నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

17, జూన్ 2009, బుధవారం

శని మహర్దశ


వింశోత్తరీ దశావిధానంలో శనిదశ 19 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అతి పెద్దదశ అయిన శుక్రదశ తరువాత ఇదే ఇన్నిఏళ్ళు ఉండే దశ. సామాన్యంగా శనిదశ అంటే మనకు భయం ఉంటుంది.అది చాలావరకూ నిజమే.దశా కాలంలోమనకు కలిగే ఫలితాలు మూడు విధాలుగా ఉంటాయి.

ఈ మూడు విధాలైన ఫలితాలనూ సమన్వయము చేసుకుని చూడాలి.అప్పుడు ఆ దశలో ఏమేం జరుగుతుందో అర్ధమౌతుంది.

ఒకటి:
గ్రహముల యొక్క సహజ కారకత్వములను బట్టి వచ్చే ఫలితాలు. ఈ రీతిలో,శనిభగవానునికి గల సహజ కారకత్వములు చూద్దాము.

సహజ జ్యోతిశ్చక్రములో (Natural Zodiac) ఈయనకు 10,11 స్థానములు అయిన మకరం కుంభం స్వక్షేత్రములు.కనుక కర్మ,లాభ స్థానముల కారకత్వములు ఈయనకు ఉంటాయి. అనుభవించాల్సిన కర్మను అనుభవింపజేయటం,ఇవ్వవలసిన లాభములను ఇవ్వటం చేస్తాడు. ఈయన యొక్క సహజలక్షణాలైన బద్ధకం,సోమరితనం,పనులు కాకపోవటం,నిరాశా నిస్పృహలు,నరాల,ఎముకల రోగాలు,పెద్దల మరణాలు,చికాకులు,అంగ వైకల్యం కలగటం,ఏక్సిడేంట్లు కావటం మొదలైనవి జరుగుతాయి.

చరరాశులకు 11 స్థానం బాధకస్థానం గనుక ఈయన దశ సాధారణంగా అనేక బాధలను ఇస్తుంది.ఆయా బాధలు ఈ 19 ఏళ్ళలో శని గోచారరీత్యా సంచరించే స్థానాలను బట్టి (మేషం ఒకటో స్థానంగా తీసుకుని చూడగా) ఉంటాయి. దశా అంతర్దశలలో కూడా గ్రహముల సహజ కారకత్వములు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

ఉదాహరణకు శనిదశలో కుజ అంతర్దశ వచ్చినపుడు జ్వరాలు, దెబ్బలు తగలటం,రక్తదర్శనం, ఆస్పత్రి పాలు కావటం, సోదరులకు హాని మొదలైనవి కనిపిస్తుంటాయి.ఇది సహజ కారకత్వములు మరియు సహజజ్యోతిశ్చక్ర విధానం బట్టి అంచనా వేసే పద్దతి.

రెండు:
జాతకచక్రరీత్యా లగ్న చంద్రుల్లో బలవత్తరమైన స్థానమును బట్టి, శనికి కలిగిన ఆదిపత్యములు,ఆయన ఉన్న ఇంటినిబట్టి రెండవస్థాయి ఫలితములు ఉంటాయి.శనినుంచి అంతర్దశా నాథుడైన గ్రహము యొక్క స్థితిని బట్టి ఆగ్రహము ఉన్న స్థానము మరియు కారకత్వములను బట్టి ఫలితములు ఊహించాలి.

దశానాదునికి అంతర్దశానాధుడు 6,8,12 స్థానములలో ఉంటే మంచి జరుగదు. కోణస్థితిలో ఉంటే ( అనగా ఒకదానికొకటి 5/9 ),అదికూడా అవి మిత్రగ్రహాలై ఉంటే మంచి జరుగుతుంది.శత్రుగ్రహాలైతే కొంత మంచి కొంత చెడు జరుగుతుంది. కేంద్రస్థితిలో (4/10 ) ఉంటే ఆయా పనులు నిదానంగా పూర్తి అవుతాయి. లేదా పరస్పర శత్రుగ్రహాలైతే పనులు జరుగవు. కారకత్వాలు దెబ్బ తింటాయి.

మూడు:
గోచారరీత్యా,జననకాల చంద్రస్థితికి శని ప్రస్తుతం సంచారం చేస్తున్న ఇంటిని బట్టి ఫలితములు ఉంటాయి.ఇందులో ముఖ్యముగా చూడవలసినది. ఏలినాటి శని,అర్ధాష్టమశని,అష్టమశని.

చంద్రునికి 12,1,2 స్థానాలలో శనిసంచారమే ఏలినాటిశని.శనిసంచారం ఒక్కొక్క రాశిలో రెండున్నర ఏళ్ళు ఉంటుంది కనుక ఈ మూడు స్థానాలకు కలిపి ఏడున్నర ఏళ్ళు ఉంటుంది.

స్థూలంగా వీటి ఫలితాలు ఏమనగా: 

12 లో సంచరిస్తున్నపుడు అనవసర ఖర్చులు, రోగాలు, ఆస్పత్రి లో చేరటం, నిరాశ, ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరగటం, ఎడమ కంటికి రోగం, తల్లి మరణం, ఏ పనీ కలిశి రాకత్రిప్పట పెట్టటం ఉంటాయి.

ఇక చంద్రుని మీదికి వచ్చినపుడు, మానసిక ఆందోళన, భయం, తల్లికి ప్రాణ గండం లేకమరణం, మాత్రు సంబంధ బంధువుల మరణాలు, భార్యకు ఆరోగ్య భంగం, చేసే వృత్తిలో ఆటంకాలు, చికాకులు, తనఆరోగ్యం దెబ్బ తినటం జరుగుతాయి.

ఇక రెండవ స్థానంలో కొచ్చినపుడు కుటుంబ చికాకులు, కుడి కంటికి రోగం, అతివాగుడు వల్ల ప్రమాదాలు, లేక మాట్లాడ వలసిన చోట మాట రాక పోవటం, భోజన సౌఖ్యం కొరత, జీర్ణాశయ బాధలు, కుటుంబంలో మరణాలు ఉంటాయి. కనుకనే ఏలినాటి శని అంటే జనులలో భయం ఉంటుంది.

ఇక అర్ధాష్టమశని జరుగుతున్నపుడు విద్యలో ఆటంకాలు, గుండెజబ్బులు, ప్రయాణంలో ప్రమాదాలు, తల్లిమరణం మొదలైనవి ఉంటాయి.

చివరిదైన అష్టమశని జరిగేటపుడు:--

పనులు సర్వనాశనం కావటం, ప్రతి పనిలోనూ నష్టం, స్వమరణం, కోర్టు చిక్కులు, ప్రత్యర్థుల దాడులు, దీర్ఘరోగాలు మొదలైనవి ఉంటాయి.

ఈ మూడు విధములైన ఫలితములను బేరీజు(Correlate)చేసి ఏ ఫలితాలైతే మళ్ళీమళ్ళీ కనిపిస్తుంటాయో అవి చాలావరకూ జరుగుతాయి అని చెప్పవచ్చు.ఇదంతా వినటానికి సులువుగా ఉన్నప్పటికీ ఆచరణలో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణకి,ఏ జాతకానికైనా సహజకారకత్వాలు మారవు.కాని ఆధిపత్యాలు మారుతాయి. తరువాత, శని ఉన్న స్థితిని బట్టి కొందరికి ఉచ్ఛ (Exalted) గానూ, కొందరికి నీచ (Debilitated) గానూ, కొన్నిసార్లు వక్రి (Retrograde ) గానూ, కొన్నిసార్లు అతి బలహీనుడు గానూ, కొన్నిసార్లు అస్తన్గతుడు (Combust) గానూ ఉండవచ్చు. కనుక పాజిటివ్ మరియు నెగటివ్ ఫలితాలను కూలంకషంగా బేరీజు వేసి మొత్తం ఫలితాన్ని అంచనా వేయవలసి ఉంటుంది.

మొత్తంమీద, సహజ కారకత్వములు, ఆధిపత్యములు, దశ అన్తర్దశలు, గోచారము, ఇంకా సూక్ష్మంగా చూడాలంటే అష్టవర్గ బలము విచారించి చెబితే ఫలితములు చాలావరకు సరిపోతాయి.

కాని శని భగవానుని సహజ కారకత్వములు మంచివి కాదు గనుక ఎంత మంచి చేసినా చివరకు మళ్ళీ చెడు జరుగుతుంది. దీనినే లోకంలో శని పైకి లేపి కిందపడేస్తాడు అని వాడుకభాషలో అంటారు.NTR జాతకంలో రాజయోగాన్ని ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి చివరకు అటువంటి పరిస్ధితి కలిగించి అటువంటి మరణం కలిగింది కూడా శని ప్రభావమే.


చివరిగా ఒక్క విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలి. శనిదశ వేరు, ఏలినాటి శని వేరు. ఈ రెంటికీ తేడా ఉన్నది. శని మహాదశ పైన చెప్పినట్లు 19 ఏళ్ళు ఉంటుంది. అది కొందరికి చిన్నతనంలో రావచ్చు కొందరికి మధ్య వయసులో మరికొందరికి ముసలితనంలో రావచ్చు. కొందరికి అసలు రాకపోవచ్చు.

ఏలినాటి శని అనేది శనిగ్రహము గోచారరీత్యా జననకాల చంద్రుని దగ్గరకు వచ్చిన ఏడున్నర ఏళ్ళకాలం. ఈ రెండూ ఒకటి కాదు. భేదం ఉన్నది. ఒకటి జననకాల నక్షత్రాన్ని బట్టి లెక్క వేసే దశ. ఇంకొకటి గ్రహముల సంచారం బట్టి వచ్చేటటువంటి స్థితి. 

శనిదశ ఒక జాతకానికి చెడు చేసేదిగా ఉండి, ఆ దశలో ఏలినాటి శని వస్తే ఆ జాతకుడు పడే బాధలు ఆ దేవుని కెరుక. ఇట్టి స్థితి మధ్య వయసులో లేదా ముసలితనంలో వస్తే పరలోకప్రాప్తి తధ్యం. చాలామంది ఆ బాధలను భరించలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం కూడా ఇటువంటి కాలంలోనే జరుగుతుంది.కొన్ని ఉదాహరణ జాతకాలతో చూస్తె బాగా అర్థం అవుతుంది.

సమయం వచ్చినపుడు ప్రాక్టికల్ కేస్ లు చూద్దాం.