నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

11, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

మూడవ అమెరికా యాత్ర - 34 ( మేమున్న కాటేజీ పరిసరాలు)


ఆకురాలు కాలం వచ్చేసింది. అందుకే చెట్ల ఆకులన్నీ రంగులు మారిపోతున్నాయి.  ఆకుపచ్చనుండి ఎరుపు, తరువాత పసుపు, ఆపైన రాలిపోవడం. మళ్ళీ చిగురించడం.. మనిషి జీవితం లాగే.
మేమున్న 'శారదా కుటీర్' బయట
ఈ తలుపు లోపలున్న హాల్లోనే ప్రతి ఉదయమూ యోగాభ్యాసం చేసింది.
ఇది ఆశ్రమం పంప్ హౌస్. ఒక మనిషి ఏకాంత సాధనకు ఇది చాలు.
శారదాకుటీర్ దగ్గరగా చెట్లల్లో కనిపించిన ఇంకొక మూడు కాటేజీలు


కుటీరం పరిధిలోని చిన్న ట్రెయిల్ వాక్
దయ, అభయ, భక్తి రిట్రీట్ కాటేజీలు