, అన్యాయం చేసి ఉంటారు. ద్రోహం చాలారకాలుగా ఉండవచ్చు. వారి ఆస్తి కాజేయటం, వారి ఆడవారితో సంబంధం పెట్టుకోవడం, వారిని దూషించడం, అవమానించడం, బాధ కలిగించడం, నమ్మించి మోసం చేయడం, వారిని చంపడం ఇలా రకరకాలుగా దోషం ఉంటుంది. దేవతల విషయంలోనైతే, వారి ఆలయాలు ధ్వంసం చెయడం, వారిని దూషించడం, ఆలయాలను అపవిత్రం చేయడం, కూలగొట్టడం, దేవతల మాన్యాలు ఆస్తులు కాజేయటం, దురాక్రమణ చేయడం ఇలా అనెకరకాలుగా దోషాలు ఉంటాయి. దోషానికి తగినట్లు ఫలితాలు కూడా జన్మలో అనుభవించ వలసి వస్తుంది. అందుకని వీరికి జన్మలో దురదృష్టం వెంటాడుతుంది. విజయాలు చివరివరకూ వచ్చి చివరిలో చేజారిపోతాయి. చివరికి కాన్సర్ వంటి భయంకర వ్యాధులు ప్రాణాలు తీస్తాయి.

పూర్వజన్మ దోషాలు విధంగా చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి. చాలామంది -- జన్మలో మేము తెలిసి తప్పూ చెయలేదు. కాని జన్మంతా బాధలు పడుతున్నాము. దైవం ధర్మం అంతా బూటకం. కర్మసిధ్ధాంతం మిధ్య, హోమాలు జపాలు వెధవలు చేసే పనులు, జ్యోతిష్యజ్ఞానం అబద్ధం, ఇదంతా డబ్బులు కాజేయడానికి బ్రాహ్మలు ఆడుతున్న నాటకం -- అని దైవాన్ని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను నిందిస్తూ ఉంటారు. వారి జాతకాలు పరిశీలిస్తే పూర్వజన్మలలో వారు దారుణమైన పాపాలు చేసి ఉన్నట్లు జ్యోతిర్వేత్తలకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇంకా బుద్ధిరాక ఇప్పుడు కూడా ఇలా దూషిస్తూ అదేదో గొప్పగా భావిస్తూ ఉంటారు. తరువాతికాలంలో కర్మ పరిపక్వానికి వచ్చి దాని ఫలితాలు అనుభవించేటప్పుడు వారికి అర్ధం అవుతుంది. ప్రస్తుతం కండకావరం మీద అర్ధం కాదు. సరే టాపిక్ ప్రస్తుతానికి అలా ఉంచుదాం.

పై విశ్లేషణవల్ల గురువు, శనీశ్వరులు కలిసి ఏమి చేయగలరో అర్ధం అయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి. రోగాలను సూచించే షష్టాంశలో శని నీచరాశిలో రాహుకేతువులతో కలసి ఉన్నాడు. రక్తానికి సూచకుడైన జననచంద్రునికి అష్టమంలో గ్రహ స్తితివల్ల బ్లడ్ కాన్సర్ వచ్చింది. మారకస్థానంలో ఉన్న గురువుయొక్క దశ మొదలు కావడం తోనే చావు వరించింది. మేషరాశిలో ఉన్న శనీశ్వరులు తులారాశిలో ఉన్న గురువుని సమసప్తక దృష్టితో చూస్తున్నాడు. గురు/శనుల గ్రహస్థితుల వల్ల యాండీ హూగ్ గురుదశలో/శని అంతర్ధశ మొదలుకావడం తోనే బ్లడ్ కాన్సర్ వచ్చి చనిపోయాడు. అంతకు నాలుగునెలల ముందు ఇతను చేసిన లాస్ట్ ఫైట్ లో అందరివద్దా సెలవు తీసుకున్నాడు. ఇతనికి తెలిసో తెలియకో రాహుదశ చివరిలో కెరీర్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. అదే విచిత్రం. అతని కెరీర్ అర్ధాంతరంగా ముగిసింది. భార్యాపిల్లలు అనాధలైనారు. ఇటువంటి శిక్ష అనుభవించడానికి ఇతను పూర్వజన్మలో పాపం చేసి ఉంటాడో నేను ఊహించగలను. కాని దానిని బయటకు చెప్పకూడదు. ఇదొక జ్యోతిశ్శాస్త్ర నియమం. పైగా అంతా బహిర్గతం చేస్తే సస్పెన్స్ ఏముంటుంది?

విధి చాలా విచిత్రమైనది. కర్మ కూడా విచిత్రమైనదే. రెంటినీ ఎవరూ అర్ధం చేసుకోలేరు. "గహనా కర్మణో గతి:" అని భగవానుడే గీతలో చెప్పాడు. మంచివాళ్ళ ముగింపులు మంచిగా ఉండాలనీ లేదు. చెడ్డవాళ్ళ ముగింపు చెడ్డగా ఉండాలనీ లేదు. అసలు మంచీ చెడూ అన్నవి సాపేక్షాలు. జన్మలో ఎంత మంచో ఎంత చెడో ఎవరు చెప్పగలరు? కాని కట్టి కుడిపే కర్మమాత్రం ఎవరినీ ఉపేక్షించదు. ఎవరి సమయం వచ్చినపుడు వారు ఆయా కర్మఫలితాలు అనుభవించాల్సిందే. నాటకం నుంచి నిష్క్రమించాల్సిందే.

యాండీహూగ్ గొప్ప వీరుడే కాదు.తన ప్రత్యర్ధులుకూడా మెచ్చుకున్న మంచిగుణాలు కలిగిన వాడు. మానవతావాది.మంచి మనసున్ననిషి.అతని నిష్క్రమణ ఇలాజరగడం మాత్రం అల్పజ్ఞానులమైన మనకు బాధాకరం. మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభిమానులకు ఇది మరీ బాధాకరం. ఇతను చనిపోయినరోజున ఇతని చిరకాల ప్రత్యర్ధులైన షోకీమట్సూయ్, పీటర్ ఏట్స్, నికొలాస్ పెటాస్, ఫ్రాన్సిస్కోఫిలో, కెంజిమిదోరి, అకిరామసుదా మొదలైన మహావీరులందరూ కంటతడిపెట్టారు.

ప్రస్తుతానికి
యాండీహూగ్ జాతకవిశ్లేషణ చాలు. చాలా వ్రాయవచ్చు."బాధ నా చేత కన్నీరు పెట్టించలేదు. మంచితనం ఒక్కటే నాచేత కన్నీరు పెట్టిస్తుంది" అన్న జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారి మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి.

గుడ్ బై!!! షిహాన్ యాండీహూగ్.
read more " యాండీ హూగ్ జాతక విశ్లేషణ- కొన్ని జ్యోతిష రహస్యాలు "