నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

16, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

మూడవ అమెరికా యాత్ర - 39 (నికోలస్ క్రూస్ జడ్జ్ మెంట్ - రుజువైన భారతీయ పురాణాలు)

నిన్నగాక మొన్న అమెరికాలో ఒక సంచలనాత్మకమైన తీర్పు వెలువడింది. అది 2018 లో జరిగిన ఒక మారణకాండకు సంబంధించినది.

2018 లో ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో స్టోన్ హౌస్ డగ్లస్ హైస్కూల్లో ఒక 18 ఏళ్ల కుర్రవాడు 17 మంది విద్యార్థులను కాల్చి చంపేశాడు. ఇంకొక 17 మందిని తుపాకీ కాల్పులతో తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. దీనిని పార్క్ ల్యాండ్ షూటింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఈ కేసులో నాలుగేళ్ల తర్వాత, మొన్న తీర్పు వెలువడింది.

అతని తల్లి ఒక త్రాగుబోతు కాబట్టి, తండ్రి ఎవరో తెలియదు కాబట్టి, అతని తప్పు లేదని, అతను పుట్టటమే అలా పుట్టాడని తీర్పునిచ్చి మరణశిక్షను యావజ్జీవ కారాగార శిక్షగా ఖాయం చేశారు.

వింతగా ఉందా? 

దీనికీ ఆధ్యాత్మికతకూ ఏంటి సంబంధం అనిపిస్తోందా?

దీనిపైన చేసిన వీడియోను ఇక్కడ చూడండి. విషయం అర్ధమౌతుంది.