నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

13, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

కాలజ్ఞానం -10

ఆగిపోయినవన్నీ మళ్ళీ కదులుతాయి
పడుకున్న పాములు నిద్రలేస్తాయి
గొడవలు మళ్ళీ మొదలౌతాయి
ప్రమాదాలూ భయభ్రాంతులూ 
పెద్ద విపత్తుకు సూచనలు

మనిషి అతితెలివితో విర్రవీగితే  
ప్రకృతేనా తెలివి లేనిది?   

సంపదవెంట పరుగులు మాని 
సంతోషంకోసం విలువలకోసం
జీవించడం తెలివైన పని
లోకానికి ఇది పిచ్చిలా తోచినా 
నిజం నిలకడమీదే తెలుస్తుంది
సారమే చివరికి మిగుల్తుంది