“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలి. మనింట్లో కాదు

కొంతకాలం క్రితం ఒకాయన నాకు తెగ ఫోన్లు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అనడిగితే 'నేను ఒకసారి గుంటూరు వచ్చి మిమ్మల్ని కలవాలి. ఎప్పుడు రమ్మంటారో చెప్పండి?' అని అడుగుతూ ఉండేవాడు. 'కారణం ఏమిటి?' అంటే చెప్పెవాడు కాడు. 'మిమ్మల్ని కలవాలి, వచ్చినప్పుడు చెబుతాను' అని అంటూ ఉండేవాడు.

ఇలాంటి వారిని కలవడానికి నేనేమీ ఇక్కడ ఖాళీగా లేను గనుక - 'నాకు కుదరదు'  అని చెబుతూ ఉండేవాడిని.

'పోనీ వీకెండ్ లో అయినా ఖాళీ రోజు చెప్పండి. వస్తాను' అనేవాడు.

'వీకెండ్ లో  మరీ బిజీగా ఉంటాను. అస్సలు కుదరదు' అని చెబుతూ ఉండేవాడిని.

అయినా సరే, పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా పోన్లు చేస్తూనే ఉండేవాడు.

అలా ఒకసారి  ఫోన్ చేసినపుడు, 'అసలు మీకేం కావాలి? ఎందుకు నాకిలా మాటమాటకీ  ఫోన్ చేస్తున్నారు?' అనడిగాను.

'మాకొక సమస్య ఉంది. దానికి సొల్యూషన్  కావాలి' అన్నాడు.

'సారీ. సమస్యలు తీర్చడం నా పని  కాదు. నాకే   బోలెడన్ని సమస్యలున్నాయి. వాటిని తీర్చేవారి కోసం నేనూ వెదుకుతున్నాను. దొరికితే అడ్రస్ మీకూ ఇస్తాను. ఆయన్ని కలవండి' అని చెప్పాను.

'అది కాదు. మా సమస్య మీరే' అన్నాడు.

' నేనా?' ఆశ్చర్యపోయాను.

'అవును. మీరే' అన్నాడు.

'ఎలా?' అన్నాను.

' మా అబ్బాయి మీ ఫాలోయరు' అన్నాడాయన.

' సరే. ఇందులో సమస్య ఏముంది?' అడిగాను.

'అదే అసలు సమస్య. మా వాడు మీ పుస్తకాలు విపరీతంగా చదువుతున్నాడు. ఎప్పుడు చూసినా మీ మాటలే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు' అన్నాడు.

'ఇందులో తప్పేముంది?' అడిగాను.

'మావాడికి ఇంకా ముప్పై కూడా రాలేదు.ఇంకా పెళ్లి కూడా కాలేదు. ఇప్పుడే  ఆధ్యాత్మికం ఏంటి?' అన్నాడు దురుసుగా.

'ఓహో అదా విషయం? మరి ఆధ్యాత్మికత ఏ వయసులో కావాలి?' అడిగాను.

' అది పెద్ద వయసులో కదా కావలసింది?' అన్నాడు ఇంకా విసురుగా.

' అలాగా !   మీకిప్పుడు ఎన్నేళ్ళు?'  అడిగాను.

'అరవైకి దగ్గరలో ఉన్నాను' అన్నాడు.

'మరి మీకు  వచ్చిందా ఆధ్యాత్మికత?' అడిగాను.

' నేను డైలీ యోగా చేస్తాను' అన్నాడు కోపంగా.

' ప్రతి ఏడాదీ షిరిడీ తిరుపతీ కూడా వెళుతుంటారా?' అన్నాను నవ్వుతూ.

' అవును' అన్నాడు.

' అయ్యప్ప   దీక్ష కూడా చేస్తుంటారా?' అడిగాను.

' ప్రతి ఏడాదీ చేస్తాను. ఇప్పటికి ఇరవై సార్లు శబరిమల వెళ్లాను' అన్నాడు  గర్వంగా.

'ఇంతమాత్రానికే ఆధ్యాత్మికత మీకు వచ్చిందని, అసలిదొక ఆధ్యాత్మికతనీ అనుకుంటున్నారా?'  అడిగాను.

జవాబు లేదు.

' పోనీ, మీరు నా పుస్తకాలు చదివారా?' అడిగాను.

' లేదు' అన్నాడు.

'మరి చదవకుండా వాటిల్లో ఏముందో మీరేం చెప్పగలరు?' అడిగాను.

' అదికాదు.  మా వాడు మిమ్మల్ని ఫాలో  అవడం  మాకిష్టం లేదు' అన్నాడు.

'నేనేమీ చెడిపోమ్మని ఎవరికీ చెప్పడం లేదు. మంచినే చెబుతున్నాను. ధర్మంగా బ్రతకమని చెబుతున్నాను. ఇందులో తప్పేముంది?  అసలీ విషయాలు మీ పిల్లలకు మీరు చెప్పాలి. మీరు చెయ్యని పనిని నేను చేస్తున్నందుకు మీరు నాకు థాంక్స్ చెప్పాల్సింది పోయి ఇలా అరుస్తున్నారేంటి?' అడిగాను.

'ఏదేమైనా సరే, మావాడు మీ పుస్తకాలు చదవడం మాకు నచ్చదు' అన్నాడాయన.

'మానిపించుకోండి. నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు'  అన్నాను.

'మీరు చెప్పండి' అన్నాడాయన గట్టిగా.

'నేను చెప్పను. అతనే పుస్తకాలు చదవాలో నేనెలా డిసైడ్ చేస్తాను? అది  అతనిష్టం' అన్నాను.

'మరి మేమేం చెయ్యాలి?' అన్నాడు.

'నాకేం తెలుసు? అది మీ సమస్య. మీరే  తీర్చుకోవాలి. నేను ముందే చెప్పాకదా నేనున్నది సమస్యలు తీర్చడానికి కాదని' అన్నాను నేనూ గట్టిగానే.

ఫోన్ కట్ అయిపోయింది.

భలే నవ్వొచ్చింది.

పరిపూర్ణంగా ఎలా జీవించాలో, ఆనందంగా  ఎలా జీవించాలో తప్ప ఇంకేమీ నా పుస్తకాలలో ఉండదు. మంచిగా, ధర్మంగా ఎలా జీవించాలో  తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. ఇది చెడెలా అవుతుందో నాకైతే అర్ధం కావడం లేదు.

'మా అబ్బాయి  మీ పుస్తకాలు చదివి మంచిగా తయారౌతున్నాడు. వాడి ఈడు పిల్లలు హాయిగా తాగుతూ తిరుగుతూ అవినీతి డబ్బు ఎలా సంపాదించాలో  నేర్చుకుంటూ ఉంటే మావాడు మీ పుస్తకాలు చదివి మంచిగా చెడిపోతున్నాడు. ఇది మాకిష్టం  లేదు' - అని తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. ఇక ఆ తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి మనుషులై ఉంటారో వేరే చెప్పనవసరం లేదనుకుంటాను.  రాక్షసకులంలో ప్రహ్లాదుడు పుట్టినట్లు కొందరు పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు మంచిమార్గంలో నడవడం ఆ తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం ఉండదు.

హిరణ్యకశిపులూ ప్రహ్లాదులూ పాతయుగాలలోనే కాదు, ఇప్పుడూ ఉన్నారు.

జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు ఒక మాటను తరచుగా అనేవారు - 'ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో  ఉండాలి. మనింట్లో కాదు' అని.

ప్రహ్లాదచరిత్ర చదివి కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకుంటాం. 'అబ్బా ! పాపం! దేవుడి కోసం ప్రహ్లాదుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడో' అంటూ. కానీ మన పిల్లలు ధర్మమార్గంలో నడుస్తూ, నిజమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎదుగుతూ ఉంటె మాత్రం సహించలేం. ఇదీ లోకం తీరు !

ఆధ్యాత్మికమైనా, దేవుడైనా, ఇంకేదైనా  సరే !  అది మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండాలి గాని, అది చెప్పినట్టు మనం ఉండం !  ఇదీ మన వరస !

నా పుస్తకాలు చదివి చెడిపోతున్నారట ! చెడిపోవడం అంటే ఏమిటో అసలు? తాగి తందనాలాడుతూ, ఫ్రెండ్స్ తో కలసి తిరుగుతూ, యూ ట్యూబులో ఫోర్న్ చూస్తూ, అమ్మాయిల వెంట పడుతూ ఉంటె బాగుపడటం అన్నమాట నేటి తల్లిదండ్రుల దృష్టిలో ! దానికి విరుద్ధంగా మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ, మంచి సర్కిల్ లో ఉన్నవారితో స్నేహం చేస్తూ, మంచిగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటె, దానిని ' చెడిపోవడం' అంటున్నారు !

అద్భుతం ! గొప్ప తల్లిదండ్రులురా బాబూ ! 

జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మగారు ఎన్ని సంఘటనలను చూచిన పిదప ఈ మాటన్నారో గాని  అది అక్షర సత్యం.

' ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలిగాని మనింట్లో ఉండకూడదు'

కరెక్టే కదూ !
read more " ప్రహ్లాదుడు ఎదురింట్లో ఉండాలి. మనింట్లో కాదు "

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

శ్రీరామనవమి డ్రామాలు

రేపు నవమి అనగా ఒక ఫన్నీ సంఘటన జరిగింది.

'శ్రీరామనవమి చందా' అంటూ ఒక వ్యక్తి నన్ను మా ఆఫీసులో కలిశాడు.

నేనేమీ జవాబివ్వలేదు.  మౌనంగా చూస్తున్నాను.

'మన గుడి. మన కార్యక్రమం. మీ పేరుమీద ఈ రసీదు'  అంటూ ఒక రసీదును తన దగ్గరున్న రసీదు పుస్తకంలో నుంచి చింపి నా ముందుంచాడు.

అందులోకి తొంగి చూచాను. Rs 2000/- అంటూ ముందే వ్రాయబడిన అంకె కనబడింది. 

'బాగుంది' అన్నా నవ్వుతూ.

ఇచ్చేస్తాననుకున్నాడో  ఏమో, మన ధర్మం మన సంస్కృతి అంటూ ఏదేదో వాగుతూ కాసేపు  కూచున్నాడు.

నేనూ ఆ వాగుడంతా మౌనంగా వింటున్నాను.

చివరకు లేచి ' సరే సార్ ! వెళ్ళొస్తా మరి !' అన్నాడు, ఇక డబ్బులియ్యి అన్నట్లుగా చూస్తూ.

నేనుకూడా అలాగే నవ్వుతూ 'ఓకే' అన్నాను.

'డబ్బులు' అన్నాడు.

'ఏం డబ్బులు?' అన్నాను.

'అదే శ్రీరామనవమి చందా' అన్నాడు.

'ఈ చందాలతో ఏం చేస్తారు?' అడిగాను.

'రాములవారికి కల్యాణం చేస్తాం' అన్నాడు.

'దేవుడికి మనం కల్యాణం చెయ్యడం ఏంటి?' అన్నాను.

అతనికి అర్ధం కాలేదు.

'అలా చేస్తే మంచిది' అన్నాడు అయోమయంగా.

'ఎవరికి మంచిది? దేవుడికా మనకా?' అడిగాను.

'మనకే' అన్నాడు.

'దేవుడికి కల్యాణం జరిగితే మనకు మంచెలా జరుగుతుంది?' అడిగాను.

'ఇది మన సంస్కృతి సార్, ఇస్తే వెళతా, ఇంకా చాలాచోట్లకు వెళ్ళాలి' అన్నాడు అదేదో దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నట్లు.

ఇలాంటి రెలిజియస్ బ్లాక్ మెయిల్ కి మనమెందుకు పడతాం?

'ఆ అంకె నేను వెయ్యలేదు. వేసినవాళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి. నువ్వేస్తే నువ్వే కట్టుకో' అన్నాను నవ్వుతూ.

'భలే జోకులూ మీరూనూ. ఇవ్వండి సార్. మీకిదొక పెద్ద ఎమౌంట్ కాదు' అన్నాడు నన్ను  ఉబ్బెస్తూ.

'ఇవ్వను సార్. ఆయనకెప్పుడో పెళ్లైంది ఇప్పుడు కొత్తగా మనం చెయ్యనక్కరలేదు.ఇలాంటివాటిమీద నాకు నమ్మకం లేదు' అన్నాను నేనూ నవ్వుతూ.

ఓడిపోతున్నానని అతనికి అర్ధమైపోయింది. అందుకని 'పోన్లెండి సార్. రసీదు ఉంచండి. మీదగ్గర ఇప్పుడు లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చి తీసుకుంటా' అన్నాడు తెలివిగా.

'నువ్వెప్పుడొచ్చినా ఆ కాయితం నా  టేబుల్ మీదే ఉంటుంది. తీసికెళ్ళచ్చు.'   అన్నా అదే నవ్వును కొనసాగిస్తూ.

ఏమనుకున్నాడో ఏమో ఆ రసీదును తీసుకుని విసురుగా నా రూమ్ లోనుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు.

అంతకు రెండురోజుల ముందే జరిగిన ఎలక్షన్లలో ఒక పార్టీ తరఫున ఇతను కూడా ఇంటింటికీ   తిరిగి డబ్బులు పంచాడు. ఇప్పుడు దేవుడి పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు. భలే వ్యాపారం ! అనిపించింది. కొంతమంది ఇంతే, 365 రోజులూ పండగలే  అయిన మన కాలెండర్లో, రెలిజియస్  సెంటిమెంట్ ను వాడుకుని జనందగ్గర డబ్బులు కాజేయ్యడానికి అవకాశాలు వరుసగా వస్తూనే ఉంటాయి.

ఆజన్మబ్రహ్మచారులైన వినాయకుడు, ఆంజనేయులకే భార్యలను అంటగట్టి కళ్యాణాలు  చేసి  డబ్బులు వెనకేసుకునే ఘనసంస్కృతి కదా  మనది ! మతపరమైన ఈ దోపిడీ ఆగినప్పుడే మన అసలైన సంస్కృతి  ఏంటో తెలుసుకునే అవకాశం కాస్త మన జనాలకు కలుగుతుంది.

శ్రీరాముడు ధర్మస్వరూపుడు. ఆయన్ను పూజించేవాళ్ళు ముందు తమతమ నిత్యజీవితాలలో ధర్మాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. అది గాలికొదిలేసి, ప్రతిరోజూ అధర్మపు బ్రతుకులు బ్రతుకుతూ, శ్రీరామనవమికి మాత్రం ముత్యాల తలంబ్రాలతో ఆయనకు పెళ్లి చేస్తే ఏమీ ఒరగదు. మనం ఎవరిని పూజిస్తున్నామో ఆయన లక్షణాలు మన నిత్యజీవితంలో ప్రతిబింబించాలి. అది లేనంతవరకూ, రానంతవరకూ ఈ పూజలన్నీ ఉత్త టైంపాస్ పనులే. రాముడిలా వేషంవేస్తే సరిపోదు. రాముడిలా బ్రతకాలి. రాముడికి మనం పెళ్లిచేసి, నానాచెత్త కబుర్లూ చెప్పుకుంటూ ప్రసాదాలు తిని మురిసిపోతే  సరిపోదు. 

దేవుడికి కళ్యాణాలు చేసి మురిసిపోయే అజ్ఞానులు ముందు ఆత్మకల్యాణం అనే పదానికి అర్ధం తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది కదూ !
read more " శ్రీరామనవమి డ్రామాలు "

10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి?

నా ఫోన్ నంబర్ నా బ్లాగులోనే ఉండటంతో నాకు చాలా ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అలా చేసేవారిలో అత్యంత మంచివాళ్ల నుంచీ పరమ బేవార్స్ గాళ్ళ వరకూ అందరూ ఉంటుంటారు. ఎవరెవరి భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓపికగా అందరితోనూ నేనూ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అసలిలాంటి చెత్తగాళ్ళతో మీకెందుకు? అని నా శిష్యులు అడుగుతూ ఉంటారు. 'అదొక సరదా' అని వాళ్లకు చెబుతూ ఉంటాను.

మొన్నొక రోజున ఇలాగే ఒక ఫోనొచ్చింది. ఆరోజున అమావాస్య, నేనింకా నిద్ర లేవలేదు. ఉదయం ఆరింటికే ఎవరో ఫోన్ చేశారు. కొత్త నంబర్.

గ్రహప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి 'పొద్దున్నే ఎవడో పిచ్చోడు' అనుకుంటూ హలో అన్నా.

'నీకు మంత్రం తంత్రం తెలుసా?' పరిచయాలు గట్రాలూ ఏమీ లేకుండా ఒక జంతువులాంటి గొంతు వినిపించింది.

'తెలుసు' అన్నా ఆవులిస్తూ.

'నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి?' అడిగాడు రఫ్ గా ఆ వ్యక్తి.

'నా దగ్గర ఏ విద్యలుంటే నీకెందుకు? ఎందుకు ఫోన్ చేశావో చెప్పు' అన్నా అంతకంటే రఫ్ గా.

'అలా కాదు. నీ దగ్గర ఏ విద్యలున్నాయో తెలిస్తే అందులోంచి మేం సెలక్ట్ చేసుకుంటాం' అంది జంతువు.

'అది నీలాంటి వాళ్ళ వల్ల కాదులే గాని, ఎందుకు ఫోన్ చేశావో నీకేం కావాలో చెప్పు' అన్నాను.

'ప్రపంచంలో అందరికీ కావాల్సింది డబ్బేగా' అన్నాడు జంతువు తెలివిగా.

'అందరి సంగతీ నీకెందుకు? నీ సంగతి చెప్పు' అన్నా, ఇదేదో తమాషాగానే ఉంది అనుకుంటూ.

'డబ్బు కావాలి' అంది.

'డబ్బు కష్టపడి సంపాదిస్తే వస్తుంది. మంత్రతంత్రాలతో రాదు' అన్నా నేను.

'నీకే తెలీనప్పుడు ఇక మాకేం చేస్తావులే నువ్వు' అంది జంతువు.

'చాలా చెయ్యగలను' అన్నా.

'ఏంటవి' అంది జంతువు.

'నీలాంటి వాళ్లకి ముందు ఫోన్ మ్యానర్స్ నేర్పగలను. ఆ తర్వాత సంస్కారం నేర్పగలను. మంచిగా ఎలా మాట్లాడాలో మంచిగా ఎలా బ్రతకాలో నేర్పగలను. చివరగా నీలాంటి పిచ్చోళ్ళ పిచ్చి తగ్గించగలను కూడా' అన్నాను.

ఏదేదో తిడుతూ టక్కుమని ఫోన్ కట్ అయిపోయింది.

జాలేసింది.

అసలే నిండు అమావాస్య. పాపం ! పిచ్చి ముదిరిన కేసు అనుకున్నా.

టీవీలు యూట్యూబులు చూచి చాలామంది ఇలాంటి భ్రమలలో ఉంటారు. మంత్రతంత్రాలంటే తేరగా డబ్బులు వచ్చిపడే ట్రిక్స్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. పాపం పిచ్చోళ్ళు !

నిజమైన మంత్రతంత్రాలు మనిషిని ఉన్నతంగా మార్చే ప్రక్రియలు. అంతేగాని తేరగా డబ్బులు తెచ్చి పడేసే మ్యాజిక్స్ కావు. అవి దైవాన్ని చేరడానికి రహదారులు. కానీ రహదారులను కూడా టాయిలెట్స్ గా వాడటం మన భారతీయులు చేసే పనే కదా !

మనిషిని దేవునిగా మార్చే ఒక అత్యున్నతమైన మార్గం ఎదురుగా ఉన్నా కూడా మనిషి దానిని స్వలాభానికి వాడుకోవాలనే చూస్తాడు. స్వార్ధపరంగానే ఆలోచిస్తాడు. తన బిజినెస్ ఎదగడానికీ, తన పనులు కావడానికీ, తన గొంతెమ్మ కోరికలు తీరడానికీ గురువులను, దైవశక్తి ఉన్నవారిని ఆశ్రయించాలని చూస్తాడు. ఇది చాలా వెర్రితనం మాత్రమేగాక స్వార్ధపరతకు పరాకాష్ట కూడా !

ఆకాశానికి చేర్చే నిచ్చెన ఎదురుగా ఉంటే, దానిని ముక్కలు చేసి పొయ్యిలో కట్టెలకు వాడుకుందామని చూసేవారిని ఏమనాలి?

మనుషులు ఎప్పుడు ఎదుగుతారో ఏమోరా దేవుడా !
read more " నీ దగ్గర ఏమేం విద్యలున్నాయి? "

8, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

చాదస్తానికి పరాకాష్ట - టీవీల నిర్వాకం

మన శాస్త్రాల గురించి, జ్యోతిష్యాది మన ప్రాచీనవిజ్ఞానాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం మంచిదే. కాకపోతే, ఆ తెలుసుకున్నది సరియైన విజ్ఞానం అయి ఉండాలి. లేకపోతే జీవితంలో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

నేడు టీవీల పుణ్యమని, టీవీ బోధకుల పుణ్యమని, అందరికీ మిడిమిడి జ్ఞానం ఎక్కువగా వంటబట్టింది. అది పనికిరాని చాదస్తంగా తయారై నానాబాధలకు వీరినేగాక, చుట్టుపక్కల వారిని కూడా గురిచేస్తున్నది. నా మాట సత్యం అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ మధ్యనే జరిగిన ఒక సంఘటన వినండి.

ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం అమావాస్య పరిధిలో జరిగిన ఒక యాక్సిడెంట్ లో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బంధువు చనిపోయాడు. వేరే రాష్ట్రంలో ఇది జరిగితే ఆ బాడీని వాళ్ళ ఊరికి తీసుకొచ్చారు. దహన సంస్కారాలు చెయ్యాలి. అంతా సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ఎవ్వరూ ముందుకు కదలడం లేదు. తాత్సారం చేస్తున్నారు. 

'ఏంటయ్యా ఆలస్యం? శవాన్ని ఎత్తండి' అని మా ఫ్రెండ్ అడిగితే 'ప్రస్తుతం రాహుకాలం నడుస్తున్నది. ఇది మంచి టైం కాదు. అందుకని అది అయిపోయే దాకా ఆగుదాం' అని అందరూ ఒకేమాటగా చెప్పారట. అది విని మా ఫ్రెండ్ కి మతిపోయింది. పైగా ఇతను పూజ చేసుకుని బొట్టు పెట్టుకుని అక్కడకు వెళ్ళాడట. అది చూచి, 'ఏంటి? శవం దగ్గరకు వస్తూ బొట్టు పెట్టుకుని వస్తావా? నీకు బుద్ధుందా?' అని ఆక్షేపించారట. అసలిదంతా ఏంటో అతనికేమీ అర్ధంగాక నాకు ఫోన్ చేసి అడిగాడు.

'నువ్వేం అన్నావు?' అనడిగాను.

'మంచిముహూర్తం చూసి ప్రారంభం చెయ్యడానికి ఇదేమైనా కంపెనీనా? అలా చేస్తే ఈ శవం బాగా వృద్ధిలోకి వస్తుందా? శవానికి రాహుకాలం, యమగండం ఏంటిరా మీ బొంద? యముడు ఆల్రెడీ వచ్చి వాడిని ఎత్తుకుపోయాడు. మళ్ళీ యమగండం చూడటం ఏమిటి? శవానికి గండం ఏమిటి?' అన్నాను. కానీ ఎవరూ నా మాట పట్టించుకోలేదు. నన్నే తిట్టారు. చివరకు ఆ రాహుకాలం యమగండకాలం అయిపోయేదాకా ఉండి, టైం  కాని టైంలో శవాన్ని ఎత్తుకెళ్ళారు.' అని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు.

నాకు పొట్ట చెక్కలయ్యేంత  నవ్వొచ్చింది.

'టీవీలలో పనికిమాలిన జ్యోతిష్య ప్రోగ్రాములు చూచీచూచీ జనాలకు జ్యోతిష్యపిచ్చి బాగా ఎక్కింది. అయితే అది సైంటిఫిక్ గా ఎక్కలేదు. చాదస్తంగా ఎక్కింది. అందుకే ఇలా తయారయ్యారు' అన్నాను.

1970 ప్రాంతాలలో  కమ్యూనిజం బాగా ప్రచారంలో ఉన్నకాలంలో జ్యోతిష్యాన్నీ వాస్తునూ ఎవడూ నమ్మేవాడు కాదు. ఇల్లు కట్టడం కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు కట్టుకునేవారు. ముహూర్తాలమీద ఇంత చాదస్తం  అప్పుడు ఉండేది కాదు. కానీ మళ్ళీ చక్రం పైకి తిరిగింది. ఇప్పుడు కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ జ్యోతిష్యం వాస్తు చూస్తున్నారు. ఇది ముదిరి ముదిరి మరీ పిచ్చిగా తయారైంది. ఎంతగా అంటే, ఇదుగో ఇంతగా అని చెప్పడానికి ఈ సంఘటనే చాలు.

నాలుగురోజుల క్రితం ఇది నిజంగా జరిగిన  సంఘటన ! టీవీలు చూసి జనాలు ఎంత పిచ్చోళ్ళు అవుతున్నారో చెప్పడానికి ఇంతకంటే వేరే ఉదాహరణ అవసరం లేదనుకుంటాను ! 
read more " చాదస్తానికి పరాకాష్ట - టీవీల నిర్వాకం "

5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

ఈ ఎలక్షన్లలో ఎవరు గెలుస్తారు?

నా కొలీగ్స్ లో స్నేహితులలో అన్ని పార్టీలవాళ్ళూ ఉన్నారు. ఎలక్షన్ల వేడి మొదలైపోవడంతో రోజూ వేడివేడి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. చర్చలు అరుపులలోకీ తిట్లలోకీ దిగుతున్నాయి. కానీ మళ్ళీ కలసిపోతున్నారు. వారి చర్చలను నేను మౌనంగా వింటూ ఉంటాను. మొన్నోకరోజున ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పమని నన్నే అడిగారు. నేనేం మాట్లాడలేదు. ఊరకే నవ్వి  ఊరుకున్నాను.    అలా  ఊరుకుంటే లాభం లేదు. జ్యోతిష్యం ఉపయోగించి చెప్పాల్సిందే అని పట్టుబట్టారు.

'ఎవరు గెలిచినా దేశానికి ఉపయోగం ఏమీ లేదు. కొన్ని కులాలు బాగుపడతాయి. కొన్ని వర్గాలు బాగుపడతాయి. అందరూ తోడుదొంగలై దేశసంపదను వారి సంపదగా మార్చుకుని నల్లధనంగా దాచుకుంటారు. డెబ్భై ఏళ్ళుగా జరుగుతున్నది ఇదే. కనుక ఎలక్షన్లలో  ఎవరు గెలుస్తారు?' అన్న ప్రశ్నమీద నాకు కుతూహలం లేదు. నేను చూడను. చెప్పను' అన్నాను.

'ఇంతకుముందు ఎలక్షన్లప్పుడు చెప్పారుకదా?' అని  వారిలో నా బ్లాగు చదివే ఒకాయన అడిగాడు.

'అప్పుడు  చూద్దామని అనిపించింది. ఇప్పుడనిపించడం లేదు' అన్నాను.

నేను వినేలా కనిపించకపోవడంతో నన్నొదిలేసి వారి  చర్చలు వారు కొనసాగిస్తున్నారు.

మన దేశం పెద్ద మేడిపండని నేను ఎప్పుడో చెప్పాను. ఇప్పుడూ అదే చెబుతున్నాను. ఈ దేశంలో దోపిడీ, అవినీతి, అవకాశవాదం, కులం, స్వార్ధం తప్ప ఇంకేమీ లేవు. మన వ్యవస్థలన్నీ డొల్లవ్యవస్థలే. వీటిల్లో నిజాయితీపరులు, మంచివాళ్ళూ ఇమడలేరు, బ్రతకలేరు. ఒకవేళ కొంతమంది మంచిగా ఉందామంటే వారిని ఉండనివ్వరు కూడా. అందుకే తెలివైనవాళ్ళు దేశాన్ని వదలిపెట్టి వేరే దేశాలలో సెటిలై పోతున్నారు.

కానీ మననాయకులు వారిని వదలకుండా అక్కడికికూడా వెళ్లి కులమీటింగులు పెట్టి 'మీరిక్కడ కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. మేము వాటిని స్వాహాచేస్తాం' అని అన్యాపదేశంగా చెబుతున్నారు. వారిలో అమాయకులు, ఆశపోతులూ మోసపోతున్నారు.

డెబ్భై ఏళ్ళ క్రితం అరవిందయోగి  ఇలా అన్నారు.

'ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని డబ్బుమీద ప్రతికూల శక్తులు (hostile forces) పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మారనంత వరకూ ప్రపంచపు పరిస్థితి ఏమీ బాగుపడదు'.

ఆయన ఈ మాటనని డెబ్భై ఏళ్ళు దాటిందికానీ ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితిలో ఏమీ మార్పులేదు. ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడింకా దిగజారింది.

ఒకప్పుడు డబ్బొక్కటే వాటిచేతుల్లో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అధికారం, సంపద, విద్య, వైద్యం, ఆహారం. అన్నీ ఆ శక్తుల చేతులలోనే ఉన్నాయి. కనుక దేశపరిస్థితి నైతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా నానాటికీ దిగజారుతూనే ఉంది. జనాలదగ్గర డబ్బులు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. విలాసాలు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. హోదాలు పెరుగుతూ ఉండవచ్చు. కానీ మౌలికంగా మనుషుల వ్యక్తిత్వాలలో ఉన్నతమైన ఎదుగుదలలు లేవు. ఆధ్యాత్మికం సంగతి దేవుడెరుగు. కనీసం మానవత్వం కూడా కనుమరుగై పోతున్నది. కనుకనే బయటకు చాలా దర్జాగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నా లోలోపలమాత్రం ఎవడి పరిస్థితి అయినా డొల్లే. అందుకే మేడిపండుతో మన దేశాన్ని నేను పోల్చాను.

ఇంతకుముందు పాలకులే దొంగలుగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు ప్రజలూ దొంగలయ్యారు. తోడుదొంగలై దోపిడీ సాగిస్తున్నారు. కనుక మాట్లాడటం అనవసరం. అంతుబట్టని రోగాలూ, ప్రకృతి విలయాలొక్కటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం. అవి జరిగే సమయం అతిదగ్గరలోనే ఉందికూడా !

ఈలోపల ఎన్నికలలో ఏపార్టీ గెలిస్తే ఏముంది? గెలవకపోతే ఏముంది? అనంతకాలగమనంలో భూగోళమే ఒక నలుసైతే, ఇక దానిమీద ఉన్న ఒకదేశంలోని పార్టీలెంత? వాటి నాయకులెంత? అబద్దాలు  చెప్పడం, చేతనైనంత దోచుకోవడం ఇదేగా ఎవడైనా చేసేది?

'ఇదంతాకాదు గాని నేనొక మంచి పరిష్కారం చెబుతాను వినండి. ఎలక్షన్లు వద్దు ఏమీ వద్దు, ప్రతి కులానికీ ఒక ఏడాది చొప్పున అధికారం ఇవ్వండి. ఏడాదిపాటు వాళ్ళను దోచుకోనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఇంకో కులానికి ఆధికారం కట్టబెట్టండి. వాళ్ళూ యధేచ్చగా ఇంకో ఏడాదిపాటు దోచుకుంటారు. ఈ విధంగా అన్నికులాలూ 'బాగుపడతాయి'. సమస్య తీరిపోతుంది.'

మా కొలీగ్స్ అయోమయంగా చూశారు.

'ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ల పేరుతో జరుగుతున్నది అదేగా? ఇది లీగలైజుడు దోపిడీ కాకపోతే మరేమిటి? కొన్ని దేశాలలో వ్యభిచారం లీగలైజ్ కాబడింది. ఇది పోదు దీన్ని మనమేమీ చెయ్యలేం అనుకున్నపుడు దానిని లీగలైజ్ చెయ్యడమే పరిష్కారం. అలాగే మన దేశంలో ఎన్నికలు కూడా లీగల్ గా దోచుకోవడానికి పార్టీలకు లైసెన్స్ గా ఉపయోగపడుతున్నాయి అంతే. కనుక నేను చెప్పిన పరిష్కారం చేసి చూడండి. కనీసం ఒకరిమీద  మరొకరు  దుమ్మెత్తి    పోసుకోవడం,  తిట్టుకోవడం, చంపుకోవడం అయినా లేకుండా పోతుంది. అందరూ హాయిగా బాగుపడవచ్చు' అన్నాను.

'అది జరిగే పని కాదులే' అన్నారు వాళ్ళు.

'మనదేశంలో ఏదీ జరిగేపని కాదు. ఈ ప్రహసనం మాత్రం  ఎప్పటికీ ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది' అన్నాను.

మనుషుల తక్కువబుద్ధులు ఎప్పటికీ మారవేమో? మౌలికంగా మానవ స్వార్ధపూరిత మనస్తత్వం ఎప్పటికీ మారదేమో? మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా ఔన్నత్యాన్ని పొందటం ఎప్పటికీ జరిగేపని కాదేమో అని నాకెప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉంటుంది.

ఈ ఎన్నికలలో ఏ పార్టీ గెలిచినా, ఓడిపోయేది మాత్రం ప్రజలే !
read more " ఈ ఎలక్షన్లలో ఎవరు గెలుస్తారు? "

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

Tu Cheez Badi Hai Mast Mast - Kavita Krishnamurty, Udit Narayan


Tu cheez badi hai mast mast.. అంటూ కవితా కృష్ణమూర్తి, ఉదిత్ నారాయణ్ మధురంగా ఆలపించిన ఈ ఖవ్వాలీ గీతం 1994 లో వచ్చిన Mohra అనే సినిమాలోది. ఈ మధుర గీతాన్ని నా స్వరంలో కూడా వినండి మరి.

Movie:-- Mohra (1994)
Lyrics:--Anand Bakshi
Music:--Viju Shah
Singers:--Kavita Krishnamurty, Udit Narayan
Karaoke Singer:--Satya Narayana Sarma
Enjoy
------------------------------------------

Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2
Nahi tujh ko koyi hosh hosh – 2
Uspar Jobanka Josh Josh
Nahi teraaaa..
Nahi tera koi dosh dosh – Madhhosh hai toohar Waqt waqt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2

Ashique hai tera naam naam -2
Dil lena dena kaam kaam – Meri baahein
Meree baahe math thaam thaam
Badnaam hai too badh mast mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast-2

Chorus

[Bol Zara too jaane mehboobee
Mujh me aisi kya hai khoobi]-2
Tu ik resham kee dor dor-2
Teri chalpe aashique mor mor
Teri zulf ghanee
Teri zulf ghani chit chor chor
Ghanghor ghata badh mast mast

Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast

[Yeh dil teree aakhon me dooba
Banja meree tu mehboobaa]-2
Mat teer nazar kee maar maar-2
Ye chot lagegi aar paar
Aasaaan
Aasaan samajh mat yaar yaar
Ye pyar bada hai shakt shakt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Nahi tujh ko koyi hosh hosh – Uspar Jobanka Josh Josh
Nahi tera koi dosh dosh – Madhhosh hai toohar Waqt waqt
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Ashique hai tera naam naam
Dil lena dena kaam kaam – Meri baahein
Meree baahe math thaam thaam
Badnaam hai too badh mast mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
Tu cheez badi hai mast mast – Tu cheez badi hai mast
read more " Tu Cheez Badi Hai Mast Mast - Kavita Krishnamurty, Udit Narayan "