“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

18, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

మూడవ అమెరికా యాత్ర - 40 (Walks in the woods)


మిట్టమధ్యాన్నాం కూడా ఎండ పడనంత ఎత్తైన చెట్ల పందిరి
 
అడవిలో యాగశాల


గ్రెగరీతో అడవిలో నడుస్తూ. మేము ట్రెయిల్ వాక్ కు వెళుతుంటే తానూ వస్తానని మాతో వచ్చాడు గ్రెగరీ. ఈ అడవికి అతనికీ 15 ఏళ్ల సంబంధం ఉంది. తాపసానందగారితో కలసి మెలసి ఉండేవాడు. ఇక్కడనుంచి బయటకెళ్ళడం చాలా బాధ కలిగించిందని వాపోయాడు. భాష్యానంద గారి మరణమే ఇక్కడి స్వర్ణయుగానికి అంతం.
ట్రెయిల్ వాక్ మధ్యలోఈ చెట్ల దారి చివరలోనే రిట్రీట్ హోమ్ ఉంటుంది. రాత్రిళ్ళు వీస్తున్న గాలికి  హోరుమంటూ చెట్లు చేసే శబ్దం భయానకంగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట ఒక్కరే ఈ దారిలో నడవాలంటే గుండెధైర్యం కావాలి. హర్రర్ సినిమాకు మంచి సెట్టింగ్.ఈ మైదానమే ఒకప్పటి యాపిల్ పియర్స్ తోట ఉన్న ప్రదేశం. అవతలాగా కనిపిస్తున్న అడవిలోనే ట్రెయిల్ వాక్అడవి మధ్యలో అమెరికన్ స్వామి తాపసానంద స్వయంగా కట్టుకున్న కుటీరం. ఈయన దీనిలోనే ఒక్కడే 15 ఏళ్ళపాటు నివసించాడు. మంచుపడే శీతాకాలంలో కూడా ఈ అడవి మధ్యలో ఈ కేబిన్ లో ఒక్కడే ఉండేవాడు. దీనికి కరెంట్ లేదు.


ఇందులో కాసేపు. కొన్నేళ్ల క్రితం స్వామి కోరిన కోరిక నెరవేరింది. లోపల పాములుండవచ్చు. మాకైతే కన్పించలేదు.


దానికి కొంచెం దూరంలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే పట్టే ఇంకొక కేబిన్. స్వామి తాపసానంద మొదట్లో ఇందులో ఉండేవాడు.


పగలంతా రిట్రీట్ హోమ్ బిల్డింగ్ పనిలో పనిచేసి, రాత్రికి ఒక్కడే టార్చ్ లైట్ సాయంతో అడవిలో రెండుమైళ్ళు నడచి వచ్చి ఇందులో పడుకునేవాడు. ఈ విధంగా ఆరేళ్ళు చేశాడు. ఇంత దట్టమైన అడవితనకు తాయిచి వచ్చని గ్రెగరీ అన్నాడు. ఈ స్థలంలోనే, యాంగ్ స్టైల్ తాయిచి కొన్ని మూమెంట్స్ చేసి ఇవి ఏ స్టైలో చెప్పు? అన్నాను. తెల్లముఖం వేశాడు. తనకు తాయిచి రాదని నాకర్ధమైంది. నీదే స్టైల్? అంటే, ఫ్రీ స్టైల్ అని  పిచ్చిపిచ్చిగా చేతులూపాడు. భలే నవ్వొచ్చింది. కెంపో కరాటే కూడా వచ్చన్నాడు. ఎడ్ పార్కర్ పేరు చెబితే తెలీదన్నాడు. ఆంజనేయుడి ముందు కుప్పిగంతులా?


మధ్యమధ్యలో అన్ని మతాలకూ ప్రేయర్ ప్లేస్ లాగా కట్టారు. వాటిలో ఒకదాని దగ్గర


పంచవటి వృక్షం. ఇది దక్షిణేశ్వర్ పంచవటి మర్రిచెట్టు లాగా ఉంది. చుట్టూ ఒక అరుగు కట్టారు. అక్కడ కూర్చుని జపధ్యానాలు చేసుకోవచ్చు. రాత్రిళ్ళు మంత్రసాధనలకు ఇంకా బాగుంటుంది.గాంజెస్ అడవిలోని పంచవటి వృక్షం క్రింద
హిందూమత ప్రార్థనా స్థలం


యాగశాల లోపల. 'మనం కూడా ఏదైనా హోమం చేద్దామా?' అని మా బృందంలో ఒకరడిగారు. 'మన విధానం అది కాదు. 'మనది అంతరికం, బాహ్యం కాదు' అని చెప్పాను.
అడవిలో ప్రదేశాలను వివరిస్తూ గ్రెగరీఅడవి మధ్యలో ఒక కాలువ పైన. ప్రస్తుతం దానిలో నీళ్లు లేవు.సూర్యకాంతి లోపలకు పడే అవకాశమే లేదు.


దారిలోని ఒక ప్రేయర్ ప్రదేశంలో


ఆ వెనుక కనిపించే అడవిలోనే ఇదంతా ఉంది


యూదుమత ప్రార్ధనా స్థలంలో
బౌద్ధ ప్రార్ధనా స్థలంలో


పంచవటి వృక్షం క్రింద

క్రైస్తవ ప్రార్ధనా స్థలంలో
పంచవటి వృక్షం క్రింద గ్రూప్ ఫోటో