“The world is a puzzle; no need to make sense out of it." - Socrates

30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

నేటి జ్యోతిష్యమూ, వాస్తూ రెండూ తప్పుల తడకలే - (రాహుకాలం - యమగండం)

నేటి పంచాంగాలలో జనాన్ని అనవసరంగా భయపెడుతున్న రెండు మాటలు రాహుకాలం - యమగండం. వీటి అసలు తత్త్వం ఈ పోస్టులో చూద్దాం. కాస్త ధైర్యంగా ఈ పోస్టును చదవండి మరి !

జ్యోతిష్యంలో, మనకు తెలిసిన ఏడు ముఖ్యగ్రహాలకు తోడు ఉపగ్రహాలని ఉన్నాయి. వీటిని పరాశరహోర చెప్పింది. ఫలదీపిక మొదలైన ఇంకా ఇతర ప్రామాణిక గ్రంధాలలో కూడా వీటి ప్రస్తావన ఉంది. ఈ ఉపగ్రహాలను ఎలా లెక్కించాలి అనే దానికి ఫార్ములాలు ఉన్నాయి.

కానీ ఈ ఉపగ్రహాలను కూడా తమ జాతక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే జ్యోతిష్కులను ఆంధ్రాలో గాని, తెలంగాణలో గాని నేనింతవరకూ ఒక్కడంటే ఒక్కడిని కూడా చూడలేదు.

నిజమే మరి ! నవగ్రహాలే ఇంతవరకూ అర్ధం కాక ఛస్తుంటే వీటికి తోడు ఇంకో తొమ్మిది ఉపగ్రహాలా? మా వల్లకాదు దేవుడోయ్ ! అంటారేమో? సరే అది వారిష్టం. 'ప్రమాణగ్రంధాల నుంచి కూడా మాకిష్టం వచ్చినంత వరకే తీసుకుంటాం' అంటే ఎవరూ ఏమీ చెయ్యలేరు !

పరాశరహోర ప్రకారం ఉపగ్రహాలు అయిదు. అవి - ధూమ, వ్యతీపాత, పరివేష, ఇంద్రచాప, కేతువులు. ఇవన్నీ సూర్యుని డిగ్రీల నుండి లెక్కించబడతాయి.

ఈ అప్రకాశ (కంటికి కనిపించని) ఉపగ్రహములు సూర్య, చంద్ర, లగ్నములతో గనుక కలిస్తే, క్రమముగా, వంశము, ఆయువు, జ్ఞానములను నశింపజేస్తాయని చెబుతూ పరాశరహోర వీటిని పంచార్కదోషములని అంటుంది. అంటే, సూర్యునికి సంబంధించిన అయిదు దోషములని అర్ధం. 

శ్లో || రవీందు లగ్న గేశ్వేషు వంశాయుర్జ్నాన నాశనం
ఏషాం పంచార్క దోషాణాం స్థితి పద్మాసనోదితా:

ఇవి పూర్వం, బ్రహ్మదేవునిచేత చెప్పబడ్డాయని కూడా అంటుంది ఇదే గ్రంధం.

ఇకపోతే, ఉపగ్రహములను గురించి చెబుతూ మంత్రేశ్వరుడు తన ఫలదీపిక 25 వ అధ్యాయ ప్రారంభశ్లోకం లోనే ఇలా అంటాడు.

శ్లో || నమామి మాన్దిం యమకంటకాఖ్య
మర్ధప్రహారం భువికాల సంజ్ఞం
ధూమ వ్యతీపాత పరిధ్యభిఖ్యాన్
ఉపగ్రహానింద్ర ధనుశ్చ కేతూన్

1. మాంది 2. యమకంటక 3. అర్ధప్రహార 4. కాల 5 . ధూమ 6 . పాత 7 . పరిధి 8. ఇంద్రధనుసు 9. కేతువు అనే తొమ్మిది ఉపగ్రహాలకు నమస్కరిస్తున్నాను అంటాడు.

అసలివన్నీ సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం లోపు ఉన్న కాల వ్యవధిని బట్టి ఏర్పడతాయి. ఈ టైం స్లాట్ ను ఎనిమిది భాగాలు చేస్తే, ఏడు భాగాలకు ఆ వారంనుంచి మొదలుపెట్టి ఏడు గ్రహాలు అధిపతులు అవుతాయి. ఎనిమిదో భాగానికి ఎవరూ అధిపతి కాదు. రాత్రి పూట అయితే, ఐదో వారం నుంచి లెక్క మొదలౌతుంది.

వీటిల్లో శనీశ్వరుని ఉపగ్రహాన్ని మాంది, లేదా గుళిక అని పిలుస్తారు. గురువుగారి ఉపగ్రహం పేరు యమఘంటక లేదా యమకంటక. అంతేగాని అది 'యమగండం' కాదు.

రాహుకాలం

రాహుకాలం అనేదాన్ని పెద్ద బూచిగా నేటి జ్యోతిష్కులు చూపిస్తున్నారు. ఇది నిజం కాదు. రాహుకాలం అందరికీ చెడ్డది కాదు. ఏ జాతకంలో అయితే రాహువు శుభగ్రహమో, ఆ జాతకానికి రాహుకాలం చాలా మంచిది. ఆ సమయంలో వారు చేసే ఏ పనైనా సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ విషయం చెప్పకుండా నేటి కుహనా జ్యోతిష్కులు 'ఆమ్మో ! రాహుకాలం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు బాత్రూం కి కూడా పోకూడదు. బిగబట్టుకో.' అని చెబుతున్నారు. పిచ్చిజనం నమ్ముతున్నారు. మోసపోతున్నారు.

రాహుకేతువులు ఒకరి జాతకంలో శుభులైతే, అతడిని అన్నింట్లోనూ శిఖరాగ్రానికి చేరుస్తారు. వారు చేసే మంచి మనం ఊహించలేనంతగా ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయం ఎవరూ చెప్పడం లేదు. వారిని దుష్టగ్రహాలుగానే చూస్తున్నారు. కుహనాజ్యోతిష్కులు అలా చూపిస్తూ జనాన్ని నమ్మిస్తున్నారు. గొర్రెలు నమ్ముతున్నారు.

ఒక ఉదాహరణ !

ఒకరి జాతకంలో రాహువు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంది. శుభగ్రహమై ఉంది. ఆ జాతకునికి సరిగ్గా రాహుకాలం సమయంలో సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ జ్యోతిష్కులు ఎక్కించిన భయాలతో బిగదీసుకు పోయాడు. లోపలికి వెళ్ళడానికి భయపడుతున్నాడు. కానీ నేను చెప్పిన మాటలు నమ్మి నార్మల్ గా ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఫలితం ఏమిటో తెలుసా? అతనికి సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో ఆల్ ఇండియా 10th రాంక్ వచ్చింది. ఇది జరిగి ఇప్పటికి ముప్పై ఏళ్లయింది. ఇప్పుడతను ఒక స్టేట్లో చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు. ఇతను నా మిత్రుడు. రాహుకాలం అతనికి ఏమీ చెడు చేయకపోగా, ఎంతో మంచిని చేసింది.

ఇన్నేళ్ల నా అనుభవం నుంచి, నేను ఇప్పటిదాకా విశ్లేషణ చేసిన 1000+ జాతకాల నుంచి, ఈ విషయంలో ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నైనా ఇవ్వగలను.

రాహుకాలం బూచి కాదు. ఇది అందరికీ చెడూ చెయ్యదు. అందరికీ మంచీ చెయ్యదు. కానీ నేటి జ్యోతిష్కులు జనాన్ని 'అమ్మో రాహుకాలం' అంటూ భయపెడుతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. రాహువు ఒక్కొక్కరి జాతకాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క విధంగా ఫలితాన్నిస్తుంది. ఆ సూక్ష్మాలు తెలుసుకోవాలి.

జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో యూనివర్సల్ మంచి గ్రహాలూ, యూనివర్సల్ చెడు గ్రహాలూ లేవన్న విషయం నేటి జ్యోతిష్కులు మరచిపోయారు. అందుకే ఈ పిచ్చి ధోరణులు !

యమగండం

ఇప్పుడు ఇంకో బూచి గురించి చెబుతాను. అదే యమగండం. మీకో విషయం తెలుసా? అసలు యమగండం అనే పదం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో లేనేలేదు.

వింతగా ఉంది కదూ? అదేమరి నేటి జ్యోతిష్కుల మాయంటే??

ఉపగ్రహాలలో, గురువు యొక్క ఉపగ్రహాన్ని 'యమఘంటక' అంటారు. ఈ ఉపగ్రహం యొక్క కాలవేళ మధ్యభాగంలో ఉదయించే లగ్నసమయాన్ని 'యమఘంటక కాలం' అంటారు. దానిని జ్యోతిష్యశాస్త్రపు ఓనమాలు తెలియని నేటి పంచాగజ్యోతిష్కులు 'యమగండం' గా మార్చిపారేశారు. జనాన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు.

అసలు 'యమగండం' అనే పదమే శుద్ధబూతు. ఏ ప్రామాణిక జ్యోతిష్య గ్రంధంలోనూ ఈ పదం లేదు. కానీ ఏ పంచాంగం చూసినా ఈ పదం కనిపిస్తుంది. మిమ్మల్ని భయపెడుతుంది. అదేమరి నేటి జ్యోతిష్కుల మాయంటే !

ఇంకో విషయం తెలుసా? ఇదే జ్యోతిష్కులు, గురువును పరిపూర్ణ శుభగ్రహం అంటారు. మరి ఆ గురువు యొక్క ఉపగ్రహమైన 'యమఘంటక' ను మాత్రం చాలా చెడ్డగ్రహం అంటారు. ఇదేంటి? అని అడిగిన వారికి సమాధానం చెప్పలేక పలాయనం చిత్తగిస్తారు. ఒకసారి అడిగి చూడండి !

పరిపూర్ణ శుభగ్రహం యొక్క ఉపగ్రహం అశుభం ఎలా అవుతుంది? ఏ జ్యోతిష్కుడినైనా చెప్పమనండి చూద్దాం !

ఫలదీపికలో మంత్రేశ్వరుడు ఏమన్నాడో ఒకసారి చూడండి మరి !

శ్లో || గులికస్య తు సంయోగే దోషాన్ సర్వస్య నిర్దిశేత్
యమఘంటక సంయోగే సర్వత్ర కధయే శుభమ్ (ఫలదీపిక 25 - 18) 

'గులికుడు కలిస్తే ఏ గ్రహమైనా చెడిపోతుంది. ఆశుభాన్నిస్తుంది. అదే, యమకంటకుడు కలిస్తే అంతా శుభమే జరుగుతుంది' అని దీని అర్ధం. దీన్ని 'యమగండం' అని మార్చిన పంచాంగ జ్యోతిష్కులు ఇది చాలా చెడుకాలం అని చెబుతున్నారు !

ఇంకో శ్లోకం చూడండి.

శ్లో || దోషప్రదానే గులికో బలీయాత్
శుభ ప్రదానే యమకంటకస్యాత్

'దోషములు ఇవ్వడంలో గులికుడు బలమైనవాడు. శుభ ఫలితములు ఇవ్వడంలో యమకంటక బలీయమైనది' అని దీని అర్ధం.

మరి నేటి జ్యోతిష్కులు దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంలో చెబుతున్నారేమిటి? వీరిని శాస్త్రం తెలిసినవారనాలా? దొంగలనాలా? అజ్ఞానులనాలా? మోసగాళ్ళనాలా? లేక ఇంకేమనాలి?

అదే ఫలదీపిక నుంచి ఇంకో శ్లోకం చూడండి !

శ్లో || శనివద్గులికే ప్రోక్తం గురువద్యమకంటకే
అర్ధప్రహారే బుధవత్ఫలం కాలేతు రాహువత్

పైన చెప్పిన ఉపగ్రహాలలో కేతువును గురించి చెప్పారు. గుళిక గురించి చెప్పారు, మరి రాహువు ఎక్కడ అని అనుమానం రావచ్చు. దీనిని వివరిస్తూ పై శ్లోకంలో 'కాలే రాహువత్' - 'కాలము అనే ఉపగ్రహం రాహువు వంటిది' అంటాడు.

కనుక - రాహుకేతువుల ఉపగ్రహాలుగా కాల - కేతువులనూ, శనీశ్వరుని ఉపగ్రహంగా గుళికనూ చెబుతూ, ఇవి చాలా దోషప్రదమైనవి అన్నారు ప్రాచీనఋషులు. 'యమకంటక' అనేది గురువు యొక్క ఉపగ్రహం కనుక చాలా శుభప్రదం అని కూడా వారే చెప్పారు. పైన ఉదాహరించిన శ్లోకాలే దీనికి ప్రమాణాలు.

మరి నేడు ఏ పంచాంగం చూసినా - 'యమగండం' అనే పదాన్ని వాడుతూ జనాన్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. ఇదేంటి? ఈ పదాన్ని అసలు సృష్టి చేసిన గిరీశాలెవరు? దాన్ని అదేపనిగా పంచాంగాలలో ఎందుకు, ఎలా వాడుతున్నారు?

అంతేగాక - అంత దోషాన్నిచ్చే గుళిక కూడా, కొన్ని కొన్ని యోగాలలో ఉన్నప్పుడు అమిత శుభాన్నిస్తుంది అని కూడా కొన్ని మినహాయింపులను ప్రామాణిక గ్రంధాలే చెప్పాయి. అదెప్పుదంటే,

శ్లో || గుళిక భవననాధే కేంద్రగే వా త్రికొణే
బలిని నిజగృహస్థే స్వోచ్చమిత్రస్థితేవా
రధగజతురగానాం నాయకో మారతుల్యో
మహిత పృధుయశస్యాత్ మేదినీ మండలేంద్ర:

అంటూ - 

'గులికుడున్న రాశినాధుడు గనుక ఉచ్చ, మిత్ర క్షేత్రములలోగాని, స్వగృహంలో గాని ఉంటూ, అవి కేంద్రకోణములైతే, ఆ జాతకుడిని రధములు, ఏనుగులు, గుర్రములు కలిగినవానిగా, మన్మధుని వంటి రూపసిగా, గొప్ప కీర్తి కలిగిన రాజుగా చేస్తాడు' అంటాడు మంత్రేశ్వరుడు.

కనుక రాహుకేతువులు, శనీశ్వరుడు కూడా కొన్నికొన్ని యోగాలలో ఉన్నప్పుడు అమితమైన శుభాన్ని ఇస్తారని ప్రామాణికగ్రంధాలే చెబుతుండగా, నేటి కుహనాజ్యోతిష్కులు మాత్రం, వీరందరినీ చూపించి జనాలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. డబ్బుతో బాటు చెడుకర్మనూ మూటగట్టుకుంటున్నారు.

రాహుకేతువులూ, శనీశ్వరుడూ దుష్టగ్రహాలు కారు. యమఘంటక లేదా యమకంటక అనేది కూడా దుష్టగ్రహమూ దుష్టసమయమూ కాదు. 'యమగండం' అనేది అసలు లేనేలేదు. దొంగజ్యోతిష్కుల మాటలు నమ్మకండి !! వీళ్ళే అసలైన దుష్టగ్రహాలు !!

మీకొక అనుమానం రావచ్చు, మీకొక్కరికే జ్యోతిశ్శాస్త్రం తెలుసా? లోకంలో ఇంకెవరికీ తెలీదా? పంచాంగాలన్నీ మరీ ఇంత తప్పులా? అని.

దీనికి సమాధానం వచ్చే పోస్ట్ లో చెబుతాను. యమగండం (?) అనేది చెడు సమయంగా ఎందుకు లోకం భావిస్తోందో కూడా చెబుతాను. వేచి చూడండి మరి !

(ఇంకా ఉంది)