“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

29, జనవరి 2009, గురువారం

జ్యోతిషం నిజమైంది


నేను డిసెంబరు లో రాసిన పోస్టులో జనవరిలో వృద్ధ నేతల మరణం జరుగుతుంది అని రాసాను.
మొన్న మన మాజీ రాష్ట్ర పతి ఆర్ వెంకట్ రామన్ గారు మరణించారు. జ్యోతిషం నిజమైంది. ఇంకా కుజుడు పూర్తిగా మకర ప్రవేశం తరువాత ఏమేమి జరుగు తాయో చూద్దాం.
read more " జ్యోతిషం నిజమైంది "

28, జనవరి 2009, బుధవారం

అసలు మనకు తెలిసిన దెంత?

ఆర్ట్ ఇస్ లాంగ్ లైఫ్ ఇస్ షార్ట్. ఎవరు అన్నది? లాంగ్ ఫెలో అనుకుంటా. అక్షరాలా నిజం. ఏ విద్య అయినా అనంతం. జీవితం స్వల్పం. అటువంటప్పుడు ఆయా విద్యలకు ఆద్యులైన వాళ్ళను కోట్ చెయ్యడమే వారి ఋణం మనం తీర్చుకోవడం. ధర్మ రాజు అంప శయ్య మీదున్న భీష్ముని అనేక విషయాలు అడుగుతాడు. దానికి ఆయన ఇంతకూ ముందు ఫలానా వారు ఫలానా వారితో ఇట్లా అన్నారు, ఇలా జరిగింది, ప్రాచీన కాలంలో ఇలా జరిగింది అంటూ ఇంతకూ ముందు చెప్పిన వారిని కోట్ చేస్తూ చెబుతాడు గాని ఎక్కడా నేను చెబుతున్నాను అనడు. అంతటి మహా నీయునికే లేని అహం మనకెందుకు. ఇప్పుడు కొందరు నా రీసెర్చిలో ఇట్లా కనబడింది, నేను కనుక్కున్నాను అంటున్నారు. జ్యోతిష్యాది విద్యలలో కొత్తగా కనుక్కునేది ఏమీ లేదు. ఉన్న దాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకో గలిగితే చాలు. కాబట్టి విద్వాంసులకు నాదొక సూచన. ఏదైనా రాసేటప్పుడు గ్రంధాలను గ్రంధ కర్త లను స్మరించండి. వారిని కోట్ చెయ్యండి. వీలయితే శ్లోకాలను కోట్ చెయ్యండి. ఇదే మనం ఋషి ఋణం తీర్చుకోడానికి ఒక మార్గం. అంతే గాక గ్రంథ పరిశీలనా కూడా దీనివల్ల పెరుగుతుంది. దాని వల్ల విజ్ఞానం పెరుగుతుంది. అహం తగ్గుతుంది. ఋషి ఋణం తీరుతుంది.
read more " అసలు మనకు తెలిసిన దెంత? "

27, జనవరి 2009, మంగళవారం

జ్యోతిష్కుని లక్షణాలు

ప్రామాణిక గ్రంథాల నుండి సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం జ్యోతిష్కునికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఇవి:

పరాశర మహర్షి ప్రణీత బృహత్ పరాశర హోరాశాస్త్రం ప్రకారం:

1 .వినయము 2 .సత్య సంథత 3 .శ్రద్ధ 4 . పాండిత్యము 5 .గ్రహ నక్షత్ర పరిజ్ఞానము 6 .హోరా శాస్త్ర సంపూర్ణ జ్ఞానము 7 .వేద శాస్త్ర జ్ఞానము 8 .గ్రహ యజన పటుత్వము.

వరాహ మిహిరుని బృహత్ సంహిత ప్రకారం:

1 .శుచిత్వం 2 .పాండిత్యం 3 .నిజాయితీ 4 . ధైర్యం 5 .పరిహార క్రియలలో నిపుణత.

ఏతా వాతా తేలేదేమంటే, త్రిస్కంధములైన సిద్ధాంతము, హోర ,సంహిత అనబడే మూడు భాగములు అతనికి క్షుణ్ణముగా తెలిసి ఉండాలి. పరిహార క్రియల్లో నిపుణత ఉండాలి. వేద శాస్త్ర జ్ఞానము ఉండాలి. శుచి, శీలము, సత్య సంధత, నిజాయితీ కలిగి ఉండాలి. ప్రసన్న వదనము, మధుర వాక్కు, నియమయుతమైన జీవితము ఉండాలి. అటువంటి వాడు చెప్పినదే సత్యమౌతుంది.

ఇకపొతే ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న జ్యోతిష్కుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు? అంటే దానికి సమాధానం లేదు. అది మన అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మంచి వైద్యుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు అంటే ఎం చెబుతాం? ఒక్కో సారి కేర్ హాస్పిటల్లో కూడా కేర్ ఉండక పోవచ్చు. పల్లెటూరి ఆర్ ఎం పీ ఒక్కోసారి మంచి వైద్యం చెయ్యవచ్చు. కనుక నిర్ధారణగా చెప్పలేం.

కాని మనం ఒక్క పరీక్ష పెట్టి చూడవచ్చు. మీరు ఏమీ చెప్ప కుండానే మీ మనసులో గల ప్రశ్నను చెప్పగలిగితే అతనికి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మంచి నిపుణత ఉన్నట్లు లెక్క. కానీ ఆ తర్వాత మాత్రం వేలూ లక్షలూ హోమాలకు ఇతర వస్తువులకు డిమాండ్ చేస్తే పరీక్ష ఫెయిలు అయినట్టే.

అటువంటి జ్యోతిష్కులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
read more " జ్యోతిష్కుని లక్షణాలు "

26, జనవరి 2009, సోమవారం

కరాటే- ఎంప్టీ హ్యాండ్కరాటే అన్న పదానికి జపనీస్ భాషలో ఎంప్టీ హ్యాండ్ అని అర్థం. అంటే ఉత్త చేతులతో ప్రత్యర్థులనుమట్టి కరిపించే యుద్ధ విద్య. దీనికి ఓషో రజనీష్ మంచి ఆధ్యాత్మిక అర్థం చెప్పాడు. మనం ఉత్తచేతులతోనే లోకం లోకి వస్తాం, తిరిగి ఉత్త చేతులతోనే వెళతాం.

శరీరం అశాశ్వతం. జీవితంఅశాశ్వతం. స్పృహ ఉన్న కరాటే వీరుడికి భయం ఉండదు. భయం లేని వాడు ఎంత మందినైనా మొండి గా ఎదుర్కోగలడు. ఏళ్ల తరబడి "మకివార", "తామెషివారి" అభ్యాసం వల్ల దెబ్బకొకణ్ణి చంప గలడు. అలాగే చావడానికి కూడా భయపడడు.

అందుకనే కరాటేలో "ఒన్ పంచ్ సర్టెన్ డెత్" అనేది మూలసూత్రం గా అనుసరిస్తారు. దీనికోసమే "కంకు", " కుసాంకు" అనే కటాలలో ముందుగా శూన్య ముద్ర పట్టి చేతుల మధ్యనగల శూన్యాన్ని చూస్తూ సాధన మొదలు పెట్టాలి.

శూన్య సాధన వల్ల మనసు ఆలోచనా రహితమై నిర్భయ స్థితికిచేరతాడు. ద్వంద్వ యుద్ధంలో భయ రహితుడే గెలుస్తాడు. భయ రహితుడే తల ఎత్తుకుని జీవించ గలడు.
read more " కరాటే- ఎంప్టీ హ్యాండ్ "

కాల సర్ప యోగం- ముఖ్య సమాచారం

జ్యోతిష్యానికి ఆద్యులైన భ్రుగు,కశ్యప,గర్గ, పరాశర, జైమిని ఇత్యాది మహర్షులు గాని తరువాత ఎన్నో వేల ఏండ్ల కు వచ్చిన సత్యాచార్యాది ఆచార్యులు గాని, జైన గురువులు గాని, వరాహ మిహిరుడు గాని, తరువాతి వారైన మంత్రేస్వరుడు, కళ్యాణ వర్మ, వైద్యనాథ దీక్షితుడు, వెంకటేశ దైవజ్ఞుడు, కాళిదాసు ఇత్యాది దైవజ్ఞులు తమ తమ గ్రంధాలలో వందల కొలది రాజ యోగాలను, భాగ్య యోగాలను, దరిద్ర యోగాలను, నాభస యోగాలను, మహాపురుష యోగాలను, ఆయుర్ యోగాలను చర్చించారు. కాని ఒక్కరు కూడా కాల సర్ప యోగాన్ని గురించి ఎక్కడా చెప్పలేదు. ఒక్క వరాహ మిహిరుడు మాత్రమె దీన్ని ఒక శ్లోకం లో చెప్పాడు. అది ఇంతకూ ముందు పోస్ట్ లో రాసాను. ఆయన కూడా "రాజా రాష్ట్ర వినాశనం" అని దేశానికి జరుగబోయే ఫలితమే చెప్పాడు గాని ఎక్కడా ఇది వ్యక్తీ గత జాతకాలలో పని చేస్తుంది అని చెప్పలేదు. అంత మాత్రం చేత దీనిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టమని చెప్పటం లేదు. అతి ప్రాముఖ్యతా ఇమ్మని చెప్పడం లేదు. ఇంత మంది మహర్షులు, దైవజ్ఞులు ఒక్కరు గూడా ఈ యోగాన్ని చెప్పలేదు. నేటి కుహనా జ్యోతిష్కులు ఎందుకు ఇంత గొడవ చేస్తున్నారో వారికే ఎరుక. నిజానికి రాహు కేతువులు గ్రహాలు కాదు. గణిత బిందువులు మాత్రమె. కానీ వాటికున్న ప్రభావ రీత్యా గ్రహాల స్థానం కల్పించబడింది. అందుకే వాటిని చాయా గ్రహాలన్నారు. వాటికి సొంత ఇల్లు లేదు. కాని తరువాతి వారెవరో స్వక్షేత్రాలు, ఉచ్చ నీచాలు, మూల త్రికోనాలు కల్పించారు. ఉచ్చ నీచలలో కూడా భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నవి. కొందరు వృషభం కొందరు మిథునం అంటారు రాహువుకు. సాధారణ సర్ప దోషం లో కూడా పంచమానికి రాహువుతో బాటు కుజ సంబంధం ఉంటేనే అది దోషం. ఉత్త రాహువు ఏమీ చెయ్యదు. పరాశర మహర్షి వీరి గురించి చెబుతూ వారు ఉన్న రాసిని బట్టి, కలసి ఉన్న గ్రహాలను బట్టి ఫలితాలు ఇస్తారు అన్నాడు. మన కున్న వారాలు ఏడే, అలాగే గ్రహాలు ఏడే. రాహు కేతువులు చాయా గ్రహాలు మాత్రమె. పరాశర మహర్షి ఇంకా చెప్పారు. రాహు కేతువులు కేంద్ర కోణ అధిపతుల సంబంధంతో రాజ యోగాన్ని ఇస్తారని. కాల సర్ప యోగ జాతకులలో చాలా మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి: కష్ట పడి పని చేసే తత్వం, ఇతరుల బాధలకు చలించే తత్వం, విశాల దృక్పథం, విధి కి ఎదురీదే పట్టుదల ఇత్యాది. ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే కాల సర్ప యోగం ఒక బూచి కాదు. దానికి పరిహార క్రియలు ఎవరి ఇష్టానుసారం వారు చేస్తున్నారు కాని ఆధారాలు లేవు. ట్రయల్ ఎండ్ ఎర్రర్ పద్దతిలో నేటి జ్యోతిష్కులు మనుషుల మీద ప్రయోగాలు చేస్తూ నేర్చుకుంటున్నారు. అందరూ కాదు లెండి కొందరు. కనుక కాల సర్ప యోగాన్ని దాని పనికి దాన్ని ఒదిలి మిగిలిన యోగాలు, గ్రహ బలాలు, దశలు, గోచారం వీటిని బట్టి పరిహారాలు చేస్తే ఆయా జాతకుల బాధలు తప్పక తీరుతవి. కాల సర్ప యోగాన్ని బూతద్దంలో చూపుతూ అనవసర రాద్ధాంతం పనికి రాదనీ మాత్రమె నేను చెప్పేది.
read more " కాల సర్ప యోగం- ముఖ్య సమాచారం "

23, జనవరి 2009, శుక్రవారం

కాల సర్ప యోగం -3 కొన్ని నిజాలు

ఈ పోస్ట్ లో కాల సర్ప యోగం లోని నిజా నిజాలను చూద్దాం. అసలు ఈ యోగం ప్రామాణిక గ్రంథాలలో లేదు. నేను ఇంతకూ ముందు కోట్ చేసిన శ్లోకం ఒక్కటే ఆధారం. అది కూడా దేశ జాతకం గురించి తప్ప వ్యక్తీ జాతకం గురించి చెప్పలేదు. కనుక దీనికి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వవలసిన పని లేదు. కాని నేడు టీ వీ లలో మాగజైన్ లలో ఎక్కడ చూసినా కాల సర్ప యోగాన్ని గురించిన చర్చలే. ఈ మధ్యన పని గట్టుకుని చాలా మంది ఈ యోగాన్ని ప్రొమోట్ చేస్తున్నారు. కాళహస్తి గుడి ఉన్నట్లుండి ఇంత పేరు సంపాదించిందంటే దానికి ఈ యోగమే కారణం. మొన్న ఉద్యోగ వశాత్తూ ఆ గుడి దర్శనం జరిగింది. అక్కడ ఈవో తదితరులు చెప్పిన ప్రకారం. కాళ సర్ప యోగం వల్ల కాళ హస్తి గుడి బాగు పడింది. దీనిని చూసి గుంటూరు దగ్గర పెదకాకాని శివాలయం లో ఉన్నట్లుండి రాహు కేతు విగ్రహాలు ప్రతిష్ట చేయించి పూజలు అంటూ ప్రచారం చేసి వారూ బాగానే మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. తెలీని జనాలు పాపం దిక్కు తోచక ఎవరు ఏది చెబితే అది చేస్తూ చిలుము వదల్చు కుంటున్నారు. ఇంతకీ దోషం పోయిందా అంటే ఎవరూ చెప్పలేరు. డబ్బు వదిలించు కున్నవాడు పోయిందని చెప్పక పోలేదని చెప్పడు కదా. అసలు నిజం ఏమిటంటే ఈ యోగానికి అంత విలువ ఇవ్వ వలసిన పని లేదు. జాతక చక్రం ని మొత్తం కూలంకషంగా అంశ చక్రాలు, అష్టక వర్గు, గోచారం మొత్తం పరిగణన లోకి తీసుకుని విశ్లేషణ చెయ్యాలి కాని ఇలా ఒకే ఒక్క యోగాన్ని బట్టి చెప్పరాదు. రాహు కేతు దీక్షలు కూడా మొదలయ్యాయని వింటున్నాము. వెర్రి వెర్రి అంటే వేలం వెర్రి అంటే ఇదే. ఇక పొతే జాతకాన్ని సరిగా విశ్లేషణ చెయ్యలేని వారు అనేకులు యంత్రాలని, రుద్రాక్షలని, స్ఫటికాలని, సాల గ్రామాలని అమ్ముకుంటూ లక్షల్లో బిజినెస్స్ చేస్తున్నారు. కొంచం నమ్మకంతో జ్యోతిష్కుల వద్దకు పొతే వాడిని గంగిరేద్దుని చేసి రాళ్ళు రప్పలు రుద్రాక్షలు వంటి నిండా తొడిగి, ఇంటి నిండా యంత్రాలతో నింపి జేబు ఖాళీ చేసి పంపిస్తునారు. ఉన్నా కాస్త నమ్మకం పోగొట్టుకొని వాళ్లు జ్యోతిష్యాన్ని విమర్శిస్తూ నారు. నా ఉద్దేశంలో అసలు కాల సర్పాలు నేటి జ్యోతిష్కులే. అమాయకులను మోసం చేస్తూ పాపాన్ని మూట గట్టు కుంటున్నారు. కావున కాల సర్ప యోగాన్ని గూర్చి భయ పడకండి. దాన్ని మించిన అనేక దరిద్ర యోగాలు జాతకంలో ఉంటాయి. వాటిని బట్టి జరుగుతుంది. కాబట్టి నిస్వార్థ పరుడైన జోతిష్కుని సంప్రదించండి. అంటే గాని బోర్డులు చూసి మోస పోకండి. బీ వీ రామన్, కే ఎన్ రావ్ ఇతర జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయం కూడా ఇదే.
read more " కాల సర్ప యోగం -3 కొన్ని నిజాలు "

22, జనవరి 2009, గురువారం

కాల సర్ప యోగం-౨

కాలసర్పయోగంలో జన్మించిన జాతకులు చాలా బాధలు పడతారు. కాని ఇతర యోగాలు ఉంటే చాలావరకు దీని ప్రభావం తగ్గుతుంది.శుభ యోగాలు ఉన్నా అవి నలభై రెండు ఏళ్ల తర్వాత గాని దశలుగా రావు. కొందరికి 33 ఏళ్లకు ఈ యోగం వదలడం మొదలు పెడుతుంది. వీరికి పూర్వ జన్మ లో చాలా తీరని కర్మలు ఉంటాయి. అందువల్ల ఇతరులపరంగా వీరి జీవితం చాలా ఒడి దుడుకులు పడుతుంది. ప్రతిదీ లేటైతుంది.

ఇక పొతే రెమెడీస్ గురించి.

తీవ్ర కాలసర్పయోగం ఉన్నప్పుడు వీరికి సహాయం చెయ్యాలి అనుకున్న జ్యోతిష్కుడు శక్తి చాలని వాడైతే యమబాధలు పడతాడు.ఎందుకంటే వీరికి సర్పశాపం ఉంటుంది. పూర్వజన్మలలో గాని, లేదా వీరి వంశంలో ఎవరోగాని జాతి సర్పాలను చంపి వుంటారు. లేదా పాము గుడ్లను నాశనం చేసి వుంటారు. పాము పుట్టలను తవ్వించి వాటిలో ఉన్న పాములను చంపి వుంటారు.

అటువంటి సందర్భాలలో ఈ జాతకులు చాలా బాధలు పడాల్సి ఉంటుంది. వీరికి జీవితంలో ఏదీ కలసిరాదు. మంచి శక్తివంతమైన రెమెడీస్ చెయ్య గలిగితే ఇది కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కాని ఈ ఫలితాలను తప్పక జ్యోతిష్కుడు అనుభవించవలసి ఉంటుంది.

ఈ రోజులలో రెమెడీస్ చేస్తామని టీవీలలో ప్రచారం చేసుకునే వారు నిజానికి శక్తిహీనులు.వారు పడే బాధలు దేవుని కెరుక. వీరిలో కొందరు పాము కాటుతో మరణిస్తారు కూడా. జాతకాన్ని మార్చాలంటే గొప్ప తపశ్శక్తి ఉండాలి. దానికి బ్రహ్మచర్యశక్తి కావాలి. డబ్బు మీద ఆశ ఉండరాదు. పూర్తిగా నిస్వార్థం గా చెయ్యాలి. అప్పుడే ఫలితం ఉంటుంది.

అంతేగాని నేటి కుహనా జ్యోతిష్కులవలె దీనికింత అని రేట్లు పెట్టి చేస్తే ఫలితం ఉండదు. సరిగదా వీరు వారి కర్మను పంచుకోవలసి ఉంటుంది. దానివల్ల కుటుంబంలో చావులు, అనేక చికాకులు జ్యోతిష్కుడు అనుభవిస్తాడు. ఆ తరువాత ఈ రేమేడీలు ఎందుకు చేశానా అని పరితపిస్తాడు.

రెమెడీస్ చేసే జోతిష్కులకు కుటుంబాలు ఉండరాదు. ఉన్నా పైకి ఎక్కి రావు. కనుక నాలుగు పుస్తకాలు చదివి జాతకాలతో రెమెడీలతో ఆటలాడితే ఫలితాలు దారుణంగా ఉంటాయి.

చిన్న ఉదాహరణ.

బీవీ రామన్ గారు మైసూరు మహారాజుకు పుత్రదోషం ఉంటే దానికి రేమేడీ చేయించారని అంటారు. ఫలితంగా రాజాగారికి పుత్ర జననం జరిగింది. కాని రామన్ గారికి ఎదిగిన కొడుకు సూర్యప్రకాష్ అకస్మాత్తుగా మరణించాడు. తరువాత ఆయన వ్యక్తిగత జాతకాల జోలికి పోకుండా పత్రిక నడుపుకుంటూ కాలక్షేపం చేసారు. ఆయన గొప్ప గాయత్రి ఉపాసకుడై ఉండీ కూడా శక్తి చాలక కర్మఫలితం అనుభవించాడు.

కాబట్టి మంత్రసిద్ధి లేనివారు రెమెడీస్ జోలికి పొతే మాడు పగులుతుంది. తన కర్మను తనే బాగు చేసుకోలేనివారు ఇతరుల కర్మను ఎలా తీర్చగలరు?తీర్చలేరు.

కనుక కుహనా జ్యోతిష్కులూ తస్మాత్ జాగ్రత.
read more " కాల సర్ప యోగం-౨ "

12, జనవరి 2009, సోమవారం

నమో వివేకానందా జ్ఞాన తేజో మయా

ఈ రోజు తేది ప్రకారం వివేకానంద స్వామి జన్మ దినం. తిథుల ప్రకారం పదిహేడవ తేది. ఆ మహనీయుని తలచుకుంటేనే నాకు ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంది. ఈ రోజు నా హృదయం లోనించి వెలువడిన ప్రార్థన ఇది.


ఓ మహనీయ మూర్తీ
దేవతలు కూడా తొంగి చూడడానికి భయపడే
నిరాకార, జ్యోతిర్మయ లోకం నుంచి
చీకటి, అజ్ఞానం, అసమర్థతా నిండి
తన్ను తాను మరచిన భారత జాతిని
ఉద్ధరించడానికి దిగి వచ్చిన తేజో పున్జమా
నీ అమృత హస్తంతో భార ఆత్మను తట్టి నిద్ర లేపావు గదా

అవతార మూర్తి శ్రీ రామకృష్ణుని అనుగ్రహ పాత్రుడా
అపవిత్రుల స్పర్శను భరించలేని ఆ దివ్య మూర్తి
తన చేతితో నీకు ప్రసాదాన్ని తినిపించాడు
నీవు కనిపిస్తే చాలు ఆయన మనసు సమాధిలో కెగసి
భగవంతునిలో లీనమయ్యేది

కోట్లాది ప్రజలు దేవునిగా కొలిచే రామకృష్ణుడు
శివుని అంశగా నిన్ను దర్శించి
నీకు నమస్కరించాడు
ఏమిటయ్యా ఈ వింత

నిన్ను ఒర నుంచి తీసిన ఖడ్గానివన్నాడు
నా నరేంద్రుని దగ్గరకు రాలేక మహా మాయ
దూరంగా నిలవాల్సిందేనన్నాడు
ఎంతటి పవిత్రాత్ముడవో నీవు

నా శిష్యులలో ఒకడు నాలుగు రేకుల పద్మం
ఒకడు పది రేకుల పద్మం, ఇంకొకడు ఇరవై
అయితే నరేంద్రుడు
సహస్ర దళ పద్మం అన్నాడు

ఎవరికీ లేని చనువు నీకిచ్చాడు
ఎట్టి అపవిత్రతా నిన్ను ఏమీ చెయ్యలేదన్నాడు
నిన్ను సమీపించి అది
భస్మం కావలసిందే నన్నాడు

నీవు జ్ఞాన సూర్యుడవు
ప్రచండ వైరాగ్యాగ్నివి
దయా హృదయుడవు
నిత్యం దైవానుభూతిలో ఉండికూడా
ఈ దేశం కోసం విలపించావు

ఇరవై మూడేళ్ళ వయస్సులో
మహర్షులు పొందలేని
నిర్వికల్ప సమాధి నెట్లా
పొంద గలిగావు

పుట్టుక తోనే మహాయోగివి
కనులు మూస్తే నీకు
కనిపించేది నుదుటిలో
జ్యోతిర్మయ తేజస్సు
ఆ తేజో లోకం లోనే నీ నిద్ర

ఆరేండ్ల పిల్లవానిగా
పాము వచ్చినా తెలియనంత
ఏకాగ్ర ధ్యానంలో ఉన్నావు.
బుద్ధుడు తనంత తానె నీ
గదిలో నీకు శరీరంతో
దర్శనమిచ్చాడు

అఖండ బుద్ది కుశలత
అగాధ దయా హృదయం
విశాల మయ దృక్పధం
కామ స్పర్స లేని మనస్సు
ఆజన్మాంత బ్రహ్మచర్యం
నీవు మనిషివా లేక దేవతవా

ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ బ్రిట్టానికా
ఇరవై వాల్యూములు వారంలో చదివి
ఉన్నది ఉన్నట్లు ఎక్కడ అడిగితె
అక్కడ ఒప్పగించి
యూరోపియన్లను ఆశ్చర్య చకితులను చేసావు

దివ్య దృష్టితో రాబోయే
వేల సంవత్సరాల చరిత్రను
చూచి నిట్టూర్చావు
ఈ లోకం కుక్క తోక అన్నావు

యూరోప్ అమెరికాలు నీకు
పాదాక్రాన్తమై నిన్ను దేవునిలా
కొలుస్తున్న వేళ
నీ దేశంలోని పేదలను తలచి
కన్నీరు కార్చావు

ఏళ్లకు ఏళ్ళు తపించిన సాధన పరిపక్వమై
నిర్వికల్ప సమాధి హస్తగతమై
సత్ చిత్ ఆనంద సాగరం
దర్శనమిచ్చిన వేళ
నీ గురువు మాట పాటించి
మోక్ష సీమలోకి ప్రవేశించకుండా
లోకం కోసం దిగివచ్చావు
బోధిసత్వుడవు నీవేనా

ప్రపంచాన్ని తల్ల కిందులు చెయ్యగల అష్ట సిద్ధులు
నీకిస్తాన్న గురువుతో, అవి భగవత్ అనుభూతికి
ఆటంకాలని దుమ్ములా తిరస్కరించావు
నేటి దొంగ స్వాములు నీ కాలి గోటికి
సాటి రారు గదా

నీవి యోగి నేత్రాలన్నాడు
దేవేంద్రనాధ్ టాగూర్
నీ పాదాల వద్ద చోటిస్తే
జన్మ ధన్యం అన్నాడు
సుభాస్ చంద్ర బోస్
రామకృష్ణ వివేకానందులను
చదవకుండా హిందూ మతం
అర్థం కాదన్నాడు
గాంధీ

అమర్నాథ్ గుహలో పరమేశ్వర దర్శనంతో
ఇచ్చా మరణ వరాన్ని పొంది
ముప్పై తొమ్మిదవ ఏట
శరీరాన్ని తృణ ప్రాయంగా
వదిలి పెట్టావు

ఏ దివ్య సీమలలో
అగాధ సమాధిలో మునిగి
భగవంతునిలో లీనమై
ఉన్నావో

నీ దేశాన్ని ఒకసారి చూడు
అవినీతితో,అజ్ఞానంతో
అవకాశవాదంతో
రాజులూ అధికారులూ స్వాములూ దొంగలై
ప్రజలు భ్రష్టులై
ఋషి సంతతి నిర్వీర్యమై
పరాయి సంస్కృతీ మత్తులో జోగుతూ
ఉన్న నేటి దురవస్థ

నా దేశం పునర్వైభవాన్ని
పొందుతుంది అన్నావే
ప్రపంచానికే
గురువౌతుంది అన్నావే
చూడు మహాత్మా నేటి దుస్థితి

నువ్వు మమ్మల్ని వదలి నూరు ఏండ్లైనా
కనీసం నిన్ను అర్థం చేసుకోలేక
నిన్ను ఒక సామాన్య
సంఘ సంస్కర్తగా
భావిస్తున్న మూర్ఖ ప్రజల్ని చూడు

నీ కృపా దృష్టిని మాపై
ప్రసరించు
నిన్ను అనుసరించే శక్తిని
మాకివ్వు

ప్రవరలు చదువుకోవటం కాదు
ఋషి రక్తాన్ని నిరూపించగలిగే
బ్రహ్మ తేజస్సును మాకివ్వు
ఇదే నీ పాదాలకు నా ప్రార్థన
read more " నమో వివేకానందా జ్ఞాన తేజో మయా "

10, జనవరి 2009, శనివారం

కలారి పయట్


వీర విద్యలకు జన్మ స్థానం మన దేశమేనని అంటారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నా అనేకవిద్యలు ఉదా: కరాటే, కుంగ్ఫూ,ఐకిదో,నింజుత్సు,జూడో,తేక్వొందో,జుజుత్సు మొదలగు వాటికిమూల విద్య మన దేశం లోని కలారి పయట్.

ఇది కేరళలో చాలా మంది నేర్చుకునే విద్య. దీనిని కొన్ని సినిమాలలో కూడా మర్మ విద్య అనే పేరుతొ చూపించారు. కొన్నివేల సంవత్సరాలకు పూర్వం కేరళ సముద్రంలో మునిగి ఉన్నప్పుడు పరశురాముడు దీనిని ఉద్ధరించి నివాస స్థలంగామార్చినట్లు కేరళ లో నమ్మకం. ఆయన పద్దెనిమిది మంది శిష్యులకు తాను పరమ శివుని వద్ద నేర్చుకున్న వీర విద్యనునేర్పించి దానితో శత్రువులనుంచి రక్షించుకుంటూ కేరళను పరిపాలించమని చెప్పినట్లు చెబుతారు. ఈ విద్యయే కలారిపయట్.

ఇతర దేశాలకు వీర విద్యల గురించి ఏమీ తెలియని రోజులలోనే ఇది అత్యంత ప్రమాదకర విద్యగా తయారుచెయ్యబడినది. తరువాత అనేక శతాబ్దాలు గడచినై, బోధిధర్మ అనే బౌద్ధ గురువు మదురై నుంచి చైనా కు
వెళ్లి జెన్ నుబోధిస్తాడు. అక్కడ షావోలిన్ ఆలయంలో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడి భిక్షువులు బలహీనులుగా ఉండి ఎక్కువ గంటలుధ్యానం చెయ్యలేక పోవడం చూసి వారికి కొన్ని వ్యాయామాలు నేర్పుతాడు. అవే తరువాత కుంగ్ ఫూ విద్యగా మారిఅక్కడి నుంచి జపాన్ చేరి కొన్ని మార్పులతో కరాటే గా రూపాంతరం చెందింది. తరువాత అనేక దేశాలలో అనేకమార్పులకు లోనై వివిధ విద్యలుగా మారింది.


కాని వీటన్నిటికీ మూలం మన ప్రాచీన విద్య ఐన కలారిపయట్ అనీ, దానికి మూల గురువు మన పరశు రాముడనీ, ఆయన నేర్చుకుంది పరమ శివుని వద్ద అనీ తెలిస్తే ప్రతి భారతీయుని హృదయం గర్వంతో ఉప్పొన్గదా మరి. ఈ కలారి అనేవిద్య నేటికీ కేరళలో త్రివేండ్రం, పాలక్కాడ్, తెల్లిచేరీ, శోరనుర్ ప్రాంతాలలో ఉంది. త్రివేండ్రం పద్మనాభ స్వామి ఆలయప్రాంగణంలోనే గోవింద కుట్టి నాయర్ గురుక్కళ్ నడిపే సీవీ ఎన్ కలారి సంగం ఉంది.

నేను అక్కడికి అనేక సార్లు వెళ్లి ఉన్నాను. వారి పుత్రుడే సత్యనారాయణన్, ది మిత్ సినిమాలో జాకీ చాన్ తో ఫైట్ సీన్ లో కత్తి యుద్ధం చేసాడు. జాకీ చాన్ ఈ విద్యను తిలకించి ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు. కలారిని నేర్పుతున్న ఇంకొక గురువు మాస్టర్ బాలకృష్ణన్. కాని ఈ విద్యలో ఎంతో భాగం లుప్తమై పోయింది. మిగిలి ఉన్న కొంత భాగమే చాలా ప్రమాద కరం. ఈవిద్యను గురించి వివరంగా ఇంకొక సారి చెప్పుకుందాం.
read more " కలారి పయట్ "

మకర రాశి జాతకులు జాగ్రత్త

మకర రాశిలో ప్రస్తుత గ్రహ కూటమి వల్ల ఆ రాశి జాతకులు అనేక బాధలు పడతారు. శారీరిక, మానసిక బాధలు వెంటాడతాయి. మోసాలకు గురి కావడం తప్పదు. చెడ్డ పేరు రావడం జరుగుతుంది. మకరంలో ఉత్తరాషాఢ మూడు పాదాలు , శ్రవణం నాలుగు పాదాలు, ధనిష్ఠ రెండు పాదాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ నక్షత్రాలలో పుట్టిన జాతకులు, మకర లగ్న జాతకులు రాబోయే రెండు మూడు నెలలు నియమ నిష్టలు పాటిస్తూ దైవ ధ్యానంలో ఉండాలి. ఇతరులకు చేతనైన సాయం చేయండి. దురాలోచనలు, దుష్ట సాంగత్యం, చెడు పనులకు దూరంగా ఉండకపోతే ఫలితాలు దారుణంగా ఉండొచ్చు. వారి వారి ఇష్ట దైవ స్మరణ నిత్యం చేసుకుంటూ ఉంటే మంచిది. ఈ రాశికి ఎదురు రాశి కర్కాటకం వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన. అంటే పునర్వసు నాలుగో పాదం, పుష్యమి నాలుగు పాదాలు, ఆశ్లేష నాలుగు పాదాలలో పుట్టిన వారు మరియు కర్కాటక లగ్నజాతకులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.
read more " మకర రాశి జాతకులు జాగ్రత్త "

కాల సర్ప యోగం

ఈ మధ్య జ్యోతిషంలో అతి వివాదాస్పద విషయాలలో కాల సర్ప యోగం ఒకటిగా తయారైంది. అసలు ఈ యోగాన్ని గురించి నాకు తెలిసినంత వరకు వరాహాచార్యుడే చెప్పింది. ముఖ్యంగా చెప్పబడే శ్లోకం ఆయనదే.
శ్లో||అగ్రే రాహు రధో కేతు మధ్యే సర్వ గ్రహా యది
కాల సర్పాఖ్య యోగోయం రాజా రాష్ట్ర వినాశనం.
ప్రామాణిక గ్రంథాలలో ఎక్కడా ఇది వ్యక్తిగత జాతకాలలో పని చేస్తుందని చెప్పలేదు. దీనిని ఈ మధ్య కొందరు వక్రీకరించి నాగుల పేర్లకు దీనికి ముడిపెట్టి తక్షక యోగమని, కర్కోటక యోగమని ఇలా చెబుతున్నారు. బి వి రామన్ గారు తన త్రి హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ కాంబినేషన్స్ అనే పుస్తకంలో ఈ యోగాన్ని చర్చిస్తూ దీనికి అనవసర ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదన్నారు. సామాన్యంగా ఈ యోగ జాతకులలో ఇతర దుష్ట యోగాలు కూడా ఉంటాయి. వాటిని బట్టి జాతకం ఉంటుంది కాని ఈ యోగం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు అంటారు. సంజయ రథ్ గారు, జగన్నాథ హోర సాఫ్టు వేర్ రూపకర్త నరసింహారావుగారు వారి రీసెర్చి లో ఈ యోగం కొన్ని సార్లు కాల అమృత యోగంగా మారి జాతకునికి గొప్ప ఔన్నత్యాన్ని ఇస్తుందని చెప్పారు. కాని నేను చూచిన జాతకాలలో ఈ యోగం చాల బాధలు పెట్టింది. దాదాపు నలభై రెండు ఏళ్ళు వచ్చేవరకు జీవితంలో స్థిరత్వం లేకుండా చేసిన జాతకాలు అనేకం. కాని దీనికి రెమెడీస్ అంటూ ఎక్కడా చెప్పలేదు. కొందరు అనేక హోమాలు, పూజలు చేసి దీన్ని తగ్గిస్తామని చెప్పుకుంటూ లక్షలు సంపాదిస్తునారు. పాము వచ్చి కనపడుతుందని అదే నిదర్శనమని అంటునారు. కాని నా అనుభవంలో ఈ యోగం తీసివేయడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. రాహు ముఖంలోకి గ్రహాలన్నీ ప్రయాణించడమే అసలైన కాల సర్ప యోగం. కేతువు వైపు ఉంటే అంత బలం ఉండదు దీనికి. కొందరు అసంపూర్ణ కాల సర్ప యోగమని కొత్త కొత్త మాటలు చెప్పి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అమాయకులు మోసపోతున్నారు. రాబోతున్నవి రాహుముఖ యోగాలు కాదు. కనుక పెద్దగా వాటి ప్రభావం ఉండదు. దానికన్నా ప్రమాదకరం జనవరి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి మార్చి ఎనిమిది వరకు కుజుడు మకర రాశిలో ఇతర గ్రహాలతో ముఖ్యంగా రాహువుతో కలవడం. ఇది అనేక కుట్రలు, పేలుళ్లు, హింస, ప్రమాదాలకు కు దారి తీస్తుంది. మకరం దక్షిణాన్ని చూపుతుంది, భూ తత్వ రాసి కనుక దక్షిణ రాష్ట్రాలలో భూకంపాలు గాని, ప్రమాదాలు, కుట్రలు, పేలుళ్లు జరుగుతాయి. కాల సర్ప యోగాన్ని గురించి ఇంకా వివరంగా ముందు ముందు చూద్దాం.
read more " కాల సర్ప యోగం "

9, జనవరి 2009, శుక్రవారం

ఏది సత్యం ఏదసత్యం?

ఊహించినట్లుగానే దక్షిణాదిన ఒక పెద్ద మోసం బైట పడింది. సత్యం కంప్యూటర్స్ రామలింగ రాజు ఏడు వేల కోట్లకు ప్రజలను మోసగించి దొంగ లెక్కలు చూపి ఈ రోజు మొహం చాటేయడం, సంస్థ కొత్త లీడర్లు గాయానికి మందు పుయ్యడం, ప్రెస్ మీట్లు, రాజకీయ నాయకుల మాదిరి వాగ్దానాలు వెరసి ఒక్కటి మాత్రం ఖాయం అనిపిస్తోంది. మన దేశంలో కాస్త తెలివి ఉండి నీతిని గాలికి ఒదిలేస్తే ఎంతైనా దోచుకోవచ్చు. పైవారికి కొంత తినిపిస్తే చాలు. మొదటి నుంచీ అరబ్బులు, తుర్కులు, మొఘలులు,పోర్చుగీసు, డచ్చి,ఫ్రెంచి, ఇంగ్లిష్ వారు దోచుకోంగా మిగిలిన దాన్ని ఇప్పుడు నల్ల దొరలు దోచుకుంటున్నారు. వెరసి మన దేశం దోచుకోబడ డానికే పుట్టిందా అనిపిస్తుంది. దాదాపు వెయ్యి ఏండ్ల నుండీ దోపిడీ జరుగుతున్నా ఇంకా మిగిలి ఉందంటే మన దేశం రత్న గర్భ కాక మరేమిటి? మకర రాశిలో గురు చండాల యోగం తో ఇంకా ఎన్నెన్ని మోసాలు, స్కాములు, ఫ్రాడులు, జరుగుతాయో చూద్దాం. ఇరవై ఆరున సూర్య గ్రహణం దగ్గరకొస్తోంది. ఈ లోపల ఇంతకూ ముందు పోస్టు లో రాసినట్లు ఇంకా ఎన్నెన్ని జరుగుతాయో వేచి చూడడం తప్పదు మరి. అమెరికాలో అయితే ఇటువంటి నేరాలకు తీవ్ర శిక్షలుంటాయి. ఇక్కడ రేపటికి ఎవరికీ గుర్తుండదు. ప్రజలు చైతన్య వంతులు కానంత వరకు ఇటువంటి గతి తప్పదు. మన ఖర్మ ఏమిటంటే ఇక్కడ ప్రజలే అవినీతిపరులు. పాలకులు వీరికి తగిన వారే. మరి దేశం గతి ఇలా ఉండక ఇంకెలా ఉంటుంది?
read more " ఏది సత్యం ఏదసత్యం? "

7, జనవరి 2009, బుధవారం

యోగస్థ కురు కర్మాణి

యోగాన్ని గురించి భగవద్గీతలో ఎన్నోచోట్ల ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా ఈ రెండుశ్లోకాలనే యోగమనే పదానికి నిర్వచనానికి ఉదాహరణగా చూపుతారు. రెండూ రెండవ అధ్యాయంలోనివే.

శ్లోకం ౪౮/యోగస్థ కురు కర్మాణి/సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ/సిధ్యస్సిధ్యో సమో భూత్వా/సమత్వం యోగ ఉచ్యతే.

శ్లోకం ౫౦/బుద్ధి యుక్తో జహాతీహ/ఉభే సుకృత దుష్క్రుతౌ/తస్మాద్ యోగయా యుజ్యస్వ/యోగః కర్మసు కౌశలం.

ఈ రెంటిమీద అనేకమంది వ్యాఖ్యానించారు. ఎవరికీ తోచినట్టు వారు చెప్పారు. కొందరు మాత్రమే వారి భావాలను చొప్పించకుండా ఉన్నదున్నట్లు చెప్పారు . మొదటి శ్లోకం లోని చివరి పాదం "సమత్వం యోగ ఉచ్యతే" ప్రకారం సమత్వమే యోగం. ఏమిటీ సమత్వమంటే ?

***ఓ ధనంజయా యోగంలో ఉండి కర్మలు చెయ్యి.
సంగమును వదలి పెట్టు.
పని జరిగినా జరుగకున్నా సమంగా తీసుకో
సమత్వమే యోగం.***

ఇక్కడ అనేక విషయాలు అర్ధం చేసుకోవాలి.

ఒకటి - భగవానుడు చెబుతున్నది కర్మ యోగం గురించి కాని ఇతర యోగాల గురించి కాదు.

రెండు-సంగం లేకుండా కర్మ చేయడమెలా? ఫలితం మీద దృష్టి లేకపోతే కర్మ ఎలా సాగుతుంది? కర్మ చేయక తప్పదు కనుక చేయాలి. కర్మ చేయక ఉండలేము కనుక చేయాలి. ఊరుకున్నా ప్రకృతి మనచేత చేయిస్తుంది కనుక చేయాలి. ఫలితం ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఫలితాన్ని నిర్ణయించేది మన ప్రయత్నం ఒక్కటేకాదు. అనేక ఇతరశక్తులు, పరిస్తితులు, అదృష్టం మొదలైనవి ఇందులో పాలు పంచుకుంటాయి. కనుక ఫలితం ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఈ విషయం అర్థమైతే సంగం(కోరిక) అనేది ఉండదు. సంగం లేనప్పుడు మనసు సమస్థితిలో ఉంటుంది. జయాపజయాలకు పొంగటం కుంగటం ఉండదు. ఇది యోగస్థితి.

మూడు- పైన చూపినది సాధకుని స్థితి. సిద్ధత్వం కలిగినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మస్థితి చెదరకుండా ఉంటుంది కనుక సహజంగానే ఫలితంపైన దృష్టి ఉండదు. చేసేది తానుకాదు అన్న స్పృహ ఉంటుంది కనుక అది సహజయోగస్థితి. జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ చెప్పినట్లు 'అన్నీ అదే చేయిస్తున్నది అనుకో లేదా అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకో.అపుడు ఏ బాధా ఉండదు'. 

కనుక కర్మ ఎలా చెయ్యాలి అన్న విషయం ఈ రెండు శ్లోకాలలో చెప్పబడింది. మనం కర్మజీవులం.కర్మ చెయ్యకుండా ఎవరూ ఉండలేరు. కనుక ఆ కర్మను ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. కర్మను ఏడుస్తూ చెయ్యవచ్చు. నవ్వుతూ కూడా చెయ్యవచ్చు. ఇంతటి మహత్తు ఉంది గనుకే గీత వేల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచానికి దిక్సూచిగా ఉంటున్నది.
read more " యోగస్థ కురు కర్మాణి "

6, జనవరి 2009, మంగళవారం

వింగ్ చున్ ప్రత్యేకతలు


కుంగ్ఫూ అనేక విధాలు. షావోలిన్ బాక్సింగ్ ,సౌత్ బాక్సింగ్, చోయిలేఫట్, వింగ్చున్, జంతువిధానాలు డ్రాగన్, స్నేక్, క్రేన్, లెపర్డ్, టైగర్, హంగ్గార్, ప్రేయింగ్ మాన్టిస్, డ్రంకెన్ బాక్సింగ్, ప్లంఫ్లవర్ బాక్సింగ్, స్ప్రింగ్ లెగ్, వైట్ ఐ బ్రో  ఇలా చాలా ఉన్నాయి.వీటిలో వింగ్చున్ ప్రత్యేకతలు అనేకం. 
1.దీన్ని మొదలు పెట్టింది ఒక స్త్రీ కావడం. 
2.ఇతర విధానాల కంటే తేలికగా నేర్చుకోగలగటం. 
3.తక్కువ ఫామ్స్ కలిగి ఉండడం ( Sil Lum Tao etc ). 
4.సెంటర్ లైన్ విధానం.
5.చక్రభ్రమణం (circular foot work) లేకపోవడం.
6.కి సావు, లాప్ సావు పద్దతులు ( switching hands, trapping hands, haunting hands) 
7.వుడేన్ డమ్మీతో అభ్యాసం 
8. కళ్ళకు గంతలతో యుద్ధం చేయగలగటం ఇటువంటివి.


అన్నింటి కంటే ముఖ్యమైనది సెన్సిటివిటి ట్రైనింగ్. దీనివల్ల ప్రత్యర్థి తరువాతి కదలిక ముందుగానే మనకు   తెలిసిపోతుంది. క్లిష్టమైన అడుగులు, గాలిలో ఎగరడం, పల్టీలు ఇందులో ఉండవు. ఆయుధాలు కూడా తక్కువ. సీతాకోకచిలుకఖడ్గాలు (butterfly knives), ఎనిమిదడుగుల కర్ర మొదలైన వెపన్స్ వాడతారు. కదలికలలో పొదుపు (economy of movement) ఇందులో మూలసూత్రం. ప్రత్యెకమైన పంచింగ్ ,బ్లాకింగ్ మరియు కిక్కింగ్ పద్ధతులు దీని సొంతం.  

చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఉపయోగపడే కుంఫ్ఫూ స్టైల్స్ లో వింగ్చున్ ఒకటి అని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు.
read more " వింగ్ చున్ ప్రత్యేకతలు "

యోగమంటే-౧

భారత దేశపు మూల మతములని చెప్పదగిన షడ్ దర్శనములలో యోగ దర్శనం ఒకటి. దీనికి ఆద్యుడు పతంజలి మహర్షి. పతంజలి మహర్షికి ముందు యోగం లేదా అంటే ఉన్నట్లుగానే ఆధారాలున్నాయి. కాని దానిని ప్రామాణీకరించిన వానిగా ఆయనను తలుచుకోవచ్చు. అదీ గాక ఆయన ఉన్న కాలాన్ని గురించి అనేక వాదాలున్నాయి. అదలా ఉంచితే అసలు యోగమనే పదానికి అర్ధము కలుపుట లేక జోడించుట అని. మూల అర్ధము జీవాత్మను పరమాత్మ తో కలిపే ప్రక్రియను లేక విధానాన్ని యోగమంటారు. ఈ పని అనేక మార్గాలలో చెయ్యవచ్చు కనుక అనేక యోగాలున్నాయి. సాంప్రదాయికంగా చెప్పేవి నాలుగు అవి హఠ, రాజ, మంత్ర, లయ యోగములు. ఇవి గాక కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన యోగములు కూడా ఉన్నవి. బుద్ధుడు కూడా యోగ ప్రక్రియతోనే జ్ఞానాన్ని పొందినాడు గనుక బౌద్ధానికి మూలం యోగమేనని కొందరంటారు. పతంజలి మహర్షి అస్మిత మొదలగు కొన్ని బౌద్ధ పదములను వాడినాడు గనుక ఈయన బుద్ధుని తరువాతి వాడని ఒక వాదన ఉంది. యోగమనే పదము చాలా విశాలమైనది. దాని క్రిందకు అనేక విధానాలు ఒస్తాయి. ఇతర మతములనుసరించే ప్రార్ధన కూడా యోగమే. ఈ పదానికి పతంజలి మహర్షి ఇచ్చిన నిర్వచనం -యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధః అని. చిత్తము యొక్క వృత్తులను అనగా ఆలోచనలను నిరోధించుటే యోగమని ఆయన మాట. అనగా ఆలోచనా రహిత స్థితి. ఇది ఒకేసారి రాదు గనుక అష్టాంగ యోగమనబడే ఎనిమిది మెట్లను ఆయన చెప్పినాడు. అవి యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణా, ధ్యాన, సమాధి. యమమంటే అహింస, సత్యము, అస్తేయం, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము అనే అయిదు నియమాలు. నియమమంటే శౌచము, సంతోషము, తపస్సు, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వర ప్రణిధానము అనబడే అయిదు. ఇట్లా ప్రతి మెట్టునూ నిర్వచనం ఇచ్చి మరీ స్థిర పరిచినవాడు పతంజలి మహర్షి. ఉదాహరణకు స్థిర సుఖ మాసనం అంటూ ఆసన విధిని నిరూపించాడు. ప్రాణాయామమంటే మన శరీరాన్ని నడుపుతున్న ప్రాణ శక్తిని స్వాధీన పరచుకొనుట. ప్రత్యాహారం అనగా బాహ్య ముఖములైన ఇంద్రియములు, మనస్సులను అంతర్ముఖములు చేయుట, ధారణా అనగా మనస్సును ఒకే ప్రదేశంపైన ఏకాగ్రం చేయుట, ధ్యానమనగా తైల ధార మాదిరిగా ఎడతెగని ఏకాగ్రత, చివరిదగు సమాధిలో తిరిగి సంస్కార సహితమైనది సవికల్ప మనీ , రహిత మైన స్థితి నిర్వికల్ప మనీ రెండు రకములు చూపించాడు. నిర్వికల్ప సమాధి అనేది యోగము యొక్క పరమ గమ్యమని చెప్పవచ్చు. ఇది అనేక సంవత్సరముల తీవ్ర కృషి ఫలితంగా వస్తుంది. చాలా మందికి కొన్ని జన్మలు కూడా పడుతుంది. వివేకానంద స్వామికి ఇట్టి స్థితి ఇరవై మూడు సంవత్సరముల వయస్సులో కలిగింది. అనేక రకములుగా ఉన్న యోగమును క్రోడీకరించి ఒక రూపాన్నిచ్చి మెట్లు మెట్లు గా విభజించి యోగ దర్శనంగా రూపొందించిన ఘనత పతంజలి మహర్షిది.
read more " యోగమంటే-౧ "

4, జనవరి 2009, ఆదివారం

వింగ్ చున్ కుంగ్ ఫూ - చరిత్ర

క్రీ.శ.1368 - 1644 తో చైనాలో మింగ్ వంశం అంతరించి, చింగ్ వంశం మొదలయ్యింది. మంచురియన్ వీరులు చైనాను జయించి చింగ్ వంశ స్థాపన చేసారు. మొదటి చింగ్ రాజు 'యూ జూన్ వాంగ్' సింహాసనం ఎక్కడానికి ఎనిమిదిమంది సైన్యాధిపతులు సాయపడ్డారు. కాని అతను రాజు కాగానే, తన తండ్రిని,ఈ ఎనిమిది మందిని చంపించాడు. 

వారిలో ఒకరి కూతురు నగమయి. చైనాభాషలో వేరేగా పలకొచ్చు. కాని మనకు దగ్గరగా ఇలాగె ఉంటుంది. ఆమె అప్పటికే వీరవిద్యలు వచ్చిన వనిత. ప్రతీకారం కోసం ఆమె రాజును హతమార్చి పారిపోయి షావోలిన్ ఆలయంలో తలదాచుకుంది. అక్కడ ఒక సన్యాసినిగా జీవితాన్ని సాగించింది. తనకు వచ్చిన వీరవిద్యలను ఇంకా సాధన చేసి పంచమహాగురువులలో ఒకరుగా పేరు పొందింది. 

అక్కడికి దగ్గరలోనే ఒక ఊరు. ఆ ఊరిలో ఒక తండ్రి, కూతురు రొట్టెలు చేసి అమ్ముకుంటూ బ్రతికేవారు. అమ్మాయి పేరు యిం వింగ్ చున్, చాలా అందగత్తె. ఆ ఊరి జమీందారు వింగ్ చున్ పైన కన్నేసి పెళ్లి చేసుకుంటానంటే, వింగ్ చున్ ఒప్పుకోదు. జమీందారు కొన్నాళ్ళు సమయం ఇచ్చి తరువాత వచ్చి బలవంతంగానైనా తీసుకుపోతానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. దిక్కు తోచని వింగ్ చున్, సన్యాసిని అయిన నగమయిని ఆశ్రయిస్తుంది. నగమయి అప్పటికే తనకున్న వీరవిద్యల అనుభవంతో ఒక కొత్తవిధానాన్ని కనిపెట్టి ఉంటుంది. అది సులభంగా ఎవరైనా నేర్చుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఆ విద్యను వింగ్ చుంకు నేర్పిస్తుంది నగమయి. 

ఆ విద్యను బాగా సాధనచేసి జమీందారుకు ఒక షరతు పెడుతుంది. ఫైటింగ్ లో తనను ఓడించినవాడినే తాను చేసుకుంటానంటుంది. ఆడదికదా అని చులకనగా రంగంలోకి దిగిన జమీందారుకు చావుతప్పి కన్నులొట్ట పోతుంది. అతణ్ని అతని అనుచరులను తేలికగా ఓడించి ధీమాగా నిలబడుతుంది వింగ్ చున్. తరువాత తనకు నచ్చినవాణ్ని పెళ్లిచేసుకుని అతనికి ఈవిద్యను నేర్పుతుంది.

అలా వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన ఈ విద్య చివరకు మాస్టర్ యిప్మాన్ ద్వారా దివంగత బ్రూస్లీ వరకు వచ్చింది. కాని దీన్ని బ్రూస్లీ చివరవరకు సాధన చెయ్యకుండా మధ్యలోనే ఒదిలిపెట్టి తానే "జీత్కునేడో" అనే ఒక కొత్త విద్యను కనుక్కున్నానంటూ విషాదాంతంగా తనువు చాలించాడు. చాలామంది నమ్మకం ఏంటంటే వింగ్చున్ విద్యను  మధ్యలోనే వదిలిపెట్టిన శాపమే అతని చావుకు కారణం అని.

అదలా ఉంచితే నగమయితో మొదలైనా వింగ్చున్ కుంగ్ఫూ గానే ఈవిద్య ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. కుంగ్ఫూలోని అనేకశాఖలలో ఇది ఒకటి. ఇదీ దీని చరిత్ర. ప్రస్తుతం దీనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్నివేల స్కూళ్ళు ఉన్నాయి.
read more " వింగ్ చున్ కుంగ్ ఫూ - చరిత్ర "

యోగస్య ప్రథమం ద్వారం

ఈరోజుల్లో  యోగాన్ని రోగాలు తగ్గించుకోడానికి వాడుతున్నామేగాని దాని అసలు ప్రయోజనం అదికాదు. ఆత్మానుభూతి కలిగించడమే దాని అసలు ఉద్దేశ్యం. 


ఆసనములు కొంత ప్రాణాయామం కలిపి యోగంగా నేడు చెలామణీ అవుతోంది. కాని యమ నియమాల గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకున్నట్లు కనపడదు.  పతంజలి మహర్షి తన యోగసూత్రాలలో యమనియమాల గురించి మొదటగా చెప్పారు. దాని తరువాత మెట్లైన ప్రత్యాహార ధ్యానాది సాధనాలను తరువాత చెప్పుకొచ్చారు. వీటినే శంకరులు ఒక్క శ్లోకంలో ఇమిడ్చి చెప్పారు.

శంకరులు వివేక చూడామణిలో యోగాన్నిగురించి చెబుతూ

"యోగస్య ప్రథమం ద్వారం వాగ్నిరోధో అపరిగ్రహః
నిరాశాచ నిరీహాచ నిత్యమేకాంత శీలతా
" అన్నారు.

శంకరుల బోధ ప్రకారం, యోగమునందు మొదటి మెట్లు ఏవనగా

1.వాక్కును నిరోధించుట :-- మాట మీద అదుపు, మితంగా మాట్లాడటం
2. అపరిగ్రహము:--ఇతరుల నుంచి ఏదీ తీసుకోకపోవడం
3. నిరాశ:--ఆశలు కోరికలు లేకపోవడం
4.నిరీహ:-- పేరు ప్రతిష్టలు, ధనం  మొదలైనవాటిమీద పాకులాట లేకపోవటం 
5. నిత్యం ఏకాన్తశీలతా:--ఎప్పుడూ ఏకాంతంగా ఉండడం
 
ఇవి యోగానికి పునాదులు అనబడే లక్షణాలు. ఈ పునాదులు లేకుండా ఇతరములైన అభ్యాసాలు ఎన్ని చేసినా అవి నిష్ప్రయోజనములే అవుతాయి.

వీటిని అభ్యాసం చెయ్యకుండా ఉత్త ఆసనాలు మాత్రమె చేస్తే అది యోగం  అనిపించుకోదు. మిగతా వ్యాయామాలలాగే ఇదీ  ఇంకొక వ్యాయామం అవుతుంది. దాని వల్ల ఆరోగ్యం వస్తుంది కాని ఆత్మోన్నతి రాదు. 

ఉన్నతమైన ఉద్దేశ్యం కలిగిన యోగాన్ని ఒక వ్యాయామస్థాయికి దిగజార్చి ఉపయోగించడం ఎంతవరకు సబబో మనమే ఆలోచించుకోవాలి.
read more " యోగస్య ప్రథమం ద్వారం "