నిజమైన అదృష్టవంతులు మాత్రమే మాతో చేయి కలుపుతారు

2, జనవరి 2023, సోమవారం

మూడవ అమెరికా యాత్ర - 77 (హైదరాబాద్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ ఫోటోలు)

జనవరి 1 వ తేదీతో ముగిసిన  హైదరాబాద్ బుక్ ఎగ్జిబిషన్ లో 'పంచవటి స్పిరిట్యువల్ ఫౌండేషన్' స్టాల్ ను పదిరోజులపాటు నడపడం జరిగింది. వందలాదిమందికి మా పుస్తకాలను భావజాలాన్ని పరిచయం చేయడం జరిగింది. మా స్టాల్ దగ్గరకు  వెతుక్కుంటూ వచ్చి 'పంచవటి' గురించి అడిగి తెలుసుకున్నవారికి, మా గ్రంధాలను  కొనుక్కున్నవారికి, వారివారి విజ్ఞానప్రదర్శన చేసినవారికి, మా గ్రంధాలను రికమెండ్ చేసినవారికి, అందరికీ  మా కృతజ్ఞతలు.

ఆ సందర్భంగా ప్రతిరోజూ తీస్తూ వచ్చిన ఫోటోల కొలేజ్ ఇక్కడ మీకోసం.